celem dyrektywy

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zasady podpisywania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będą zapisane w ustawie

Zasady podpisywania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będą zapisane w ustawie

Rząd przygotował projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane, który określa zasady i procedury udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnej dyrektywy.

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są nieustannie dostosowywane do prawa unijnego. Ostatnio dokonane implementacje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r., wprowadziły do systemu zamówień publicznych tzw. procedurę odwróconą, której celem jest uskutecznienie i skrócenie procesu weryfikacji podmiotowej wykonawców w przetargu nieograniczonym. Czy wprowadzona nowelizacja Prawa zamówień publicznych rzeczywiście usprawni proces udzielania zamówień publicznych w tym trybie?

Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów dyrektywy UE. Ustawa określa między innymi zasady dokonywania obowiązkowej, automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, obowiązki informacyjne instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji o rachunkach, zakres informacji podlegających obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, tryb ich przekazywania oraz zasady sprawozdawcze i zasady należytej staranności raportujących instytucji finansowych.

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), podpisanego elektronicznym podpisem z kwalif

BCC: Nowa dyrektywa wyrzuci z rynku UE polskie firmy z polskimi pracownikami

BCC: Nowa dyrektywa wyrzuci z rynku UE polskie firmy z polskimi pracownikami

Chodzi o dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pracownik delegowany to osoba, którą pracodawca wysyła na pewien okres do pracy w innym państwie członkowskim. Pozostaje pracownikiem firmy wysyłającej, co oznacza, że podlega przepisom o

Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

celu ustalenie rzeczywistego przebiegu transakcji wewnątrzwspólnotowych, a działanie takie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Odmiennego zdania był jednak WSA w Łodzi. W omawianym wyroku wskazał, że uwzględniając charakter czynności sprawdzających

Komisja Europejska: Konto bankowe dla każdego Europejczyka

Komisja chce, by koszty związane z prowadzeniem kont bankowych były transparentne i dały się łatwo porównać. Zgodnie z dyrektywą banki będą musiały udostępnić konsumentom listę najbardziej popularnych usług związanych z kontem oraz opłat pobieranych za każdą z nich. Klient

KE rozpoczyna przegląd dyrektyw dot. OZE i efektywności energetycznej

zgłaszania uwag do tzw. map drogowych, dotyczących tych regulacji. Celem - jak zaznaczyła Komisja - jest ograniczenie emisji o co najmniej 50%, a nawet 55% do roku 2030. Konsultacje publiczne dotyczące ewentualnych zmian tych dyrektyw planowane są na IV

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

dyrektywy. Państwa członkowskie mają czas do 30 czerwca 2026 roku na jej wdrożenie. Kwota niczym antybiotyk - To radykalne rozwiązanie, społecznie trudne, faktycznie budzi emocje. Niemniej nie jest wcale nowe. O rozwiązaniach tego typu, jako o środkach do celu, stanowi już konwencja z 1979 roku w sprawie

TSUE odrzucił skargę polskiego rządu. Chodzi o kontrolowanie treści w internecie

TSUE odrzucił skargę polskiego rządu. Chodzi o kontrolowanie treści w internecie

; - podkreśla TSUE. Czym jest dyrektywa o prawach autorskich?  Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (zwana przez przeciwników ACTA-2) weszła w życie 6 czerwca 2019 roku. Ma na celu zapewnienie, że prawa i obowiązki wynikające z przepisów o prawie autorskim, będą miały

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

obowiązku łącznego szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw jest obiektywna możliwość zaplanowania udzielenia zamówień w określonym czasie oraz podobieństwo przedmiotowe. Warto również przytoczyć pogląd ustawodawcy unijnego wyrażony w treści motywu 19 Dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym do celów

Prezydent podpisał nowelizację prawa atomowego i ustawy o ochr. przeciwpożarowej

jest kompleksowa i bardzo obszerna nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ? Prawo atomowe" - czytamy w informacji. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dwóch dyrektyw: - dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5

KE: Polska nie ma odpowiedniego planu gospodarowania odpadami promieniotw.

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym z 2015 roku nie spełnia wymogów dyrektywy. "Wytwarzanie odpadów radioaktywnych jest związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych lub wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z

Robaki, samochody, a teraz gaz i prąd. Odczarowujemy antyeuropejskie mity. Sprawdź dokładnie, co cię czeka

Robaki, samochody, a teraz gaz i prąd. Odczarowujemy antyeuropejskie mity. Sprawdź dokładnie, co cię czeka

europosłów dyrektywą. Co nakazuje? Czego dotyczy? I jak wpłynie na nasze życie? Co się stało w Strasburgu? Parlament Europejski przyjął we wtorek tzw. dyrektywę budynkową (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive, czyli dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków), która ma doprowadzić do

Zmiany w Kodeksie pracy. Będzie dodatkowy urlop rodzicielski

Zmiany w Kodeksie pracy. Będzie dodatkowy urlop rodzicielski

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o tzw. dyrektywę rodzicielską i dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jak zauważa Oskar Sobolewski, ekspert rynku pracy w HRK, twórca

KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów, dot. efektywności energetycznej

osiągnięcie unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej i utorować drogę dla dalszych postępów w tej dziedzinie. Celem dyrektywy jest również pomoc w usuwaniu barier rynku, które ograniczają efektywność dostaw i wykorzystania energii. KE stwierdziła niedociągnięcia w

Prof. Kotowska o rewolucji w kodeksie pracy. "Zmiany pomogą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym"

Prof. Kotowska o rewolucji w kodeksie pracy. "Zmiany pomogą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym"

urlop opiekuńczy. Taki urlop ma wynosić 5 dni i będzie go można wziąć "w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka)". Nie sposób przecenić zapisu dyrektywy o prawie każdego pracownika do urlopu opiekuńczego nad

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumiczny

Europejska płaca minimalna receptą na populizm i eurosceptycyzm? [LIST]

Europejska płaca minimalna receptą na populizm i eurosceptycyzm? [LIST]

i zagwarantowanie większego zaangażowania pracowników w wybory dokonywane w ich przedsiębiorstwach. Przedmiotowa dyrektywa stanowi prawdziwą szansę dla Europy: jest to szansa na pogodzenie jej obywateli z projektem europejskim poprzez stanowienie prawa w celu wprowadzenia odczuwalnych zmian o

Unijne przepisy na Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzone

Unijne przepisy na Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzone

W poniedziałek rano przedstawiciele rządów państw członkowski Unii Europejskiej zatwierdzili ostatecznie nowelizację dyrektywy gazowej, która nakłada unijne przepisy antymonopolowe na podmorskie gazociągi importowe. W pierwszym rzędzie nowe regulacje obejmą budowany przez Gazprom bałtycki gazociąg

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich, podała instytucja. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, by długotrwałe prawa i obowiązki wynikające z prawa autorskiego miały zastosowanie również do internetu

Całkowity zakaz dla niektórych plastikowych produktów. Polska wreszcie wdrożyła unijną dyrektywę

Całkowity zakaz dla niektórych plastikowych produktów. Polska wreszcie wdrożyła unijną dyrektywę

polskiego systemu znacznie się przedłużyło, co tłumaczono m.in. pandemią. Czytaj też:  Najnowsze dane GUS: kupujemy dużo mniej. Nic dziwnego: ponad 40 proc. inflacji w 4 lata Głównym celem noweli jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych

Dłuższe urlopy dla 14 mln Polaków. Oto wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Dłuższe urlopy dla 14 mln Polaków. Oto wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o tzw. dyrektywę rodzicielską i dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Co dokładnie się zmieni? Czytaj także: Dla matek, emerytów, wynajmujących mieszkania

Już w kwietniu dłuższy urlop rodzicielski, nowy urlop opiekuńczy i w przypadku "siły wyższej"

Nowelizacja kodeksu pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 26 kwietnia. Ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o tzw. dyrektywę rodzicielską i dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Co dokładnie się zmieni

KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. studentów i naukowców spoza UE

w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa (UE) 2016/801), podała KE. "Państwa członkowskie miały

MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego związanej z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma dialogu technicznego

Sejm odrzucił senackie weto do noweli o pracownikach delegowanych

minimalnej. Za odrzuceniem senackiego weta opowiedziało się 264 posłów, 165 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu Celem nowelizacji, której projekt stanowi przedłożenie rządowe było wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

minimalnej. Za odrzuceniem nowelizacji w całości opowiedziało się 49 senatorów, 43 przeciw było przeciwnych Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe było wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania

KE wzywa Polskę do transpozycji dyrektywy ws. walki z praniem pieniędzy

wdrażane i nadzorowane w celu zwalczania przestępczości i ochrony naszego systemu finansowego" - podkreśliła Komisja. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do dnia 10 stycznia 2020 r

KE wzywa 15 państw do zastos. się do przepisów dot. efektywności energetycznej

/UE), podała Komisja. "Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także

KE: Polska transponowała dyrektywę o dochodzeniu odszkodowań z tyt. konkurencji

krajach i zwraca się do dwóch pozostałych państw członkowskich (Grecji i Portugalii) o podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy" - podsumowano. (ISBnews)

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

, i to nawet w przypadku braku podejrzeń co do danej oferty lub w przypadku gdy kryterium ustanowione w tym celu przez ustawodawstwo krajowe, nie znajduje zastosowania. Trybunał w wydanym wyroku wskazał, że pomimo braku definicji „rażąco niskiej oferty" na gruncie prawa unijnego, zakres

KE wezwała Polskę do przestrzegania prawa UE, dotyczącego praw podróżnych

, Chorwacji, Litwy, Portugalii i Słowacji. KE uznała, że Polska (i inne państwa) naruszają art. 12 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2302 dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. "W tych dziesięciu państwach członkowskich nadal

Black Friday po polsku. Niedziela - perfumy kosztują 320 zł. Poniedziałek - z super 15 proc. promocją już 463 zł. To się skończy

, przywraca się do wysokiej pierwotnej stawki, a później... znowu robi obniżkę. Albo informuje się, że towar właśnie został przeceniony, mimo że przecena obowiązuje od wielu tygodni. Teraz pod ochronę bierze nas nowa unijna dyrektywa zwana we wspólnotowym żargonie Omnibusem , która lada chwila będzie

MI: Filar techniczny IV pakietu kolejowego trafił do konsultacji publicznych

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Powyższe dyrektywy składają się na tzw. filar techniczny IV pakietu kolejowego, którego celem jest dalsze usprawnianie funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej

Szykuje się rewolucja w podatkach. UE zgadza się na zerową stawkę

Unia Europejska zgadza się na zerowy podatek VAT na żywność - podaje Ministerstwo Finansów. Ma on wejść w życie w pierwszej połowie 2022 roku. To efekt przyjęcia unijnej dyrektywy ws. podatku VAT. Jak twierdzi w komunikacie prasowym Ministerstwo Finansów, szef resortu Tadeusz Kościński postara

RE wprowadziła odstępstwo dot. GMO w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19

, poinformowała Rada. Celem tych działań jest przyspieszenie opracowania i wdrożenia szczepionki przeciwko COVID-19. "Pilnie potrzebna jest szczepionka przeciwko COVID-19. To rozporządzenie zapewni, że badania kliniczne w UE rozpoczną się bez opóźnień" - powiedział niemiecki

KE zapowiada przedstawienie na jesieni planu dot. opodatkowania przedsiębiorstw

gospodarki cyfrowej i wzrost outsourcingu usług wejścia przez operatorów finansowych i ubezpieczeniowych. Komisja zapowiada też zmianę dyrektywy VAT w celu uproszczenia specjalnego systemu dla biur podróży i zapewnienia równych warunków działania operatorom mającym siedzibę poza UE

Senat przyjął bez poprawek nowelę ws. norm dla gazociągów przesyłowych

członkowskie w stosunku państw trzecich. Ustawa zawiera m.in. zgodną z unijną dyrektywą definicję gazociągu międzysystemowego, zgodnie z którą jest to "gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę RP mający na celu połączenie systemu przesyłowego z siecią gazową innego

Getin Noble Bank udostępnił fintechom środowisko testowe API

wdrożenia innowacyjnej koncepcji "otwartej bankowości", zawartej w dyrektywie PSD2, podał bank. "Interfejs ma na celu umożliwienie budowania zaawansowanych technologicznie rozwiązań dostosowanych do potrzeb rynku. GetinAPI daje dostęp do zdefiniowanych w dyrektywie

KE wzywa 15 państw do usunięcia uchybień dot. zamówień publicznych i koncesji

wynikiem kontroli zgodności przeprowadzonej przez Komisję w celu sprawdzenia, czy przepisy krajowe przyjęte do celów transpozycji są zgodne z dyrektywami unijnymi. Taka sama ocena jest aktualnie prowadzona (lub zostanie przeprowadzona w przyszłości) w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich, które

L4 na wypalenie zawodowe NIE będzie, będzie rodzicielski TYLKO dla ojców. Co zmieni się w prawie pracy w 2022 roku?

Europejskiej. Do 2 sierpnia 2022 roku Polska ma czas na wdrożenie przepisów wynikających z przyjęcia unijnej dyrektywy o work-life balance, czyli zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. A ta wprowadza szereg nowych uprawnień rodzicielskich. Polska na tle innych

KE wzywa Polskę do udostępniania danych przestrzennych, w tym nt. środowiska

Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE, dyrektywa 2007/2/WE), podała KE. "Celem dyrektywy jest stworzenie ogólnoeuropejskiego zbioru danych przestrzennych ułatwiającego unijną politykę ochrony środowiska oraz podejmowanie działań, które mają wpływ na środowisko naturalne. Dane te

KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących składowisk odpadów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa Polskę do usunięcia uchybienia, w związku z naruszeniem prawodawstwa UE dotyczącego składowisk odpadów (dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywa Rady 1999/31/WE), podała KE. Dyrektywa ma na celu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r., podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie

Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

konieczności wdrożenia w Polskim systemie zamówień publicznych wymogów określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Wskazana dyrektywa wymaga aby do 18 października 2018 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wdrożyły procedury elektronizacji

Przełom. Unijne prawo obejmie Nord Stream 2. Ale Gazprom może kontynuować budowę rury

nie spełnia celów Unii Energetycznej i unijnej strategii bezpieczeństwa energetycznego, gdyż zwiększy zależność Europy od gazu z Rosji. Jednak Komisja stwierdziła, że nie może zablokować inwestycji Gazpromu. Zaproponowała jednak nowelizację dyrektywy gazowej, aby przynajmniej eksploatacja Nord Streamu

Ambasadorowie państw UE przyjęli mandat ws. negocjacji zmian dyrektywy gazowej

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej udzielili prezydencji Rady UE mandatu do negocjacji z Parlamentem Europejskim nowelizacji dyrektywy gazowej, mającej na celu podporządkowanie prawu UE gazociągów łączących państwa UE z

Buzek: Zmiany w dyrektywie gazowej powinny wejśc w życie do czerwca

dokumentów na 23 języki. "Nowelizacja zostanie wtedy opublikowana w biuletynie UE i po 20 dniach od publikacji wejdzie w życie. Powinno to nastąpić na przełomie maja i czerwca" - wskazał przewodniczący. Celem wynegocjowanych zmian w dyrektywie

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł porozumienie z innymi wykonawcami, mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej - w

Informowanie o nieprawidłowościach w firmie to nie donos. Unia wkrótce zacznie chronić sygnalistów

do nagłośnienia debaty wokół polityki prywatności i zakresu posiadanych danych użytkowników przez gigantów technologicznych. Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów Opracowana przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2019 r. dyrektywa o ochronie sygnalistów ma w zamierzeniu chronić osobę

Naprawiać, a nie wymieniać. UE chce zapewnić dodatkowe lata gwarancji

Wniosek jest zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i celem KE, aby Europa do 2050 roku stała się kontynentem neutralnym dla klimatu. Jednak zanim państwa członkowskie będą mogły wdrożyć przepisy, muszą one zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Naprawa zamiast wymiany

KE wezwała Polskę do wdrożenia unijnych przepisów dot. poprawy jakości powietrza

. "Komisja wzywa Polskę do transpozycji przepisów UE w sprawie metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza atmosferycznego (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480)" - czytamy w komunikacie. Wskazana dyrektywa

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest implementacja

Ministerstwo Sprawiedliwości rządzi rynkiem finansowym. Mniejsze firmy pożyczkowe i windykacyjne do odstrzału

zmian na polskim rynku wierzytelności wpisuje się przecież w proces implementacji przepisów unijnych, tzw. dyrektywy NPL, do polskiego systemu prawnego. - Celem unijnej regulacji jest stworzenie jednolitych zasad działania rynku windykacyjnego w całej Europie, bo jest on postrzegany przez Komisję

KE wzywa Polskę do dostosowania przepisów dot. infrastruktury paliw alternatyw.

. Komisja zwróciła się do Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Malty, Polski, Rumunii i Szwecji o dokonanie pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). "Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych

Urlop z powodu siły wyższej. Szykują się wielkie zmiany w prawach pracownika do wolnego od pracy

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady uchwalono w 2019 roku, głównie z myślą o opiekunach i rodzicach. Jej celem jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Nakłada ona na

Rewolucja w Kodeksie pracy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opiekuńczy i "od siły wyższej"

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywę rodzicielską i dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. - Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się

KE wzywa Polskę do wdrożenia 1. zmiany dyrektywy dot. konglomeratów finansowych

zakresie działalność zarówno w sektorze bankowym, jak również ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Dyrektywę 2011/89/UE przyjęto jako "rozwiązanie doraźne" w celu uzupełnienia luk w dodatkowym nadzorze, które ujawniły się podczas kryzysu, w szczególności umożliwiając

Parlament Europejski przyjął projekt ws. zaprzestania zmian czasu od 2021 r.

, przy 51 wstrzymujących się od głosu" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z projektem, kraje UE i Komisja powinny koordynować decyzje w celu zapewnienia, że stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóca rynku wewnętrznego

Bruksela koryguje politykę "prostego banana". Za dużo żywności się marnuje

warzyw. Realizacja tych celów wymagała zaś pewnej minimalnej standaryzacji i ujednolicenia produktów. Miało to zapobiec także oszustwom - tłumaczy Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego, organizacji doradzającej firmom z branży spożywczej. Jednak ubocznym efektem

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej

Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji

Informacyjne Rządu (CIR). Celem planowanej nowelizacji jest umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego. "Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona

KE wzywa Polskę do ochrony swoich obywateli przed hałasem

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu, (dyrektywa 2002/49/WE) w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w UE, poinformowała Komisja. "Hałas w

Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej

dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2018/2002/UE i oszczędność energii na poziomie 32,5% w stosunku do scenariusza bazowego do roku 2030. "Ten cel przekłada się na maksymalne zużycie energii pierwotnej wynoszące 1 273 Mtoe oraz finalnej 956 Mtoe w roku 2030 dla

Rewolucja ESG - od szeptu do hałasu

; czyli Social – wydaje się pojęciem bardzo szerokim i trudnym do zdefiniowania. Nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) opisuje S, jako różne sfery oddziaływania firmy: na pracowników, na partnerów biznesowych, na społeczności lokalne, na konsumentów; czyli mówi o całym

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego m.in. w sferze kompetencji Wód Polskich

wymienić: 1) zmianę przepisów mającą na celu implementację: a) dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę

KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. lekkich plastikowych toreb na zakupy

zobowiązane do przyjęcia środków w celu zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie plastikowych toreb (dyrektywa (UE) 2015/720) do dnia 27 listopada 2016 r. "Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do realizacji tego celu

KE wzywa Polskę, by umożliwiła składanie skarg z powodu złej jakości powietrza

chce umożliwienia wnoszenia przez te osoby skarg do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. "Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska oraz osoby fizyczne lub prawne w tych dwóch państwach

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

przekonującego uzasadnienia, które zamawiający zobowiązany jest udostępnić na stronie prowadzonego postępowania. Wiodącym celem wprowadzenia art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny

Alior Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP

. "Mamy w planach wprowadzanie nowych usług i produktów dzięki ekosystemowi partnerstw z fintechami. Zwiększenie wygody naszych klientów to nadrzędny cel, który chcemy osiągnąć, korzystając z dyrektywy. Pracujemy nad wprowadzeniem tzw. API Premium, czyli udostępnienia dostawcom zewnętrznym

KE pozwała Polskę do Trybunału ws. przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei

wypadków i incydentów przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia też niezależności organu bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie. Celem dyrektywy 2004/49/WE jest zapewnienie rozwoju i doskonalenia bezpieczeństwa kolei Unii Europejskiej poprzez, między

Wymóg MREL dla ING BSK wys. 21,28% kwoty ekspozycji na ryzyko został utrzymany

% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 roku, podano. "Ponadto, BFG potwierdził śródokresowe cele MREL na poziomie skonsolidowanym, które w relacji do: - TLOF wynoszą 9,003% na koniec 2020 roku i

Nord Stream 2 w cuglach unijnych przepisów. Europarlament zatwierdził nowe prawo

W czwartek za nowelizacją dyrektywy gazowej zagłosowała zdecydowana większość posłów Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem nowych przepisów oddano 465 głosów, przeciw było 95 głosów. Znowelizowana dyrektywa rozciąga unijne przepisy antymonopolowe w energetyce na gazociągi do importu gazu spoza UE

Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął projekt zmian w dyrektywie gazowej, dzięki którym prawo Unii Europejskiej będzie stosowane wobec wszystkich gazociągów z państw trzecich do państw wspólnoty, podała instytucja. "

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

Fundusz Edukacji Finansowej. Nowelizacja dotyczy firm ubezpieczeniowych, które uzyskały licencję w jednym z państw Unii i mogą działać na całym jej terenie. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, by krajowe nadzory w państwach unijnych, regulujące działalność firm

KE zwraca Polsce uwagę na konieczność wypełnienia ramowej dyrektywy wodnej

ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE) oraz brak pełnej transpozycji jej elementów do prawodawstwa krajowego naraża na szwank jej zdolność do osiągnięcia celów wyznaczonych w dyrektywie, co może mieć negatywne skutki dla polskich obywateli" - czytamy w komunikacie

KE wszczęła postępowania wobec 27 państw ws. jednolitego rynku usług

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich, w tym Polski, w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług

Projekt noweli dot. rozszerzenia praw pracowników delegowanych trafił do Sejmu

gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy zakłada nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która trafiła do Sejmu. Celem projektu, który stanowi przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r

KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. uznawania kwalifikacji zawodowych

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wszczęła kolejne etapy postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 26 krajom, w tym Polski, w celu zapewnienia pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji

KE wycofała skargę przeciw Polsce w sprawie dyrektywy OZE

. "Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenia Komisji usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych

Czopek z MAP: Projekt ustawy dot. offshore w grudniu, nowela ustawy o OZE w 2020

. "Będziemy też proponować zmiany, które będą wychodzić naprzeciw rozwiązaniom wskazanym w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii z 2018 r." - dodał dyrektor. Polska musi wdrożyć dyrektywę do połowy 2021 r. 7 listopada br. Ministerstwo

Zaskakujące ustalenia. Plastik z recyklingu może być bardziej toksyczny niż ten nieprzetworzony

Greenpeace wystosowało ostrzeżenie akurat przed kolejną rundą negocjacji w sprawie międzynarodowego traktatu dotyczącego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.  Czytaj też: Całkowity zakaz dla niektórych plastikowych produktów. Polska wreszcie wdrożyła unijną dyrektywę W grudniu w

Polsce grozi proces za odkładanie przepisów poprawiających bezpieczeństwo drogowe. Przez prezesa Kaczyńskiego

Komisję Europejską zaniepokoiły opóźnienia Polski we wprowadzaniu przepisów, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa drogowego. Ponad dwa lata poślizgu Właśnie w tym celu w kwietniu 2014 r. UE przyjęła dyrektywę, wprowadzającą wspólne dla całej Unii przepisy dotyczące okresowych badań zdatności do ruchu

Bat na promocje poszedł w ruch. RTV Euro AGD sprzedaje telewizor w promocji za 4 499 zł. Fajnie, tylko ostatnio był po 3 239 zł

zł. Upss... Tym razem to nie błąd sklepu, który ujawnia, jak działa "marketing". To tzw. dyrektywa Omnibus. Na pierwszy rzut oka przepisy są dość jednoznaczne. Wersja krótka: jest promocja/wyprzedaż? To trzeba dać informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która

Dodatkowe 5 dni urlopu. Rząd wyjaśnia, kto będzie mógł skorzystać

W wykazie prac legislacyjnych rządu właśnie pojawiły się założenia zmian w kodeksie pracy. Będą wprowadzone jeszcze przed sierpniem 2022 r. Tego wymaga od Polski unijna dyrektywa. Dodatkowy urlop Wśród najważniejszych zmian jest nowy urlop zwany opiekuńczym. Będzie to dodatkowe wolne pięć dni w

Michał Boni: "Nie tylko w Polsce dyrektywa jest wykorzystywana politycznie"

antyterrorystyczną czy rejestr domen zakazanych, które też niosą spore ograniczenia swobody w internecie. A teraz próbuje zgrywać obrońcę wolności walczącego z cenzurą. Jednak dyrektywa jest wykorzystywana w politycznych celach nie tylko w Polsce. Także prawicowy premier Włoch grzmi o „hańbie”. Z drugiej

Ważna ustawa w Sejmie: zmiany w taryfach za prąd i odszkodowania za fotowoltaikę

Powiedzieć "rewolucja" to za mało. To będzie przewrót kopernikański - do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji prawa energetycznego. Parlament może się nim zająć już na nachodzącym, przyszłotygodniowym posiedzeniu. To liczący kilkaset stron dokument, który wypełnia przepisy unijnych dyrektyw

KE wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia niektórych przepisów dot. odpadów

;Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

państwach członkowskich, do których odnoszą się wspomniane postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie są w pełni zgodne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE), przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych (dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji) lub

Nie wierz w opinię o telewizorze, restauracji, hotelu, lekarzu, którą przeczytałeś w internecie. Pokażemy ci, jak się je kupuje

lub zlecanie innej osobie zniekształcania opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na działanie wyspecjalizowanych agencji marketingowych zajmujących się tzw. marketingiem szeptanym (albo szemranym). Zlecanie im publikowania opinii i

Nowela dot. m.in. pracow. funduszy emerytalnych skierowana do sejmowej komisji

. "W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania projektu pojawiły się poprawki kieruje ustawę do Komisji Polityki Społecznej w celu przedłożenia sprawozdania" - powiedziała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Poseł sprawozdawca Komisji Polityki Społecznej

Czy to koniec upiornych "robocalls"? Poprawka miała wyeliminować telefony od botów, ale jej skuteczność jest wątpliwa

prezydenta na początku listopada. Nowelizacja ta wdraża unijne przepisy (tzw. dyrektywa cyfrowa z maja 2019 zwana też dyrektywą Omnibus) i dotyczy przede wszystkim poprawy sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów, wydłuża okres rękojmi z jednego roku do dwóch lat oraz nakłada obowiązek informowania o

KE wzywa Polskę do wprowadzenia przepisów ws. zapobiegania wypadkom przemysłowym

. Dyrektywa ta oraz poprzedzające ją dyrektywy Seveso I i II mają na celu zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla obywateli i środowiska. "W dyrektywie Seveso III, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2015 r

KE apeluje do Polski o pełne wdrożenie przepisów dot. interoperacyjności kolei

. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o wszystkich środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wykonania dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazano w materiale. (ISBnews)

W jaki sposób należy zdefiniować podmiot prawa publicznego?

), spółka z o.o. – spółka prawa handlowego. 60% kapitału ma Gmina Miasto, a 40% kapitału czy jest podmiotem prawa publicznego? Odpowiedź: W art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE zawarta jest definicja „podmiotu prawa publicznego". Ustawodawca unijny rozumie przez to podmiot, który

Kurtyka: Chcemy przyjęcia specustawy offshorowej do końca roku

przypomniał, że Polska popiera osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad zeroemisyjną strategią transformacji polskiego sektora energetycznego. Zwrócił jednak uwagę, że "przyjęcie przez Polskę celu neutralności klimatycznej do 2050 r. zależy od

Uprzywilejowani rodzice małych dzieci, kobiety w ciąży. Przepisy o pracy zdalnej mają obowiązywać od września

założenia mają się znaleźć – w wersji przyjętej przez nasz rząd – w przepisach krajowych. A te mają być zaimplementowane do kodeksu pracy właśnie. Praca zdalna dla rodziców małych dzieci Dyrektywa powstała głównie z myślą o opiekunach osób starszych i rodzicach. Jej celem jest zapewnienie

KE pozwała Polskę do Trybunału ws. przepisów dot. bezpieczeństwa ludzkiej krwi

. Chodzi o zastosowanie dyrektyw 2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE). W dyrektywach tych ustanowiono szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek