cena nominalna akcji

Andrzej Kublik

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

Kontrolowany przez rząd największy polski koncern elektroenergetyczny PGE chce ze sprzedaży nowych akcji zyskać 3,2 mld zł na zieloną energię i dekarbonizację. Jednocześnie podobny plan emisji nowych akcji ogłosił koncern Enea, także kontrolowany przez rząd.

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 10 złotych za jedną akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5 200 000 złotych. Nabyte akcje własne stanowią 11,27% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 9,70 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podano także

Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. "Nabyte akcje własne stanowią ogółem 4,606% w kapitale

Mirbud podwyższył kapitał zakładowy PBDiM Kobylarnia do 25 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu, został podwyższony w drodze emisji 40 mln akcji serii G o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,1 zł każda, do 25 mln zł, podał Mirbud

Akcjonariusze LPP zdecydują 18 IX o buy-backu za max. 2,1 mld zł

sposób, a program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, zarząd będzie informował w raportach bieżących, podano także. "Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach programu będzie nie więcej niż 277 863 akcji o wartości nominalnej 2

Defratyka: Inflacja liczb. Żonglerka kwotami nominalnymi stała się specjalnością tej władzy

Defratyka: Inflacja liczb. Żonglerka kwotami nominalnymi stała się specjalnością tej władzy

Na początku lutego w mediach społecznościowych pojawiały się grafiki prezentowane przez oficjalne konto "Polskiego ładu", na których pokazywano, jak tanie jest paliwo w Polsce w porównaniu z jego cenami w innych krajach. Zestawiono cenę benzyny PB 95 w Polsce – 5,22 zł m.in. z ceną

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną akcję własną. Akcje własne zostały nabyte po jednolitej cenie 9,2 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 13 800 000 zł. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2 125 460 akcji spółki. Średnia stopa redukcji złożonych ofert

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna

Niemcy nacjonalizują gazowego giganta Uniper. Poległ przez manipulacje Gazpromu

za 8 mld euro kupi akcje Uniper z nowej emisji, płacąc cenę nominalną 1,7 euro za sztukę. To zapewni niemieckiemu państwu 93 proc. akcji spółki. A w kolejnym ruchu fiński Fortum, który teraz ma blisko 80 proc. akcji Uniper, sprzeda je rządowi Niemiec po cenie nominalnej, łącznie za ok. 480 mln euro

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

spółki, tj. 36 343 344 [...] akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34 526 176,80 zł" - czytamy w treści uchwały walnego. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z inwestorami umowy objęcia 10 279 909 akcji serii B oraz 24 771 519 akcji serii C, podała spółka. "Cena za każdą akcję serii B oraz każdą akcji serii C, zgodnie z uchwałą, wynosiła 1,7 zł

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Banku Ochrony Środowiska. W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 92 154 016 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę. Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. PKN Orlen zobowiązał się nabyć akcje

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 000 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną

Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca

grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę. Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Erbud zakończył skup akcji własnych, realizowany w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży, w ramach którego nabędzie 412 500 akcji po jednolitej cenie 40 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 16,5 mln zł, podała spółka

Orlen chce kupić resztę akcji Energi. Wyda prawie 700 mln zł

Orlen chce kupić resztę akcji Energi. Wyda prawie 700 mln zł

znaczy, że na zakup reszty akcji Energi od inwestorów giełdowych Orlen wydałby 691 mln zł.  Cena oferowana przez Orlen jest niższa od nominalnej ceny akcji Energi. I dlatego już po zakupie pierwszej partii akcji tej spółki Orlen zaksięgował ekstra zysk z tej transakcji, tłumacząc to zakupem akcji

Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex uchwalił, że cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł, podała spółka. Ostateczną liczbę akcji serii L ustalono na 2 750 000. "Zarząd Milton Essex SA [?] informuje, że

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

. "W wyniku zamkniętej subskrypcji akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,5 zł każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2 500 000 akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3 750 000 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i rozpocznie się 30 czerwca br. od budowy księgi popytu, podała spółka

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

do uchwały o scaleniu) nie przekroczy liczby 1 400 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 7 000 000 zł. Jednostkowa cena nabycia akcji własnej w ramach programu, nabywanej w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów

QubicGames sprzedał 150 tys. akcji Drageus Games za średnio 8,46 zł/szt.

. QubicGames obejmował akcje Drageus Games w cenie nominalnej 0,1 zł za sztukę. "W wyniku transakcji sprzedaży spółka wygenerowała 662 tys. zł zysku w porównaniu do wyceny akcji Drageus Games do wartości godziwej z dnia 31 marca 2020 roku, uwzględnionej w raporcie kwartalnym za

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł

Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. "Doszło do zawarcia umów objęcia 150 000 akcji serii I, o wartości nominalnej

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł, 5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii: 30 000 sztuk, 6) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji: 300 000 000 zł, 7) Oprocentowanie obligacji: WIBOR

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Podmiotami nabywającymi akcje objęte przymusowym wykupem są spółka i Rolmex. Rolmex w ramach przymusowego wykupu nabędzie 610 374 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3 051 870 zł

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach" - wskazano także. Cena emisyjna akcji serii K jest równa wartości nominalnej akcji spółki ustalonej w wyniku

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

. akcji serii T o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak ustalono, akcje serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez zarząd spółki. Następnie rada nadzorcza XTPL ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,4 zł za jedną akcję. Akcje zostaną objęte wyłącznie wkładami pieniężnymi oraz będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia" - czytamy w uchwale

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 16 zł za jedną akcję w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku Millennium lub grupy. Maksymalna kwota

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60

NWZ Esotiq & Henderson postanowiło o buy-backu do 20% akcji za maks. 21 mln zł

przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 21 000 000 zł. Powyższa kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz

PEM nabył 4 794 akcje własne w ramach zakończonego programu skupu

, 3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4 794 zł, 4. Akcje w liczbie 4 794, zostały nabyte za łączną kwotę 191 900,12 zł. 5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosi 40,03 zł

XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. "Cena została ustalona jako VWAP

Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł za jedną akcję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł

Cuda księgowe w Orlenie. Kupili Energę za okazyjną cenę

kwotę Orlen zaksięguje jako "z tytułu okazyjnego nabycia" majątku Energi.  Sasin sprzedaje Orlenowi Energę poniżej ceny nominalnej Przypomnijmy, że Orlen kupił akcje Energii w ramach giełdowego wezwania do sprzedaży akcji tego koncernu. Powodzenie wezwania firma kierowana przez Daniela

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii T Polnordu została ustalona na 2,12 zł za sztukę, podała spółka Walory będą oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. Sescom chce nabyć do 20 tys. akcji własnych, ich łączna cena powiększona o koszty nabycia nie przekroczy kwoty kapitału

Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Gino Rossi należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 200 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, (...) za kwotę łączną nie wyższą niż 90 000 000 zł z zastrzeżeniem, iż łączna wartość

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 29 656 200 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 965 620 zł, podano. "Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa

Akcjonariusz Larq żąda głosowania nad upoważnieniem do buy-backu na ZWZ 29 VI

trybie określonych niniejszą uchwałą" - czytamy w zaktualizowanych projektach na walne zgromadzenie. W projekcie nie podano ceny za jedną akcję własną nabywaną na podstawie upoważnienia, ani wysokości kapitału rezerwowego. Podano natomiast, że

Biomed-Lublin ma umowy objęcia akcji serii H i G

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w

GetBack wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nom. ok. 0,5 mld zł

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - GetBack wygrał przetarg na zakup od banku portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,5 mld zł, podała spółka. "Cena zaoferowana przez podmiot zależny emitenta jest ceną rynkową dla tego rodzaju

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, podano także. Kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) Neuca dzieli się na 4 471 512

PKO BP ma zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych na 1 mld zł do Tier 2 

przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Wartość nominalna jednej obligacji to 500 000 zł, cena emisyjna obligacji jest

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

obligacji nie może być niższa niż nominalna wartość jednej akcji spółki. 4. Łączna wartość nominalna emisji obligacji będzie nie wyższa niż 97 939,4 zł. 5. Cena emisyjna każdej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, przy czym obligacje nie będą mogły

PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa

się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Grupa Energa jest

Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

zarząd spółki oferty objęcia akcji serii E" - czytamy w komunikacie. Akcje imienne serii E RFFiL, o wartości nominalnej 1 zł są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena emisyjna

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Mercator Medical ogłosił skup maksymalnie 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest nie więcej niż 567 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych

Akcjonariusze Neuki zgodzili się przeznaczyć do 40,5 mln zł na buy-back

zapasowego kwotę 40,5 mln zł i postanowiło o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, , podano także. "Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji). Cena maksymalna za akcje

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

., 4. BPW zostaną wykupione w dniu 27 kwietnia 2020 r. (dzień wykupu), 5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1 000 zł, 6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW, 7. BPW będą oprocentowane według stałej

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

. "Spółka wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18 000 000 zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki wyemitowane w ramach warunkowego

Legimi przeprowadzi emisję akcji serii G m.in. na sfinanowanie przejęcia Readfy

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała

RN Próchnika wynaczyła cenę emisyjną akcji serii O na 0,3 zł

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyzczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka. W listopadzie akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60 549 089

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

członka rady nadzorczej emitenta" - czytamy w komunikacie. Celem zarządu jest emisja 150 000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 15 000 zł, po cenie emisyjnej równej 2 zł za każdą akcję, podano także

KNF zgodziła się na zaliczenie obligacji serii AA2 BOŚ Banku do kapitału Tier II

wynosi 65,786 mln zł. Jak wówczas podano, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, a dzień wykupu obligacji przypada w dniu 31 października 2024 r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą spółka może nabyć akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego spółki, tj. nie więcej niż 4 560 387 akcji, łącznie reprezentujących nie więcej niż 19,96% kapitału zakładowego. "

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

zostanie 80 000 akcji na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda [...]. Akcje własne zostaną nabyte przez H88 po cenie 25 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 2 000 000 zł" - czytany w komunikacie. Nabywane akcje stanowią 0,56% kapitału zakładowego

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i

Orlen chwali się zyskiem. Powiększonym przez okazyjny zakup Energi

przy tym dokończenie prywatyzacji tej firmy.  W zeszłym roku Orlen dwukrotnie ogłaszał wezwanie do sprzedaży akcji Energi, oferując 8,35 zł za sztukę – poniżej wartości nominalnej, wynoszącej 10,92 zł.  Taką cenę za swój kontrolny pakiet akcji Energii zaakceptował także wicepremier

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

przed dokonaniem transakcji emitent posiadał 100% udziałów w Aoram. Sprzedaż akcji na rzecz Aoram została poprzedzona sprzedażą 100% udziałów w tej spółce przez Murapol na rzecz podmiotów trzecich niepowiązanych z emitentem, za cenę bliską wartości nominalnej tych udziałów, równej 5 tys. zł

Pure Biologics planuje emisję akcji serii D z max. ceną emisyjną 25 zł

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 220 000 akcji, podała spółka. Zarząd ustalił

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują o skupie do 20% akcji 19 stycznia

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki po cenie nie wyższej niż 45 zł za sztukę, wynika z projektów uchwał

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan podjął uchwałę o emisji 13 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł, cena emisyjna jednej obligacji - 990 zł. "Cele

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł

zgromadzeniu. "Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez spółkę wynosi 738 925 akcji o łącznej wartości nominalnej 738 925 zł i które to akcje stanowią 12,52963% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały. [...] W sytuacji, w której spółka

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

. "Na podstawie ww. uchwały zarządu kapitał zakładowy spółki został podniesiony o kwotę 254 237,4 zł do kwoty 3 228 577 w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. Emisja akcji serii

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

rzecz spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121 276 akcji, tj. 4,2% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121 276 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka podjęła w dniu 8

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

transakcji wyniosła 8 753,40 zł, podano w komunikacie. "Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,60 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,014% w kapitale zakładowym emitenta oraz uprawniają do 0,014% głosów na walnym zgromadzeniu

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

. zostanie podwyższony o kwotę 8 675 950,00 euro poprzez emisję 173 519 nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 euro każda akcja i za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 108,35 euro każda akcja, tj. za łączną cenę (wartość) emisyjną w wysokości 18 800 783,65 euro

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5XI o skupie do 103 tys. akcji za maks.46,4 mln zł

kwotę 46 350 000,00 zł i przekaże ją na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych. "Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji). Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

wyemituje nie więcej niż 4 500 000 obligacji imiennych serii oznaczonej jako C1, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 18 000 000 zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,5 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5% obecnego kapitału spółki" - czytamy w komunikacie. Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br

Fortuna na ratowanie gazowego giganta. Niemcy płacą rachunek za rozstanie z Gazpromem

sprzedadzą je po cenie nominalnej, za skromne 0,5 mld euro. Ale być może ta transakcja nie potrzebowała już zgody KE, bo nie stanowi pomocy publicznej. A dojdzie do niej już po przejęciu przez rząd Niemiec pełnej kontroli nad Uniperem, po dokapitalizowaniu koncernu - na co KE właśnie się zgodziła. 

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

zgromadzenie spółki Braster (...) postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 304 347,90 zł , tj. z kwoty 2 132 889,50 do kwoty nie niższej niż 3 437237,40 zł poprzez emisję nie mniej niż 13 043 479 zwykłych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda "

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela; ? cena emisyjna

BOŚ Bank wyemitował obligacje serii AA2 o wartości nominalnej 65,79 mln zł

. "Bank nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Bond Spot" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Cena emisyjna

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Zaspokojenie 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 7 350 000 zł, poprzez

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6 826 041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,1 zł, podała spółka

EBOR objął obligacje podporządkowane PKO BP o wartości 133 mln zł

formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Wartość nominalna jednej obligacji to 500 000 zł, cena emisyjna obligacji jest równa

cena nominalna akcji

Cena nominalna to cena, która ustalona jest w statucie spółki. Wartość nominalna jest wartością uwidocznioną na akcji.1 grosz to najniższa przewidziana w Kodeksie Handlowym art. 308 par. 2 KSH] wartość nominalna akcji.Różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną nominalną zasila kapitał zapasowy spółki.
Kategoria:Polityka cenowa
Kategoria:Spółka akcyjna

więcej o cena nominalna akcji na pl.wikipedia.org