cena akcji bgż dziś

Ranking wpadek ministra Grada

Minister skarbu Aleksander Grad do listy swych porażek może dopisać nową. Ministerstwo nie zdołało zainteresować rynku akcjami banku BGŻ SA i zamiast ponad 37 proc. akcji sprzeda niewiele ponad 12 proc. W dodatku za cenę niższą, niż przewidywano.

Skarb Państwa wyszedł całkowicie z akcjonariatu Banku BGŻ

Warszawa, 12.01.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało posiadane akcje Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w odpowiedzi na ogłoszenie przez BNP Paribas żądania sprzedaży wszystkich akcji instytucji przez akcjonariuszy mniejszościowych, podał resort. Cena

BM BGŻ BNP Paribas obniżył wycenę Budimeksu do 185,99zł, nadal zaleca neutralnie

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas obniżyli docelową cenę akcji Budimeksu do 185,99 zł wobec 193,53 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 26 kwietnia

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Budimeksu, wycena 193,53 zł

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji Budimeksu, z ceną docelową 193,53 zł, wynika z raportu datowanego na 7 września. Rekomendacja została wydana przy cenie

BM BGŻ podniósł wycenę AmRestu do 168,19 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki AmRest do 168,19 zł ze 142,42 zł i utrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 maja. Rekomendacja została wydana

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' LPP, wycena 7 676,39 zł

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji LPP, z ceną docelową 7 676,39 zł, wynika z raportu datowanego na 31 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' CCC, wycena 227,45 zł

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji CCC, z ceną docelową 227,45 zł, wynika z raportu datowanego na 31 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 193

BM BGŻ podniósł wycenę Grajewa do 38,33 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki Pfleiderer Grajewo do 38,33 zł z 36,33 zł i utrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 maja. Rekomendacja

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 30 III o połączeniu z Sygma Bankiem

imiennych LSP stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym LSP cenę 11 mln zł. BGŻ BNP Paribas podał, że zarząd banku oczekuje, iż przejęcie Sygma Banku Polska wraz z LSP rozszerzy posiadaną przez bank ofertę produktową na polskim rynku produktów consumer finance, co będzie miało

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' BBI Development, wycena 1,64 zł

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ wydali rekomendację "kupuj" dla akcji BBI Development, z ceną docelową 1,64 zł, wynika z raportu datowanego na 22 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

BM BGŻ podwyższyło wycenę ZM Kania do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Biuro Maklerskie BGŻ podwyższyło cenę docelową akcji ZM Kania do 3,75 zł z 3,37 zł, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 marca br. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie

BM Banku BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla AmRest, wycena 142,42 zł

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ wydali rekomendację "kupuj" dla spółki AmRest z ceną docelową 142,42 zł, wynika z raportu datowanego na 7 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 123 zł. W

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' Alumetal, wycena 57,65 zł (aktual.)

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ rekomendują "kupuj" Alumetal, wyznaczając cenę docelową na poziomie 57,65 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 23 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 47,60

BM BGŻ obniżyło rekomendację Pagedu do 'neutralnie', wycenę podniosło do 64,16zł

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ obniżyli rekomendację dla akcji Pagedu do "neutralnie" z "kupuj", a jednocześnie podnieśli cenę docelową do 64,16 zł z 60,33 zł, wynika z raportu datowanego na 27 maja

BM BGŻ podniósł wycenę Forte do 60,1 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji Forte do 60,1 zł z 54,81 zł i utrzymali zalecenie "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 27 maja. Rekomendacja została wydana przy

BGŻ BNP Paribas: Spełnił się pierwszy warunek nabycia Sygma Bank Polska

francuskiego Sygma Banque, podał BGŻ BNPP. Pod koniec lipca bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska za cenę 200 mln zł oraz 100% akcji Laser Services Polska za cenę 11 mln zł. Przyrzeczona umowa

BM BGŻ podniosło wycenę Amiki do 162,92 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ podwyższyli cenę docelową Amiki do 162,92 zł z 152,82 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 9 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie

BM BGŻ obniżyło wycenę Farmacolu do 60,50 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ obniżyli cenę docelową Farmacolu do 60,50 zł z 67,81 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 4 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie

BM BGŻ podniosło wycenę Neuki do 339,18 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ podnieśli cenę docelową Neuki do 339,18 zł z 314,12 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 4 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 221

BM BGŻ obniżyło wycenę Pelionu do 70,54 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 12.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ utrzymali rekomendację dla akcji Pelionu na poziomie "neutralnie" i jednocześnie obniżyli cenę docelową do 70,54 zł z 79,75 zł, wynika z raportu datowanego na 4 grudnia

Grupa BNP Paribas i Bank BGŻ BNP Paribas mają umowę kupna części Raiffeisen BP

hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. "Umowa transakcyjna przewiduje, że bank nabędzie Podstawową Działalność RBPL o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3 400 mln zł (kapitał docelowy) za uzgodnioną

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaklasyfikowanie akcji serii L do Tier I

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' Orbis, wycena 68,04 zł

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji Orbisu, z ceną docelową 68,04 zł, wynika z raportu datowanego na 31 marca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 61

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla AmRestu, wycena 202,79 zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Po realizacji poprzednich dwóch rekomendacji "kupuj", analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas wydali nowe zalecenie dla AmRestu na poziomie "neutralnie" i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na 202,79 zł, wynika

KNF: Zielone światło dla przejęcia podst.dz. Raiffeisen BP przez BGŻ BNP Paribas

możliwości cross-sellingu" - dodał Gdański. Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł. Ponadto, KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Raiffeisen

BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla spółki Ergis, wycena 5,23 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili cenę docelową akcji spółki Ergis na poziomie 5,23 zł i wydali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 grudnia. Rekomendacja została wydana przy

BM BGŻ wydało rekomendację 'neutralnie' dla Forte, wycena 54,81 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili dwunastomiesięczną cenę docelową akcji spółki Forte na poziomie 54,81 zł i wydali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 23 grudnia

BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla Pfleiderer Grajewo, wycena 36,33 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ ustalili dwunastomiesięczną cenę docelową akcji spółki Pfleiderer Grajewo na poziomie 36,33 zł i wydali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 23 grudnia

DM BGŻ podniósł wycenę Ergisu do 6,38 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki Ergis do 6,38 zł wobec 5,23 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji spółki, wynika z raportu datowanego na 16 marca. W

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Alumetalu, wycena 67,63 zł

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "neutralnie" dla akcji Alumetalu, z ceną docelową 67,63 zł, wynika z raportu datowanego na 24 października. Rekomendacja została wydana przy

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zdecydował o emisji 2,5 mln akcji serii J i 10,8 mln akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej, podał bank. Celem emisji jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln

DM BGŻ podniósł rekomendację ZM Henryk Kania do 'kupuj', wycenę do 3,37 zł

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BGŻ podnieśli rekomendację dla akcji ZM Henryk Kania do "kupuj" z "neutralnie" i podnieśli cenę docelową do 3,37 zł z 2,62, wynika z raportu datowanego na 8 grudnia. W

BGŻ BNP Paribas ma przedwstępną umowę nabycia Sygma Bank Polska za 200 mln zł

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska za cenę 200 mln zł oraz 100% akcji Laser Services Polska za cenę 11 mln zł, podał bank

BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę Forte do 56,72 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas obniżyli cenę docelową akcji Forte do 56,72 zł z 60,1 zł, wynika z raportu datowanego na 14 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 59,5 zł. W

BM BGŻ podniosło wycenę Tarczyńskiego do 14,53 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ podnieśli cenę docelową dla akcji spółki Tarczyński 14,53 zł z 12,43 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 8 grudnia. W dniu wydania

BGŻ BNP Paribas kupił Sygma Bank za 200 mln zł i spółkę LSP za 11 mln zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) za 200 mln zł. BGŻ BNP Paribas nabył także 100% akcji Laser Services Polska (LSP) za kwotę 11 mln zł, podał

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Trakcji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 17,1 zł, wynika z raportu datowanego na 22 maja. Rekomendacja została wydana przy

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla CDRL, wycena 35,9 zł

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas wydali rekomendację "kupuj" dla akcji CDRL, z ceną docelową 35,9 zł, wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 31

BM BGŻ BNP Paribas zaczęło rekomendowanie Torpolu od 'kupuj' i wyceny 16,08 zł

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowanie akcji Torpolu od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 16,08 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 28 lipca. Rekomendacja została

Resort skarbu ośmieszył się przy ofercie BGŻ

to niezły pasztet. Zamiast planowanych 37 proc. akcji BGŻ resort skarbu sprzedał jedynie 12 proc., cena sprzedaży została drastycznie obniżona o jedną trzecią wobec maksymalnej, do budżetu trafi ledwie 300 mln zł. Grad: BGŻ. Problem ceny, a nie zainteresowania

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla akcji Neuki, wycena 416,54 zł

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Neuki od zalecenia "neutralnie", z ceną docelową 416,54 zł, wynika z raportu datowanego na 14 czerwca. Rekomendacja została wydana

Raiffeisen Polbank w końcu pójdzie pod młotek. BNP Paribas finalizuje przejęcie?

instytucjonalnym. Próba sprzedaży akcji była klapą, bo zainteresowani inwestorzy proponowali podobno nieakceptowalne dla właściciela ceny . Austriacy odstąpili wtedy od oferty i zapowiedzieli, że będą negocjować nowe warunki. Polski nadzór wydał wtedy stanowczy komunikat, w którym zapowiedział, że będzie dążyć do

BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę LPP do 5 028,22 zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas obniżyli cenę docelową akcji CCC do 5 028,22 zł z 6 124,27 zł, wynika z raportu datowanego na 19 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 6 223,90 zł

BM BGŻ BNP Paribas obniżyło zalecenie dla CCC do 'neutralnie', wycena 176,63 zł

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas obniżyli rekomendację dla akcji CCC do "neutralnie" z "kupuj" i cenę docelową do 176,63 zł z 189,81 zł, wynika z raportu datowanego na 19 kwietnia

BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc

Prezes B. Handlowego: Spodziewam się kolejnej transakcji M&A w bankowości w br. 

umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1,29 mld zł. Plan zakłada zakończenie

Będzie nowy gigant bankowy w Polsce. Jest zgoda KNF!

krytycznie oceniła postępowanie dotychczasowego dominującego akcjonariusza BGŻ w zakresie przestrzegania standardów ładu korporacyjnego oraz przyjętych zobowiązań, zwłaszcza zaś założonego pierwotnie sposobu wycofania się z inwestycji w akcje banku" - czytamy w dzisiejszym komunikacie KNF. Nadzór jednak

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 27 sierpnia --11:00: Briefing Allegro nt. planów --11:30: Konferencja R22 nt. planów --11:00: Konferencję prasowa PZU inaugurująca ogólnopolską akcję społeczną promującą

Wielton: Dług netto/EBITDA pozostanie bezpieczny po sfinansowaniu akwizycji LD

sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik długu netto do EBITDA, po sfinansowaniu będzie na poziomie ok. 2,4x. Dziś jest 1,4x. A więc nadal bezpiecznie" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej. "75% finansowania [akwizycji] idzie z

Rośnie kolejka do przejęcia Raiffeisen Polbank. Chętny BNP Paribas?

Zgodnie z porozumieniem z Komisją Nadzoru Finansowego Austriacy muszą albo do końca tego roku sprzedać swoją polską spółkę (po wydzieleniu z niej części z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich) innemu bankowi prowadzącemu działalność w Polsce, którego akcje

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas 13,3 mln akcji wyemitowanych, jako instrumentów w Tier I banku, podał BGŻ. Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Europe sfinalizował transakcję z Global City Holdings (GCH), w ramach której sprzedał na rzecz GCH warszawski projekt Nova Królikarnia za cenę 175,12 mln zł. Cena sprzedaży została uregulowana w gotówce ? w kwocie blisko 34,3 mln zł - ponadto spółka odkupiła od GCH pakiet blisko 40% akcji własnych za

Przegląd prasy

29,245 mln akcji spółki, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. --Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1

OT Logistics: W ramach wezwania na Luka Rijeka zawarto transakcje na 2,7% akcji

Bankiem BGŻ BNP Paribas umowę zlecenia wystawienia gwarancji i kredytu na rzecz Privredna Banka z siedzibą w Zagrzebiu w kwocie 39 mln hrk z okresem ważności gwarancji do 5 listopada 2018 roku, na zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia akcji w wyniku złożenia przez kredytobiorcę oferty przejęcia akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum) podpisały umowę z APTIV Services

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla akcji Pagedu, wycena 60,33 zł

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) ? Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ rekomendują ?kupuj" Paged z ceną docelową 60,33 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 23 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 43 zł. Na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd informacji ze spółek

. Cyfrowy Polsat i Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabyły łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. Wakacje.pl, spółka zależna Wirtualna Polska Holding, uzgodniła warunki transakcji

Przegląd prasy

ogłoszenia w marcu fuzji z Aliorem --Tauron: Umowa z PFR ws. Jaworzna będzie 'bardzo, bardzo szybko' --Tauron: EBITDA grupy w 2017 może być zbliżona do zeszłorocznej --BGŻ BNP Paribas chce zrealizować emisję akcji na przełomie

W Polsce powstaje nowy bankowy gigant. Co czeka klientów?

