cele gospodarcze

Piotr Miączyński

"Polski ład" bolesny dla 2,5 mln prowadzących własną firmę. Ponad połowa straci. I to sporo

"Polski ład" bolesny dla 2,5 mln prowadzących własną firmę. Ponad połowa straci. I to sporo

Cel zmian ordynowanych dla prowadzących działalność gospodarczą? "Poprawa rzetelności w prowadzeniu działalności". Nie to nie jest żart. To cytat z oceny skutków regulacji projektu.

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

Do końca 2017 r. inflacja pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP - wynika z najnowszych prognoz banku centralnego. Bank podniósł nieco oczekiwania dotyczące tempa wzrostu naszej gospodarki.

Krzysztof Tchórzewski na szczycie klimatycznym: budowa Ostrołęki jest nieopłacalna i nieekologiczna

Są pewne cele, które nie są najważniejsze z punktu widzenia naszego interesu ekologicznego i gospodarczego - mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski w Katowicach o budowie bloku węglowego w Ostrołęce.

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą . Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

mniejszej skali wprowadzone będzie pouczenie. Zmianie ulegnie definicja prowadzenia działalności gospodarczej. Zniknie element osiągnięcia zysku, jako jeden z elementów tej definicji. Działalnością gospodarczą będzie stała działalność zarobkowa lub mająca inny cel gospodarczy

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

podmioty dysponujące środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, bezpośrednio lub pośrednio wspierające agresję na Ukrainę, w tym te, które są z nimi powiązane osobiście, organizacyjnie lub finansowo); b. wykluczenie podmiotów sankcjonowanych z postępowań o udzielenie zamówienia

Recepty PiS nie do przyjęcia

dystans dzielący Polskę od najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, to nasza gospodarka w okresie najbliższych 15-20 lat musi się rozwijać średnio w tempie o 2-3 proc. wyższym niż gospodarki tych krajów". Cel bardzo słuszny. Jak go osiągnąć? "Takie tempo wzrostu PKB można uzyskać tylko

Gospodarczy bojkot: dobry pomysł na osiągnięcie swoich celów?

Ustawa, jaką przyjęła niższa izba francuskiego parlamentu - zakazująca negowania ludobójstwa - odebrana została jako ewidentne nawiązanie do mordu Ormian w latach 1915-17, jakiego dopuścili się Turcy. Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Turcy odwołali ambasadora w Paryżu, a premier Turcji Recep

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

przedsiębiorców zwłaszcza z sektora mikro i mini przedsiębiorczości, co ma istotne znaczenie w minimalizacji negatywnych skutków dla stanu gospodarki wywołanego epidemią COVID-19. Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno – gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

rządu będzie rozwój. Współbrzmią z tym liczne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w których mówił on o "skoku cywilizacyjnym" czy "wybuchowym rozwoju". Jednakże program gospodarczy PiS wydaje się zupełnie rozbiegać z deklarowanymi celami. Większość

Stopy bez zmian do końca III kwartału. Inflacja na razie nie martwi RPP

Stopy bez zmian do końca III kwartału. Inflacja na razie nie martwi RPP

gospodarcza w najbliższych miesiącach jest przewidywalna i Rada nie spodziewa się, by miały nam zagrozić jakieś poważniejsze szoki inflacyjne. Na razie inflacja jest bardzo niska - w styczniu wyniosła 0,7 proc. To znacznie poniżej celu, jaki Rada sama sobie ustaliła. I w najbliższym czasie tego celu nie

Politycy chcą znowu oszukać rynek

Politycy chcą znowu oszukać rynek

nieefektywnych przedsięwzięciach. Z tego powodu gospodarka europejska jest w stagnacji (a włoska szczególnie) i inwestycje nie rosną, mimo że koszt kapitału jest bardzo niski. Niski wzrost gospodarczy (a w przypadku Włoch wieloletnia recesja, z której kraj ten wyszedł dopiero przed rokiem) sprawia, że problemy

Inflacja w Polsce. Dane z Japonii

. Cel inflacyjny RPP wynosi 2,5% zatem wyraźnie powyżej tego co oglądaliśmy w ostatnich latach. Nie znaczy to wcale, że za kilka miesięcy go nie ujrzymy. Do momentu kiedy inflacja będzie rosła w te regiony będą to dobre dane dla złotego. Dopiero perspektywa wzrostu powyżej tego pułapu jest zagrożeniem

Umowa a oferta

podstawowych zasad w obrocie gospodarczym jest swoboda umów, tzn. strony dowolnie mogą dobierać sobie kontrahentów, kształtować warunki współpracy pod warunkiem, że treść lub cel zawartej umowy nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego

Unia w 2020 r.: powszechne zatrudnienie i oszczędność energii

prowadzenia silnie zintegrowanej polityki gospodarczej. Dlatego losy UE 2020 będą zależeć - podobnie jak w przypadku strategii lizbońskiej - wyłącznie od dobrych chęci rządów krajów UE. Pomysły nakładania sankcji czy też budżetowego nagradzania krajów wywiązujących się z celów UE 2020, które w styczniu

MFW: To delikatny moment. Światowa gospodarka może się wykoleić

MFW: To delikatny moment. Światowa gospodarka może się wykoleić

momencie - powiedział Lipton. Jak zapowiada MFW, prognozy dla globalnego wzrostu, które będą ogłoszone w kwietniu, mogą być jeszcze niższe niż obecnie przewidywane 3,4 proc. Już w ubiegłym miesiącu Fundusz ostrzegł, że gospodarka światowa jest "wysoce wrażliwa" i wezwał do nowych wysiłków w celu

Zapomnij o ropie. Turystyka religijna jest wielkim biznesem w Arabii Saudyjskiej

Zapomnij o ropie. Turystyka religijna jest wielkim biznesem w Arabii Saudyjskiej

turystyki i boomu budowlanego. Ponad 3 mln pątników przybywa do najświętszego miejsca dla muzułmanów. Kraj stara się być celem podróży nie tylko dla turystów odwiedzających święte miejsca. Liberalizuje swoje ultrakonserwatywne przepisy, jak zakaz prowadzenia aut dla kobiet. Poważnym ograniczeniem dla

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

dały Europie pokój i wzrost gospodarczy. Utrzymanie tych instytucji powinno być nadrzędnym celem polityki europejskiej. Natomiast wspólna waluta okazała się poważnym błędem. Zamiast umocnić UE, stworzyła zagrożenie dla niej i dla wspólnego rynku. Może teraz po Brexicie

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

Przedsiębiorcy przed rozpoczęciem negocjacji z nowym kontrahentem powinni dokonać właściwego i rzetelnego wywiadu gospodarczego, tzn. odpowiedniego sprawdzenia firmy pod względem jej stabilności finansowej oraz przeszłości handlowej. Widnienie firmy w rejestrze dłużników jest

Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Takie obowiązki nakłada na niego treść art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W

Kaczyński i Morawiecki odrzucają lub lekceważą statystyki. Idą drogą na skróty

Kaczyński i Morawiecki odrzucają lub lekceważą statystyki. Idą drogą na skróty

. Kaczyński łatwo też godzi się z poglądem wicepremiera, że to państwo, a nie rynek ma być głównym narzędziem rozwoju gospodarki. Państwo ma wyznaczyć cele inwestowania i przeznaczyć na nie pieniądze zabrane podatnikom. Ma określać, jakie branże są przyszłościowe, a jakie nie, ma zachować kontrolę nad wieloma

Zalety zastawu rejestrowego

Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego . Celem jej wprowadzenia do obrotu gospodarczego było również przeciwdziałanie

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

Mija rok, od kiedy wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił zarys swojego planu. Ministrowie z wielkim optymizmem przyjęli wtedy wystąpienie Morawieckiego, a Jarosław Kaczyński ocenił, że to „najlepszy plan gospodarczy od 27 lat”. Tydzień temu finalną wersję Strategii na rzecz

Analitycy PKO BP optymistycznie o gospodarce

OFE intensywnie kupują akcje. Według szacunków DM PKO BP w I kwartale wydały na ten cel 10,3 mld zł, zaś w drugim - 3,4 mld zł. Dzięki temu zwiększyły zaangażowanie w akcje do poziomu 38,5 proc. majątku (limit wynosi 47,5 proc.).

"Euro nam pomogło." Nowa premier Słowacji w Polsce

jako premier rządu, postawiła sobie podobny cel, tj. przywrócenie przywództwa ekonomicznego Słowacji w regionie do stanu z lat 2002-2006, kiedy polskie kręgi gospodarcze, i nie tylko one, wspominały o Słowacji używając określenia środkowoeuropejski tygrys gospodarczy. Obecnie liderem gospodarczym jest

Marek Belka w swojej roli

banku centralnego, chłodnego finansisty. Tłumaczył, że w polityce gospodarczej nie ma łatwych rozwiązań, a kto je proponuje, albo się myli, albo wprowadza innych w błąd. Przykład: kredyty we frankach szwajcarskich, które opozycja obiecuje przewalutować po kursie z chwili zawierania umowy. Belka

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

o działalności gospodarczej. Z faktu, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej umożliwia w sposób samodzielny pozyskanie za pośrednictwem Internetu przez wszystkich zainteresowanych danych zawartych w CEIDG nie można wywodzić, że zamawiający prowadząc postępowanie o

Leszek Balcerowicz w Krynicy namawia do reform

nawet 100 proc. dochodu na głowę w tym kraju. - Musimy przede wszystkim dbać o wzrost gospodarczy. Szybszy wzrost to poprawa sytuacji finansów publicznych. Trzeba też cały czas ograniczać deficyt sektora finansów publicznych - mówił Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS po jego dokonaniu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z takim wpisem podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być

PIT-y 2010: Koszty działalności gospodarczej

tych kosztów ustala na podstawie zapisów w ewidencji przebiegu pojazdu. Trzeba w niej podać m.in.: datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd, dokąd) oraz liczbę przejechanych kilometrów. Potem liczbę zapisanych w ewidencji - faktycznie przejechanych - kilometrów przemnaża się przez określoną stawkę ryczałtu

Nie ma szans na reformę gospodarczą UE

Konrad Niklewicz: Hiszpańska prezydencja Unii Europejskiej we współpracy z nowym przewodniczącym Rady Unii Europejskiej Hermanem Van Rompuyem proponuje odważne reformy gospodarcze. Przykładowo forsowany jest pomysł utworzenia "unijnego rządu gospodarczego". I

Liczy się wzrost długookresowy, a nie doraźne korzyści

Szczerze mówiąc, bardziej bym się martwił, gdyby w tym roku statystyki pokazały wzrost 5-procentowy. Oznaczałoby to bowiem sztuczne napędzanie dynamiki gospodarczej za cenę pogorszenia równowagi. Tak się dzieje np. w Rumunii, która w roku 2016 będzie

PIT 2009: Koszty działalności gospodarczej

zaliczyć jedynie udokumentowane wydatki na auto związane z potrzebami firmy. Kwotę tych kosztów ustala na podstawie zapisów w ewidencji przebiegu pojazdu. Trzeba w niej podać m.in.: datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd, dokąd) oraz liczbę przejechanych kilometrów. Potem liczbę

Bruksela będzie ściślej nadzorować grecką politykę gospodarczą i budżetową

te wiadomości z ulgą - ceny greckich obligacji nieco podskoczyły. Według greckiego ministra finansów jego kraj powinien wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego w połowie roku. Jak podaje "FT" , wśród

Nieruchomości na greckich wyspach potaniały o połowę. To nie koniec

Rynek nieruchomości bardzo mocno odczuwa efekty kryzysu gospodarczego. Rozpoczęte w szczycie budowlanej hossy inwestycje dobiegły końca, jednak na rynku nie ma chętnych, żeby je kupować. Efekt? Drastyczny spadek cen. Z powodu braku klientów ateński

Nasza chata nie jest z kraja. Chiński tygrys może pogrzebać plany gospodarcze PiS

PiS zorganizował sobie w Sejmie taki walec ustawodawczy, że może spokojnie przerobić gospodarkę po swojemu. I opozycja nic nie wskóra. Sęk w tym, że rząd zakłada, iż będziemy żyli w stabilnym gospodarczo świecie. A tak niestety nie jest. Mamy za sobą dopiero tydzień nowego roku

Kompromitująca prowokacja MUP. Rzecznik podszył się pod pannę młodą

"Witam, poszukuję fotografa na ślub i wesele we wrześniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mógłby mi Pan przedstawić swoją ofertę i o jakich pieniążkach rozmawiamy?" Maila o takiej treści otrzymał w ostatni piątek bezrobotny kielczanin. Podpisany by

Chińska gospodarka na fali wznoszącej: PKB wzrośnie o ponad 8 proc.

Oficjalne dane gospodarcze za trzeci kwartał zostaną opublikowane dopiero w czwartek, ale już w poniedziałek władze przyznały, że w okresie styczeń-wrzesień wzrost gospodarczy Chin wyniósł powyżej 7 proc. - Osiągnięcie w tym roku wzrostu na poziomie 8 proc. nie będzie żadnym

Bernanke: Sytuacja gospodarcza "nadzwyczajnie niepewna"

Występując w środę w Kongresie prezes amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej, Ben Bernanke, podkreślił, że wysokie bezrobocie w USA będzie się utrzymywać jeszcze przez kilka lat. Jego wypowiedź spowodowała zniżkę notowań giełdowych. "Perspektyw

Wystąpienie Bena Bernankego, prezesa Fed, przed Kongresem USA

. - Federalny Komitet Otwartego Rynku nadal się spodziewa, że warunki gospodarcze, m.in. niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych, osłabione trendy inflacyjne i stabilne oczekiwania inflacyjne, prawdopodobnie zagwarantują wyjątkowo niskie stopy procentowe w dłuższym okresie - powiedział Bernanke. - Mimo że stopa

Wynajmujący mieszkania w pułapce. Ministerstwo Finansów wydało niekorzystną interpretację

się wyższy podatek. Przy czym NSA stwierdził, że nie ma znaczenia, że właściciel mieszkania wynajmuje je na cele prywatne zwykłemu Kowalskiemu, a nie firmie na prowadzenie np. biura. Z podobnego założenia wyszło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wydaną właśnie interpretacje poselską. Resort

Rosja będzie prywatyzować na potęgę

- Nie będzie powrotu do przyszłości. Rosja jest i pozostanie wolnorynkową gospodarką - powiedział Putin uczestnikom forum dla inwestorów Russia Calling!. W czasie kryzysu rosyjski rząd przejmował udziały w niektórych firmach cierpiących przez gospodarcze spowolnienie, m.in. z

PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku?

nabywca przy zawieraniu umowy deweloperskiej powinien oświadczyć, czy kupuje na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową, czy nie. Jeśli kupuje w celach gospodarczych, to taka umowa nie jest zawierana na podstawie nowej ustawy deweloperskiej. Nie korzysta więc z ochrony, którą te regulacje

Wojna w Ukrainie, pandemia czy inflacja? Wiadomo, co najmocniej uderzyło w przedsiębiorców [TYLKO U NAS]

przyszłości - ocenia Adam Dwulecki, prezes zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Cel polskich firm: przetrwać Obecnie zaledwie 8 proc. ocenia swoją kondycję jako bardzo dobrą. "Raczej dobrze" swoją sytuację finansową ocenia 45 proc. firm. Co trzeci przedsiębiorca ma ambiwalentne odczucia

Wakacje kredytowe jak czeski film. Przez lukę w ustawie to banki decydują, czy klientowi należy się przerwa w spłacie rat

- Skąd informacje, że w przypadku pożyczek hipotecznych również można ubiegać się o wakacje kredytowe? - pyta nasz czytelnik. I dodaje: - Mam pożyczkę hipoteczną, przeznaczona została na cel mieszkaniowy, ale pomimo że postępuję zgodnie z instrukcjami ze strony mBanku na panelu, nie jestem w stanie

Raport ONZ: Wojna cofnie gospodarkę Ukrainy o dwie dekady

Od trzech tygodni trwa bestialska wojna na wschodzie Europy. Rosyjskie wojska bombardują nie tylko cele wojskowe, coraz częściej ostrzeliwują także obiekty cywilne, doszczętnie niszcząc szkoły, szpitale, budynki mieszkalne i całą infrastrukturę zaopatrującą ukraińskie miasta. Niektóre miejscowości

Finansowa pułapka na przedsiębiorców. Rządowa tarcza to bubel? Minister Moskwa grozi palcem

nie komentuje treści listu. Odnosząc się do meritum sprawy, URE odpowiada nam: "Aby odbiorca zużywający energię na cele gospodarstwa domowego mógł być zaliczony do grupy taryfowej G, a w lokalu prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, to w takim przypadku gospodarstwo domowe powinno

Kiedy następuje upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

firm. Jednakże cel postepowań konsumenckich niezależnie od trybu będzie zawsze dążył do oddłużenia osoby objętej postępowaniem.    Autor: Jerzy Sławek

"DGP": Fiskus skontroluje sklepy z dopalaczami

Andrzej Parafianowicz mówi, że wyniki ubiegłorocznych działań potwierdziły, że trzeba było objąć kontrolą punkty z dopalaczami. Sprzedawcy nie zawsze byli w porządku: części sprzedaży nie odnotowywali, zaniżali wysokość podatku dochodowego oraz należności celnych. A na zapleczac

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

W trudnych czasach wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie lub likwidację działalności gospodarczej. Mówią o tym statystyki. Z danych przekazanych nam przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że w pierwszej połowie tego roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

recesji, czyli spadku PKB dwa kwartały z rzędu. Sytuacja na całym świecie jest bardzo trudna, bo wojna i wzrost cen energii spowodowały drastyczne zacieśnienie warunków finansowania celem poskromienia inflacji. Czytaj także: Mroczne otoczenie Elona Muska i nieoczywisty cel przejęcia Twittera Dla Polski

Glapiński znowu atakuje członków RPP. "Nakręcał spiralę spekulacji"

meritum tego materiału, choć można oceniać, że publikowanie tego typu »zdań odrębnych« narusza co najmniej dobre praktyki - skoro jest to zdanie odrębne do niejawnego protokołu, nie powinno być także ujawniane. Choć podstawowy cel takiego działania wydaje się dość oczywisty, to jednak także ta

"Chcesz pieniędzy od państwa? Zadbaj o ludzi". Biden stawia warunki strategicznym inwestycjom

wyznaczone cele społeczne. Żeby uniknąć sytuacji, gdy ryzyko jest uspołecznione, a zyski prywatne. I żeby nie powtórzył się przykład Elona Muska. Słynny miliarder najpierw skorzystał z potężnej pomocy państwowej, a potem doszedł do wniosku, że wszystko zawdzięcza sobie, a państwo ma się od niego odczepić

PiS składa trzy konkretne obietnice wyborcze, ale to nie znaczy, że przedstawił spójną wizję polityki gospodarczej

zatem Mateusz Morawiecki zapowiedział? Kontynuację Programu Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszy polega na bezzwrotnym dofinansowaniu inwestycji samorządowych i według danych Banku Gospodarstwa Krajowego do tej pory wydano na ten cel 63,4 mld zł. Drugi zagospodarował

Każdy cent zainwestowany w wodę pobudza gospodarkę. To inwestycja, nie koszt

długoterminowych korzyściach wynikających z inwestowania w ochronę zasobów naturalnych. Sektor wodny jest dziś niedofinansowany i ma chronicznie niewystarczającą zdolność do zaspokojenia popytu. Jeśli jednak chcemy osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goal - SDG), jakim jest

Poranny komentarz rynkowy – Europa ponownie pod presją, frank rekordowo silny

lub/i Włoch. Rynki akcji ? ISM w dół, ryzyka się metarializują   Od dłuższego czasu utrzymywaliśmy pogląd, iż rynki finansowe niedoceniały ryzyka dłuższego spowolnienia gospodarczego. Wielu komentatorów jak mantrę

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

małżonków ten limit jest wspólny, czyli 100 tys. zł dotyczy obojga małżonków, co subiektywnie powoduje, że każdy z nich uważa, że ma tylko 50 tys. Dlatego celem wyrównania sytuacji małżonków do innych podatników ta poprawka zmierza do tego, żeby każdy z małżonków miał kwotę 100 tysięcy - wyjaśniał. Krystyna

Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie modyfikacji strategii na lata 2019-2024, w zakresie głównego celu grupy kapitałowej, tj. osiągnięcia 700 mln zł zysku netto w 2024 roku (cel strategiczny). Kruk dokonał modyfikacji brzmienia celu strategicznego w

Najnowsze dane GUS: kupujemy dużo mniej. Nic dziwnego: ponad 40 proc. inflacji w 4 lata

roku, 5,7 w roku 2024 i 3,5 proc. w 2025 roku. W autorskiej, mniej optymistycznej prognozie Jankowiaka wychodzi aż 47,8 proc. To dlatego, że na ten rok przyjął 13,2 proc., w przyszłym 8,3 proc., a w 2025 roku jeszcze wciąż wysoko ponad cel inflacyjny, bo 5,4 proc. Ceny już nigdy nie będą niższe, nawet

BGK wprowadza preferencyjny kredyt do 100 tys. zł dla podmiotów ekonomii społ.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadziły preferencyjną pożyczkę na cele płynnościowe i finansowanie bieżącej działalności dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w sytuacji pandemii COVID-19

Dalsze podwyżki stóp, wysoka inflacja i wzrost bezrobocia. OECD kreśli scenariusz dla Polski

wysokim poziomie do końca 2024 r.  "Inflacja spadnie wraz ze spowolnieniem wzrostu detalicznych cen energii i wejściem w życie zaostrzonej polityki pieniężnej, ale w 2024 r. pozostanie na poziomie 6,6 proc., powyżej docelowego przedziału banku centralnego [cel to 2,5 proc.]" - można

Wakacje kredytowe jednak NIE dla wszystkich. Rząd zmienił zapis w ustawie

, którzy inwestują w zakup mieszkań na wynajem czy w celach prowadzenia działalności gospodarczej" – czytamy w odpowiedzi przesłanej "Wyborczej". Pomoc nie dla frankowiczów A to nie koniec. Z wakacji kredytowych nie będą mogli skorzystać posiadacze kredytu walutowego, czyli ci

Elon Musk znowu najbogatszym człowiekiem świata. Nie przeszkadzają mu nawet najgłupsze pomysły

50 pracownikom Twittera, w tym Esther Crawford. To jedna z jego największych  zwolenniczek, o której było głośno z racji tego, że w śpiworze spała na podłodze biura firmy, by móc jak najwięcej pracować. Cel: dotrzymać terminów narzuconych przez Muska. - Robienie trudnych rzeczy wymaga

Wystawiasz faktury własnej spółce? Fiskus zaczyna mieć na oku takie transakcje. Na przedsiębiorców padł blady strach

działalność jednoosobowa Wnioskodawczyni zostanie wykreślona z CEIDG. Następnie Wnioskodawczyni planuje otworzyć nową indywidualną działalność gospodarczą w celu realizacji usług opisanych powyżej – wytyka fiskus. Cały ten show – niemal na pewno wymyślony przez doradcę podatkowego &ndash

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Pzp W celu objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, w rozumieniu rt.. 11 ust. 2 Uznk, musi dojść do wykazania łącznego ziszczenia się następujących przesłanek: 1) informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, 2) informacje

Skarbówka oficjalnie przyznaje nam: Sprawdzamy Polaków na Facebooku. Czego tam szuka?

społecznościowych innych Polaków, i zgłaszają skarbówce, aby tym się zainteresowała. - Celem jest identyfikacja osób, które prowadzą niezarejestrowaną działalność gospodarczą i nie wywiązują się z obowiązków podatkowych bądź prowadzą działalność gospodarczą, ale nie odprowadzają należnych podatków. Nie chodzi o

PKO BP dokona rewizji strategicznych celów finansowych w III kw. 2019 r.

powodu dwóch pozytywnych działań - to nasza praca, żeby realizować indywidualne cele lepiej, niż były planowane, pomogła nam lepsza od zakładanej koniunktura gospodarcza. Z punktu widzenia bankowania, ta sytuacja była bardzo dobra, by te cele zrealizować przed czasem. Równolegle realizujemy część

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu rekomenduje pozostawienia całego zysku netto za rok 2019 w kwocie 778 676 161,47 zł jako zysku zatrzymanego spółki z przeznaczeniem na cele statutowe, podała spółka. "Przede wszystkim zarząd Orbis

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

produktowych, nie wszystkie cele finansowe przyjęte na 2019 r. zostały osiągnięte. Ponadto, w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19 cele strategiczne na 2020 r. są także zagrożone" - czytamy w raporcie rocznym. Z uwagi na dynamiczne zmiany i

Bloomberg: Obfitość nie oznacza nadmiaru. Jak nie zbłądzić na manowce rozwoju

dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Nauka jasno pokazuje, że każdy ułamek stopnia ocieplenia powoduje więcej zgonów i szkód gospodarczych na całym świecie. Sektor prywatny, samorządy lokalne, społeczności i osoby prywatne mają zatem silne bodźce do działania zgodnie z celami paryskimi, nawet

Zubelewicz głosował przeciw uchwale RPP ws. założeń polityki pieniężnej na 2020

. Zubelewicz" - czytamy w "Monitorze". RPP podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ?1 pkt proc. RPP powtórzyła także, że polityka pieniężna będzie

MFPR: Organizacje nienastawione na zysk mogą otrzymać do 20 mln zł

organizacje, nienastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach głównie społecznych, a zyski reinwestują w cele statutowe lub we wspólnotę. Podmioty ekonomii społecznej to m.in. spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej

Wzrost gospodarczy bije rekordy. Ale płacimy za to sami, robiąc zakupy

wzrostu cen. To pokazuje, że Glapiński uznał za nowy cel NBP nie dbanie o poziom cen, tylko o wzrost gospodarczy. I choć podobną strategię przyjmują też inne banki centralne, to w Polsce inflacja bije kolejne rekordy i przebija poziomy notowane w pozostałych europejskich krajach.

Stopy procentowe bez zmian, a projekcja inflacji w górę. Drożyzna do 2025 r.

obecnych szoków, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) będzie następował stopniowo. A co się będzie działo ze wzrostem gospodarczym w Polsce? W tym roku jeszcze będzie na poziomie ok. 4,6 proc., ale już w przyszłym roku czeka nas ostre

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

tekst o ludziach handlujących na Vinted To aplikacja, która powstała. aby ludzie nie wyrzucali starych ubrań, tylko mogli je odsprzedać. Vinted nie pobiera za to żadnych opłat. Nie można jednak tego robić w celach zarobkowych. Problem w tym, że niektórzy chwalą się, że zarabiają nawet 500 zł dziennie

Metaverse i samodzielność energetyczna. Debaty na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym odpowiedzą na ważne pytania

W dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największa impreza biznesowa Europy Centralnej, czyli XV Europejski Kongres Gospodarczy . Program wypełniony jest dyskusjami i debatami o przyszłości Polski, Europy i świata. Wszystko to w gronie autorytetów i

"The New York Times": Korea Północna za wszelką cenę szuka dolarów. A to oznacza kłopoty

atmosferę i uderzenie w cele za oceanem. Do tej pory Korea Północna wystrzeliwała wszystkie swoje międzykontynentalne rakiety balistyczne pod celowo podniesionymi kątami, więc rakiety wzbijały się wysoko w przestrzeń kosmiczną. Ich siła ciągu była na tyle duża, że - według ekspertów rakietowych

"Inflacja jest okej"? Właśnie straciliśmy 100-200 mld zł naszych oszczędności

do wzrostu bezrobocia - mówi Jankowiak. Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, adiunkt SGH, dodaje, że inflacja przekraczająca cel inflacyjny, większa niż 3,5 proc., to "wróg publiczny numer jeden".  - Literatura mówiąca o kosztach podwyższonej inflacji

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

gospodarczą, w tym sytuację na rynku pracy. Powinna to robić. Jednak formalnie RPP nie może brać pod uwagę w swoich decyzjach wpływu zmian stóp procentowych na poziom bezrobocia. Fed musi to brać pod uwagę, bo tak zdefiniowane ma cele. RPP ma zdefiniowany cel inaczej. Poza tym o poziomie bezrobocia 

Wynajem mieszkania. Poradnik dla wynajmującego

;prowadzenie działalności  gospodarczej w mieszkaniu? Gdy lokator prowadzi w wynajmowanym mieszkaniu działalność gospodarczą , musimy pamiętać o dwóch rzeczach: podatku VAT i podatku od nieruchomości. – Zasadą jest, że najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe jest

"The New York Times": Chiny przyparte do muru, muszą budować zaufanie do własnej gospodarki

;stabilizacja słabnącej chińskiej gospodarki Premier Li Keqiang ogłosił w zeszłym tygodniu, że celem rządu jest osiągnięcie w tym roku wzrostu gospodarczego na poziomie „około 5,5 proc.". Oznaczałoby to dalsze stopniowe spowolnienie chińskiej gospodarki, choć i tak byłby to wzrost szybszy niż w

Danone postawiony przed sądem za plastik

Danone został pozwany przez trzy organizacje - Surfrider Foundation Europe, ClientEarth i Zero Waste France. Firmy złożyły pozew, w którym twierdzą, że firma nie podejmuje wystarczających kroków w celu zmniejszenia zużycia plastiku. Pozywające Danone organizacje powołały się na obowiązujące we

Chiny. O słabości gospodarki, w której między dwoma miastami buduje się trzy autostrady

. To pierwsza cyrkulacja. Z zewnątrz - to druga cyrkulacja - pochodziłyby np. konsumpcyjne towary luksusowe. W ramach podwójnej cyrkulacji Chiny wyznaczają swój własny cel odłączenia się od globalnej gospodarki. Jeśli chcą mieć własne łańcuchy dostaw, to oznacza, że wypychają zagraniczne

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

wyznaczył ambitne cele gospodarcze na 2023 rok, w którym przypada stulecie powstania Republiki Tureckiej. Rządzony przez niego kraj miał się stać dziesiątą największą gospodarką świata, z PKB przekraczającym 2 bln dol. Aby to osiągnąć, gospodarka turecka musiałaby rosnąć przez 12 lat w średnim tempie

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, by umożliwić przekazanie środków PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz budowę i modernizacją przystanków kolejowych, a także

Rosja bez botoksu i leków na potencję. Najwięksi producenci farmaceutyczni dołączyli do sankcji gospodarczych

toksynę botulinową wykorzystywaną w celach leczniczych. Toksyna botulinowa podana w odpowiedniej ilości wywołuje kontrolowane podrażnienie skurczu mięśni, czyli po prostu je rozluźnia, zapobiega przykurczom i spastyczności. W ten sposób leczy się m.in. schorzenia z grupy zaburzeń neurologicznych

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie walczy z inflacją

LinkedInie tydzień temu. Kotecki: 2,5 proc. inflacji dopiero w 2026 roku To samo mówił pod koniec kwietnia inny członek Rady, Ludwik Kotecki, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Dzisiejsze stopy procentowe zgodnie z projekcją NBP nie gwarantują powrotu do celu inflacyjnego 2,5 proc

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

zastosowanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwie najskuteczniejszych sposobów i narzędzi wyboru najkorzystniejszej oferty albo, odpowiednio, wynegocjowania najkorzystniejszych warunków umowy, pod względem jakości nabywanych zamówień, przy uwzględnieniu zarezerwowanych na ten cel

Młodzi o finansowaniu starości. Już wiedzą, że nie mają szans na własne mieszkanie

Az 41 proc. młodych ludzi mówi, że kupno mieszkania wydaje się niemal nierealne. Jednocześnie 27 proc. mówi, że nierealne jest zabezpieczenie finansowe na czas emerytury. Inne cele, jak edukacja, kupno samochodu, zabezpieczenie na czarną godzinę, też stanowią dla nich wyzwanie. To główne wnioski z

Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej

dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2018/2002/UE i oszczędność energii na poziomie 32,5% w stosunku do scenariusza bazowego do roku 2030. "Ten cel przekłada się na maksymalne zużycie energii pierwotnej wynoszące 1 273 Mtoe oraz finalnej 956 Mtoe w roku 2030 dla

Amerykanie biorą na cel rosyjskie diamenty. Te sankcje mogą zaboleć Kreml

". Stany Zjednoczone podkreślają, że to największe sankcje gospodarcze w historii. Ich celem jest pozbawienie sektorów rosyjskiego przemysłu krytycznych elementów technologicznych, a także ograniczenie wpływów do rosyjskiego budżetu. 

Xi Jinping w Moskwie. Chiny to Rosja 2.0? Europa zaczyna wyścig z czasem, a stawką jest zielona transformacja

ubiegłego roku powstał sojusz na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego – European Solar PV Industry Alliance, do którego weszły największe firmy i organizacje w branży: EIT InnoEnergy, SolarPower Europe, European Solar Manufacturing Council oraz ponad czterdzieści innych firm.  Cel tego

Rosjanie już w grudniu ściągali miliardy dolarów. Obawa przed sankcjami

. Czołowe rosyjskie banki jak Sbierbank, WTB, WEB i Gazprombank, które pojawiły się w poniedziałkowym raporcie Reutera jako możliwe cele sankcji dolarowych, nie udzieliły żadnego komentarza w tej sprawie. Rosyjskie ministerstwo finansów również nie odpowiedziało.

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

usystematyzowanych procedur restukturyzacyjnych w Polskim porządku prawnym, czyli postępowań restrukturyzacyjnych. I tutaj trzeba podkreślić, że w naszym prawie mamy całkiem pokaźny wachlarz postępowań restrukturyzacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorców. Ustawodawca stawiając tym postępowaniom jasno określony cel

Rusewicz z IGTE: W projekcie SRRK brakuje odniesienia do przyszłości OFE

;ograniczony i okrojony". "Czytając strategię, ma się wrażenie, że cele, które są postawione, nie są celami dla rozwoju rynku kapitałowego, ale dla wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorstw. To nie jest złe, ale na pewno nie jest to cel strategiczny, który

XIV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Świat w cieniu pandemii i wojny

– Program tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego nakreśliła aktualna sytuacja w Ukrainie. Od pierwszej szokowej reakcji czas przejść do zdecydowanych działań i długoterminowych planów, bo tego potrzebują zarówno walcząca Ukraina, jak i Polska oraz inne kraje europejskie i o tym

Narodowy gigant spożywczy nadchodzi. Sasin ogłasza powstanie nowego holdingu państwowego

wysokie, minister Kowalczyk odpowiedział, że "ceny zależą od ilości pośredników, których Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała mniej". 3,5 mld zł przychodów KGS ma też zabezpieczać żywność w Polsce na cele humanitarne, szybkość dostaw i sprawność przetwórstwa oraz zbijać ceny nawozów. Czy będzie

Wspieramy dzieci, zwierzęta, WOŚP i strażaków. Komu przekazujemy 1 proc. podatku?

przesłać do skarbówki lub edytować, uzupełniając o konkretne dane czy informacje odnośnie OPP. W systemie skarbówki domyślnie ustawiona jest ta sama organizacja, którą wskazało się w roku ubiegłym oraz ten sam cel szczegółowy. Jeśli nie zamierzamy zmieniać organizacji, wystarczy zaakceptować zeznanie

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

poświęconym raportowi. NIK wykazał, że żadna ze stref nie osiągnęła wyznaczonego celu pełnego zagospodarowania obszaru SSE, a pozostałe cele określone w planach rozwoju realizowały one w ograniczonym zakresie. Strumienie pomocy publicznej nie zostały skierowane do przedsiębiorców