cena akcji amrest

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop. Cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln euro ma być wypłacona panom Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota

Indeks WIG20 spadł o 0,32% na zamknięciu we wtorek

kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,17% i osiągnął 58 051,64 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 2 195,59 mln zł, a największe zanotował AmRest - 325,63 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 149 spółek, 147 spadły, a 159

AmRest uważa podwyższoną cenę w wezwaniu FCapital Dutch za godziwą

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings uważa, że podwyższona do 255 zł cena za akcję spółki w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. mieści się w przedziale wartości godziwej spółki, podał AmRest. "Jednocześnie zarząd informuje

AmRest wyemituje 7,42 mln akcji po 9,44 euro (40,75 zł) sztuka

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. AmRest poinformował o

AmRest kupuje sieć Sushi Shop za ok. 240 mln euro

AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia). ?Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić

AmRest: Cena w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej

przedziale wartości godziwej 100% akcji AmRest (w przeliczeniu na jedną akcję spółki) na dzień wydania opinii. Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd AmRest jest zdania, iż zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej spółki" ? czytamy w komunikacie. FCapital

AmRest: Spełnił się jedyny warunek prawny do zapisów w wezwaniu FCapital Dutch

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - FCapital Dutch otrzymał bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Amrest Holdings SE, ogłoszonym przez FCapital 12 lipca br., podała spółka. W efekcie spełniony został

FCapital Dutch wzywa do sprzedaży 34% akcji AmRestu po 215 zł/akcję

głosów). Cullinan łącznie z podmiotem dominującym FCapital posiada 6 726 790 akcji AmRest stanowiących 31,71% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów, podano także. Cena, po której nabywane będą akcje AmRestu, wynosi 215 zł

FCapital Dutch nabył 6,39 mln akcji AmRestu w wezwaniu

. podniósł cenę w wezwaniu na akcje AmRest Holdings, ogłoszonym 12 lipca br., do 255 zł z 215 zł. Spółka uznała ją za godziwą. W lipcu br. FCapital Dutch ogłosił wezwanie do sprzedaży 7 274 379 akcji (34,29%) AmRestu po cenie 215 zł za akcję. Zarząd AmRestu uznał wtedy, że cena

Zapisy w wezwaniu na akcje AmRest zostały przedłużone do 16 września

Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu FCapital Dutch na akcje AmRest Holdings SE zostały wydłużone do 16 września, podano w komunikacie. Zapisy miały początkowo odbywać się w terminie 1-16 sierpnia. "W związku z wydłużeniem terminów

NWZ AmRestu za podwojeniem max ceny akcji do 500 zł w programie skupu akcji

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o zmianie jednego z punktów walnego zgromadzenia, dotyczącego podniesienia maksymalnej ceny za akcję własną w programie skupu akcji, zatwierdzonym w maju ub. roku. Cena ta wyniesie 500 zł wobec 250 zł

Meksykański fundusz chce przejąć sieć restauracji AmRest. KPMG: cena zbyt niska

zaproponowana w wezwaniu nie mieści się w przedziale wartości godziwej 100 proc. akcji AmRest (w przeliczeniu na jedną akcję spółki) na dzień wydania opinii. Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd AmRestu jest zdania, iż zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej spółki - czytamy w komunikacie

DM PKO BP podwyższył cenę docelową AmRest do 215,7 zł, podtrzymał 'kupuj'

do 215,7 PLN na akcję i utrzymujemy rekomendację Kupuj" ? czytamy w raporcie. Broker szacuje, że AmRest wypracuje w 2015 roku przychody na poziomie 3,34 mld zł, 453 mln zł EBITDA, 162 mln zł zysku netto, a w 2016 roku odpowiednio 3,85 mld zł, 531 mln zł i 181 mln zł

BM Banku BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla AmRest, wycena 142,42 zł

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ wydali rekomendację "kupuj" dla spółki AmRest z ceną docelową 142,42 zł, wynika z raportu datowanego na 7 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 123 zł. W

DM PKO BP podniósł wycenę AmRestu do 276,8 zł zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

cenie 218,5 zł, zaś w poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 232,45 zł. "AmRest kontynuuje dobrą passę rozwojową i sądzimy, że silne rynki konsumpcyjne, na których spółka działa, pozwolą zwiększyć EBITDA w bieżącym roku o ponad 20%. Intensywny rozwój

Po rozliczeniu wezwania Grupo Far Luca posiada ok. 61,85% akcji AmRestu

wezwanie do sprzedaży 7 274 379 akcji (34,29%) AmRestu po cenie 215 zł za akcję. Zarząd AmRestu uznał wtedy, że cena zaproponowana w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej. We wrześniu FCapital Dutch B.V. podniósł cenę w wezwaniu na akcje AmRest Holdings, ogłoszonym 12 lipca br., do

BM BGŻ podniósł wycenę AmRestu do 168,19 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ podnieśli cenę docelową akcji spółki AmRest do 168,19 zł ze 142,42 zł i utrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 maja. Rekomendacja została wydana

AmRest sfinalizował przejęcie operatorów kawiarń Starbucks w Rumunii i Bułgarii

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - AmRest Polska sfinalizował umowę zakupu 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (MCC Bulgaria) od Marinopoulos Coffee SEE B.V. za łączną cenę sprzedaży 16,4 mln

mDM podniósł wycenę AmRestu do 236 zł, rekomendację obniżył do 'redukuj'

. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 252 zł. W czwartek około godziny 15:40 kurs wynosił 256 zł po wzroście o 1,19% wobec ostatniego zamknięcia. "Pomimo prognozowanej poprawy wyniku EBITDA spółki na poziomie 19,9% CAGR 2016-18, uważamy że walory AmRest

DM Noble Securities obniżył rekomendację dla Amrestu do 'akumuluj'

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities obniżyli rekomendację dla Amrest Holding SE do "akumuluj" z "kupuj" i podnieśli 9-miesięczną cenę docelową akcji do 206,6 zł z 151 zł, wynika z raportu datowanego na 19 listopada

mDM rekomenduje 'kupuj' dla AmRestu, cena docelowa 180 zł

stosunku do grupy porównywalnej, rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla AmRest z zaleceniem kupuj i ceną docelową 180 zł/akcję (21,6% potencjału wzrostu)" - czytamy w raporcie. Analitycy mDM prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 131,5 mln zł w tym roku i wzrośnie do

Przegląd informacji ze spółek

. AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln euro

Noble Securities podniósł rekomendację dla AmRestu do 'kupuj', wycenę do 151 zł

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities podnieśli rekomendację dla AmRest Holding do "kupuj" z "akumuluj" oraz cenę docelową do 151,0 zł z 113,3 zł, wynika z raportu datowanego na 1 kwietnia

AmRest chce przenieść siedzibę do Hiszpanii, rozważa drugą giełdę

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem

mDM podniósł rekomendację dla AmRestu do 'kupuj', wycenę do 334 zł

wzrost oferowany przez podmioty porównywalne). Biorąc powyższe pod uwagę, wyznaczamy cenę docelową na 334 zł/akcję i zalecamy kupowanie walorów AmRest" - czytamy w raporcie. Analitycy mBanku szacują, że zysk netto AmRestu wyniesie 189,3 mln zł w br. i wzrośnie do 267,9 mln

DM PKO BP obniżył rekomendację dla AmRestu do 'sprzedaj', awycenę do 257 zł

287,7 zł za akcję, zaś w piątek na zamknięciu kurs akcji wynosił 295 zł. "Efektywność sprzedaży w grupie poprawi się dzięki silnemu konsumentowi wspieranemu programami rządowymi, a oczekiwany powrót inflacji cen żywności zostanie przełożony na klienta (wzrost cen dań

Przegląd prasy

na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3 zł za jedną akcję. --Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach

Przegląd informacji ze spółek

7 957 tys. akcji własnych po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję, podała spółka. 4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora, podała spółka

Przegląd prasy

--AmRest otworzy 320 restauracji brutto w 2020 r. wobec 264 otwarć w ub.r. --W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony --KE wznowiła procedurę negocjacji w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3 zł za jedną akcję. Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o

Przegląd informacji ze spółek

akcjami UniCredit od czwartku, 26 stycznia, podała spółka. AmRest podpisał z Top Brands NV umowę, której przedmiotem jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln euro (ok. 61 mln zł), podał AmRest Holdings SE. Ostateczna

Przegląd informacji ze spółek

akcjami UniCredit od czwartku, 26 stycznia, podała spółka. AmRest podpisał z Top Brands NV umowę, której przedmiotem jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln euro (ok. 61 mln zł), podał AmRest Holdings SE. Ostateczna

Przegląd informacji ze spółek

środków z kapitału zapasowego, co da 5 gr na akcję, wynika z projektów uchwał. AmRest Holdings odnotował 65,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

. Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - sprzedał 23% akcji spółki na rzecz TDJ, podał Kopex. Transakcje w ramach zbycia akcji zostały zrealizowane z ceną 3 zł za akcję. Andrzej i Bożena Kosińscy oraz fundusze Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na GPW, podał Master Pharm. Również cena zaproponowana w wezwaniu - 4,2 zł za akcję - została uznana za godziwą. No Gravity Games zawarł umowę z Orbital Knight dotyczącą gry "Kickerinho World" i planuje jej wydanie na platformie Switch w IV kw. br., podała

Przegląd informacji ze spółek

. CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP. Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie

Przegląd prasy

, cena max.: 19,5 zł/szt. --Po poluzowaniu ograniczeń w ramach Grupy AmRest działa 94% restauracji (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Bekpol i Meat-Pac, podał Urząd. AmRest Holdings uważa, że podwyższona do 255 zł cena za akcję spółki w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. mieści się w przedziale wartości godziwej spółki, podał AmRest.

Przegląd informacji ze spółek

wyjaśniające w sprawie domniemanego zawiadomienia China Coal o nabyciu akcji Bumechu, podała Komisja. Idea Bank otrzymał od Idea Investment informację o zapłacie przez kupującego drugiej transzy ceny sprzedaży za akcje GetBack w łącznej wysokości 334 035 616 zł, poinformował bank

Przegląd prasy

, podała spółka. --Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple wynosi 12 mln

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Venture Inc podjął uchwałę dotyczącą przydziału wszystkich oferowanych akcji serii G, tj. 15 mln sztuk, poinformowała spółka. Gekoplast wydłużył pierwotny termin udzielonej włoskiemu K-Holding wyłączności na przeprowadzenie procesu due

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple wynosi 12 mln zł. LPP wybuduje nowe centrum dystrybucyjne na terenie gminy Brześć Kujawski. Inwestycja o wartości blisko 400 mln zł pozwoli na podwojenie obecnej powierzchni magazynowej firmy, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. Atal wprowadził do sprzedaży 254 mieszkania i 14 lokali usługowych w ramach III etapu stołecznej inwestycji Atal Marina Apartamenty, podała spółka. Mediona - dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A. - zobowiązuje się do podniesienia ceny za akcję

Przegląd informacji ze spółek

. Aktualizacja strategii Compu wraz z wieloletnimi prognozami finansowymi zostaną zaprezentowane do końca br., poinformował prezes Robert Tomaszewski. Spółka podała także, że sprzedaż do 200 tys. akcji spółki w ramach ABB przez Jacka Papaja zakończyła się z sukcesem i miała na celu przede wszystkim pozyskanie

Przegląd informacji ze spółek

w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za I półrocze 2019 r. wynosi 218,6 mln zł. J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka. Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku netto grupy za pierwsze półrocze 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

pracowników, podała spółka. AmRest Holdings uważa, że podwyższona do 255 zł cena za akcję spółki w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. mieści się w przedziale wartości godziwej spółki, podał AmRest. Oferta konsorcjum Ursus BUS, w skład którego

Przegląd informacji ze spółek

, przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% akcji Work Service w spółce Exact Systems, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji to 139,76 mln zł. Piotr Sobiś złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa GLG Pharma ze skutkiem na koniec października 2018 r., podała spółka

Przegląd prasy

. --Soho Development planuje przeznaczyć ok. 26 mln zł na skup 7 957 tys. akcji własnych po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję, podała spółka. --4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/lub zaangażowania

Przegląd prasy

mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę. --Qumak ogłosił zwołanie na 4 września 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka. PGNiG Termika może wkrótce podjąć decyzję w ramach przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka. PGNiG Termika może wkrótce podjąć decyzję w ramach przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Przegląd prasy

. --ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI --AmRest miał 16,8 mln euro zysku netto, 100,6 mln euro EBITDA w III kw. 2019 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

0,36 zł dywidendy na akcję --Grupa AmRest miała wstępnie 529 mln euro przychodów w IV kw., +19,4% r/r --Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł --PKN Orlen miał 4,5 mld zł zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za

Przegląd informacji ze spółek

., stanowiących 53% kapitału zakładowego. Łączna cena nabycia wyniosła 8,48 mln zł. W wyniku transakcji Agora posiada już 89% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu GoldenLine, podała spółka. Agora zamierza skoncentrować w GoldenLine swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i employer branding i planuje w

