cena 1 obligacji lotos

Andrzej Kublik

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika

W pierwszym kwartale tego roku grupa Orlenu miała aż 9,15 mld zł zysku netto, ponad trzy razy więcej niż przed rokiem. Krociowe zyski zapewniły koncernowi głównie produkcja paliw i gazowy biznes przejęty po PGNiG.

PGNiG bierze kredyt na drogi gaz. W banku byłego prezesa PGNiG

Gaz drożeje. Jego rynkowa cena jest o 400 proc. wyższa niż to, co płacą konsumenci. Żeby PGNiG starczyło pieniędzy na zakup surowca zaciągnął 4,8 mld zł kredytu. Do tego Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia.

Przegląd informacji ze spółek

Jerzy Kwieciński. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - która będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., podał Urząd. Ceny gazu w taryfie

Przegląd informacji ze spółek

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 10,21 USD na baryłce w listopadzie br. wobec 7,42 USD miesiąc wcześniej i 7,08 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad

Przegląd prasy

Professional Services --Grupa Lotos powinna ogłosić długoterminową politykę dywidendową w II kw. 2018 --PGE: Rekompensaty powinny pokryć straty z tyt. utrzymania cen energii bez zmian --Michał Kiciński zainwestował w Disco WTMH

Przegląd informacji ze spółek

zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku netto wypracowanego w 2019 r. (21,71 mln zł) na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. Domiporta - spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

. "Spodziewamy się, że zadłużenie brutto wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-2021" - powiedział Galbarczyk podczas konferencji "Credit Outlook 2019: European Energy, Oil & Gas, and Utilities". Na wzrost zadłużenia wpływ będzie mieć m.in. przejęcie Grupy Lotos

Przegląd prasy

zysku netto w IV kw. 2019 r. --MLP Group utworzył program obligacji do 60 mln euro --Dorota Kenny zostanie prezesem zarządu ASM Group od 1 stycznia 2020 r. --Prime Bit Games rozwiązał umowę z inwestorem ws. produkcji i

Przegląd prasy

przeznaczy na wyprawkę szkolną średnio ponad 1 700 zł --Lotos Asfalt zwiększył przychody o 34% r/r w I poł. 2019 r. --Ministerstwo Cyfryzacji zakończy konsultacje białych obszarów NGA 6 września --Alior bliski pilotażu Platformy

Przegląd prasy

Calcasieu Pass w Luizjanie pozyskał finansowanie inwestycji --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 1,14% r/r w lipcu --Prace rozruchowe instalacji koksowania Grupy Lotos zgodne z harmonogramem --Zniżka cen złota

Przegląd informacji ze spółek

Lotosu ds. finansowych Robert Sobków. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że rekompensaty związane z ustawą o cenach energii pokrywają w całości straty z tytułu obniżonych cen, a prognozowany spadek EBITDA w segmencie obrotu wynikać będzie z trendów rynkowych, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Przegląd prasy

- i 13-letnie obligacje na przetargu jednej ceny 29 lipca --ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową --MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca

Przegląd prasy

na drogi prąd. Wzrost cen uszczupli budżety średnich szpitali o dodatkowe 500-600 tys. zł rocznie -- Dopiero teraz po dołku wywołanym obniżeniem wieku emerytalnego świadczenia zaczynają wracać do poziomu z zeszłego roku --Ponad 1/3 nowych firm nie

Przegląd prasy

Lotos planuje tegoroczny capex na poziomie ok. 1,6 mld zł --Gekoplast: Poprawa wyników i niższe inwestycje sprzyjają rosnącej dywidendzie --Grupa Lotos zakłada odbudowę marży rafineryjnej w IV kwartale br. --Cena emisyjna

Przegląd prasy

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Firmy przetwarzające odpady apelują do rządu, by wstrzymał zmiany powodujące wzrost cen ich usług

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z wypowiedzi członka zarządu Macieja Relugi. Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest

Przegląd prasy

ciągu zaledwie 3 tygodni marca amerykańskich obligacji o wartości 100 mld USD --Banki boją się kosztów wakacji kredytowych. UKNF zapowiada powstanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć dużego wzrostu odpisów Puls Biznesu

Przegląd prasy

--BM Reflex: Ceny paliw mogą wzrosnąć w najbliższych dniach, zwłaszcza ON --MOL przeprowadził ofertę obligacji na kwotę 28,4 mld HUF --MPiT oczekuje przyspieszenia sprzedaży detalicznej we wrześniu --Grupa Lotos

Przegląd prasy

około 24,9 mln zł w listopadzie --ME zakończyło prace nad projektem, który ograniczy import rosyjskiego węgla --Kruk rozpoczął ofertę do 1 mln akcji serii G w ramach ABB --Indeks WIG20 spadł o 1,23% na zamknięciu w czwartek

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) wśród uprawnionych inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), warunki

Przegląd informacji ze spółek

i Zorana Radosavljević z funkcji członków zarządu. Jednocześnie rada uchwaliła, iż Agnieszka Biała będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Ursusa, podała spółka. Kruk przydzielił obligacje serii AG2 o łącznej wartości emisyjnej 25 mln zł, emitowane w ramach V Programu

Przegląd prasy

października 2020 r. --PGNiG OD obniży ceny CNG na stacjach do średnio poniżej 3 zł/m3 --Państwa UE poparły przesunięcie 37 mld euro na walkę z COVID-19 --Prezes PKN Orlen: Nie odstępujemy od przejęcia Grupy Lotos

Przegląd informacji ze spółek

. Echo Investment zamierza rozpocząć 11 października 2018 r. ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia

Przegląd prasy

--Grupa Lotos chce zarekomendować wypłatę dywidendy za 2017 rok --MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6,8% w lutym --PKN Orlen: Opłata emisyjna nie wpłynie na cenę paliwa dla klienta detalicznego --Infor PL

Przegląd prasy

--PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł --PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o ok. 15% r/r w 2020 r. przy lekkiej recesji --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,99 mld zł w maju --Stopa

Przegląd prasy

0,36 zł dywidendy na akcję --Grupa AmRest miała wstępnie 529 mln euro przychodów w IV kw., +19,4% r/r --Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł --PKN Orlen miał 4,5 mld zł zysku netto

Przegląd prasy

mld zł oceniona najwyżej w przetargu PKP PLK --Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 --PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 1 575 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r. --Grupa WP miała 69

Przegląd prasy

-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł --PKO Leasing podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23 zł za akcję --PKP: Będzie dodatkowe przejście graniczne i więcej połączeń z Białorusią --C&W: Zasób powierzchni

Przegląd informacji ze spółek

netto, deklaruje, że nadal chce być aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra. AB zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji

Przegląd prasy

ponownie został zawieszony. Pierwsze transakcje zawarto dopiero po godz. 10 przy cenie 1,15 zł, co oznaczało wzrost kursu o prawie 40% względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Puls Biznesu --Choć trwa konflikt dotyczący dofinansowania

Przegląd prasy

spadną o 70?80% r/r --Od 1 lipca wpłynęło już prawie 10 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja woda" -- Przez przedłużający się impasu w negocjacjach budżetowych i opór wobec neutralności klimatycznej, jaki Polska cały czas

Przegląd prasy

6 966 próbek w II kw., spadek o 9,1% r/r --MF:Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,1% m/m do ok. 1 088,2 mld zł w VI --BGK sprzedał obligacje za 1,777 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID --FO Dębica

Przegląd informacji ze spółek

poszczególne spółki zależne na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i na Litwie, podał Orbis. Strony ustaliły, iż łączna cena sprzedaży działalności serwisowej w powyżej wskazanych krajach wyniesie 1 218,36 mln zł netto. Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują

Przegląd prasy

: Przychody Top Secret spadły o 82% r/r do ok. 3 mln zł w IV --Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 9,2% m/m w marcu (ISBnews)

Przegląd prasy

obligacji Best w pierwszym dniu zapisów --MR: Mniejsze obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn budowlanych od 1 IV --Jujubee zapowiada premierę gry 'Realpolitiks' na 16 lutego --MBR Finance zaoferuje produkty leasingowe

Przegląd prasy

--Prezes JSW: Na dywidendy chcemy przeznaczać do 30% zysku netto grupy --JSW chce mieć średniorocznie 1 mld zł zysku netto w l. 2018-2030 --MF zaoferuje obligacje premiowe jako nowy typ obligacji detalicznych --Tobiszowski z

Przegląd informacji ze spółek

wyniosła 1 mln USD. Firma planuje wejście na rynek amerykański. Best zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii H oraz I, poinformowała spółka w komunikatach. Wartość nominalne wykupywanych papierów wynosi odpowiednio: 10,0 mln zł i 14,68 mln zł

Przegląd prasy

budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną --Jaszuk z Alior Banku: Z raportu PFR Ventura wynika, że wartość transakcji na rynku fintech przekroczyła 1 mld zł, wcześniej było to 100-200 mln zł rocznie Parkiet

Przegląd prasy

--Zmarł były prezes PSE Krzysztof Żmijewski Parkiet --Ekonomiści uważają, że ceny polskich obligacji skarbowych w najbliższych miesiącach spadną, zarządzający są przeciwnego zdania - ich klienci do końca roku mogą jeszcze zarobić nawet 1

Przegląd prasy

Żabki: W tym roku możemy się spodziewać otwarcia kilkuset nowych sklepów Parkiet --Największe okazje w przypadku obligacji deweloperów notowanych na rynku wtórnym już minęły --Szef BM PKO BP: Część w inwestorów2 giełdowych

Przegląd prasy

--MF planuje emisje obligacji na rynki zagraniczne w I kw. --MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej stawki w umowach zlecenia od II poł. 2016 r. --BM Reflex: Nowy rok może się zacząć od niewielkich obniżek cen paliw --MF

Przegląd prasy

Development może przekazywać ponad 500 lokali rocznie za 2-3 lata --MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w maju --Grupa Lotos bez rekomendacji ws. dywidendy, ale zdolność do wypłaty utrzymana --P.o

Przegląd prasy

. --Echo Investment zamierza rozpocząć 11 października 2018 r. ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia

Przegląd prasy

możliwa jest dymisja ministra Tchórzewskiego -- Sędzia komisarz prowadzący upadłość SKOK Wołomin zdecydował o sprzedaży przedsiębuoirstwa - cena wywoławcza to 1 zł, nie uwzględnia 200 mln zł zdeponowanych przez syndyka na lokatach --Polska sprowadzi w

Przegląd prasy

--MFPR: Nowe nabory w programie 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu' od 1 VII --Mercator: Cele na 2020 r. zawarte w programie motywac. możliwe do realizacji --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł w czwartek --Fitch

Przegląd informacji ze spółek

podłączyć pierwszych klientów Play w I kw. 2020 r. Legimi przydzieliło 271 obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 271 000 zł, podała spółka. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1

Przegląd prasy

pełną kwotę czternastej pensji zawartą w budżecie --Lewiatan: Podatek cukrowy może podwyższyć ceny napojów słodzonych nawet o 1/3 --Eurostat: Dług sektora general government Polski spadł do 47,4% PKB w III kw. --KNF

Przegląd informacji ze spółek

jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao

Przegląd prasy

terenie po kopalni Krupiński --MF zaoferuje obligacje za 2 mld zł na przetargu uzupełniającym --Energa podjęła współpracę z Inst. Lotnictwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych --Dom Development: Ceny mieszkań mają wciąż

Przegląd prasy

Puls Biznesu --LOT, LOT AMS, LS Airport Services i LS Technics wejdą w skład państwowego podmiotu, który ma m.in. stworzyć firmę leasingującą samoloty Gazeta Wyborcza --Po dużych ubiegłorocznych wzrostach cen żywności

Przegląd prasy

--Płaca minimalna w Polsce to instrument polityczny - uważa ekonomista FOR --Bliski koniec badania banków przez UOKiK Dziennik Gazeta Prawna --Ceny obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych ustabilizowały się po 3 latach

Przegląd prasy

niebawem zrealizować duże zyski z inwestycji w akcje Altusa TFI oraz Grupy Azoty; jako kupujący instytucja ta może brać udział w zbliżających się IPO Puls Biznesu --W styczniu średnia cena ubezpieczenia komunikacyjnego spadła o 1%, wynika z raportu

Przegląd prasy

emisji obligacji do końca roku --MFW: Deficyt strukturalny Polski wyniesie ok. 1,25% PKB w tym roku --Radpol nadal chce sprzedać Wirbet, widzi szansę na zbycie do końca br. --Grupa Lotos pracuje nad nową polityką dywidendową

Przegląd prasy

europejskich rynków akcji --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 572 mln zł w VI (aktual.) --Rząd planuje przyjąć nowelę dot. obniżenia PIT do 17% w III kw. --FPP: Ustawa antylichwiarska ograniczy działalność

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii FA, zgodnie z harmonogramem emisji obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji, podała spółka. W odpowiedzi na wezwanie Grupy Immobile 17 kwietnia złożono zapisy na co najmniej 6 091 852 akcje Atremu, stanowiących co najmniej 66% kapitału i głosów

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 spadł o 0,83% na zamknięciu w środę --Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 22,5 mln zł netto --KE wszczyna szczegółowe postępowanie ws. przejęcia Lotosu przez PKN Orlen --ZE PAK: Cena w

Przegląd prasy

zamknięciu w środę --Kongsberg Automotive otworzył trzecią fabrykę w Polsce, zatrudni ok. 1 tys. osób --Cyfrowy Polsat chce refinansowania obligacji serii A o wartości nom. 1 mld zł --PKP Cargo: Przewozy wzrosły wg masy o 1,8% r

Przegląd prasy

--Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy --Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins --Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują 30 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Enea ma list

Przegląd prasy

ws. ropy saudyjskiej --TNS Consumer Index wzrósł o 1 pkt m/m do -2 pkt w lutym --Grupa Lotos chce nabyć nowe projekty wydobywcze w tym lub przyszłym roku --Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 48,5 mld USD w

Przegląd prasy

-- Liczba ofert opublikowanych przez polskie portale rekrutacyjne w kwietniu spadła aż o 28% m/m i o 37% w skali roku --Rząd wypycha dług poza finanse publiczne, probując ominąć normy fiskalne -- Ceny wyjazdów wakacyjnych są już podobne do

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2019 - były one o 19,4% wyższe r/r, podała spółka. Cyfrowy Polsat wyemituje nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł na refinansowanie redukcji śladu węglowego

Przegląd prasy

--Obowiązujące od przyszłego roku nowe limity emisji spalin doprowadzą do znaczących podwyżek cen samochodów -- Przybywa miast, które chcą zakazu używania węgla przez mieszkańców --Polacy powinnni dłużej pracować, ale rząd nie chce słyszeć o podwyższeniu

Przegląd informacji ze spółek

. Rada właścicieli chilijskiej kopalni Sierra Gorda - w której KGHM Polska Miedź ma 55% udziałów - powołała dyrektora zarządzającego - stanowisko to od 1 lipca br. obejmie Mirosław Kidoń, podał KGHM. Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała do składu zarządu spółki X wspólnej

Przegląd prasy

obligacje o wartości 285 mln zł --PKP SA ma nowy zarząd z Mirosławem Pawłowskim na czele --Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję --PCC Rokita wyemituje obligacje serii DA o wartości nominalnej 25 mln zł

Przegląd prasy

Giełdy od 1 X --PKN Orlen zakończył proces due diligence Grupy Lotos --AC SA miało wstępnie 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r. --Multiconsult Polska: Koszt budowy 1 km autostrady w Polsce to 35 mln zł

Przegląd prasy

zakażenie, liczba wzrosła do 766 --CCC chce zmienić warunki emisji obligacji serii 1/2018 --Robyg chce nabywać działki na wszystkich swoich rynkach w 2020 r. --Robyg miał 1,12 mld zł przychodów i 178 mln zł zysku netto w 2019 r

Przegląd prasy

-- Jeśli państwo nie pomoże firmom, ponad 1 mld Polaków może stracić pracę -- Firmom pożyczkowym przestanie się opłacać udzielanie pożyczek jeśli rząd zdecyduje się na kolejne obniżenie limitów kosztów pozaodsetkowych Parkiet

Przegląd prasy

--Prezes PKN Orlen: Chcemy zakończyć fuzję z Grupą Lotos w 14-15 miesięcy Parkiet --Prezes PKN Orlen: Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy, bo chce budować atrakcyjność Orlenu wśród inwestorów --ME pracuje nad zmianami

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Celon Pharma zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 10,8 mln zł

Przegląd prasy

o instrumentach wsparcia --ARP zawarła 7 umów z firmami w ramach projektu 'Polskie szwalnie' --Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A --Indeks WIG20 spadł o 0,52% na zamknięciu w

Przegląd prasy

--PKO BP prowadzi prace nad projektem "Talk to IKO" już trwają; na początku asystent głosowy będzie obsługiwał proste usługi transakcyjne ISBnews --Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 18,05 zł za akcję

Przegląd prasy

obniżył prognozę do 5,68 mln przychodów i 62,09 mln zysku w 2015 r. --NovoTek z HongKongu ogłosił wezwanie na 33% akcji Biotonu po cenie 7 zł/ szt. --Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd w niezmienionym składzie

Przegląd informacji ze spółek

. UniCredit odnotował 522 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 403 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości nominalnej 1 mld zł zadebiutują jutro na Catalyst

Przegląd prasy

Parkiet -- Analityk XTB: Cena złota może dojść nawet do 2 tys. USD za uncję --Strata węglowych spółek wyniosła łącznie 1,1 mld zł w 2019 r. wobec ok. 1 mld zł zysku rok wcześniej --TFI BDM zapowiada kolejne transakcje

Przegląd informacji ze spółek

liczbie do 2 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Mikrokasa wyemitowała 6 133 obligacji serii MKR0718 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i cenie emisyjnej równej 984 zł za sztukę, podała spółka. Unipetrol odnotował

Przegląd informacji ze spółek

Jerzy Kwieciński. Wyrok nie wpłynie jednak na ceny dla odbiorców końcowych. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym

Przegląd informacji ze spółek

prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego o powierzchni netto ok. 1 508 m2, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniesie 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora w I kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł. PKN Orlen

Przegląd prasy

w czwartek --Pharmena ma pozytywną opinię EFSA dot. wprowadzenia 1 -MNA do obrotu w UE --Port Lotniczy Kraków-Balice zainwestuje ok. 1 mld zł w infrastrukturę do 2036 r. --MIB: Uzgodniono 230 tys. zezwoleń na przewozy

Przegląd prasy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Od marca ceny tuszek kurczaka spadły w Polsce o 40%, zaś w UE średnio o 6,7

Przegląd prasy

statystyki --41% amerykańskich firm produkujących w Chinach myśli o przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić Parkiet --Większość ekspertów liczy na kontynuację wzrostu cen akcji w kolejnych miesiącach w

Przegląd prasy

środę --Ulma miała wstępnie 3,95 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. --Open Finance: Wartość sprzedaży spadnie o ok. 30% w II kw. wobec IV kw.ub.r. --PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

Przegląd prasy

akcji bez pp --PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw. --Aleksandra Agatowska powołana w skład zarządu PZU --Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

Przegląd prasy

49,7 pkt w II wg fin. danych --MIB: Polska i państwa regionu zabiegają o środki na budowę Via Carpatia --Prezes Grupy Lotos oczekuje wzrostu cen ropy do 45-50 USD/bbl na koniec roku --Trzy listy intencyjne zostaną

Przegląd prasy

obligacji do maks. kwoty 350 mln zł --Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK na roboty na E59 za 398,34 mln zł netto --KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych --Corteva Agriscience wprowadza

Przegląd prasy

niż przed rokiem ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,53% na zamknięciu w środę --PZU: Finalna cena za Link4 wyniosła 91,816 mln euro --Best wykupił przedterminowo obligacje serii H o łącznej

Jest nowy szef UOKiK. Teoretycznie. Zmiana prezesów budzi wątpliwości. Czym naraził się Marek Niechciał?

; Skandali nie było. Jakieś decyzje były wydawane, ale mam potężny żal do Niechciała za nieodzywanie się w takich sprawach jak konkurencyjność na naszym rynku. Mamy przecież właśnie do czynienia z wielkimi fuzjami np.: Orlen-Lotos, a teraz Energa. Nie wypowiadał się w kwestii cen energii. Wygląda na to, że

Przegląd prasy

--Zysk netto Altus TFI wzrósł r/r do 17,85 mln zł w IV kw. 2017 r. --Ruciński z BTFG: Połączony Orlen z Lotosem może być jeszcze bardziej efektywny --PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości nom. 1 mld zł

Przegląd prasy

istotne spadki cen ropy i gazu --Quercus TFI: Kwiecień w obligacjach korporacyjnych nie będzie tak zły, jak marzec --NBP może odnotować w tym roku jeszcze większy zysk niż 7,8 mld zł w 2019 r. wg ekonomistów --Od początku

Przegląd prasy

--Adamczyk i Zielińska: Przyszła perspektywa należy do kolei, będziemy gotowi --Ghelamco Invest rozważa niepubliczną emisję obligacji serii PK w I kw. --D. Strojewski obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Sfinks Polska

Przegląd informacji ze spółek

-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą w Gliwicach, podał Erbud. Wartość kontraktu to 57,56 mln zł netto. Bank Millennium wyemitował i rozliczył 1 400 dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R na łączną kwotę 700 000 000 zł

Przegląd prasy

kwietniu 2019 r. do 1,56% wg danych NBP --Zgłoszona w piątek nowelizacja przewiduje, że ceny dla gospodarstw domowych, samorządów, szpitali, mikro i małych firm pozostaną zamrożone do końca roku; większe firmy mają zaś od 1 lipca płacić ceny rynkowe i ubiegać się o pomoc de

Przegląd prasy

. zaangażowania w Formułę 1 do końca XI --MF odkupiło obligacje za 279,48 mln USD na przetargu --LT Capital zainwestował 1,25 mln zł w Pinio --GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę 'roam like at home

Przegląd prasy

miesięcy temu, wraca jako jeden z priorytetów rządu - dowiedziała się "Rzeczpospolita" --Mały ZUS dla przedsiębiorców miał wejść 1 stycznia 2018 r. Projekt nadal jest w rządzie. --LOT w czwartek złożył w UOKiK zawiadomienie o możliwym

Przegląd informacji ze spółek

roamingu międzynarodowego z tanimi usługami na terenie UE, poinformowała spółka. Nextbike Polska podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice na obsługę systemu wypożyczalni rowerów miejskich, obejmującego 25 stacji i 200 rowerów od 1 kwietnia 2018 roku do 16

Przegląd informacji ze spółek

sportowych na koniec III kwartału br. wobec 1,104 mln kart rok wcześniej, podała spółka. Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2), ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA

Przegląd prasy

uniwersytetów Reutersa --Rząd zaczął przekonywać Ericssona, Nokię i Samsunga do większej aktywności przy przygotowaniach do wdrożenia technologii 5G Parkiet --Borowski z Credit Agricole: Ceny energii dla gosp. domowych wzrosną z

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Po wprowadzeniu od stycznia nowej opłaty emisyjnej w cenie detalicznych paliw podatki stanowią więcej niż koszt samego paliwa ISBnews --RPP nie zmieni poziomu stóp w tym, a zapewne i w przyszłym roku wg