cele założenia działalności

Kancelaria Prawna Skarbiec

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

Wpisanie do systemu prawa przyjaznych przedsiębiorcom zasad prowadzenia działalności gospodarczej - to główny cel przyjętych przez rząd założeń do ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Spółka w Nowej Zelandii - atrakcyjne miejsce dla Twojego biznesu

Pomimo swojego odległego położenia od Europy, Nowa Zelandia przedstawia się jako kraj i miejsce atrakcyjne ekonomicznie do przeniesienia swojego biznesu. Szczególne znaczenie w procesie lokowania finansów daje możliwość prowadzenia spółki przy wykorzystaniu rozwiązania mającego na celu prowadzenie działalności w postaci instytucji trustu lub założenia spółki LTC. Czym charakteryzują się powyższe konstrukcje w kontekście cech systemu podatkowego, który sprzyja ochronie majątku oraz optymalizacji podatkowej? Jakie jeszcze inne korzyści mogą wynikać z założenia spółki w Nowej Zelandii?

Założenie fundacji - praktyczne wskazówki

Fundacja to, najprościej rzecz ujmując, organizacja posiadająca osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Nie chodzi tu tylko o działalność charytatywną - bo z takową fundacja głównie się może kojarzyć. Celami społecznie użytecznymi mogą być: ochrona zdrowia, oświata, rozwój gospodarki i nauki. Oto przewodnik krok po roku - jak założyć fundację.

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

. Jeśli okaże się, że są one niekompletne, to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę. Zgodnie z założeniami podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie musiałby już

Złe prawo jest gorsze niż brak prawa. Biznes prowadzi prace "badawczo-rozwojowe w zakresie legislacji"

Złe prawo jest gorsze niż brak prawa. Biznes prowadzi prace "badawczo-rozwojowe w zakresie legislacji"

odpowiedzieć na pytanie, czy zakaz handlu, który istnieje przede wszystkim na papierze, bo ustawodawca nie jest w stanie spójnie skodyfikować warunków jego funkcjonowania, spełnia założony mu cel, jakim miała być ochrona pracowników. Odpowiedź na to pytanie jest niestety dość jasna. Pracownicy nie mają więcej

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in. koncentracja działalności biznesowej na działalności portowej

Grupa Kęty przedstawi założenia nowej strategii po wakacjach

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zaprezentuje założenia nowej strategii po wakacjach, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Po wakacjach na pewno powiemy o założeniach nowej strategii" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej

Wynajmujący mieszkania w pułapce. Ministerstwo Finansów wydało niekorzystną interpretację

Wynajmujący mieszkania w pułapce. Ministerstwo Finansów wydało niekorzystną interpretację

się wyższy podatek. Przy czym NSA stwierdził, że nie ma znaczenia, że właściciel mieszkania wynajmuje je na cele prywatne zwykłemu Kowalskiemu, a nie firmie na prowadzenie np. biura. Z podobnego założenia wyszło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wydaną właśnie interpretacje poselską. Resort

Oto domknięcie boomu z lat 90. Właściciele firm dostają nowe narzędzie

Oto domknięcie boomu z lat 90. Właściciele firm dostają nowe narzędzie

. pieniędzy w akcjach, udziałach. A ja uważam, że nie. Fundacja rodzinna. Co to takiego? Z myślą, aby firma mogła działać po śmierci właściciela, powstała ustawa o fundacji rodzinnej. Przepisy wchodzą w życie 22 maja. Na czym polega idea fundacji rodzinnej? Opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są

Rawlplug chce uruchomić spółkę produkcyjną w Wietnamie

się w główne założenia strategii grupy w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii

Komu potrzebne jest konto firmowe i do czego służy taki rachunek?

wszystkie niezbędne do założenia konta informacje bank pobiera bezpośrednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowym elementem otwarcia konta dla nowych klientów jest potwierdzenie tożsamości, np. w ING można skorzystać z procesu wideoweryfikacji, tożsamość potwierdzić w

Torpol planuje ok. 28,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

przeznaczone na maszyny i urządzenia, 5,3 mln zł na środki transportu, 1,8 mln zł na wartości niematerialne i prawne, 0,7 mln zł na potrzeby spółki Torpol Oil&Gas oraz 3,3 mln zł na inne cele. "Torpol jest w stanie zrealizować obecne i przyszłe założenia inwestycyjne w oparciu o

Wystawiasz faktury własnej spółce? Fiskus zaczyna mieć na oku takie transakcje. Na przedsiębiorców padł blady strach

Wystawiasz faktury własnej spółce? Fiskus zaczyna mieć na oku takie transakcje. Na przedsiębiorców padł blady strach

art. 119a ordynacji podatkowej, czyli unikanie opodatkowania. Tu dodatkowe wyjaśnienie, wspominany artykuł to koszmar podatkowców (konkurować z tym mogą chyba tylko ceny transferowe i schematy podatkowe). Wprowadzono go w połowie lipca 2016. I w założeniu jest to coś w rodzaju broni specjalnego

PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19

zgromadzonej wokół aplikacji Yanosik. Dzięki niej, dwa razy w roku wspierany jest cel charytatywny, wybrany przez kierowców w drodze głosowania i przy założeniu, że spełnią oni postawione przed nimi zadanie aktywnego propagowania bezpieczeństwa na drogach. W ramach tej akcji co roku przekazywana jest kwota ok

Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży na 2019 r. z aktualnej strategii

, powinniśmy zrealizować w tym roku cel 120 mln zł przychodów. Wydaje się, że osiągnięcie tego celu jest z tej perspektywy możliwe, natomiast pewnie [na poszczególnych rynkach] nierównomiernie. Wydaje się, że per saldo powinniśmy się mniej więcej zmieścić w założeniach sprzed trzech lat" - powiedział

Selvita liczy na przekroczenie celów zawartych w strategii na lata 2020-2023

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Selvita liczy, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje "z nawiązką", poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Po cichu liczymy, że będziemy kontynuować tradycję i dowieziemy [cele] z

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

tekst o ludziach handlujących na Vinted To aplikacja, która powstała. aby ludzie nie wyrzucali starych ubrań, tylko mogli je odsprzedać. Vinted nie pobiera za to żadnych opłat. Nie można jednak tego robić w celach zarobkowych. Problem w tym, że niektórzy chwalą się, że zarabiają nawet 500 zł dziennie

Sejm przyjął budżet. Nierealne założenia co do inflacji

Sejm przyjął budżet. Nierealne założenia co do inflacji

; co wydaje się kompletnie nierealnym założeniem.  Deficyt sektora finansów publicznych ma ukształtować się na poziomie 2,8 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 56,6 proc. PKB.   Budżet uchwalony. Poprawki opozycji wylądowały w koszu W toku prac nad

Firmy w pandemii. Tetra Pak: ochrona środowiska jest naszym priorytetem

Firmy w pandemii. Tetra Pak: ochrona środowiska jest naszym priorytetem

zgodnie z założeniami Global Reporting Initiative (GRI), a także z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ. Tetra Pak podkreśla wykorzystywanie przodujących na rynku rozwiązań z zakresu przetwórstwa żywności i opakowań, ochrony pracowników i wsparcie społeczności lokalnych (co jest szczególnie istotne w

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

celów. SSE nie stworzyły też mechanizmów promowania przedsięwzięć odpowiadającym założonym celom, ocenia NIK. Choć spółki współtworzyły lub wspierały klastry, nie realizowały na ich rzecz założonych zadań, dodała. "Pomoc publiczna nie została

Mabion:Prace nad nowym wnioskiem o dopuszczenie MabionCD20 pochłoną 75-85 mln zł

. Spółka nie wyklucza możliwości modyfikacji wyżej wymienionych założeń w przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających. Celem spółki jest bowiem szybkie i zdecydowane reagowanie na wszelkie potrzeby wynikające z procesu rejestracji w celu ograniczenia ryzyka regulacyjnego przy jednoczesnym

NCBR ogłosiło III konkurs w ramach Gospostrateg, o wartości 100 mln zł

wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. "Cele programu realizowanego przez NCBR są zbieżne z założeniami SOR, to znaczy mają pobudzić polskie środowiska naukowe i innowacyjne, a także administrację publiczną do prowadzenia projektów B+R, których

Vinted zamyka dotychczasową platformę i przenosi użytkowników na nową - międzynarodową

Vinted zamyka dotychczasową platformę i przenosi użytkowników na nową - międzynarodową

Vinted powstał w 2008 r. na Litwie. Obecnie prowadzi działalność w Europie i Stanach Zjednoczonych. Chwali się, że ma ok. 50 mln użytkowników. W założeniach aplikacja służy do tego, żeby ludzie nie musieli wyrzucać niepotrzebnych, zalegających w szafach ubrań, tylko mogli je odsprzedać Zaczekaj na

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

. "Planując integrację działalności maklerskiej w ramach grupy, szczególny nacisk położyliśmy na komfort naszych klientów. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że założony cel został osiągnięty i mimo złożoności całego procesu udało się doprowadzić do sytuacji, że jest on dla klientów neutralny z punktu

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

, urządzenia, środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Podatnik musi je sam nabyć lub wytworzyć. Wyjątek stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. W tym wypadku jako środek trwały można wprowadzić do firmy posiadane już wcześniej - przed jej założeniem - rzeczy. W spółkach można

Rząd robi internetową rewolucję. Sprzedajesz na Vinted, OLX, wynajmujesz na Bookingu? Nieuchronnie czeka cię podatek

kończy. Ministerstwo Finansów szykuje przepisy o raportowaniu Resort finansów pokazał w lipcu założenia przepisów wdrażających unijną dyrektywę DAC7. Brzmi to jak nazwa przetwornika audio do słuchawek czy sprzętu stereo, ale w rzeczywistości kryje się za tym wspólnotowy pomysł uszczelniania płacenia

PZU jeszcze w tym roku chce zaprezentować założenia programu lojalnościowego

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jeszcze w tym roku planuje zaprezentować założenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik. Obecnie trwają prace na założeniami programu oraz przygotowania do jego

Wakacje kredytowe. Nie zapomnij, nie spóźnij się, zastanów się, co zrobić z pieniędzmi

, który zaspokaja potrzeby mieszkaniowe. Nie można więc zawiesić rat hipoteki wziętej na mieszkanie kupione w celach inwestycyjnych. Dodatkowo ustawa rozszerza działalność Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego mogą skorzystać ci, którym rata pożera ponad połowę dochodów, stracili pracę lub po

Karta płatnicza Mastercard i Binance. Będzie można płacić, wykorzystując kryptowaluty

;ma być zagwarantowanie bezpieczeństwa klientów, w tym procedura znana pod nazwą Know Your Customer, która polega na dogłębnym weryfikowaniu konsumentów, aby uniknąć nielegalnych działań. Pod tym względem współpraca Mastercard z Binance może zastanawiać, bo z raportu Reutersa wynika, że do założenia

Mostostal Zabrze chce płacić dywidendę, ale w recesji to może być trudniejsze

działalności i możemy rosnąć. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową to [20 mln zł zysku] jest dość ambitne założenie" - skomentował prezes. Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

obejmujące luty 2020 r. - liczba nowych działalności rośnie z miesiąca na miesiąc. Warto też zwrócić uwagę na to, że założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie banalnie proste. Musimy też pamiętać o tym, że będzie na nas ciążył obowiązek odprowadzania składek do ZUS, niezależnie od tego

Trudny start Radomia. Itaka odwołała wyloty z nowego lotniska do Monastiru

grecki wyspy Kreta i Kos oraz do egipskiej Taby. "Poczyniliśmy pewne założenia, mając świadomość, że zostaną one zweryfikowane przedsprzedażą. Tak dzieje się przy wprowadzaniu nowych wylotów, szczególnie z portów lokalnych. W tym przypadku były to ponadto wyloty z nowego portu" - komentował

FreeNow w Polsce celuje w podwojenie floty taxi w 2020 z 7 tys. obecnie

. W umacnianiu pozycji ma pomóc usługa ride-hailing, która w ocenie dyrektora w Polsce może być usługą dostępną cenowo dla każdego, ale jedynie przy założeniu dużej skali działalności i jednoczesnym zapewnieniu pasażerom krótkiego czasu dojazdu oraz sprawiedliwych zarobków dla kierowcy

Klimatyczne slogany i forsa od Gazpromu. Ideologiczna zasłona powstawania Nord Stream 2 w Niemczech

tego landu.  Zgodnie ze statutem fundacja miała prowadzić działalność charytatywną na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Ale fundacja miała posiadać także komercyjne ramię odpowiedzialne za drugi statutowy cel: zapewnienie ukończenia gazociągu Nord Stream 2 układanego przez Gazprom z Rosji do

Brać kredyt 2 proc. czy czekać na ten z zerowym oprocentowaniem? "Ludzie już są wkurzeni"

program – "Mieszkanie plus". – Muszę przyznać, że pierwotne założenia programu zrobiły na mnie duże wrażenie. Przeznaczony był dla grupy osób, które są zbyt zamożne, by skorzystać z pomocy socjalnej, ale jednocześnie nie stać ich, by kupić mieszkanie dostępne po cenie rynkowej

AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w roku 2020, o których informowano w ramach publikacji wyników za rok 2019, podała spółka. Na początku marca AmRest poinformował, że planuje 320 otwarć brutto w 2020

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

. "Sytuacja banku jest stabilna, a cele biznesowe są realizowane zgodnie z przyjętą do 2021 roku strategią. Bank implementuje założenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności oraz ogłoszonej w kwietniu br. strategii kapitałowej. W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w

OT Logistics przyjął plan naprawczy, celem m.in. 10% rentowności EBITDA w 2020r.

skonsolidowanej EBITDA na poziomie ok. 10% w 2020 r. "Plan naprawczy został opracowany w związku z rewizją założeń działalności grupy mającą na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych, a także dostosowanie grupy w powyższym zakresie

PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r.

. "Na razie stabilizujemy ten biznes, zredukowaliśmy nakłady na upstream, koncentrując się na najbardziej perspektywicznych złożach. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel 600 mln zł, wobec planowanych 800 mln zł, a założenie na 2020 rok to nakłady w wysokości 500 mln zł. Mimo niższych nakładów

Elektrobudowa zakłada -28 mln zł EBITDA w 2019 oraz +9 mln zł EBITDA w 2020

projekcję wskazującą pożądane do realizacji cele w ramach procesu przeglądu opcji finansowania działalności stanowiącą estymację oczekiwanych poziomów poszczególnych parametrów finansowych, do osiągnięcia których dążyć będzie spółka przy założeniu realizacji wszystkich działań związanych z reorganizacją

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

jest powszechność. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe zjawisko tworzenia fikcyjnych działalności gospodarczych – założonych jedynie w celu uniknięcia płacenia składek. Nieuchronnie będzie dochodziło również do sytuacji, w której osoby niepłacące składek nie odłożą odpowiednich

Wspólnoty mieszkaniowe nie są skazane na wysokie rachunki za gaz. Żeby płacić mniej, muszą spełnić kilka warunków

określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwach domowych w takim budynku i na inne cele - mówi Agnieszka Głośniewska, naczelniczka Wydziału Mediów w Departamencie Komunikacji Społecznej URE. Takie podmioty, jak wspólnoty czy spółdzielnie - jak pisze URE, powinny zwrócić

Strategia Protektora zakłada zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł do 2023 r.

odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej. "Długofalowe cele strategii Protektor S.A. dla wariantu bazowego zakładają

Jak powstał Huawei? Tajemnicze odejście z armii założyciela tech-giganta

. Podobny model biznesowy sprawił, że założyciele Samsunga dorobili się fortuny, a samą firmę umieścili w centrum światowego ekosystemu technologicznego. Do niedawna wydawało się, że Huawei będzie podążać tą samą drogą. Firma od momentu jej założenia w 1987 roku była zorientowana na rynki międzynarodowe

mBank wprowadził usługę zakładania firmy on-line

. "mBank postawił sobie cel uproszczenia i skrócenia procesu zakładania firmy. We współpracy z zespołem ekspertów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przygotował zintegrowaną usługę on-line. Cała procedura zajmuje tylko 10 minut" - czytamy w komunikacie

Alior Bank osiągnie niektóre cele strategiczne do 2020 znacznie wcześniej

i jest wynikiem przekraczającym założenia strategii na 2020 r., tj. 4,5%. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

W maju miną dwa lata, od kiedy rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy - program wydawania dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej przeznaczonych w założeniu na wzmocnienie gospodarek Wspólnoty po pandemii - i skierował go do Komisji Europejskiej. Do wydania jest 158,5 mld zł  - 106,9 mld

Emilewicz: Założenia do nowelizacji ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji we IX

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawi założenia nowelizacji ustawy dotyczącej działalności Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) we wrześniu br., poinformowała minister przedsiębiorczości i technologi Jadwiga Emilewicz

"Najgorszy dzień mojego życia". Filip Chajzer odpowiada na zarzuty fundacji Przedsiębiorcy Pomagają

15 tys. zł, które mają być kosztem postu sponsorowanego Filipa Chajzera – tłumaczy Szostko.  – To są bzdury. Fundacja pobiera 6 proc. na cele statutowe i to jest normalne, tak fundacje działają, ale pierwsze słyszę o jakichś pieniądzach dla Filipa Chajzera. On nie pobiera

GNB: Decyzje RPP z III i IV obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r.

wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy banku została sporządzona w oparciu o najlepszą wiedzę banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i poczynione na tej podstawie założenia. Precyzyjne oszacowanie takiego wpływu nie jest obecnie możliwe, a

Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Pharmena przydzieliła niemal 2,2 mln oferowanych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, pozyskując od inwestorów 13,1 mln zł, podała spółka. Pozyskanie środków pozwoli zrealizować założenia strategii spółki, której kluczowym celem jest

Grupa PZU stawia na ekspansję w CEE, liczy na 8% składki z zagranicy do 2020 r.

ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020". Grupa planuje działalność nadal w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a jej możliwe cele akwizycji za granicą to m.in. spółki asset management, banki, podmioty z segmentu ochrony zdrowia, pośrednicy usług finansowych

Lewiatan: 65 organizacji pracodawców apeluje o utrzymanie limitu składek na ZUS

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit składek na ZUS), podała Konfederacja Lewiatan. Przedsiębiorcy podkreślają, że chcą budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski, wpisując się tym samym w założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Budżet z "nadwyżką", czyli jak PiS maluje trawę na zielono

założenia co do jego dochodów były, delikatnie mówiąc, niedoszacowane. Przykładem choćby zaplanowany przychód z tytułu wpłaty do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego. W budżecie założono, że będzie to 1,3 mld zł. Ale dokładnie rok temu NBP przeprowadził bezprecedensową akcję osłabiania złotego

Garstka ludzi ma internet, ale władze od lat po cichu wydobywają tam bitcoiny

aktualizacji giełdowej, że prowadzi rozmowy w celu zapewnienia dostępu do 100 megawatów (MW) mocy dla centrum danych wydobywania bitcoinów w Bhutanie, działalność ma rozpocząć się w tym kwartale. Jak donosi "Forbes", państwowa spółka holdingowa Bhutanu, Druk Holding & Investments, potajemnie wlała

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z naszego majątku prywatnego, które nie zostały kupione w celu ich dalszej sprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej. W takim przypadku, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie sześciu miesięcy od nabycia rzeczy, to to, co uzyskamy ze sprzedaży, nie będzie

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW

wszystkie serie akcji spółki oraz prawa do akcji serii E, które były przedmiotem pierwszej oferty publicznej. "Po wielu miesiącach ciężkiej pracy zrealizowaliśmy nasz główny tegoroczny cel, jakim było dołączenie Gaming Factory do grona firm notowanych na głównym rynku Giełdy

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

założenia przyjęte w programie. Czym innym jest wskazanie sposobów realizacji celów programu, a czym innym konkretne i jednoznaczne ustalenie w ramach przewidzianych środków, sposobów ich wydatkowania, które z oczywistych względów powinny być zgodne z celami i przyjętymi założeniami programu. Przez

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

założenia przyjęte w programie. Czym innym jest wskazanie sposobów realizacji celów programu, a czym innym konkretne i jednoznaczne ustalenie w ramach przewidzianych środków, sposobów ich wydatkowania, które z oczywistych względów powinny być zgodne z celami i przyjętymi założeniami programu. Przez

RN KGHM zatwierdziła strategię spółki na lata 2019-2023

wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0, podano także. Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne, są nimi: - Produkcja, cel główny: "Utrzymanie

Selvita: Na razie mniejsze akwizycje, po wykonaniu strategii - naprawdę znaczące

komplementarne do oferty spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności. Identyfikując spółki do przejęcia Selvita skupi się na podmiotach, których jednostkowe przychody są w przedziale 2-20 mln euro, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel

Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł

CRO (ang. Contract Research Organization), a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. W kręgu zainteresowania spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel

Rawlplug zarejestrował spółkę zależną w Chinach

. wpisuje się w główne założenia strategii Grupy Rawlplug w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich, zapewniając dalszy wzrost skali działalności Grupy" - czytamy dalej

Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

tylko nadal szybko zwiększać skalę biznesu, ale również poszerzyć nasze kompetencje, co przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku przedklinicznych CRO. Na ten cel przeznaczymy zdecydowaną większość środków, jakie pozyskamy z emisji akcji" - powiedział prezes

Belvedere potwierdza swoje cele strategiczne na lata 2015-2018

założenia swej strategii odstąpienia od działalności niestrategicznych i skupienia się na działalności podstawowej, zgodnie z założeniami planu strategicznego na lata 2015-2018. W świetle pierwszych dostępnych szacunków, Belvéd?re potwierdza, że jej podwójny cel w zakresie rentowności w 2014 r. to

Qumak ogłosił plan naprawczy, przedstawi go akcjonariuszom 5 grudnia na NWZ

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności operacyjnej w latach 2017 i

Gdzie szukać pieniędzy dla firm. Poradnik

, poprzez które przedsiębiorstwa również mogą zebrać pieniądze na dany cel, np. inwestycyjny. Polegamy wtedy na wsparciu osób prywatnych - wyjaśnia Agnieszka Nowakowska. 2. Wsparcie z urzędów gmin i miast To, czy firmy mogą liczyć na jakieś wsparcie, zależy głównie od danego urzędu gminy lub miasta

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

komunikacie. Kredyt będzie wykorzystany na ogólne cele korporacyjne, co oznacza, że może być przeznaczony na działalność bieżącą i inwestycje, wskazano także. "Głównymi celami realizowanej strategii finansowej KGHM jest dywersyfikacja źródeł i

Powstanie wielka baza danych. To może być polska Cambridge Analytica

niej zmiany - art. 20p i 20q - które przewidują utworzenie zintegrowanej platformy analitycznej.  W założeniu takie zmiany miały posłużyć przeprowadzaniu analiz w celu tworzenia kluczowych polityk publicznych , czego najlepszym przykładem miała być pandemia koronawirusa czy chociażby obecna wojna

Firmy czekają na unijne pieniądze. Ile można otrzymać i na jakie projekty?

Funduszy i Polityki Regionalnej, unijne pieniądze z budżetu na lata 2014-2020 zostały już niemal w całości rozdysponowane. Programy regionalne są na ostatnim etapie wdrażania. W części regionów zaplanowano udzielanie wsparcia dotacyjnego i grantowego ze środków REACT-EU, na cele związane ze wzmocnieniem

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

ma być 6-krotny wzrost wartości firmy do września 2022 - wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Wśród fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo-transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

jest dużo. Na pierwszym miejscu stawia dołączenie do sieci spółek, które myślą podobnie i wzajemnie wspierają się w swojej działalności. W założeniu są liderami zmian na swoich rynkach. Uczestniczą w przebudowie systemu gospodarczego i wpływają na kształt gospodarki. Dodaje, że również konsumenci

Grupa Kęty miało 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r.

rekordowe w historii grupy kapitałowej Kęty. Obecny potencjał grupy kapitałowej oraz planowany program inwestycji w dalszy rozwój przy potwierdzeniu się przyjętych w 2019 roku na potrzeby prognozy wykonania roku 2020 założeń pozwoliłby w ostatnim roku realizacji Strategii do roku 2020 osiągnąć a nawet

Cele strategii BGŻ BNP Paribas na 2018-2021: ROE powyżej 10%, C/I ok. 50%

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Główne cele strategii rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2018-2021 przyjętej przez zarząd i radę nadzorczą to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%, podał bank

OT Logistics miało 104,28 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w 2019

; - napisał także Hernik. W ramach realizacji dotychczasowej strategii oraz założeń planu naprawczego, zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, zakładające m.in. koncentrację działalności grupy na działalności portowej oraz spedycyjnej, wypełniającej pełen łańcuch

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Uwzględniając wstępne wyniki za I-III kw. br. oraz wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej, Elektrobudowa obniżyła cele finansowe na 2019 r. - w przypadku jednostkowych przychodów do 523,4 mln zł (z 575

Sieć detaliczna PKN Orlen na Słowacji powiększy się o 7 stacji

jedna stacja testowa koncernu, która spełniła założenia biznesowe. Nowe obiekty zostaną przejęte od jednego operatora i zostaną przebudowane. Nowe stacje paliw zgodnie z założeniami mogą zasilić słowacką sieć detaliczną grupy w najbliższych tygodniach, poinformowano

Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023

oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% łącznych przychodów Grupy, podała spółka. W obszarze finansowym strategii Mercor stawia sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13% w skali roku oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia nie przekraczającego

Giełda w Armenii w cenie domu na Żoliborzu. Teraz należy do GPW

lepiej kupić giełdę niż bugatti? Przede wszystkim ktoś taką giełdę musiałby chcieć nam sprzedać. Armenia ma duże ambicje i chce rozwijać swoją gospodarkę, a rynek kapitałowy jest ważnym silnikiem, który pozwala, w założeniu, firmom szukać pieniędzy na rozwój. Tyle teoria, bo w praktyce firmy w tej części

Integer.pl szacuje, że skonsolidowana strata netto sięgnęła 474,43 mln zł w 2016

przygotowane przy założeniu kontynuowania przez spółkę działalności w okresie następnych 12 miesięcy, tj. przy założeniu, że wezwanie dojdzie do skutku. Przy założeniu braku kontynuowania działalności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, dane finansowe

Strategia OT Logistics na lata 2020-2023 zakłada osiąganie 45-50 mln zł EBITDA

wyników Luka Rijeka oraz potencjalnych efektów nowych przedsięwzięć i potencjalnych przejęć, których skala i wpływ na wyniki nie jest obecnie możliwa do określenia" - czytamy w komunikacie. Kluczowym założeniem strategicznym do roku 2023 pozostanie koncentracja na rozwoju

MK pracuje nad polityką klimatyczną, częściową 'zmianą wektorów' polityki energ.

założeniach na 100 dni rządu" - powiedział Zyska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE. "W kolejnych miesiącach będą kontynuowane tak, abyśmy mogli przedstawić Komisji

W sierpniu już bez raty kredytu. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach kredytowych (prawie) dla wszystkich

Polskiego wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Z kolei według szacunków Związku Banków Polskich, przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80 proc. uprawnionych, łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-23

Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

.) czy kontrolę poziomu kosztów prowadzenia działalności celem finansowania działalności spółki wyłącznie z bieżących przychodów. "Prowadzone są zaawansowane rozmowy, celem sfinansowania w ten sposób prac nad grą pod roboczym tytułem 'Project X'. Model ten zmniejsza

FPP: Uelastycznienie form i czasu zatrudnienia może wspierać wzrost PKB

. "Rozwój małej przedsiębiorczości może być mocno stymulowany przez zachęty państwowe, czyli przede wszystkim przyjazne warunki prowadzenia działalności oraz elastyczność w zakresie czasu i sposobu zarabiania. Najważniejszym założeniem powinno być stworzenie możliwości godnego zarabiania dla osób

Ukraińska Dolina Krzemowa w Warszawie. Technologia i kreatywność napływa ze wschodu

polskimi programistami i biznesami.   Inicjatywa United24 za pośrednictwem strony u24.gov.ua daje możliwość przekazania darowizny jednym kliknięciem z dowolnego kraju. Fundusze zbierane są na trzy główne cele: obrona i rozminowywanie, pomoc humanitarna i medyczna oraz odbudowa Ukrainy. 

Grupa AB planuje emisję obligacji i refinansowanie papierów wartości 100 mln zł

100 mln zł, podała spółka. "Emisja w założeniu emitenta miałaby służyć refinansowaniu wykupu obligacji serii AB01120819, których termin wykupu przypada na dzień 12 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Obligacje serii AB01120819

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

. "W 2020 planowane jest rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, który wpisuje się w unijny model związany z gospodarką w obiegu zamkniętym, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla rynku odpadów. W założeniu "Platforma Handlu Surowcami Wtórnymi

Zwycięstwo nad fiskusem. Przełomowy wyrok NSA w sprawie najmu mieszkań zaczyna przynosić sute plony

mieszkalnych w celu ich wynajmowania. Skoro więc najem tylko jednego lokalu może być uznawany za prywatny, a wynajmowanie większej liczby lokali oznacza, że podatnik będzie uzyskiwał przychody z działalności gospodarczej, to znaczyłoby to, że ustawodawca zastawił na podatników pułapkę? To może śmiała teza, ale

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

finansowania bieżącej działalności, w związku z czym realizacja prognoz jest niezagrożona, podano również. "Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zarząd ocenił, że przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego istnieje ryzyko graniczące z pewnością

Założenie fundacji - jakie niesie za sobą korzyści?

cele statutowe mają być jedynymi celami działalności. Prawa do ulgi podatkowej nie są więc uzależnione od intensywności działalności gospodarczej osoby prawnej. Są jednak uzależnione od tego, jak bardzo kosztochłonna jest działalność statutowa fundacji. Zysk wypracowywany w

Senat za wsparciem dla instytucji kultury - pakietem pomocowym wartym 425 mln zł

cel mają pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jak podano w uzasadnieniu projektu, który stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS) na bezpośrednią pomoc dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie

Sejm za wsparciem dla instytucji kultury, pakiet pomocowy ma być wart 425 mln zł

się od głosu. Nowela ma stanowić podstawę do wydania przez Radę Ministrów uchwały dot. zasady rozdziału i przekazywania wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na ten cel mają pochodzić będą z Funduszu

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

były, przy założeniu pozyskania zewnętrznego finansowania w zaplanowanym terminie, wykonalne i pozwalające na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ten cel, podsumowano. Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę

Trzecińska z NBP: Prezes przedstawi w tym tygodniu działania NBP zw. z kryzysem

. Trzecińska przedstawiła na sejmowej Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku. "Mam pełną świadomość sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się nie tylko

Peakside Capital i KG Group zrealizują centrum handlowe Cracovia Outlet

dojazdu komunikacją miejską. Budowa centrum rozpocznie się wkrótce, a otwarcie planowane jest na jesień 2021 r." - czytamy dalej. KG Group to holding spółek, których główny cel stanowi ogólnopolska działalność deweloperska w zakresie budownictwa komercyjnego i

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

obszarze organizacyjnym mających na celu opracowanie efektywnego oraz optymalnego systemu zarządzania grupą kapitałową Unibep, przy założeniu wskazanego wcześniej równoległego rozwoju biznesów wchodzących aktualnie w przedmiot działalności grupy kapitałowej; - intencją zarządu

Tauron zaktualizował założenia strategii zrównoważonego rozwoju

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zaktualizował założenia strategii zrównoważonego rozwoju, podała spółka. W ramach aktualizacji cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami, które Tauron zamierza wypełnić do końca 2018

"The New York Times": Dobrzy przyjaciele ratują Rosję przed sankcjami, a handel kwitnie. Oto jak działa ta machina

przez Chiny i Turcję – powiedział Klein. Nie jest jasne, w jakim stopniu handel ten narusza sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i Europę, ale wzorce są „podejrzane", dodał. - Byłoby to zgodne z założeniem, że istnieją sposoby na obejście niektórych sankcji. Szczególny przypadek

Gliński chce dotować księgarnie. Ale te bez tęczowych flag czy błyskawic Strajku Kobiet

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Instytutem Książki ogłosiły program „Certyfikat dla małych księgarni", który z założenia ma być wsparciem dla małych i niezależnych księgarni w całej Polsce. Do końca roku niewielkie księgarnie otrzymają w sumie 3 mln zł. - do