cena akcji bph dziś

KNF wydała 3 zgody związane z procesem przejęcia Banku BPH przez Alior Bank

instytucji (GE zobowiązała się do sprzedaży akcji w wezwaniu, po spełnieniu odpowiednich warunków). Wczoraj Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na sprzedaż 50 600 821 akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH do 31,19 zł z 31,18 zł za sztukę oferowanych wcześniej. Wezwanie na akcje

KNF bez sprzeciwu wobec nabycia akcji BPH TFI przez GE

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50

Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup akcji Banku BPH

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdowały się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, podał bank. W związku z tym rozwiązaniu uległo porozumienie Aliora z GE Investments

Alior Bank ogłosił wezwanie na 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję

bank. Ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH. "Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39 288 005 akcji, tj. 51,24% ogólnej liczby akcji i głosów. Cena płacona przez Alior Bank w

Altus TFI nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu BPH TFI od GE

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) kontynuuje negocjacje w sprawie zakupu 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) od GE Capital, podał Altus. "Altus Towarzystwo Funduszy

Skorygowana cena nabycia Działalności Podst. Banku BPH to 1,16 mld zł na 30 VI

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Skorygowana cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank według stanu na 30 czerwca br. wynosi 1 159 645 000 zł, podał Alior. "Skorygowana cena została ustalona zgodnie z umową sprzedaży akcji

Alior Bank nabył wszystkie akcje Banku BPH objęte wezwaniem

zgromadzeniu Banku BPH. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby akcji oznacza, iż wszystkie warunki wezwania zostały spełnione. Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena

Akcjonariusze BPH podjęli uchwałę o podziale banku

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH podjęli uchwałę w sprawie podziału banku, a także m.in. parytetu wymiany akcji, podał bank. "W ramach podziału, część działalności BPH, tj. działalność wydzielana, zostanie przeniesiona na

Alior Bank: Wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH zostały spełnione

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Dziś spełniły się wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH, tj. zapisami zostało objętych co najmniej 37 180 026 akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej, ok. 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH. Spełnienie warunku dotyczącego

Alior Bank ma umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH od grupy GE

liczba akcji, która zostanie sprzedana bankowi przez zbywców Banku BPH zostanie ustalona poprzez podzielenie kwoty płatności należnej na rzecz zbywców Banku BPH za ich udział w Podstawowej Działalności Banku BPH przez cenę akcji w wezwaniu, podano także. Alior Bank oraz zbywcy

KNF wyraziła zgodę na pośrednie przejęcie kontroli nad BPH TFI przez Alior Bank

brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" ? czytamy w komunikacie. W kwietniu Alior Bank

Altus Agent Transferowy ma zgodę KNF na nabycie BPH TFI

; - dodał Osiecki. W kwietniu podpisano warunkową umowę nabycia 100% akcji BPH TFI przez Altus Agent Transferowy. Zbywcą jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami, spółka zależna Banku BPH. Cenę sprzedaży ustalono wówczas na 20 mln zł, przy czym jej ostateczna wartość zależeć będzie od

Alior Bank ma ugodę związaną z rozliczeniem nabycia części działalności BPH

marca 2016 r. między bankiem a sprzedającymi ? umowy sprzedaży akcji i podziału, (ii) umowy z dnia 1 kwietnia 2016 r. między bankiem a BPH ze wsparciem sprzedających ? umowy o współpracy przed podziałem oraz (iii) umowy z dnia 17 października 2016 r. między bankiem a BPH ? umowy o realizacji podziału

UOKiK zgodził się na przejęcie części mienia BPH przez Alior Bank

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowi spełnienie się jednego z warunków umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH [?] zawartej między bankiem oraz GE Investments Poland, DRB Holdings B.V. i Selective American Financial Enterprises, LLC"

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Alior Banku została ustalona na 38,9 zł - podała spółka w komunikacie. Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca. Kupić może każdy, kto posiada już papiery bankowej spółki. Większość pozyskanych

Giełda zawiesiła obrót akcjami Banku BPH w związku z przymusowym wykupem

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za

Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 0,58% akcji Banku BPH

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września

Altus TFI określiło warunki brzegowe negocjacji ws. przejęcia 100% akcji BPH TFI

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało dokument określający ramowe warunki transakcji dotyczącej nabycia 100% akcji BPH TFI (term sheet), podała spółka. "Stronami term sheet są: spółka oraz GE Capital

BPH uważa cenę w wezwaniu Aliora za odpowiadajacą wartości godziwej

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Bank BPH uważa, że cena proponowana w wezwaniu Alior Banku odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. "Zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej

Alior kupi akcje BPH w wezwaniu przy zapisach na min. 37,18 mln sztuk

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami, podano w komunikacie. "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje

Alior Bank przejmuje BPH. Co z klientami?

BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności - komentuje zakup Banku BPH Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Zapowiedział, że aby pozyskać pieniądze na zakup aktywów, BPH wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa

Pekao i Unicredit nie złożyły oferty na BPH

dodatkową wartość, przyniesie synergie, a cena będzie odpowiednia, przyjrzymy się jej z uwagą" - powiedział Lovaglio w odpowiedzi na pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby połączenie Pekao i BPH. Dodał, że ani Pekao ani właściciel spółki - UniCredit nie złożyły oferty na ten

Alior Bank koncentruje się na przejęciu BPH, nadal otwarty na konsolidację rynku

transakcji z BPH. Nie wykluczamy dalszych przejęć, ale to przejęcie jest teraz dla nas priorytetem. Mamy zgodę walnego na emisję akcji z prawem poboru. Mamy zamiar zebrać te pieniądze przed referendum w Wielkiej Brytanii, co jest wyzwaniem samym w sobie" - powiedział Sobieraj podczas telekonferencji

GPW: Emisja akcji Aliora na 2,2 mld zł przyczyni się do zwiększenia płynności

prywatnych. Alior pozyskał 1,6 mld zł na zakup części BPH i kolejne 600 mln zł na wzmocnienie m.in. akcji kredytowej. Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23

Ponad 1,2 mld zł za Bank BPH. PZU bierze kolejny bank

. Połączenie obu banków pozwoli na dalszy wzrost efektywności - komentuje zakup Banku BPH Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Zapowiedział, że aby pozyskać pieniądze na zakup aktywów, BPH wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Główny

EBOR obejmie nowe akcje Alior Banku za 106 mln zł

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obejmie akcje Alior Banku w emisji z prawem poboru za 106 mln zł, podała instytucja. Udział EBOR w emisji, której celem jest sfinansowanie przejęcia Banku BPH, będzie

Klienci nieudolnie zarządzanego funduszu BPH TFI dostaną 200 mln zł?

klientów. GE zapłaci klientom BPH TFI nawet 200 mln zł Holenderska spółka Vamori Investments w zeszłym tygodniu wezwała klientów BPH TFI do sprzedaży posiadanych certyfikatów nieruchomościowego funduszu, oferując cenę 60,92 zł. Vamori jest spółką

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Bank BPH odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Alior Bank celuje w osiągnięcie 100 mld zł aktywów organicznie i przez przejęcia

rynkowymi. Alior pozyskał 1,6 mld zł na zakup części BPH i kolejne 600 mln zł na wzmocnienie m.in. akcji kredytowej. Sobieraj podkreślił mocne poparcie PZU i EBOR. "660 mln zł spłynęło z zagranicy. Widać, że konsolidacja sektora oraz sprawne, mocne IT to model, który

BPH może dostać 16,7 mln euro gotówki i 5,7 mln euro w akcjach z transakcji Visa

Warszawa, 24.12.2015 (ISBnews) - Bank BPH otrzymał wstępne szacunki kwoty płatności z tytułu transakcji pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd., w wysokości 16,7 mln euro w gotówce i 5,73 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja. "Bank

DM BOŚ obniżył rekomendację Alior Banku do 'trzymaj', wycenę podniósł do 73,4 zł

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Alior Banku do "trzymaj" z "kupuj" i podnieśli cenę docelową akcji o 27% do 73,4 zł, wynika z raportu datowanego na 29 maja. Rekomendacja

Prezes PZU liczy na zakup Banku BPH do końca tego roku

przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale ubezpieczyciel chce być konsolidatorem rynku bankowego

Alior Bank ogłosił gwarantowaną emisję akcji z pp o wartości do 2,2 mld zł

Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej, umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój, podała instytucja. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma decydować o emisji, zwołano na 5 maja. "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, głównym celem emisji nowych akcji jest

Haitong Bank obniżył rekomendację Alior Banku do 'neutralnie', wycenę do 52 zł

za akcję Alior Banku na GPW płacono 54,13 zł po wzroście o 0,09% od ostatniego zamknięcia. "Wycena ta jest odpowiedzią na informacje o podwyższeniu kapitału i przejęciu BPH. Alior może nadal być interesującą inwestycją, dla tych, którzy uważają, że obecna wycena spółki

PZU: Sektor bankowy skonsoliduje się docelowo wokół 5-6 graczy, w tym Aliora

Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. W marcu br. PZU rozliczyło nabycie trzeciej (i ostatniej) transzy akcji Alior Banku i

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Alior Banku do 'trzymaj' i wycenę do 57 zł

52,9 zł za akcję, zaś w czwartek, ok. godz. 9:30 kurs akcji wynosił 54,83 zł. "Aktualizujemy nasze prognozy i wycenę Alior Banku o wpływ przejęcia Banku BPH. Nasza obecna wycena kształtuje się na poziomie 57 zł na akcję, co implikuje 8-proc. potencjał wzrostu i

Po raz pierwszy w historii polski fundusz inwestycyjny wypłacił klientom dywidendę. Jak za lokatę

Tymi szczęśliwcami są posiadacze udziałów w funduszu BPH Dywidendowy, jedynego polskiego funduszu mającego „dywidendową” konstrukcję. Fundusz został powołany rok temu z zamiarem inwestowania w akcje najlepszych, najbardziej stabilnych polskich firm wypłacających dywidendy. Funduszy o

DM BOŚ podniósł rekomendację Alior Banku do 'trzymaj', wycenę do 71,5 zł

została wydana przy cenie za akcję w wysokości 69,9 zł, zaś w czwartek, ok. godz. 9: 20 kurs akcji wynosił 71,35 zł, po wzroście o 0,79%. "Przejęcie działalności kluczowej BPH przeniesie połączony bank na orbitę 10. największych graczy sektora bankowego w Polsce. Uważamy

PZU podtrzymuje długoterm. zaangażowanie w Alior, liczy docelowo na dywidendy

Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Obecnie PZU ma ok. 25,26

UniCredit już zarobił na Pekao miliardy

, Pekao i problem z BPH Zdaniem ministra skarbu Emila Wąsacza bank sprzedano na korzystnych warunkach i po dobrej cenie. Jednak analitycy, z którymi wtedy rozmawiała "Wyborcza", nie byli zachwyceni. - Uzyskano zaledwie 2,1-krotne przebicie w stosunku do wartości

Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I

56 550 249 akcji oferowanych, co oznacza, że przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji, zaznaczono również. Na początku maja akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Cena emisyjna została ustalona na

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję akcji z prawem poboru

; Szczegóły oferty publicznej, w tym ostateczna liczba nowych akcji oraz cena emisyjna, zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego" - czytamy w komunikacie. Bank podał, że posiadacze praw poboru będą mogli je wykorzystać, zapisując się na nowe akcje

Zapisy na 56,55 mln akcji Alior Banku ruszają 25 maja, cena emisyjna 38,9 zł

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Zapisy na 56 550 249 nowych akcji Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru odbędą się od 25 maja do 1 czerwca, podała instytucja. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł. Celem emisji jest przede wszystkim sfinansowanie zakupu

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r., podały banki

mDM podniósł wycenę Alior Banku do 94,25 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Analitycy mDomu Maklerskiego podnieśli cenę docelową akcji Alior Banku do 94,25 zł z 82,96 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy

GE Money Bank i BPH są o krok od fuzji

napór akcjonariuszy mniejszościowych sprawił, że GE ostatecznie ogłosił jednak wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji BPH. Nie wiadomo jednak, czy mniejszościowych będzie satysfakcjonowała cena oferowana przez Amerykanów. Płacą oni za każdy papier BPH po 42 zł, podczas gdy na giełdzie akcje BPH są po

mDM podwyższył rekomendację Aliora do 'kupuj', a wycenę do 90 zł

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podwyższyli rekomendację Alior Banku do ?kupuj" z ?akumuluj", jednocześnie podwyższając cenę docelową do poziomu 90 zł na akcję, wynika z raportu datowanego na 16 marca. W

Morawiecki pozytywnie ocenia rozmowy PZU nt. zakupu akcji Banku Pekao

% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł. Obecnie PZU ma ok. 25,26% akcji Alior Banku, który - po niedawnym przejęciu Meritum Banku - pracuje obecnie nad przejęciem Banku BPH. W końcu

Cena maksymalna w ofercie publicznej Lokum Deweloper obniżona do 15 zł

w punktach obsługi klienta Millennium DM, DM mBanku, DM PKO BP, DM BOŚ, DM BZ WBK, BM Banku BPH oraz BM Alior Banku. "Cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 25 listopada, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Cena ta będzie jednakowa dla obu transz i nie wyższa od ceny maksymalnej

Przegląd informacji ze spółek

Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września. Kofola

PZU, UniCredit potwierdzają prowadzenie rozmów nt. sprzedaży akcji Banku Pekao

zł. Tymczasem nadwyżka kapitałowa PZU sięga 5-6 mld zł. Stąd dla realizacji ewentualnej transakcji niezbędne byłoby zaangażowanie PFR. W połowie lipca br. UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126

PZU: Warunki w rozmowach o Raiffeisenie nie były w pełni satysfakcjonujące

zakupu podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena

Przegląd prasy

--PKP Cargo dokona odpisów na kwotę 98 mln zł na utratę wartości grupy AWT --Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup akcji Banku BPH --Rząd rozpatrzy dziś projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego (ISBnews)

Raiffeisen Polbank i Deutsche Bank Polska: dwa kolejne banki na sprzedaż?

instytucjonalnym. Próba sprzedaży akcji okazała się jednak totalną klapą. Zainteresowani inwestorzy proponowali ponoć nieakceptowalne dla austriackiego właściciela ceny. Ostatnio banki są sprzedawane po cenach zbliżonych do wartości księgowej ich majątku. Bank BPH został sprzedany przez Amerykanów za 0,9 wartości

Przegląd informacji ze spółek

Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka. iFun4all przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w przyszłym roku dwóch nowych gier, podała spółka. iFun4all zamierza

PZU traci na repolonizacji banków. Skórka niewarta wyprawki?

negocjacje dotyczące przejęcia pakietu kontrolnego akcji Banku Pekao. Dziś drugi największy polski bank jest kontrolowany przez włoską grupę UniCredit (do niedawna miała 50 proc. akcji, a po sprzedaży ich części dysponuje pakietem 40 proc.). Gdyby pod młotek miały pójść wszystkie włoskie walory, a cena

Vestor DM podniósł rekomendację dla Alior Banku do 'kupuj', wycenę do 62 zł

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "neutralnie" i podwyższyli cenę docelową akcji do 62 zł z 61,6 zł, wynika z raportu datowanego na 30 czerwca

"Żubr" wróci w polskie ręce. Czy PZU na tym skorzysta?

zł za akcję, co wyznaczałoby cenę pakietu na co najmniej 14,5 mld zł. Średnia pięcioletnia kursu akcji Banku Pekao to 150-160 zł (trzy lata temu cena akcji dochodziła nawet do 200 zł), ale taka cena jest nieosiągalna ze względu na to, że rentowność banku jest dziś niższa ze względu na spadek stóp

PZU nie jest zainteresowane przejęciem Banku BPH i Raiffeisen Polbanku

;? powiedział Dąbrowski, zapytany, czy PZU byłoby zainteresowane nabyciem BPH czy Raiffeisen Polbanku. "Czy to oznacza, że PZU nigdy nie kupi banku? Nie. Za to musi to być bardzo dobrze przemyślane. To, że ceny są niższe na pewno sprzyja pozytywnemu myśleniu o inwestycjach

Raiffeisen Polbank w końcu pójdzie pod młotek. BNP Paribas finalizuje przejęcie?

przez Reuters szacują, że Raiffeisen zostanie sprzedany za 0,6-1 swojej wartości księgowej. Obecnie jest to 6,49 mld zł, więc BNP musiałby zapłacić 3,9-6,5 mld zł. Dla porównania, w ostatnich latach banki są sprzedawane po cenach zbliżonych do wartości księgowej ich majątku. Bank BPH został sprzedany

PZU nie prowadzi obecnie innych rozmów ws. akwizycji

[pakiet akcji Pekao] spełnia z nadwyżką plan strategiczny zaangażowania w sektorze bankowym" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo

PKO BP kupił Raiffeisen Leasing za 850 mln zł. PZU weźmie resztę?

11 mld zł (2,5 mld euro). To cena za blisko 30 proc. akcji Banku Pekao. Aktywa Banku Pekao na koniec czerwca wynosiły 166 mld zł. Dla porównania: za 20 mld zł aktywów Banku BPH (z wyłączeniem m.in. kredytów we frankach) Alior z PZU zapłaciły 1,2 mld zł. Kupiona trzy lata

Bank Pekao ma kapitał na przejęcia, obserwuje rynek

Warszawa, 09.02. 2016 (ISBnews) - Bank Pekao jest gotowy na przejęcia banków i ma na ten cel wystarczający kapitał, ale jeśli zdecyduje się na zakup, to podmiotu, który nie ma w portfelu franków szwajcarskich, a proponowana cena nabycia znajduje się poniżej wartości księgowej

Aion kontra polskie banki. Kto wygra ten pojedynek? Testujemy nowe konta

Nowy bank w Polsce to wielkie wydarzenie - przez ostatnie kilka lat kolejne banki głównie uciekały z Polski, a nowych nie przybywało. Nie mamy już chociażby takich marek jak Eurobank, Raiffeisen czy BPH. Bank BZ WBK zamienił się w Santandera, BNP Paribas wchłonął bank BGŻ, a Idea Bank został

PZU i PFR będą rozmawiać z UniCredit w czwartek nt. odkupu akcji Pekao - prasa

ubezpieczyciel aktualnie prowadzi rozmowy w sprawie nabycia kilku innych banków. W połowie lipca br. UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

kwot już wypłaconych, podał Action. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Everest Investments, podała spółka. Zarząd Wikany stwierdził, że cena za akcje zaproponowana w wezwaniu Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Miliardy za Pekao. Czy UniCredit wytarguje od PZU dużą premię?

pomiędzy PZU a UniCredit dotyczą już tylko ceny za drugi największy bank w Polsce. 40,1 proc. akcji banku, jakie posiada UniCredit, PZU chciałoby kupić za 3 mld euro (13 mld zł). Włosi upierają się przy 3,5 mld euro, czyli 15,2 mld zł. Na giełdzie udziały UniCredit w banku są wyceniane na 13,2 mld zł

Cena maksymalna w IPO Inno-Gene ustalona na 8,1 zł, wartość oferty - 10,5 mln zł

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Inno-Gene została ustalona na poziomie 8,1 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 10,5 mln zł, podała spółka. Od dziś do 8 października potrwają zapisy na akcje w transzy dla

Przegląd prasy

karty kredytowe na polski rynek --DM Vestor podniósł wycenę Vantage Development do 4,09 zł za akcję --Bank BPH będzie nadal prowadził działalność hipoteczną w Polsce --IMS będzie współpracować z Grupą Orsay w 11 krajach

Przegląd prasy

) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka. --iFun4all przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w przyszłym roku dwóch nowych gier, podała spółka. iFun4all zamierza kontynuować tworzenie

Prezes PZU o przejmowaniu banków: Jesteśmy gotowi na BPH

polskiego rynku, widząc determinację PZU, mogą dyktować wyższe ceny. Za Alior Bank PZU zapłaci ponad dwa razy więcej, niż wynosi wartość księgowa majątku banku. To drogo. Dziś nawet dobre banki są sprzedawane przy wycenach rzędu 1,3-1,5 wartości księgowej (choć Alior od strony

PZU spodziewa się zgód regulacyjnych dot. przejęcia pakietu Pekao w II kw. 2017

budowę grupy bankowej i zdywersyfikowanej grupy finansowej. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za

Przegląd informacji ze spółek

Games ustalił cenę emisyjną akcji serii G na podstawie wyników budowania książki popytu na poziomie 22,70 zł za akcję. W ramach emisji oferowanych będzie 570 tys. akcji tej serii, podała spółka. MOL zakłada, że w ciągu dwóch-trzech lat może przerabiać w rafineriach 1/3 ropy

Przegląd informacji ze spółek

. Przyszły rok ma być dla spółki okresem "przyspieszenia realizacji strategii". Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 19 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki po cenie nie wyższej niż 45 zł za sztukę

Przegląd prasy

żniw pszenicy ozimej uzyskała wydajność 4,8 t/ha --Altus TFI zakończył negocjacje ws. nabycia BPH TFI, kontynuuje skup akcji --Lokum Deweloper podtrzymał prognozę 42,4 mln zł zysku netto w br. --Lokum Deweloper miał 15,3

Przegląd informacji ze spółek

przychody na poziomie 189,03 mln zł, zysk brutto 8,608 mln zł i zysk netto 7,105 mln zł, podała spółka. Alior Bank objął 46 525 228 akcji Banku BPH, tj. wszystkie akcje BPH objęte zapisami złożonymi w wezwaniu, podał Alior. Rozliczenie transakcji, a tym samym przeniesienie na

Opóźnienie w przejęciu banku Pekao? PZU negocjuje cenę

. - Włosi dążą do sprzedaży wszystkich swoich akcji, czyli 40 proc. - mówił nasz informator. Cena może być jednak wyższa przez świetne wyniki banku Pekao po trzecim kwartale 2016 roku. W sumie po trzech kwartałach Pekao zarobił 1,8 mld zł, wpłacając do budżetu 321

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena

Noble Securities preferuje akcje banków PKO BP, Alior i Millennium

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Sektor bankowy czeka ciężki 2017 r., przy czym najlepsze perspektywy mają PKO BP, Alior Bank oraz Bank Millennium, uważają analitycy Noble Securities. Po okresie znaczących wzrostów zalecają natomiast sprzedawanie akcji ING Banku Śląskiego

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' Pekao i Alior, 'sprzedaj' mBank i Millennium

sektora bankowego - co zdaniem analityków jest nieuzasadnione" - czytamy dalej. Haitong Bank podtrzymuje rekomendację "kupuj" dla Alior Banku z ceną docelową akcji 94,9 zł, co implikuje 14-proc. potencjał wzrostowy. Stosunkowo szybkie przejęcie Banku BPH powinno

Pekao oficjalnie wraca do Polski z nowym żubrem w logo

mld zł – taki jest bilans obecności Włochów w Pekao na pierwszy rzut oka. Ale to nie jest cała prawda. Po pierwsze, kupowali bank mający mniej niż 50 mld zł aktywów i zarabiający kilkaset milionów złotych rocznie (trzy razy mniejszy niż dziś). Po drugie, UniCredit połączył Pekao z Bankiem BPH

PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend

12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów

Przegląd prasy

kosztów synergii z BPH nastąpi w II kw. 2017 r. --EBC podniósł prognozy wzrostu PKB strefy euro na lata 2017-2018 --Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie LiveChat od 'kupuj', wycena 83 zł --Liczba wniosków o zasiłek dla

Morawiecki: Kredyty dla polskich firm będą bardziej dostępne po przejęciu Pekao

Tweeterze. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez

PZU chce aby Alior i Pekao pozostały na rynku jako 'dwa osobne byty'

Alior był innowacyjny i wzrostowy, a Pekao miał charakter instytucji narodowej. PZU i PFR ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

kolejnych banków: BZ WBK, mBanku, Banku Handlowego, ING BSK oraz Banku Millennium. "Haitong Bank w raporcie z 23 listopada podwyższa rekomendację dla PKO BP ze 'sprzedaj' do 'neutralnie, z niezmienioną ceną docelową akcji w wysokości 24 zł. Ostatnie informacje nie przynoszą

Przegląd prasy

realizacji wezwania na obecnych warunkach --PZU nie kupi Banku BPH od GE; wg gazety negocjacje rozbiły się o kwestię ceny Parkiet --Zainteresowany kupnem Banku BPH był także Leszek Czarnecki wg gazety

Prezes PZU: Strategia Alior Banku wskaże moment rozpoczęcia wypłat dywidendy

przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających. Grupa kapitałowa

Przegląd prasy

modernizację linii nr 146 za szacunkowo 250 mln zł --PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka --Sare szacuje 10,23 mln zł przychodów i 0,61 mln zł netto w III kw. 2016 r. --OPTeam wypłaci 1,71 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

General Electric Company (GE), podmiot dominujący wobec akcjonariuszy większościowych Banku BPH kontynuuje analizę strategicznych możliwości sprzedaży większościowego pakietu akcji Banku BPH. W ramach tego procesu GE analizuje kilka potencjalnych scenariuszy transakcji, w tym

Fuzja banków. Co zyskają akcjonariusze BZ WBK, a co stracą klienci Deutsche Banku?

obsługę małych i średnich firm. Wraz z klientami BZ WBK przejmuje wszystkie placówki, agentów, pośredników, partnerów oraz dom maklerski DB Securities. W DB zostają frankowicze i klienci korporacyjni. Transakcja opiewa na 1,29 mld zł (80 proc. płatne w akcjach, a 20 proc. w gotówce). – Cena wydaje

Przegląd informacji ze spółek

Group, podała spółka. Akcje spółki Stelmet zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 3,23% wobec ceny odniesienia i wyniósł 30 zł. Kurs praw do akcji (PDA) spadł na otwarciu o 9,68% do 28 zł. Olympic Entertainment

Przegląd informacji ze spółek

- podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso do 25 zł za akcję z 22 zł, podał fundusz. Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarł przedwstępną umowę nabycia od Regex Polska i Property Development Polska nieruchomości w Łodzi przy ul. Wróblewskiego o powierzchni 11,7 ha

Przegląd informacji ze spółek

Arterii do 25,3 zł za akcję z 23,8 zł za akcję, podało biuro maklerskie. CEZ przywrócił dziś pracę Bloku 2 elektrowni jądrowej w Temelinie, o mocy 840 MWe, podała spółka. W Bloku 1 trwa planowany postój. Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje wypłatę

Przegląd informacji ze spółek

akcji wzrósł o 7,14% wobec ceny odniesienia i wyniósł 3 zł. IMC zakończyła zbiory pszenicy ozimej, podczas których udało się uzyskać wydajność na poziomie 4,8 t/ha uwzględniając wagę przed osuszeniem, poinformowała spółka. Wyniki IMC były istotnie lepsze od średniej krajowej

Przegląd informacji ze spółek

, łączącej rejon Częstochowy z Magistralą Węglową. Projekt ma szacowaną wartość 250 mln zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o nabyciu 37 105 802 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 5,00 zł za akcję, podała