BNP Paribas, jeden z największych banków w Europie, zapłaci za akcje BGŻ okrąglutki miliard euro. Co prawda nie wszystko jeszcze przesądzone, bo zgodę na tę fuzję musi wydać Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisja Europejska, ale weto

Przegląd prasy

--KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali --Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia --Gaz-System

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak. Jednak aktualnym priorytetem jest ?duży" bank. Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł, podała spółka

Aion kontra polskie banki. Kto wygra ten pojedynek? Testujemy nowe konta

Nowy bank w Polsce to wielkie wydarzenie - przez ostatnie kilka lat kolejne banki głównie uciekały z Polski, a nowych nie przybywało. Nie mamy już chociażby takich marek jak Eurobank, Raiffeisen czy BPH. Bank BZ WBK zamienił się w Santandera, BNP Paribas wchłonął bank BGŻ, a Idea Bank został

Przegląd prasy

czerwca --Cena emisyjna w ofercie i2 Development ustalona na 20 zł za akcję --Indeks WIG20 wzrósł o 1,92% na zamknięciu w środę --Krzysztof Mamiński został prezesem Przewozów Regionalnych --Idea

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję, podał bank. Bank Zachodni WBK we współpracy z Garmin i Mastercardem uruchomił dziś płatności zbliżeniowe zegarkiem Garmin z funkcją Garmin Pay, poinformował bank. KGHM odnotował 87 mln zł skonsolidowanej straty

Przegląd informacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych

Przegląd prasy

tys. akcji Emperii po 50 zł za akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,82% na zamknięciu w piątek --Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie i Pomorskie liderami atrakcyjności województw --Cena emisyjna akcji Dekpolu ustalona na 15 zł

Przegląd prasy

. --Vantage wprowadził do oferty 126 lokali w IX etapie Promenad Wrocławskich --Cena w wezwaniu na akcje Coliana podniesiona do 4,1 zł --Spółka zależna Inpro ustaliła warunki negocjacji dzierżawy hotelu w Mikołajkach --Pharmena

Przegląd informacji ze spółek

natomiast już docelową zakładaną liczbę placówek - ok. 500, poinformował członek zarządu BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i Agro Bartosz Urbaniak. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ergis wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, w celu ich

Przegląd prasy

jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect w 2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. --Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję

Przegląd prasy

Parkiet --BM Reflex: Cena benzyny wyniosła średnio 4,93 zł/ w ub.r. wobec 4,59 zł/ l w 2017 r. --W 2019 r. można się spodziewać nieznacznej poprawy koniunktury na krajowym rynku akcji wg ankietowanych analityków Dziennik

Przegląd informacji ze spółek

szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś

Przegląd prasy

. 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,21% na zamknięciu we wtorek --Spółka Pekabeksu ma umowę na budowę hali prod.-magazynowej za 20,6 mln zł netto --BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier

Przegląd informacji ze spółek

. Wielton zawarł z konsorcjum banków (PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK) umowę o kredyty inwestycyjne i obrotowy, podała spółka. Sare przejęło Fast White Cat z Wrocławia, podało Sare. Spółki podpisały umowę sprzedaży, na podstawie której Sare nabyło 94% akcji Fast White Cat, tj. 9

Przegląd prasy

. --Cyfrowy Polsat i Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabyły łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. --Wakacje.pl, spółka zależna Wirtualna Polska Holding, uzgodniła warunki

Przegląd prasy

tygodniu spodziewane dalsze obniżki cen paliw --BGŻ BNP Paribas zwolni maksymalnie 2,2 tys. pracowników do 31 grudnia 2020 r. --Solaris ma umowę na 21 autobusów elektrycznych dla MPK Poznań za ok. 70 mln zł --MF sprzedało na

Przegląd informacji ze spółek

głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r. Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała

Przegląd prasy

tego 9 mld euro w ramach programu "Inteligentny rozwój") Parkiet --Prezes Bytomia: Analizujemy sprzedaż od marca, kiedy wprowadziliśmy strategiczną obniżkę cen i rewidujemy niektóre założenia, ale nie wycofujemy się z nowej strategii

Przegląd prasy

tys. klientów, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak. Jednak aktualnym priorytetem jest ?duży" bank. --Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

własnych objętych transzą skupu, która ma być realizowana w okresie do 31 lipca br. na 1 mln akcji oraz cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, podała spółka w komunikacie. Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii E obligacji na okaziciela w ramach

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 4,23 mln zł, podała spółka. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. Bowim odnotował

Bierzcie kredyty na PGE

Kredyty na zakup akcji Polskiej Grupy Elektroenergetycznej - największego producenta prądu w naszym kraju - oferują mBank, MultiBank, BGŻ i Deutsche Bank. Wczoraj ruszyła też sprzedaż kredytów w PKO BP. - Wnioski są przyjmowane telefonicznie. Bank udziela kredytów przy

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Zarząd Ultimate Games zawarł z ECC umowę, na podstawie której Ultimate Games prawa do gry "Super One Tap Tennis", podało Ultimate

Przegląd prasy

--Bank Pekao kupił 100% akcji UniCredit CAIB Poland od UniCredit Bank Austria AG --Przychody Wojasa wzrosły o 24,2% r/r do 23,2 mln zł w grudniu --BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla spółki Ergis, wycena 5,23 zł --BM BGŻ

Raiffeisen Polbank i Deutsche Bank Polska: dwa kolejne banki na sprzedaż?

instytucjonalnym. Próba sprzedaży akcji okazała się jednak totalną klapą. Zainteresowani inwestorzy proponowali ponoć nieakceptowalne dla austriackiego właściciela ceny. Ostatnio banki są sprzedawane po cenach zbliżonych do wartości księgowej ich majątku. Bank BPH został sprzedany przez Amerykanów za 0,9 wartości

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali miało wstępnie 458,89 mln zł przychodu i 11,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r., podała spółka. Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji

Przegląd prasy

Parafiniuk, Michał Parafiniuk, Dariusz Stokowski, działając w porozumieniu, ogłosili wezwanie na 450 569 akcji 4fun Media po cenie 6,03 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący DM BOŚ. --Tomasz Bogus złożył rezygnację z dniem 31 października 2017 r. z funkcji prezesa BGŻ BNP

Przegląd prasy

dywidendę w wysokości 35 zł na akcję za 2015 r. --Skiba z MF: Projekt podatku od handlu będzie gotowy do pocz. przyszłego tygodnia --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5,7% w grudniu --Skiba: MF zajmie

Przegląd prasy

wypłatę wyższej dywidendy, niż spółka wypłaciła w obecnym roku (1,3 zł na akcję) Dziennik Gazeta Prawna --Premier Ewa Kopacz spotka się dziś z przebywającym w Warszawie szefem MSZ Chin Wangiem Yi --Producenci

Przegląd prasy

. --Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem regulowanym, podano także. --Polwax

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o

Przegląd prasy

zarządzający byli zgodni co do słabych perspektyw akcji, teraz zdania są podzielone, niektórzy zaczynają na nie stawiać Dziennik Gazeta Prawna --NIK: Część wpływów, jakie pobrano od kierowców korzystających z miejsc w obszarach płatnego parkowania mogła

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd informacji ze spółek

maju 2019 r., co oznacza spadek o 33% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 107 mln zł, tj. o 22% mniej niż w roku poprzednim. Prezes Mercator Medical, Wiesław Żyznowski, kupił podczas sesji giełdowych 42 612 akcji spółki po średniej cenie 5,83 zł za

Przegląd prasy

--Sejm wyrzuci do kosza projekt obniżający VAT z 23 do 5% na e-booki i z 23 do 8% na pozostałe e-publikacje --Aż o 83% wzrosła kolejowa produkcja budowlana. Ceny materiałów szybują Gazeta Wyborcza --Na kontach w IKE i IKZE

Przegląd prasy

sięgnęły 9,7 mln zł. --Oferta publiczna ponad 2 mln akcji spółki Ten Square Games o szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł. --Wartość nominalna

Przegląd prasy

. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów