cena miedzi sprzedaż

ms

Słabsze wyniki KGHM. Winne niskie ceny miedzi

Słabsze wyniki KGHM. Winne niskie ceny miedzi

W pierwszym półroczu 2016 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 298 mln zł wobec prawie 1,2 mld zł przed rokiem. Jak podaje spółka, wpływ na wyniki miały głównie niskie ceny miedzi i molibdenu oraz zmniejszona sprzedaż.

KGHM: kolos na miedzianych nogach

KGHM jest dziewiątym na świecie producentem miedzi i drugim pod względem produkcji srebra . Przychody ze sprzedaży tych metali stanowią w ponad 93 proc. źródło przychodu spółki. Gdy na rynku surowców panuje hossa, rośnie zysk spółki. Gdy notowania miedzi zniżkują, spada. Tak było w 2008 r., kiedy cena miedzi spadła w ciągu trzech miesięcy z 7,3 tys. dol. do 2,8 tys. dol. Gdyby ten poziom utrzymał się dłużej, KGHM zacząłby ponosić ogromne straty.

KGHM miał 695 mln zł zysku netto, 823 mln zł zysku netto ze sprzedaży w III kw.

szlachetnych. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy zmniejszeniu o 50 mln USD (-15%) w wyniku obniżenia wolumenu sprzedaży tego metalu (-6%) oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży (z poziomu 6 548 USD/t w pierwszych kwartałach 2018 r. do 5 982 USD/t w pierwszych kwartałach 2019 r.). Wzrost wolumenów sprzedaży

KGHM zakłada spadek średniej ceny miedzi do 5 tys. USD/t w br.

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakłada, że w 2016 r. średnia cena miedzi spadnie do 5 000 USD/t, a cena srebra do 14 USD/troz, podała spółka. Produkcja miedzi w koncentracie w grupie spadnie o 1,4% r/r, a miedzi elektrolitycznej ? spadnie o 9% r/r

KGHM miał 969 mln zł zysku netto, 2,73 mld zł skor. EBITDA w I poł. 2019 r.

ograniczone przez spadek przychodów ze sprzedaży miedzi. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy obniżeniu z poziomu 240 mln USD w I półroczu 2018 r. do 203 mln USD w I półroczu 2019 r (-15%) w wyniku mniejszego wolumenu sprzedaży tego metalu o 5% oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży o 10% (6 129 USD/t w I

KGHM miał 552 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

International LTD. w I kwartale 2019 r. utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 179 mln USD. "Obniżenie przychodów ze sprzedaży miedzi o 4 mln USD (-4%) wynika z osiągnięcia niższej zrealizowanej ceny sprzedaży tego

KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

rocznego. Podkreślił, że spadki cen miedzi (o 8% r/r), wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawiły, że grupa pracowała w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. W ujęciu

KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable

dla KGHM zapewnienie stabilnego źródła przychodów oraz uzyskanie wartości dodanej jaką jest sprzedaż miedzi w postaci produktu przetworzonego, czyli walcówki" - powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie. Biorąc pod uwagę obecne ceny miedzi i kursy walut

Prezes KGHM: Produkcja na stałym poziomie, nie ma powodu do rewizji planów fin.

mniejszych wolumenów sprzedaży, choć dotyka nas oczywiście spadek cen miedzi. Nie widać także problemów w Sierra Gorda, choć Chile zamknęły granice. W samej kopalni nie ma przypadków chorobowych, także w całej prowincji zachorowań jest mało" - wskazał Chludziński. Prezes

DM BOŚ nadal rekomenduje 'kupuj' dla KGHM, wycena 161 zł

(których wpływ do pewnego stopnia niwelują słabsze wolumeny sprzedaży miedzi, niższe ceny srebra oraz stosunkowo słaby USD). Na poziomie wyniku netto na dział. finansowej oczekujemy dodatniego wyniku na różnicach kursowych dot. długu w wys. 105 mln zł. Prognozujemy odpowiednio

KGHM miało 363 mln zł zysku netto, 1225 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2018 r.

wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii" - skomentowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol, cytowana w komunikacie. W I

Inwestycja KGHM w Chile - ogromna strata czy wielki zysk? Raport NIK mówi co innego niż były prezes firmy

Inwestycja KGHM w Chile - ogromna strata czy wielki zysk? Raport NIK mówi co innego niż były prezes firmy

1 mld dol. Wahania cen miedzi Tyle że opłacalność inwestowania w surowce zależy nie tylko od kosztów wydobycia, ale także od cen na światowych rynkach. W 2011 roku, gdy KGHM kupował kanadyjską spółkę, a tym samym udziały w projekcie chilijskim, ceny miedzi były na historycznie rekordowym poziomie i

Cena miedzi znalazła się w pobliżu 6-letnich minimów

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Cena miedzi porusza się w trendzie spadkowym już od 2001 r. Ostatnie dni na rynku tego metalu wpisywały się w długofalową zniżkową tendencję: również na początku bieżącego tygodnia notowania miedzi znajdują się pod wyraźną presją

KGHM ma umowę na sprzedaż wlewków dla Hutmena za min. ok. 229 mln zł w br.

umowy w 2017 r., według aktualnych cen miedzi, wynosi ok. 229 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 416 mln zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego. "Roczna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem umowy wynosi 11 000 ton, a

EIM: Inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć koszty firm

energii odnawialnej, ocenia Europejski Instytut Miedzi (EIM). "Od 1 lipca 2019 r. działające w Polsce przedsiębiorstwa obrotu energią nie będą już miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W

Prezes KGHM: Dobre wyniki I kw. głównie efektem dwucyfrowego r/r wzrostu cen

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Dobre wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w I kwartału br. są przede wszystkim efektem dwucyfrowego wzrostu cen miedzi, srebra i molibdenu w ujęciu rocznym, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. "Dobre

KGHM liczy na neutralny wynik EBITDA Sierra Gorda w tym roku

zależy od cen miedzi i molibdenu. "Przy takich cenach jak dzisiaj i wprowadzając wszystkie usprawnienia jest to możliwe" - dodała. Wczoraj w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) za 1 tonę

mDM oczekuje odbicia cen miedzi i węgla w tym roku

. "Obecnie ceny miedzi obniżyły się do 10% najwyższego cash cost w sektorze. W latach 2008 i 2002 poziom ten wyznaczał 'dołek' cenowy, co naszym zdaniem również w tym roku będzie miało miejsce" - przewidują. Według nich, ceny sprzedaży węgla koksowego w pierwszym

Zysk netto KGHM spadł r/r do 93 mln zł w II kw. 2017 r.

głównie efektem wzrostu cen miedzi o ponad 900 USD/t (+20% r/r) i srebra o ponad 0,4 USD/uncję (+3% r/r), przy częściowym skompensowaniu tego efektu cenowego przez niższy o 7% r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 1% r/r. "Wyraźne wzrosty przychodów i

Skonsolidowany zysk netto KGHM spadł r/r do 2,45 mld zł w 2014 r.

surowców, w tym miedzi i srebra. Cena srebra obniżyła się o prawie 20 procent, a miedzi o ponad 6 procent w ciągu roku w stosunku do 2013 roku. Istotnym obciążeniem dla działalności KGHM był podatek od wydobycia niektórych kopalin, który wyniósł 1,5 mld złotych i stanowił 12 procent kosztów działalności

Przegląd prasy

przekazywanie mieszkań w X etapie Lokum di Trevi we Wrocławiu --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM spadła o 8% r/r do 61,9 tys. ton w XII --Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r/r do 59,3 tys. ton w grudniu --UKNF: Procedura

KGHM ma kolejną umowę z China Minmetals Corporation

zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 178 110 500,00 dolarów, tj. 4 562 115 100,20 zł do 2 827 565 000,00 dolarów tj. 10 949 462 706,00 zł. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 17 czerwca 2016 oraz kurs USD/PLN według

Zysk netto Elemental spadł r/r do 4,6 mln zł w II kw. 2017 r.,

cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod). Ponadto w II kwartale 2017 roku zmniejszyła się podaż na rynku złomu metali nieżelaznych, ze względu na zmiany ceny miedzi i aluminium. Poza czynnikami

Prezes KGHM: Wynik za 2019 będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018

rok 2018, mimo że średnia cena miedzi była znacznie niższa. To widać w wynikach podawanych co kwartał" - powiedział Chludziński w wywiadzie dla "Parkietu". W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

DM BOŚ obniżył wycenę KGHM do 143 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

przy cenie 113,85 zł za akcję. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 112,3 zł. "Oczekujemy wzrostu sprzedaży miedzi własnej produkcji do prawie 400 tys. ton w 2018 roku (w porównaniu z ok. 366 tys. oczekiwanych w 2017). W oparciu o to założenie oczekujemy poprawy EBITDA

KGHM: w Sierra Gorda wchodzimy w fazę intensywnego myślenia o kosztach

poziomem 60% uzysku, przy czym jako w pełni satysfakcjonujący poziom KGHM uważa 65%. "To istotny wzrost uzysku dzięki lepszym parametrom jakościowym rudy. Jako że cena molibdenu również wzrosła, wyniki w tym zakresie są lepsze od oczekiwań" - stwierdził prezes Radosław

KGHM: To najwyższy kwartalny zysk w historii firmy

. Na znaczną poprawę wyników drugiego co do wielkości producenta miedzi w Europie w trzecim kwartale pozytywnie wpłynął wzrost cen miedzi. W trzecim kwratale za tonę miedzi płacono średnio 8982 dol wobec 7242 dol rok wcześniej. Wzrosła też sprzedaż metalu - do 148 tysięcy ton z 140 tysięcy rok

KGHM sprzeda do Chin katody miedziane za szac. 6,03-14,46 mld zł w 2019-2023

816 365 000 USD, tj. 14 466 694 805,5 zł, podano także. "Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 02.11.2018 oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 05.11.2018. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy

Przegląd informacji ze spółek

Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Unispace Health Pty

Przychody Elemental wzrosły szacunkowo o ok. 50,5% do 672,52 mln zł w I półr.

. "Zarząd spółki identyfikuje, że na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał powstały w II kwartale bieżącego roku wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod)"

Polacy rzucili się na pompy ciepła. Ceny rosną, a pomp brakuje

. Jego firma sprzedawała dotychczas 200-300 pomp rocznie. W tym roku sprzedaż powinna skoczyć do 500. Europa już nie chce gazu. Chce ciepła z prądu Problem w tym, że moda na pompy ciepła ogarnęła nie tylko Polskę, ale też całą Europę. Gdy kilkaset tysięcy gospodarstw domowych naraz zmienia źródło ciepła

Zysk netto KGHM wzrósł r/r do 604 mln zł w III kw. 2017 r.

poprawy otoczenia rynkowego przekładającej się na notowania miedzi, z drugiej natomiast strony ? naszych wysiłków w uporządkowanie sytuacji aktywów zagranicznych, w szczególności kopalni Sierra Gorda" - powiedział prezes Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie

KGHM oczekuje dobrego II półrocza pod względem sprzedaży, IV kw. najlepszy

ceny energii i ceny ropy. KGHM Polska Miedź odnotował 1 192,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 1 100,0 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w tym okresie 10

Impexmetal miał 52,41 mln zł zysku netto, 78,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

osiągnął lepsze wyniki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Baterpol osiągnął gorsze wyniki, przede wszystkim na skutek znacznie niższych tj. o 12,1% wolumenów sprzedaży oraz spadku jednostkowych marż przerobowych w efekcie zmiany sytuacji na rynku złomu akumulatorowego i wzrostu cen surowca oraz

Przegląd prasy

mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 4,2% na zamknięciu w poniedziałek --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wzrosła o 11% r/r do 46,8 tys. ton w styczniu --Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 1% r/r do

Skarb państwa nie weźmie dywidendy z KGHM?

budżetu. Wtedy producent miedzi miał ogromne zyski, m.in. ze względu na sprzedaż akcji Polkomtela. Dobre czasy jednak minęły. Ubiegły roku KGHM zakończył na minusie wynoszącym 5 mld zł. Gigantowi ciążą niskie ceny surowców i zagraniczne inwestycje

Produkcja miedzi ekwiwalentnej KGHM wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r.

Warszawa, 11.05.2015 (ISBnews) - Produkcja miedzi ekwiwalentnej w KGHM Polska Miedź, jak i w KGHM International, wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r., podała spółka. "W KGHM Polska Miedź S.A. ten wzrost związany jest głównie z wyższą produkcją

KGHM ma umowę z Prysmian na sprzedaż walcówki miedzianej za min. 2,07 mld zł

. KGHM podał, że wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z 28 listopada 2014 roku oraz średni kurs USD/PLN według Narodowego Banku Polskiego z 28 listopada 2014 roku. KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na

Przegląd informacji ze spółek

. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 67,4 tys. ton w czerwcu 2020 r. i była wyższa o 5% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,1 tys. ton w czerwcu 2020 r. wobec 58,7

KGHM ma problemy z kopalnią w Chile i wielką stratę

bardzo niskie ceny molibdenu - produktu ubocznego przy wydobyciu miedzi, którego sprzedaż w pierwszych latach działalności miała stanowić istotną część przychodów chilijskiej kopalni. Sprzedać kopalnię w Chile, czy inwestować? - Przy wydobyciu miedzi

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

spółek WIG20 - ważą w nim 6 proc. Przez rok potaniały aż o blisko 40 proc. Na razie koncern jeszcze zarabia, po trzech kwartałach miał 1,68 mld zł czystego zysku, ale w samym III kw. było to marne 33 mln zł. Przy cenie miedzi w okolicach 4 tys. dol. za tonę wydobycie stałoby się nieopłacalne

Przegląd prasy

mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom --Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D --JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM

Szczegóły podatku od kopalin pogrążyły kurs KGHM

miesięczna średnia cena miedzi nie przekroczy 13 tys. zł za tonę, podatek będzie wynosił 130 zł; (powyżej 13 tys. zł opłata będzie rosnąć i zostanie obliczona według skomplikowanego wzoru: stawka podatkowa = 0,025 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi)2,6. (gdy cena

PGNiG ma umowy na dostawy gazu do KGHM za ok. 4,8 mld zł

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz KGHM Polska Miedź zawarły umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne kontrakty indywidualne, które zastąpiły dotychczasowe umowy długoterminowe, na łącznie ok. 4,8 mld zł, podały

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowania to maksymalnie 25,75 mln zł. Lokum Deweloper ukończył budowę ostatniego, X etapu osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu i rozpoczął przekazywanie kluczy właścicielom, podała spółka. Etap liczy 256 lokali. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

tytuły do skarbu państwa ma trafić 1,8 mld zł. Według agencji Reuters, która powołuje się na projekt ustawy, opłaty mają być uzależnione od kursu miedzi na światowych rynkach i będą naliczane co miesiąc. Jeśli miesięczna średnia cena miedzi nie przekroczy 13 tys. zł za tonę

Najsłabszy miesiąc dla surowców od czterech lat. Traci giełda w Chinach i KGHM

nadal rentownych, pomimo tak niskich cen miedzi, więc odbicie w najbliższych tygodniach może nie nastąpić. Poziom 5000 dol. za tonę może zostać przełamany - ocenia analityk DM TMS Brokers. KGHM osuwa się pod ciężarem Spowolnienie w Chinach, które

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 46,8 tys. ton w styczniu 2020 r. i była wyższa o 11% r/r, podała spółka

Przegląd prasy

przetargach wg ekspertów ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,54% na zamknięciu we czwartek --Erbud ma umowę na budowę budynku usługowo-hotelowego za 40 mln zł netto --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła

Zysk netto Impexmetalu z dz. kont. wzrósł r/r do 47,54 mln zł w III kw. 2016 r.

polskich złotych od -4% do 13% cen metali nieżelaznych (aluminium i miedzi) stanowiący podstawowy składnik cen produktów, - spadku przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 303,9 mln zł, - spadku wolumenów sprzedaży grupy o 3,5% do poziomu

Przegląd prasy

--Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police --Ferrum miało wstępnie ok. 205 tys. zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 51,9 tys. ton w sierpniu, spadek o 5% r/r

Przegląd prasy

oczekuje wzrostu sprzedaży detal. w X na poziomie zbliżonym do IX --Oferta Mirbudu za 414,7 mln zł najkorzystniejsza na obwodnicę Poręby i Zawiercia --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,5 tys. ton we IX, wzrost o 12% r/r

Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 59,15 mln zł w III kw. 2016 r.

był w dużej mierze następstwem: - spadku w polskich złotych od -4% do 13% cen metali nieżelaznych (aluminium i miedzi) stanowiący podstawowy składnik cen produktów, - spadku przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 179,2 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Group (Starwood), podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych pakietem wynosi 757,9 mln euro, co odpowiada średniej 29,5 euro za akcję. WOHO Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd

KGHM: 382 mln zysku w III kw., analitycy liczyli na więcej

niższych cen miedzi i spadku sprzedaży miedzi ze 133 tys. ton do 120 tys. ton. - Wynik trochę niżej od konsensusu. Wydaje się, że po pierwsze, to dlatego, że niższe są przychody - sprzedano 120 tys. ton miedzi, sporo przekazano na zapasy. Wyższe trochę są koszty sprzedaży i

Wyniki finansowe KGHM gorsze od oczekiwań

poziomu 3,27 mld zł. Na ten wzrost wpływ miał wzrost cen miedzi na światowych rynkach, a także wzrost sprzedaży. Negatywnie na przychody wpłynęła zaś cena złotego, która oznacza, że za sprzedaną w dolarach miedź (KGHM realizuje w dolarach większość transakcji) spółka wykazuje mniejszy zysk w polskiej

Przegląd informacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych

Przegląd informacji ze spółek

Funduszy Inwestycyjnych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products, podało Gino Rossi. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1,0 zł. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 28,63 mln zł w I kw. 2017 r.

: * wzrostu w polskich złotych od +25% (aluminium) do +70% (cynk) cen metali nieżelaznych stanowiących podstawowy składnik cen produktów, * wzrostu wolumenów sprzedaży grupy o 6,7% do poziomu 58,4 tys. ton" - czytamy w raporcie. Wzrost wolumenów

"The New York Times": Brakuje nie tylko chipów, ale i sklejki, miedzi, plastiku, litu. Kraj fabryk nie ma z czego produkować

także sklejki, miedzi, aluminium, plastiku i surowców stanowiących kluczowe elementy akumulatorów dla samochodów elektrycznych, takich jak kobalt, lit, nikiel i grafit. Najbardziej ucierpiał przemysł samochodowy. We wrześniu Opel, część koncernu Stellantis, właściciela marek Jeep i Fiat, oświadczył, że

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. KGHM Polska Miedź przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie

Przegląd prasy

--Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł --Stopa bezrobocia w USA spadła do 11,1% w czerwcu --Citi: Cena miedzi wzrośnie do ok. 6300 USD za tonę do połowy 2021 roku --Zyska: MK

Ferro miało 7,11 mln zł zysku netto, 12,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

pod uwagę m.in. ceny głównych surowców (wysokie ceny miedzi w lokalnych walutach) i kursy walut ? ujemny wpływ różnic kursowych widoczny jest w poziomie zysku netto za pierwsze półrocze 2018 (istotny wpływ umocnienia dolara). W krótkim terminie mamy ograniczoną możliwość dostosowania naszych cenników

Europa zagra na tablicy Mendelejewa. Nadchodzi prawo o surowcach krytycznych

będzie wymagać od koncernów motoryzacyjnych gwałtownego przyspieszenia sprzedaży aut elektrycznych lub wodorowych. Jeśli nie spełnią wymogów, grozić im będą słone kary finansowe. A już na koniec kolejnej pięciolatki w UE nie będzie można sprzedawać nowych aut z silnikami spalinowymi, nawet hybrydowych

Riksza, magazyn i recykling. Jak wygląda drugie życie akumulatorów?

kontekście rosnącego niedoboru ograniczonych zasobów i rosnących cen surowców, szczególnie ważne jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Inni producenci też są tego zdania. Grupa Renault połączyła się w konsorcjum z firmami Veolia i Solvay w celu opracowania technologii pozyskiwania i

Przegląd informacji ze spółek

faktoringowej (ZORG), podał bank. Cena sprzedaży ZORG wyniosła 45 mln zł. Szacowany jednorazowy wpływ sprzedaży na wynik brutto banku wyniesie 45 mln zł i zostanie rozpoznany w II kwartale br., podano także. Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

, podał bank. KGHM Polska Miedź planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r., podała spółka. KGHM Polska Miedź zakłada produkcję 563 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2020 r., w tym 410 tys. ton z

Taniejące miedź i srebro dołują kurs akcji KGHM

miedzi, w czerwcu podskoczyło ono o 6 proc. - Zwiększająca się podaż surowca przy braku oznak wzmożonego popytu przekłada się na spadkową presję na ceny. Naszym zdaniem cena miedzi na giełdzie w Londynie może w tym roku zjechać w okolice 5000 dol. za tonę - prognozuje analityk TMS Brokers

Vestor DM obniżył rekomendację KGHM do 'neutralnie', wycena 64 zł

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Vestor DM obniżyli rekomendację KGHM do ?neutralnie" z ?akumuluj" i nieznacznie podwyższyli cenę docelową do 64 zł z 63 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 8 lutego. W dniu wydania

Przegląd informacji ze spółek

września 2019 r., podano w komunikacie. Akcjonariusze Selvity zdecydują o podziale spółki 19 września podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wynika z projektów uchwał. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 47,6 tys. ton w lipcu 2019 r

Zysk netto Hutmena spadł r/r do 3,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

. GK Hutmen zanotowała 5% wzrostu ilości sprzedaży wyrobów w stosunku do roku 2014. Średnia cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali w 2015 roku wyniosła 5 502 USD/t (21,71 zł/kg), wobec 6 861 USD/t (21,62 zł/kg) w roku 2014. "W I-IV kw. 2015 roku Hutmen S.A. uzyskał

Zysk netto Impexmetalu spadł r/r do 129,8 mln zł w 2016 r.

. W Segmencie Miedzi zanotowano nieznaczny spadek przychodów i wolumenów sprzedaży. Znacząco poprawiły się jednak wyniki operacyjne, głównie za sprawą Walcowni Metali Dziedzice, która kolejny rok poprawiła uzyskiwane marże dla wszystkich kategorii produktowych, podkreślił zarząd

Przegląd prasy

. Kraje takie jak Polska otrzymają specjalne środki --2020 rok przyniesie dalsze likwidacje hipermarketów i zwolnienia pracowników Parkiet --KGHM nie planuje przejęcia Taurona, przygotowuje się na boom na rynku miedzi

Niższy zysk KGHM w przyszłym roku?

. Agencji Reuters udało się potwierdzić tę informację w drugim źródle. Prezes KGHM odmówił komentarza. Cena miedzi na światowych rynkach określana jest w dolarach. KGHM, który lwią część sprzedaży realizuje w dolarach, wyniki i koszty określa w polskiej walucie. Umocnienie złotego

Przegląd prasy

obligacji oszczęd. w marcu na poziomie z lutego br. --Atomic Jelly pozyskał 2,44 mln zł i w przyszłym roku zadebiutuje na NewConnect --Iwonę Szmitkowska została powołana na prezesa Work Service --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM

Przegląd prasy

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Opłacalność aut elektrycznych stanęła pod dużym znakiem zapytania przez wzrost cen prądu

Przegląd prasy

: Najlepszy scenariusz dla Polski to uporządkowany Brexit, z umową wyjścia --Capgemini otworzy centrum w Lublinie, gdzie zatrudni ponad 100 osób --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,2 tys. ton w XII, wzrost o 2% r/r --PwC

Przegląd prasy

--Solaris ma umowę na 130 autobusów elektr. dla MZA w Warszawie za ok. 400 mln zł --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 64 tys. ton w czerwcu, wzrost o 6% r/r --Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym

Przegląd prasy

--Akcjonariusze GetBacku zdecydują 19 XII m.in. o dalszym istnieniu spółki --Dekpol planuje wyodrębnienie kolejnych segmentów do spółek zależnych --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 50,7 tys. ton w X, spadek o 18,1% r/r

Chiński czarny poniedziałek na rynkach finansowych

najniższe od 12 lat. Ceny miedzi wróciły do poziomu z połowy 2009 r. Podobnie jest z aluminium. To dewastuje wpływy budżetowe wszystkich tych krajów, które zarabiają na sprzedaży surowców: Rosji, Wenezueli, Nowej Zelandii, Australii czy krajów Bliskiego Wschodu. I rodzi pytania o stabilność polityczną

Przegląd prasy

II poł. 2019 --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 51,7 tys. ton w IV, wzrost o 8% r/r --Przychody Bosch w Polsce wzrosły o 3% r/r do 5,4 mld zł w 2018 roku --Mostostal Zabrze spodziewa się poprawy wyników r/r w 2019 r

Przegląd prasy

--Wysokie ceny węgla na polskim rynku oraz stopniowe odchodzenie energetyki od tego surowca oznaczają nadchodzącą falę redukcji zatrudnienia Parkiet --Wojny handlowe i realne straszą inwestorów, co może sprzyjać aprecjacji CHF

Dobre wyniki KGHM. W 2009 r. zysk netto wyniósł 2,5 mld zł

. Nieco lepszy wynik od listopadowych prognoz spowodowany jest m.in. wzrostem cen miedzi. W IV kwartale 2009 r. wzrosły one do 6643 dol. za tonę z 3940 dol. rok wcześniej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zeszłego roku spółka zwiększyła także wolumen sprzedaży miedzi do 146 tys. ton ze 140 tys

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września br. Libet miał ok. 112 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2020 r., podała spółka

Przegląd prasy

--Rafał Kamiński został dyrektorem ds. badań w OncoArendi --Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii --Ceny miedzi w Londynie przekraczają poziom 5800 USD za tonę --GUS: Liczba mieszkań oddanych do

Przegląd prasy

6,7 mld zł w kw. I-III --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,3% m/m w październiku --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 4,8% r/r w październiku --Citi: Cena miedzi wzrośnie do 6600-6800

Przegląd prasy

--Przychody Baltony wzrosły o 9% r/r do 41,28 mln zł w kwietniu --Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ --Altus TFI miało 2,48 mln zł zysku netto, 4,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r

Przegląd prasy

. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów

Przegląd prasy

wzrostu cen --Prezes BNP Paribas TFI liczy, że wynik sprzedaży w 2020 r. będzie zbliżony do tego z 2019 r. Dziennik Gazeta Prawna --Prezes PSA przyjechał do Gliwic, by rozmawiać ze związkowcami z Opel Manufacturing Poland

Przegląd informacji ze spółek

wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut. ML System zakłada pełne zdolności produkcji szyb z kropkami kwantowymi w połowie 2021 r., poinformował prezes Dawid Cycoń. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,8 tys. ton w maju 2020 r. i była

Przegląd informacji ze spółek

. Ferrum odnotowało ok. 205 tys. zł skonsolidowanego zysku netto według wstępnych danych, podała spółka. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 64 tys. ton w czerwcu 2019 r. i była niższa o 5% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane

Przegląd prasy

. systemu da Vinci --GUS: Produkcja rudy miedzi spadła o 4,5% r/r w sierpniu --GUS: Produkcja węgla kamien. wzrosła o 1,4% r/r w VIII --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5,9% r/r w lipcu

Przegląd prasy

--Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt --Indeks WIG20 spadł o 2,03% na zamknięciu w piątek --Rząd chce obniżyć akcyzę i opłatę przejściową, by nie wzrosły ceny energii --ABC Data ma

Przegląd informacji ze spółek

. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,9 tys. ton w maju 2019 r. i była o 16% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 63,7 tys. ton w maju 2019 r. i była wyższa o 28

Przegląd prasy

. --Leonardo Helicopters chce zacieśniać współpracę z PGZ i polskimi naukowcami --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 61,9 tys. ton w X, zbliżona r/r --Vistal Gdynia ma list intencyjny z Stecol dot. kontraktów w Skandynawii

Przegląd informacji ze spółek

negatywnym (tzw. Rating Watch Negative), podał bank. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,9 tys. ton w październiku 2018 r. i była zbliżona do sprzedaży października 2017 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Vistal Gdynia w

Przegląd prasy

dywersyfikację przychodów, zapowiada prezes Wojciech Wardacki --Sprzedaż mBanku może doprowadzić nie tylko do istotnych zmian na rynku bankowym, ale także maklerskim Dziennik Gazeta Prawna --Wyższa frekwencja wyborcza sprawiła, że

Miliardowe inwestycje KGHM. Czas zakupów

nadwyżek z działalności operacyjnej oraz z pieniędzy uzyskanych z tegorocznych sprzedaży akcji Polkomtela i Dialogu. Zdaniem ekspertów transakcja jest zgodna ze strategią KGHM, która zakłada zwiększenie wydobycia miedzi do 2018 roku do 700 tys. ton, z obecnych 540 tys. ton

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec TFI Anna Milewska. Spółka w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 51,7 tys. ton w kwietniu 2019 r. i była wyższa o 8% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane