celu wezwanie

Orlen wycofa Energę z giełdy i zarobi 925 mln zł. "Akcjonariat Obywatelski" mógł stracić ok. 35 proc. kapitału

Orlen, posiadający już 80 proc. akcji gdańskiej grupy, ogłosił drugie wezwanie na akcje Energi. Celem jest przejęcie wszystkich akcji i wycofanie Energi z giełdy papierów wartościowych. Na przejęciu większościowego pakietu Energi Orlen zarobił już 3,7 mld zł, teraz może liczyć na dodatkowe 925 mln zł zysku.

Forum Ekonomiczne w Davos. Firmy "siedzą na kasie" i mogą tak zainwestować, żeby ludzie zyskali, a one zarobiły

Biznes odpowiada na wezwania o bardziej zrównoważony i niewykluczający model działania. Inwestycje w społecznie słuszne cele (środowisko, zdrowie, wyrównanie nierówności) może "odblokować" aż 12 bilionów dolarów i dać 380 milionów miejsc pracy

MFW: To delikatny moment. Światowa gospodarka może się wykoleić

MFW: To delikatny moment. Światowa gospodarka może się wykoleić

momencie - powiedział Lipton. Jak zapowiada MFW, prognozy dla globalnego wzrostu, które będą ogłoszone w kwietniu, mogą być jeszcze niższe niż obecnie przewidywane 3,4 proc. Już w ubiegłym miesiącu Fundusz ostrzegł, że gospodarka światowa jest "wysoce wrażliwa" i wezwał do nowych wysiłków w celu

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wezwanie do uzupełnienia danych - jaki jest jego cel? Celem zastosowania wezwania , o którym mowa powyżej, jest umożliwienie wykonawcy - który nie złożył podmiotowych środków dowodowych, lub przedłożone przez niego środki dowodowe nie

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - PZ Cormay, w ramach wezwania na akcje Orphee, kupił 188 983 akcje tej spółki, podał Dom Maklerski Trigon, pośredniczący w wezwaniu. "(...) Trigon Dom Maklerski działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu

Porty Lotnicze wydłużyły zapisy w wezwaniu na 100% akcji Baltony do 24 stycznia

wezwaniu, nie więcej jednak niż do 120 dni. Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania, podkreślono. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji

Orbis uważa cenę w wezwaniu AccorHotels za odpowiadającą wartości godziwej

. AccorHotels zdecydował się na ogłoszenie wezwania w szczególności w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami wezwania, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania AccorHotels będzie posiadał akcje uprawniające do co najmniej 90

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - MZN Property, w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji, zawarł umowę inwestycyjną z Ringier Axel Springer Media (RASM), podała spółka. Na podstawie umowy RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia 100% akcji MZN Property po cenie

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

) Rozporządzenia)" - czytamy w komunikacie. Termin przyjmowania zapisów może również ulec wydłużeniu do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu

Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

Famur. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech. "W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym

Prezes EBC wezwał strefę euro do przeciwdziałania recesji

się przyczynić do zwiększenia zaufania do strefy euro. Z drugiej strony Draghi nawoływał do rozważenia przeprowadzenia działań mających na celu pobudzenie popytu przez państwa, których sytuacja budżetowa na to pozwala. - W latach 2011-12 uniknęliśmy upadku strefy euro dzięki

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego". Jako, że nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą otrzymaliśmy wezwanie do złożenia ww. dokumentu (polisy) i taka polisa została sporządzona/przygotowana z datą 28 marca 2023 (czyli po upływie terminu składania ofert). Czy zamawiający ma prawo odrzucić

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności Master Pharm po przeprowadzeniu wezwania. W opinii zarządu spółki przeprowadzenie wezwania i docelowe wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ułatwią realizację długoterminowych celów biznesowych Master Pharm i są zgodne z interesem

Fundusz Pollen Street Capital przedłużył zapisy w wezwaniu na PCM do 24 IV

. "Wzywający i podmiot nabywający akcje [...] niniejszym informują o wydłużeniu terminu składania zapisów w wezwaniu. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów związane jest z podjętymi działaniami mającymi na celu spełnienie pozostałych niespełnionych warunków wskazanych w pkt 30 wezwania"

Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. sposobu realizacji Ostrołęki C - w ciągu miesiąca

inwestycji w Ostrołęce, to w ciągu miesiąca przedstawimy naszą wizję na temat tej inwestycji" - dodał. Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu

Macrologic uważa, że cena w wezwaniu Asseco BS odpowiada wartości godziwej

wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą systemów

Sztuczna inteligencja ograniczona. Włochy jako pierwsze nakładają blokadę na ChatGPT

Sztuczna inteligencja ograniczona. Włochy jako pierwsze nakładają blokadę na ChatGPT

użytkowników zamiast swoich. Jednak w dokumentach regulatora nakładających zakaz przetwarzania danych przez OpenAI nie ma wzmianki o tym incydencie. OpenAI ma teraz 20 dni na ustosunkowanie się do wezwania oraz naprawienie naruszeń RODO. W innym wypadku firmie może grozić do 20 mln euro grzywny lub 4 proc

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w

W wezwaniu na akcje PBKM zawarto transakcje na 643,9 tys. walorów

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), ogłoszonym 3 lutego 2020 r. przez AOC Health GmbH, zawarto 12 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 643 943 akcji, podał pośredniczący w

Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu

, że nastąpiło rozliczenie wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę. Celem wezwania było osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy, podano. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w

AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - AOC Health ogłasza wezwanie do sprzedaży 975 683 akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), stanowiących 10,6% udziałów w kapitale i głosach po cenie 66,4 zł za jedną akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie

PBKM: Cena w wezwaniu AOC Health jest godziwa

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ocenia, że ogłoszone przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał PBKM

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

możliwości realizacji programu odkupu akcji w celu ich umorzenia, o których rozpoczęciu poinformował 13 listopada 2019 r., do czasu poznania wyników wezwania. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Zarząd MZN Property ocenia, że ogłoszone przez Ringier Axel Springer Media AG wezwanie na na 100% akcji po cenie 1,97 zł za sztukę akcji pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

sprzedaży akcji emitenta ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2020 r." - czytamy w komunikacie. W związku z planowanym ogłoszeniem wezwania, zarząd Orbisu podjął decyzję o wstrzymaniu analiz dotyczących możliwości realizacji programu odkupu akcji w celu ich umorzenia, o

PCM: Cena w wezwaniu Hitachi Capital nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu Hitachi Capital Polska za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podał PCM. "W ocenie zarządu spółki, zaproponowana w wezwaniu cena akcji nie

Polenergia uważa cenę w wezwaniu za nieodpowiadającą wartości godziwej

strategiczne wzywających dotyczące spółki zostały sformułowane w dokumencie wezwania w sposób ogólny i wobec tego trudno jest dokonać oceny tych planów w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności, czy możliwości osiągnięcia przez spółkę celów strategicznych zakładanych przez zarząd. Zarząd zwraca uwagę

Hitachi Capital Polska zdecydował o nienabywaniu akcji w wezwaniu na PCM

inwestycyjnej (zawierającej oświadczenia i zapewnienia w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie tych oświadczeń i zapewnień) o współpracy podczas wezwania i strategicznej współpracy i integracji spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego, celem zapewnienia

Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji

działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemii innych niż akcje przez nie posiadane. "Zgodnie z postanowieniami porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PCM uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. "Zarząd zwraca również uwagę, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Hitachi Capital Polska sp

Protektor: Cena w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Protektor ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Luma Holding nie jest godziwa, a informacje zawarte w treści wezwania nie pozwalają ocenić kompleksowo jego wpływu na interes spółki, podał Protektor. "Cena

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

jednokrotnie w sytuacji, gdy nieuzupełnienie dokumentów skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Przepis wyraźnie stanowi o wezwaniu do uzupełnienia w określonym terminie - używa, zatem liczby pojedynczej. Zresztą nawet uwzględniając cel, jakiemu ta regulacja służy tj. zapobieganie unieważnieniu postępowania

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

najmniej 16 196 708 akcji, co stanowi 17,05% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu, podano również. "Celem wezwania jest nabycie przez wzywających odpowiedniej liczby akcji spółki, która pozwoli wzywającym uzyskać możliwość włączenia się w realizację

Mostostal Warszawa: Cena w wezwaniu Acciony odpowiada wartości godziwej

wzywający i Acciona S.A. będą realizować dotychczasową strategię rozwoju spółki, której celem jest dalsza rozbudowa portfela zamówień oraz zwiększenie generowanych przychodów. W sytuacji, gdyby doszło do skutecznego wezwania, spółka uzyska szerszy dostęp do wiedzy technicznej Acciony S.A. oraz będzie mogła

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br., podało Luma

Microsoft Bing już otwarty dla wszystkich użytkowników

inteligencji porusza się zbyt szybko i zasugerował, że wezwania do przerwy nie są szczególnie pomocne.

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

zarządzania portfelem aktywów Orbisu, w tym wdrożyć strategię aktywnego zarządzania aktywami, realizowaną od kilku lat przez AccorHotels, wymieniono również. "AccorHotels zdecydował się na ogłoszenie wezwania w szczególności w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności. Według treści wezwania, wzywający nie podjął decyzji dotyczącej zasadności podjęcia działań zmierzających do przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji

PKO Leasing ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 11,38 zł za szt.

na zasadach określonych w rozporządzeniu. Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania, podano także. "Jeśli w wyniku wezwania

Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży akcji własnych w wezwaniu Watchet

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży wszystkich posiadanych akcji własnych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Watchet po cenie 4,39 zł za jedną akcję, podała spółka. "Emitent jest właścicielem 1 386 386

Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Luma Holding Limited nie dokona zakupu akcji Protektora w drodze wezwania ogłoszonego 6 września 2018 r., podało Luma Investment. "Zapisy złożone na sprzedaż akcji spółki w ramach okresu przewidzianego w tym celu

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 34,24% akcji Netii po 5,77 zł/ sztuka

11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zapowiedziała także, że ogłosi wezwanie w celu zwiększenia zaangażowania do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. Cyfrowy Polsat

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Asseco BS nabyło ok. 88,29% akcji Macrologic w wezwaniu

kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Celem wezwania było przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą

KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów, dot. efektywności energetycznej

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE, dotyczących efektywności energetycznej. Podobne wezwanie wystosowała do Chorwacji, Czech i Litwy, a uzasadnioną opinię, stanowiącą kolejny etap procedury - wobec Belgii

Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie Macrologic

komunikacie. W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie 59 zł za sztukę. Pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy

Ringier Axel Springer ogłosił wezwanie na 100% akcji MZN Property po 1,97 zł szt

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący. "Wzywający jako podmiot nabywający akcje

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX). W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW. WDX S.A. to dostawca

KE wezwała Polskę do przestrzegania prawa UE, dotyczącego praw podróżnych

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie ochrony praw konsumentów i podróżnych, poinformowała Komisja. Podobne wezwanie zostało wystosowane do Czech, Cypru, Grecji, Francji, Włoch

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika - czy dłużnik może ją sprzedać?

wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty. Wpis do księgi wieczystej ma m.in. ujawnić fakt prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika i poinformować wszystkich, którzy są zainteresowani nieruchomością o obciążeniu jej prowadzoną egzekucją. Zajętą nieruchomość komornik pozostawia

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla

Gobarto: Cena w wezwaniu Cedrobu odpowiada wartości godziwej akcji

działalności. Wezwanie nie jest także sprzeczne z interesem spółki. "Zgodnie z treścią wezwania celem wzywającego jest jeszcze większa integracja spółki z wzywającym, wspieranie dalszego rozwoju spółki, w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego oraz finansowanie

Bricks Acquisitions podwyższa cenę w wezwaniu na Robyg do 4 zł

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Bricks Acquisitions Limited (wzywający), podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, podwyższa cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Robyg o 13% - do 4 zł z 3,55 zł za akcję, podano w komunikacie. Pozostałe warunki wezwania nie zmieniają się

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

się w terminie kolejnych trzech dni roboczych od dnia emisji obligacji (nie wcześniej jednak niż po wypełnieniu wskazanych w umowie Inwestycyjnej czynności o charakterze technicznym i formalnym) do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki. Sprzedający zobowiązał się do

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

wezwaniem Famur zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100% akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego. "W wyniku planowanego wezwania Famur, jako podmiot nabywający akcje

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę, podał koncern

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Prezes Integer.pl Rafał Brzoska podpisał umowę inwestycyjną z AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l, dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę i jej podmioty zależne. Na mocy umowy członkowie porozumienia ogłoszą wezwania do zapisywania się na

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

akcje, reprezentujące 80,18% kapitału zakładowego oraz 80,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny. "Po wezwaniu wzywający planuje podjąć działania w celu zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, zarejestrowanym w KDPW oraz w Czeskim

Bricks Acquisitions Limited nabędzie w wezwaniu ponad 98% akcji Robyg

cieszymy, że w wezwaniu przekroczyliśmy próg 90% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwoli to nam na realizację strategicznego celu, jakim jest wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem

Pięć OFE oświadcza, że nie sprzeda akcji Farmacolu w wezwaniu po 47,5 zł szt.

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Aviva OFE Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE, MetLife OFE, OFE PZU Złota Jesień i PKO BP OFE (fundusze) skierowały oświadczenie do Andrzeja Olszewskiego, że nie sprzedadzą akcji Farmacolu w wezwaniu, które ogłosił po cenie 47,5 zł za jedną

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na ponad 75% akcji

. W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest

Spółka Abrisu ogłosiła wezwanie na 2,336 mln akcji WDX po 14,88 zł za sztukę

identyczna dla akcji zwykłych i akcji uprzywilejowanych" - czytamy dalej. Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem

KH Logistyka i PEK II wezwały do sprzedaży akcji Pekaes po 14,15 zł

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - KH Logistyka z siedzibą w Warszawie (KHLK) oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Pekaes, po cenie 14,15 zł za jedną akcję. Podmioty zamierzają nabyć 11 288 717 akcji, tj. 36,99% kapitału

Kredyt Inkaso uważą cenę w wezwaniu Best za nieodpowiadającą wartości godziwej

połączenia ze spółką poprzez przeniesienie całego majątku spółki na wzywającego jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie)" - czytamy w stanowisku. W celu realizacji powyższego wzywający zamierza zwiększyć w wyniku wezwania swój udział w spółce do 66% oraz osiągnąć

KE wszczęła postępowania wobec 27 państw ws. jednolitego rynku usług

Komisja przesyła łącznie 31 wezwań do usunięcia uchybienia i jedno uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia, jak również dwie uzasadnione opinie: - wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do 27 państw członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Danii) w związku z

Rażąco niska cena

wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UOKiK zwrócił zgłoszenie Michała Skotnickiego ws. kontroli nad Pepeesem

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,45 zł. Grupa Pepees specjalizuje się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy

Kolejny japoński koncern w kłopotach. Wadliwe poduszki powietrzne Hondy

rywal Hondy. Toyota z powodu problemów z pedałem gazu i układem hamowania wezwała już do swoich serwisów ponad 8 mln aut na całym świecie.

Przedsiębiorcy wzywają skarb państwa do zapłaty odszkodowania. "Lockdown nas zrujnował"

Pierwsze wezwanie do zapłaty do Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji wysłało w połowie czerwca 90 przedsiębiorców z branży turystycznej. Wezwanie opiewa na kwotę ponad 140 mln zł. Przedsiębiorców zrzesza Turystyczna Organizacja Otwarta. - Od lutego nie mamy

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do

UOKiK ściga banki za wakacje kredytowe. Klienci mają też problemy z nadpłatą kredytu

efekty tych działań. Wyeliminowaliśmy m.in. straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do Biura Informacji Kredytowej czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem. Po naszych wezwaniach większość banków pozostawia też konsumentom wybór, czy chcą w jednym wniosku zawiesić

KE wzywa Polskę do usunięcia uchybień w stosowaniu przepisów informacji o ruchu

wezwanie KE wystosowała także do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Portugalii i Rumunii oraz do Zjednoczonego Królestwa. Stosowanie tych przepisów jest wymagane na podstawie rozporządzenia delegowanego UE nr 2015/962, przyjętego na podstawie dyrektywy w sprawie inteligentnych

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

okaziciela, uprawniających do 4 574 479 głosów na WZA" - czytamy w komunikacie. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną, podano także. "W celu zabezpieczenia płatności ceny

Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł/szt.

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking . "Przedmiot

Akcjonariusze Fortuny zdecydują 15 lutego o wycofaniu z GPW i PSE

. Po wezwaniu wzywający planuje podjąć działania w celu zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, formy dokumentu oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, a także z obrotu na rynku regulowanym PSE, podano także. Fortuna Entertainment Group to

Colian: Cena w wezwaniu na akcje spółki odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Cena za akcje Colian Holding oferowana w wezwaniu przez akcjonariuszy, którzy zawarli w tym celu porozumienie zawiera się w przedziale wartości godziwej akcji spółki, oszacowanej przez zarząd, podała spółka. "W

Pełnomocnicy A. Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty min. 60 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne. ?Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na 88,29% akcji

do skutku. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów był 6 czerwca 2017 r. W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w

Pani Teresa Medica: Wezwanie Sigvaris zgodne z interesem spółki, cena godziwa

przypadku, gdy wzywający osiągnie w wyniku wezwania łącznie 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający podejmie kroki w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji, które nie zostaną nabyte w wyniku wezwania (tak zwany przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Jakie czynności kierownik zmawiającego może powierzyć innemu pracownikowi jednostki?

na pytania, badanie ofert itd.) powierzyć przewodniczącemu komisji przetargowej? Obecnie na podstawie uchwały wykonanie jej powierza się przewodniczącemu zarządu, czyli odpowiedzi na pytania i wezwania do uzupełnienia dokumentów itp. podpisywał przewodniczący zarządu, a nie np. przewodniczący komisji

LW Bogdanka analizuje warunki wezwania ogłoszonego przez Eneę

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) ? Lubelski Węgiel Bogdanka wspólnie z doradcą analizuje warunki wezwania na jej akcje ogłoszonego przez Eneę, poinformował prezes Zbigniew Stopa. "Zarząd LW Bogdanka S.A., wspólnie z zaangażowanym w tym celu doradcą

W wezwaniu na akcje Olympic sprzedano 31 040 z planowanych 92 489 walorów

; - czytamy w komunikacie. W końcu marca br. OÜ HansaAssets ogłosiło wezwanie na 92 489 akcji Olympic, stanowiących 0,06% kapitału, po cenie 7,91 zł za sztukę. Celem jest wycofanie Olympic z obrotu na GPW do końca lipca br. Jedynym wspólnikiem

Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 70% Integer.pl po 41,1 zł/akcję

pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100% akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej grupy z GPW i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent. AI Prime (Luxemburg

Akcjonariusze ES-System mają umowę sprzedaży akcji spółki z Glamox AS

. Równocześnie w umowie inwestor zobowiązał się ogłosić wezwanie w uzgodnionym przez strony terminie" - czytamy w komunikacie. W opinii akcjonariuszy, pozyskanie inwestora stanowi najkorzystniejszy sposób realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest kontynuacja jej rozwoju

Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło warunek w wezwaniu na Gekoplast

rozwój spółki. Karton będzie ściśle współpracować z doświadczonym zespołem kierownictwa spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju spółki" - czytamy także. Pod koniec listopada Cristallum 2 (obecnie Sacellum) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399

Fortum Holding zobowiązał się ogłosić wezwanie na Duon po 3,85 zł za akcję

Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji oraz przekroczenie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, wynoszącej 51% ogólnej liczby akcji Emitenta. Grupa Duon zobowiązała się współpracować z inwestorem w celu zakończenia wezwania oraz nie podejmować działań mających na celu

Zakaz TikToka w Polsce? Jest rekomendacja

, przez co naruszają dobre imię firmy. Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, tak skomentował pismo, które wysłał Huawei: "Huawei postanowił przypomnieć, czym jest efekt Streisand, wysyłając członkom Rady ds. Cyfryzacji przedsądowe wezwania do milczenia przed głosowaniem nad

PGNiG: Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem

Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca

grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę. Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces

Zapisy w wezwaniu na akcje Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 XI

grudnia. "Powodem przedłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu jest zaistnienie uzasadnionej okoliczności wskazującej na możliwość niezrealizowania celu wezwania w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów w wezwaniu, w szczególności celu wskazanego w punkcie 6

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

już w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożył m.in. wykaz stacji, wpisując jako podstawę dysponowania „umowa z podmiotem zewnętrznym”. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i złożenia wykazu potwierdzającego samodzielne

Asseco BS wzywa do sprzedaży 100% Macrologic po 59 zł za akcję 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłasza wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w

Alior kupi akcje BPH w wezwaniu przy zapisach na min. 37,18 mln sztuk

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami, podano w komunikacie. "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje

IK Investment Partners ogłosił wezwanie na 100% akcji Ferro po 10,5 za szt.

firmę we wzroście organicznym, a także przy przejęciach" - czytamy w komunikacie funduszu. "Po osiągnięciu przez wzywającego, w wyniku wezwania, odpowiedniej liczby akcji w spółce, wzywający zamierza podjąć działania mające na celu wycofanie akcji z obrotu giełdowego

Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK. "W wyniku wezwania zawarto transakcje, których przedmiotem było 8 461 984 akcji

KE dofinansuje prace irlandzkiej firmy nad szybkimi testami na koronawirusa

Komisja Europejska wesprze 18 projektów o łącznej wartości 48,5 mln euro z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Komisja ogłosiła wezwanie do składania projektów w styczniu. Po wstępnej ocenie na początku marca wybrała 17 projektów, a teraz dodała