Przegląd informacji ze spółek

własnych Rawlplug po 7,5 zł za sztukę, podała spółka. Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji

Przegląd prasy

tego 9 mld euro w ramach programu "Inteligentny rozwój") Parkiet --Prezes Bytomia: Analizujemy sprzedaż od marca, kiedy wprowadziliśmy strategiczną obniżkę cen i rewidujemy niektóre założenia, ale nie wycofujemy się z nowej strategii

Przegląd informacji ze spółek

"im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka. W wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 zakontraktowanych zostało warunkowo łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r

Przegląd prasy

zgodne z interesem spółki, cena godziwa --No Gravity Games: Gra ' Kickerinho World' wyjdzie na platformie Switch w IV kw. --MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I --Notowania złota i srebra

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu FCapital Dutch na akcje AmRest Holdings SE zostały wydłużone do 16 września, podano w komunikacie. Zapisy miały początkowo odbywać się w terminie 1-16 sierpnia. Energia dla Firm złożyła 12 sierpnia prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z

Przegląd prasy

--Eksperci uważają, że wprowadzenie zapisów - uwzględnionych w tarczy antykryzysowej - o ustalaniu maksymalnych cen lub marż będzie bardzo trudne --Ceneo: Zainteresowanie materiałami budowlanymi i dekoracyjnymi rośnie średnio o 30% Parkiet

Przegląd prasy

ramach akcji 'zostańwdomu' --AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce --ZP PPS: Niższa sprzedaż w branży spirytusowej może potrwać 2-3 kwartały --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r

Przegląd informacji ze spółek

. AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem notowań. Ponadto AmRest rozważa ubieganie się o wprowadzenie

Przegląd informacji ze spółek

w wezwaniu na akcje AmRest Holdings, ogłoszonym 12 lipca br., do 255 zł z 215 zł, podał AmRest. Zwiększona cena nabycia będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza 4Mobility wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na 25 zł za sztukę, podała spółka. Wcześniej na tym poziomie ustalono cenę maksymalną za akcję spółki. Wikana zawarła 132 umowy przenoszące własność lokali w okresie I

Przegląd informacji ze spółek

i doświadczeń, co ma sprzyjać zwiększeniu możliwości inwestycyjnych spółek poprzez giełdy w obu krajach, podała spółka. AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro

Przegląd informacji ze spółek

%), podała spółka. Akcjonariusze Intersport zdecydują o emisji nie więcej niż 10 mln akcji serii H bez prawa poboru z ceną emisyjną nie niższą niż 2 zł za akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 lutego. Celem emisji jest szczególnie przejęcie sieci 4 Faces

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE podpisał z Glovoapp23 S.L. umowę sprzedaży przez AmRest 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej ("earn-out"), podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

wiążące porozumienie z KFC France określającego główne warunki, na jakich AmRest nabędzie 42 restauracji KFC (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne, podał AmRest. Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence, które przeprowadzi AmRest

Przegląd prasy

SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję --Union Investment TFI: Ochłodzenie nastrojów na rynkach akcji w USA w II półr. --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,6% m/m w marcu --Liczba wniosków o zasiłek dla

Przegląd prasy

91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty. --Budimex powinien

Przegląd prasy

obywatelska wg gazety ISBnews --Grupa PKP: GovTech pozwoli uwolnić pomysły służące innowacjom na kolei --AmRest sprzeda 100% udziałów w PizzaPortal firmie Glovoapp23 --Vicis New Investments wnioskuje o

Przegląd informacji ze spółek

3,749 mln akcji własnych od Fedha po cenie 4,8 zł/szt., wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej łącznie kwoty 16 216 318,86 zł, pochodzącej z niepodzielonego

Przegląd informacji ze spółek

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na

Pandemia i frytki. Koronawirus ostro zmniejszył apetyt na fast foody. Pierwsze sieci są w opałach

straty. Niskie ceny czynią cuda. Okazuje się, że jednak nawet one ostro oberwały przez koronawirusa. Jakie sieci fast foodów odwiedzamy rzadziej? Ruch w fast foodach przeanalizowała firma technologiczna Proxi.cloud. Bilans objął największe sieci tego typu McDonald ’s – 339 lokali, KFC - 136 i

Przegląd prasy

wzrostu e-sprzedaży --Orlen KolTrans i Unipetrol Doprava planują pozyskanie kilkudziesięciu lokomotyw, dzięki którym chcą zwiększyć przewozy w Polsce i Czechach Parkiet --Dobry miesiąc na rynkach akcji skłonił niektórych

Przegląd prasy

COVID-19 --PSE: Cena zamknięcia w dodatkowych aukcjach mocy na 2021 r. to 286,01 zł/kW/rok --Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO --Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku

Przegląd prasy

o ok. 8% r/r w br. --Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,6% kw/kw w II kw. 2017 r. wg wstępnych danych --Konsorcjum z Vistalem ma umowę na

Przegląd prasy

29,245 mln akcji spółki, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. --Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

. Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje w pierwszej ofercie publicznej (IPO) Archicom, przy cenie ostatecznej 15,5 zł. Tym samym wartość oferty sięgnęła 72,2 mln zł, podała spółka. Spółka chce zadebiutować na GPW jeszcze w tym miesiącu. Grupa Azoty jest w dobrej sytuacji

Przegląd prasy

wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy --AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł --Akcjonariusze PCM zdecydowali o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 wzrósł o 0,31% na zamknięciu we

Przegląd prasy

--Mennica Polska uruchomiła pilotaż Open Payment System w gdańskiej komunikacji --AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW --Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI --JSW: Wstrząs w

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej. Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum) podpisały umowę z APTIV Services

Przegląd prasy

koncentracji ISBnews --Forte miało 7,27 mln zł zysku netto, 15,9 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r. --Watchet ogłosił wezwanie na 19,79 mln akcji Ferrum po cenie 4,39 zł/szt. --Akcjonariusze Pekabeksu

Przegląd prasy

Polsce; inwestycje w branżę hotelową wydały się ciekawą opcją ISBnews --Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł --CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt

Przegląd prasy

--FCapital Dutch podniósł cenę w wezwaniu na AmRest Holdings do 255 zł za akcję --Action: Wypłata dywidendy nastąpi po zamknięciu postępowania sanacyjnego --Spółka Murapolu kupi nieruchomość w Gdyni, chce wybudować ok. 404 lokali

Przegląd prasy

zakłada niewielki wzrost cen nawozów azotowych w II poł. 2016 r. --Olympic ukończy kompleks hotelowo-rozrywkowy z Hiltonem w Tallinnie w maju --AmRest chce otworzyć min. 140 restauracji w br., szuka dalszych akwizycji --Zysk

Przegląd informacji ze spółek

Amika chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę, poinformowała spółka. Akcje Creepy Jar zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 6 sierpnia, podała spółka. Na 29 sierpnia planowana jest premiera gry "

Przegląd prasy

umowę sprzedaży 100% akcji Work Service w spółce Exact Systems, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji to 139,76 mln zł. --Piotr Sobiś złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa GLG Pharma ze skutkiem na koniec października 2018 r., podała spółka

Przegląd prasy

--Paweł Musiał zrezygnował z funkcji członka zarządu Eurocash --Forte miało wstępnie 34,6 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r. --Artifex Mundi: Liczba akcji serii D ustalona na 1,397 mln, cena na 7,5 zł (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz zamiarem wycofania ich z obrotu regulowanego, ogłosił wezwanie na 2 408 077 akcji, co odpowiada 3 075 177 głosom na walnym zgromadzeniu, tj. 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Pani Teresa Medica. Cena, za którą wzywający zobowiązuje się nabyć

Przegląd prasy

informacji i doświadczeń, co ma sprzyjać zwiększeniu możliwości inwestycyjnych spółek poprzez giełdy w obu krajach, podała spółka. --AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro

Przegląd prasy

prognozę wzrostu PKB na 2016 r. do 3,5% z 3,8% --Skanska wybuduje obwodnicę Obornik za 11,5 mln zł --Zapisy w wezwaniu na akcje AmRest zostały przedłużone do 16 września --Rekordowe wzrosty za oceanem dodają sił akcjom

Dramat posiadaczy krajowych funduszy inwestycyjnych. Nawet 38 proc. straty w rok

Indeks WIG20 spadł w ubiegłym roku o blisko jedną piątą . Chudsze portfele mają nie tylko posiadacze akcji w biurach maklerskich, ale też miliony Polaków oszczędzających w funduszach inwestycyjnych, z których prawie połowa zanotowała stratę