cele redukcyjne

Polskę w węgiel wepchnęli i Tusk, i Kaczyński. Będziemy za to płacić latami

Żaden z polskich rządów po 1989 roku nie potrafił rozpocząć procesu transformacji energetycznej Polski. Przykre konsekwencje tych zaniechań widzimy obecnie na rachunkach za prąd. A to dopiero początek - pisze dla Wyborcza.biz dr Jakub Wiech.

Przyszły rok początkiem ery elektrycznych samochodów. W UE ich sprzedaż pierwszy raz sięgnie miliona sztuk

Przyszły rok początkiem ery elektrycznych samochodów. W UE ich sprzedaż pierwszy raz sięgnie miliona sztuk

najbezpieczniejszą i najbardziej opłacalną strategią. Należy bowiem pamiętać, że kolejne cele redukcyjne na lata 2025 i 2030 będą jeszcze bardziej restrykcyjne, a technologia będzie się upowszechniać i tanieć. Czy można to jakoś połączyć z preferencjami klientów? – Kupujemy SUV-y, bo są większe i wygodniejsze

ME: Konsultacje 'Krajowego planu na rzecz energii i klimatu' potrwają do 18 II

polityk i środków - stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań. "Cel redukcyjny dla Polski w zakresie emisji gazów

Węgiel znika z Europy, ale na świecie ma się dobrze

Węgiel znika z Europy, ale na świecie ma się dobrze

ile bowiem cele redukcyjne ograniczają możliwości chińskich banków we wspieraniu węglowych projektów na terenie kraju, o tyle nie stanowią problemu w takich krajach jak Malezja czy Bangladesz. Jak podaje Institute for Energy Economics and Financial Analysis, tylko w 2018 r. Państwo Środka

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

, budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Niemal połowa spółek uzyskała w naszym badaniu zero punktów

Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw.

informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że w związku z przeprowadzonymi analizami sektorowymi jak również oceną postulatów przedkładanych ministrowi energii m.in. przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) podjęto decyzję o kompleksowym uregulowaniu w ramach nowelizacji ustawy z

Rząd przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. "Przewidziano m.in.: - optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w

Tchórzewski: "Do OZE trzeba być bogatym". Branża: "Proszę zmieścić elektrownię węglową w kosztach budowy mocy wiatrowych"

Tchórzewski: "Do OZE trzeba być bogatym". Branża: "Proszę zmieścić elektrownię węglową w kosztach budowy mocy wiatrowych"

to, że taki cel nie zostanie przyjęty. Każdy zaostrza swoje ambicje redukcyjne , podczas gdy Polska wciąż idzie po linii najmniejszego oporu. Nie dyskutuje nad datą odejścia od węgla, a w projekcie planu na rzecz energii i klimatu zobowiązała się, że w 2025 roku osiągnie zaledwie 21-procentowy

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

realizację krajowych celów w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto (poprzez zwiększenie konkurencyjności OZE). Dzięki funkcjonowaniu EU ETS podnoszona jest także świadomość społeczna i wiedza ekologiczna. Dodatkowo, w ramach EU ETS istnieją mechanizmy, które wspierają rozwój innowacyjnych

UE przebija cele klimatyczne dzięki deklaracjom krajów o porzuceniu węgla. Polska jednym z hamulcowych - wolimy płacić

UE przebija cele klimatyczne dzięki deklaracjom krajów o porzuceniu węgla. Polska jednym z hamulcowych - wolimy płacić

). Mniej CO2 - kraje podeszły poważnie do problemu Koszty zdrowotne to jeden z powodów, dla których UE od lat kładzie nacisk na redukcję ich zużycia, m.in. stawiając państwom członkowskim długoterminowe cele redukcyjne poziomu emisji CO2. Think tank Sandbag zajmujący się polityką klimatyczną szacuje, że do

Coraz więcej państw zgłasza na COP24 ambitne plany cięcia emisji CO2 . Polska milczy, bo nie ma żadnego celu

Coraz więcej państw zgłasza na COP24 ambitne plany cięcia emisji CO2 . Polska milczy, bo nie ma żadnego celu

: - Dzięki nim państwo ma mocny mandat do podejmowania działań mogących złagodzić konsekwencje zmian klimatycznych. W Estonii przyjął ją parlament po przedstawieniu przez ministrów odpowiedzialnych za wszystkie sektory emitujące gazy cieplarniane swoich celów redukcyjnych. Jeśli podległe im sektory, np

Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje

Andrzej Duda chce przemawiać na szczycie klimatycznym w Nowym Jorku, ale jego wystąpienia nikt nie przewiduje

zapowiedź ustawy klimatycznej z wiążącymi celami redukcyjnymi dla każdego sektora gospodarki czy obowiązek zakupu praw do emisji CO2 pochodzących z sektorów transportu i budownictwa. To oznacza m.in., że w 2025 roku np. przedsiębiorstwa spedycyjne zapłacą 35 euro za tonę wyemitowanego gazu, czyli do każdego

Polski protest na forum UE. Nie ma zgody na redukcję emisji CO2

Polski protest na forum UE. Nie ma zgody na redukcję emisji CO2

zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS o 7 proc. w stosunku do 2005 roku. I tak zostaliśmy potraktowani ulgowo. Niższy, zerowy cel ograniczenia emisji dostała tylko Bułgaria. Dla Szwecji, Niemiec czy Francji to minimum 37-40 proc. Rządu PiS to jednak nie satysfakcjonuje

PSEW: Koszty energii w l. 2020-2040 mogłyby być niższe o 25 mld zł dzięki OZE

umożliwiłaby osiągnięcie celów zakładanych w tzw. pakiecie zimowym, który w przyszłej dekadzie wyznaczy kierunki rozwoju rynku energetycznego dla całej Unii Europejskiej. W scenariuszu PSEW, emisje spadną z dzisiejszych ponad 800 kg CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej netto do 475 kg CO2/MWh w 2030

Energia będzie drożeć

polski rząd powinien zabiegać o jak najwięcej środków z UE na modernizację polskiego sektora energetycznego w zamian za zgodę na cele redukcyjne. Środki te powinny zostać przeznaczone na specjalny, zarządzany krajowo Fundusz Modernizacji Energetyki. Pozwoliłoby to zmniejszyć

Trump zrywa porozumienie klimatyczne z Paryża

Trump zrywa porozumienie klimatyczne z Paryża

emisji, zgodnie z którym ocieplenie nie przekroczy 1,5 st. Wezwanie sygnatariuszy, by co pięć lat od jego wejścia w życie pokazywali, jak redukują emisję CO2, i odnawiali (najlepiej zaostrzali) cele redukcyjne. Potwierdzenie powołania funduszu zasilanego od 2020 r. przez państwa rozwinięte łączną kwotą

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu. Polska ugrała to, co chciała

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu. Polska ugrała to, co chciała

cele redukcyjne przedstawione przez uczestników COP 21 w Paryżu (kolejnej konferencji państw-stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu z 1992 r. - UNFCCC) mocno rozmijają się z tym celem. Według analiz naukowców, jeśli zgłoszone przez państwa cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym

Mniejsze trucie nie tak szybko. Francja i Niemcy z rezerwą

szybkim podniesieniu poprzeczki do 30 proc. Ten ambitniejszy cel spotkał się już ze sprzeciwem m.in. Polski w 2009 r. i wielu ekspertom wydawało się, że ostatecznie upadł wraz z fiaskiem szczytu klimatycznego w Kopenhadze. Choć jednak komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard

UE wyciąga rękę do Polski. Zlikwiduje przewagę cenową chińskich towarów nad polskimi?

UE wyciąga rękę do Polski. Zlikwiduje przewagę cenową chińskich towarów nad polskimi?

, wspierający wspólne wysiłki w dążeniu do neutralności klimatycznej UE w 2050 roku. Do porozumienia musiałoby dojść najpóźniej w grudniu, przed szczytem Rady Europejskiej, na której oczekiwane jest zaostrzenie celów redukcyjnych na 2030 rok (nawet 55 proc. mniej CO2 w porównaniu z rokiem 1990, zamiast

Komisja ds. środowiska europarlamentu chce ograniczyć eksploatację łupków

przekazania Komisji planów krajowych określających sposoby zapewnienia zgodności wydobycia tych zasobów z krajowymi celami redukcji emisji zgodnie z decyzją UE dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego". - Raport o środowiskowych aspektach wydobycia gazu łupkowego daje pretekst

Bruksela chwali plany budżetowe Tuska

. oraz pracom nad ustawowymi przepisami ograniczającymi wzrost wydatków budżetowych. - To jednak nie wystarczy. Aby uzyskać cel redukcyjny w 2012 r., Polska musi podjąć kolejne działania na rzecz konsolidacji - mówi Joaquin Almunia, unijny komisarz ds. ekonomicznych i

UE uzbierała 7,2 mld euro na pomoc w walce ze skutkami zmiany klimatu

jesteśmy w stanie dokonać kolejnego dużego skoku redukcyjnego dopiero po 2020 r. - mówił wczoraj Tusk. To oznacza, że jeśli UE w Kopenhadze bądź później podwyższyłaby swój cel, to Polska będzie się domagać, aby wypełnienie dodatkowych obciążeń wzięły na siebie inne kraje. - Państwa, które najbardziej

Polacy pokochali catering dietetyczny. Ale era tanich "pudełek" mija. Epidemia? Zmieniła rynek

daną firmę – zauważa Łukasz Sot. Duża konkurencja na rynku spowodowała, że firmy prześcigają się w serwowaniu coraz lepszych i bardziej wymyślnych potraw. W tym celu zatrudniają najlepszych restauracyjnych kucharzy. – W czasie pandemii przybyło nam klientów, którzy chcieli bardziej zadbać o

Żeby ratować klimat, Unia zapłaci najbiedniejszym krajom

Kopenhadze ONZ-owskiej konferencji klimatycznej. Unia nie zdecyduje się za to na inny gest: szefowie państw i rządów nie ogłoszą jednostronnego zwiększenia swego celu redukcji emisji CO2 do 30 proc. Obecny, oficjalny cel Unii to 20-proc. redukcja do 2020 r

Konferencja klimatyczna w Limie: porażka czy sukces

przyszli sygnatariusze nowego traktatu klimatycznego oprócz wpisania do niego swoich celów redukcyjnych mogą też napisać, jak zamierzają je osiągnąć (język pierwszej wersji porozumienia był bardziej stanowczy i zobowiązywał sygnatariuszy do podania sposobów redukcji emisji). Kraje rozwinięte mają pomóc

Trzaskowski o szczycie klimatycznym: Opozycja chce renegocjować całą politykę klimatyczną UE

. W teorii moglibyśmy również jednostronnie wypowiedzieć porozumienie z 2007 r., ale to musiałoby oznaczać w praktyce gotowość do opuszczenia Unii Europejskiej. Weto byłoby równoznaczne z odsunięciem problemu w czasie. Weto powinno być traktowane jako instrument do osiągania celu, a nie cel sam w

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

odszkodowanie za szkody mogło być pomniejszone o nie więcej niż 10 proc. wartości szkód. Jakie odszkodowanie po zmianach? Nowością jest sposób wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia suszy. Wprowadzono tzw. franszyzę redukcyjną, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20 proc., 25 proc. albo 30 proc

Czyściej o 20 czy 30 proc.? Spór czterech ministrów

, gdy będą instalowane moce kolejnych reaktorów atomowych. Potrzebujemy jednak więcej czasu. To prawda, że gdybyśmy podwyższyli cel redukcyjny Unii Europejskiej z obecnych 20 do 30 proc., to cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie, a więc inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną

Dieta pudełkowa. Na co uważać, wybierając catering dietetyczny

. Dieta pudełkowa - bez zakupów i gotowania Na czym to polega? Zgłaszamy się do firmy, tam dietetyk lub odpowiednio przeszkolony pracownik zbiera od nas podstawowe informacje (waga, wzrost, cel diety), następnie dobiera dietę - pełnowartościową (gdy zależy nam tylko na zdrowym

Wybór brokera ubezpieczeniowego

W celu kompletnego i prawidłowego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ubezpieczenia mienia należy w szczególności określić: - sumy ubezpieczenia, - wysokość franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej