cele analizy finansowej

Leszek Kostrzewski

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

Firma spełnia wszystkie warunki do umorzenia subwencji, ale państwowy PFR nie zamierza tego zrobić. - Czekamy na decyzję już półtora roku, dłużej już nie damy rady. Konieczna będzie redukcja zatrudnienia i później upadłość - alarmuje firma.

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Czy nowe zasady dyscypliny fiskalnej w Unii Europejskiej będą zniechęcać do nieodpowiedzialnej polityki i pokusy nadużycia? Niestety, propozycje Komisji są pod tym względem dalece niewystarczające - pisze Marek Dąbrowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.*

Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

Słynny amerykański gangster Al Capone pieniądze pochodzące z nielegalnego handlu alkoholem lokował w pralnie działające legalnie na terenie Chicago. Tak powstał termin "pralnie pieniędzy".

BBI Development przeprowadzi przegląd opcji dla projektu 'Małe Błonia'

. "Przegląd opcji strategicznych dla projektu 'Małe Błonia' ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza realizacji tego projektu, który pozwoliłby osiągnąć następujące cele strategiczne: poprawę płynności PD10, spłatę istniejącego zadłużenia PD10, szybsze wygenerowanie środków finansowych oraz

Analizy Online i Donoria będą doradzać firmom wybór PPK

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Analizy Online i Donoria utworzą wspólną, kompleksową usługę doradztwa wraz z całym pakietem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Współpraca niezależnej firmy analitycznej oraz brokera ubezpieczeniowego ma na celu ułatwienie

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

wyniku dyskusji rady organów nadzoru przeprowadzonej w celu zbadania sytuacji na rynkach oraz środków awaryjnych podejmowanych przez podmioty nadzorowane ESMA wydaje następujące zalecenia dla uczestników rynków finansowych: - Planowanie ciągłości działań - Wszyscy uczestnicy

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

także do określenia konkretnego sposobu ich wydatkowania. Użyty przez ustawodawcę zwrot: "sposób wydatkowania" środków finansowych, oznacza przedstawienie w programie, jako obligatoryjnego elementu, sposobu rozdysponowania puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele i

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

także do określenia konkretnego sposobu ich wydatkowania. Użyty przez ustawodawcę zwrot: "sposób wydatkowania" środków finansowych, oznacza przedstawienie w programie, jako obligatoryjnego elementu, sposobu rozdysponowania puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele i

Rosną wątpliwości wokół WIBOR-u. Minister Patkowski i KNF odpowiadają na poselską interpelację

Rosną wątpliwości wokół WIBOR-u. Minister Patkowski i KNF odpowiadają na poselską interpelację

finansowemu, gdyż byłoby to fizycznie niemożliwe - mówi Barszczewski. Urząd KNF miał bowiem zobowiązać GPW Benchmark do uwzględnienia całego tego okresu w ocenie zdolności opracowywanego przez niego wskaźnika referencyjnego WIBOR. - GPW Benchmark przeprowadził niezwykle obszerną analizę statystyczną dotyczącą

Orange Polska ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. nagród jubileuszowych

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwi

UKNF ma porozumienie dot. wspierania rozwoju technologii blockchain

. "Mając na uwadze, że Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, a celem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain jest naukowa analiza zagadnień prawnych dotyczących rejestrów rozproszonych, strony zawarły

Fotowoltaika na nowych zasadach i wielkie zmiany dla prosumentów. Nawet banki miały wątpliwości

Fotowoltaika na nowych zasadach i wielkie zmiany dla prosumentów. Nawet banki miały wątpliwości

dotyczy to oczywiście zwykłych kredytów gotówkowych, które można przeznaczyć na dowolny cel). Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości przygotował analizę, która wyjaśnia finansistom, pod jakimi nowymi warunkami nowe instalacje się zwrócą. Czy fotowoltaika się

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

grupy kapitałowej, w tym w szczególności oceny procesów dezinwestycyjnych lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej" - czytamy w komunikacie. Ponadto grupa poddała analizie potencjalne cele - inwestycje rzeczowe i/lub kapitałowe, biorąc pod uwagę

Dostawcy internetu zablokują młodzieży dostęp do pornografii. Jest projekt ustawy

Dostawcy internetu zablokują młodzieży dostęp do pornografii. Jest projekt ustawy

Dzieci i nastolatki coraz częściej korzystają z internetu. Nie zawsze treści, na które natrafiają w sieci, są dla nich odpowiednie. - Tematyka wpływu treści zamieszczanych w internecie na rozwój małoletnich użytkowników została poddana analizie w wielu badaniach naukowych. W ich ramach udowodniono

ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Wysoka dynamika "zielonych" instrumentów finansowych na rynkach bazowych i wschodzących, także w Polsce, będzie utrzymywać się w najbliższych latach m.in. ze względu na olbrzymie potrzeby inwestycyjne na realizację Celów Zrównoważonego

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

przedsiębiorców obowiązek dogłębnego zrozumienia struktury właścicielskiej wszystkich kontrahentów spółki. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie przeprowadzenie rzetelnej analizy łańcucha dostaw. Dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem sankcyjnym kluczowe znaczenie będzie miało zbudowanie

"The New York Times": Wizja Xi Jinpinga zderza się z rzeczywistością. Oskarżeni o korupcję polegli w walce o technologię

"The New York Times": Wizja Xi Jinpinga zderza się z rzeczywistością. Oskarżeni o korupcję polegli w walce o technologię

tym chaosie Big Fund, który od swojego powstania w 2014 roku zebrał prawie 50 mld dol., finansowo radzi sobie bardzo dobrze. W wywiadzie z 2017 roku Ding powiedział, że fundusz musi zarówno służyć strategicznym celom narodu, jak i osiągać zyski. Ale krytycy oskarżali go o inwestowanie w bezpieczne

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

lokale mieszkalne.  Na własne cele Zgodnie z ustawą działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie może być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. To, co powstanie, ma być przeznaczone na cele mieszkaniowe – nie tylko członków kooperatywy mieszkaniowej

PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej

PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual

Getin Noble Bank chce pozyskać inwestora finansowego

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank i Idea Bank w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi rozważanego połączenia obu podmiotów zarząd banku podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających m.in. na celu pozyskanie inwestora finansowego, podał Getin Noble Bank

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

tyle szalony, aby to tego dopuścić. W przypadku rzeczywistego kolapsu doszłoby do niespotykanego wcześniej kryzysu finansowego na rynkach globalnych. –  Przy analizie tego typu zdarzeń należy myśleć o przyszłości i nie dać się ponieść emocjom – strach jest najbardziej niekompetentnym z

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego" - napisano także w materiale

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

usystematyzowanych procedur restukturyzacyjnych w Polskim porządku prawnym, czyli postępowań restrukturyzacyjnych. I tutaj trzeba podkreślić, że w naszym prawie mamy całkiem pokaźny wachlarz postępowań restrukturyzacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorców. Ustawodawca stawiając tym postępowaniom jasno określony cel

DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach

z tzw. lockdown projekty realizujemy zdalnie. Wierzymy, że mimo zawirowań w światowej gospodarce, uda nam się zrealizować wspomniany cel także w kolejnych latach. Systemy adresujące kwestie bezpieczeństwa zyskują zupełnie inny priorytet w czasach niepokoju, przyśpieszając adaptację realizowanej

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

dotyczących rozliczeń przedsiębiorców. - Powstaje więc pytanie, w jaki sposób kompetencje te będą w praktyce wykorzystywane przez fiskusa, czy ograniczą się wyłącznie do celów związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19, czy też będą także wykorzystywane w innych celach - pyta w

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Ciech ocenia, że prawdopodobna hibernacja produkcji w Ciech Soda Romania nie będzie miała wpływu na działalność biznesową prowadzoną z Polski, Niemiec i Hiszpanii i nie powinna także wpłynąć na realizację podstawowego celu finansowego strategii

Inwestowanie w dzisiejszych czasach, przy tak galopującej inflacji, jest wręcz koniecznością

posiadając większe kwoty, np. powyżej 50 tys. zł mamy o wiele więcej możliwości inwestycyjnych. Tutaj istotnym elementem w wyborze rozwiązania jest cel, czas, na jaki chcemy zainwestować pieniądze oraz oczekiwany zysk z inwestycji. Efektem długofalowego i umiejętnego inwestowania może być to, że w

Tatrzański Bank Spółdzielczy ma zgodę KNF na przejęcie 2 innych BS

najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju poszczególnych banków. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji bankowej, podała Komisja. "Połączony bank pozostanie wiarygodnym i bezpiecznym partnerem

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

rynków finansowych. Rok później objął stołek szefa działu analiz, a następnie dyrektora Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management, oraz w DWS - drugiej co do wielkości firmie zarządzania aktywami na świecie. W tym czasie związał

Świat start-upów. Oni wiedzą, komu i ile pożyczyć, by... mógł pożyczkę zwrócić

podchodzi do sprawy pożyczek w zupełnie inny sposób niż inne działające na rynku finansowym. - Nie pytamy nikogo o cel pożyczki. Nie interesuje nas też regularność dochodów i ich rodzaj, nie prosimy o wskazanie źródeł spłaty i nie potrzebujemy spotykania się z naszymi klientami. Oczywiście sprawdzamy bazy

Parlament Europejski postanowił: koniec z tajemnicą wynagrodzeń, w ogłoszeniach o pracę mają też być widełki płacowe

rozwiązań. A tego w tym momencie nie wiadomo. Wyznaczony jest właściwie tylko cel.  Pozostaje również otwarte najważniejsze pytanie: czy dzięki większej jawności płac uda się zlikwidować albo choć zmniejszyć lukę płacową? Wbrew pozorom to nie jest takie proste i oczywiste. To trochę tak jak z

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

również temat „rewolucji, której nie było", czyli Paktu dla 55 proc. [Fit For 55 – pakiet klimatyczny przyjęty przez Komisję Europejską] – mówi. Jak wyjaśnia, wojna w Ukrainie spowodowała, że główne cele tego programu zdezaktualizowały się jeszcze przed rozpoczęciem ich realizacji

Kolejny anonimowy donos na WIBOR. To sygnalista z banku Morawieckiego?

Nadzoru Finansowego? - Urząd KNF nie jest uprawniony do informowania o wpływających do UKNF zgłoszeniach dotyczących konkretnych podmiotów nadzorowanych oraz do poddawania ich publicznej analizie - odpowiedział „Wyborczej" Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Ale

Elektrobudowa chce uzgodnić zasady finansowania spółkki do września 2019 r.

obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych w tym zidentyfikowanego potencjału wsparcia finansowego ze strony podmiotów, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotów spoza tego grona, w dniu 26 lipca 2019 roku podjął decyzję o kontynuacji analiz w

Czy PPK dają zarobić? Sprawdzamy liczby i fakty

), całkowitej niezdolności do pracy bądź umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Na taką wypłatę do tej pory zdecydowały się 94 osoby, które wyjęły z PPK 208,5 tys. złotych. Z kolei do 100 proc. środków z PPK bez podatku można wypłacić na „cele mieszkaniowe". To rodzaj pożyczki

BBI Development chce sprzedać nieruchomości projektu 'Małe Błonia' w Szczecinie

nieruchomości składających się na projekt, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne projektu (w szczególności możliwe do osiągnięcia wyniki i przepływy finansowe przedsięwzięcia opartego na wytwarzaniu i sprzedaży

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

ostrożności przy ocenie przez banki zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego. "W opinii

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

, którzy chcą, by ich praca miała jakiś cel, głębszy sens niż tylko zarabianie pieniędzy – mówi Wojciech Bagiński. Według badania Deloitte „Millenialsi 2018" trzy czwarte respondentów uważa, że międzynarodowe korporacje mają wystarczający potencjał, by rozwiązywać problemy gospodarcze

"The New York Times": Dobrzy przyjaciele ratują Rosję przed sankcjami, a handel kwitnie. Oto jak działa ta machina

smartfonów w Armenii. Andrew S. David, starszy dyrektor ds. badań i analiz w Silverado, powiedział, że trendy odzwierciedlają zmiany w łańcuchach dostaw, których celem jest dalsza dostawa towarów do Rosji. Po inwazji z rosyjskiego rynku wycofały się firmy Samsung i Apple, wcześniej główni dostawcy

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. "Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

na wynik finansowy za 2019 r. Równocześnie spółka podtrzymuje swoje stanowisko co do zasadności przedmiotowej wierzytelności oraz roszczeń związanych z realizacją kontraktu budowlanego. Zarząd będzie kontynuować wszelkie działania prawne w celu ich odzyskania" - czytamy w komunikacie

UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podpisały porozumienie dotyczące współpracy, która ma na celu wspieranie rozwoju sektora innowacji finansowych w Polsce, podała KNF

Mirbud analizuje przejęcie 100% w JHM Development i wycofanie go z GPW

. "W tym celu zarząd emitenta 5 kwietnia 2019 roku zawarł z doradcą prawnym i finansowym umowy na przeprowadzenie analiz i doradztwo w powyższym zakresie. Ich wyniki mają pomóc zarządowi emitenta w podjęciu do końca kwietnia 2019 roku decyzji dotyczących spółki" - czytamy w komunikacie

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

pracowników Jeśli przedsiębiorstwo chce osiągać dobre wyniki finansowe, powinno zastanowić się, jak może zwiększać przychody z nowych źródeł, poprawiać rentowność z klientów, optymalizować strukturę kosztów i wykorzystanie majątku. Aby te cele zrealizować, potrzebni są zaangażowani pracownicy. To oni generują

KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

. Komitet podtrzymał również, że wskazane jest, aby banki zachowały ostrożność przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych. KSF będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka

Medicalgorithmics pozyskał 13,2 mln zł z emisji akcji serii G

- MediLynx - na terenie USA miesięcznie do końca 2020 roku. Wierzymy, że jest to cel osiągalny, bazując na tempie dokonywanych zmian biznesowych, liczbie kontraktowanych klientów oraz obserwowanej liczbie rozpoczynanych sesji monitoringu, która rośnie systematycznie od sierpnia ub.r." - powiedział

Mroczne otoczenie Elona Muska i nieoczywisty cel przejęcia Twittera

transformacje gospodarcze. Jedyne, co się zmieniło, to czempioni goldbugów. Zdaniem Troya pod koniec XX wieku stwierdzili oni, że potrzebna jest im świeża krew, która stanie do walki. Znaleźli ich wśród członków tzw. mafii paypalowej, czyli m.in. Elona Muska, Petera Thiela i innych. Według Troya cele goldbugów

Główny ekonomista PRB: Przez obietnice na sopockim molo Glapiński nie podniósł stóp procentowych

się nietrafione. To by było coś bardzo złego w czasie, kiedy wskaźnik  inflacji kilkukrotnie przewyższa cel inflacyjny, czyli wspomniane 2,5 proc., a jednocześnie taka sytuacja może trwać kilka lat. To bowiem skutecznie odkotwicza oczekiwania inflacyjne. Z tych powodów trudno jest powiedzieć

Znana ekonomistka zdradza nam, jak oszczędza pieniądze. A co ciekawsze, na co chce je wydawać

oszczędności gromadzone z myślą o emeryturze, kiedy dochody będą niższe, ale człowiek nadal jest jeszcze aktywny. Dlatego w moim przypadku te oszczędności mają jeszcze dodatkowy cel. Nie chodzi tylko o to, żeby było z czego dosypywać do bieżących wydatków, ale również chciałabym aktywnie spędzić ten czas po

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

sektora. Jest to branża wiodąca dla przemysłu, stymulująca rozwój innych sektorów. Sektor motoryzacyjny zapewnia utrzymanie łańcucha wartości, zgodności ze środowiskowymi i cyfrowymi celami oraz dąży do wytworzenia pojazdów zeroemisyjnych" - czytamy także. List do Komisji

Orange Polska podtrzymuje prognozę ponad 2,8 mld EBITDAaL w 2019 r.

prognozuje, że wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł (wartość oszacowana przez grupę dla 2018 roku). Zarząd Orange Polska potwierdza powyższą prognozę na podstawie analizy wyników finansowych osiągniętych za okres 9 miesięcy zakończony

PKP ma wpłacić 30 tys. zł na WOŚP. Jest wyrok sądu za brak absolutorium

, że sąd przyznał mi rację. Decyzja o nieudzieleniu mi absolutorium za rok 2015 była podyktowana wyłącznie czynnikami politycznymi, była całkowicie niemerytoryczna. Przypomnę, że zarząd, którym kierowałem, zrealizował w 2015 r. wszystkie cele, które postawił mu właściciel. Ja nie jestem politykiem

Getin Noble Bank zmniejszy zatrudnienie o maks. 250 osób do czerwca br. 

operacyjnych, a także w oparciu o analizę potrzeb kadrowych banku, zdecydowaliśmy o dalszej redukcji zatrudnienia. Celem podejmowanych działań jest poprawa efektywności i wyników finansowych banku w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wszystkim osobom objętym zwolnieniami zaoferujemy wewnętrzne wsparcie w

Podwyżki cen OC to wina nadzoru finansowego? KNF nareszcie staje w obronie poszkodowanych

ubezpieczonych - apelował podczas 9. Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń Krystian Wiercioch, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa o rekomendacjach dotyczących szkód komunikacyjnych. Wiercioch: - To zbiór najlepszych praktyk, jakie można wywieść z najlepszego doświadczenia nadzorczego. Kluczowy

Bezpieczeństwo energetyczne. Czy samochody elektryczne pomogą elektrowniom?

osiągnąć ten cel, potrzebna jest taka przebudowa systemu elektroenergetycznego, aby możliwe było łatwe włączanie do niego mikroinstalacji OZE, lub samochodów z napędem elektrycznym oraz sprawne zarządzanie powstałą w ten sposób siecią prosumentów. Taka inteligentna sieć energetyczna - tzw. Smart Grid

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

PKO BP jest w stanie osiągnąć 4 mld zł zysku netto, oczekiwane przez rynek w br.

roku 2018. Gdyby wykluczyć zdarzenia jednorazowe, byłoby to ponad 1 mld zł" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej. "Ponad 20 analityków, którzy obserwują nasz bank postawiło przed nami taki cel [ 4 mld zł zysku netto grupy w 2019 r.] Według ich analiz

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

razu podnoszono stopy. I oni też teraz są w lepszej sytuacji od nas. Celem naszego banku centralnego, NBP, jest utrzymywanie niskiego poziomu inflacji, czyli 2,5 proc. plus/minus 1 punkt procentowy. Amerykański bank centralny (Fed) ma natomiast dwa formalne cele - dbanie o niski poziom inflacji

Wysokie raty kredytu? Prawnik chce odszkodowania od NBP

. Bebłowski poszedł inną drogą i swoje zastrzeżenia wysłał bezpośrednio do Narodowego Banku Polskiego. - Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej na rok 2022 r. RPP powinna była określić pożądane tempo powrotu inflacji do celu, uwzględniając koszty dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

wpływem impulsu. Muszą być podporządkowane realizacji określonego celu, a z tego celu wynikają horyzont inwestycyjny i strategia inwestycyjna. Poduszka finansowa. Ile pensji trzeba odłożyć? - W odniesieniu do inwestycji długoterminowych cele możemy uszeregować od najpilniejszych, najszybszych do

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

utrzymujący się wzrost średniej wartości kredytu w relacji do PKB i funduszu płac wskazują nadal na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

. "Cele szczegółowe strategii to: - zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; - zwiększenie płynności rynku; - zwiększenie efektywności instytucji pośredniczących

W sierpniu już bez raty kredytu. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach kredytowych (prawie) dla wszystkich

nieruchomości, nabytych np. w celach inwestycyjnych, zgodnie z treścią projektu ustawy kredytobiorca będzie mógł skorzystać z przewidzianej pomocy tylko w zakresie mieszkania, w którym zorganizowane jest jego codzienne życie. W przypadku pozostałych nieruchomości, trzymając się treści ustawy, kredytobiorca nie

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

kapitałowego Grupy Lotos i podpisania listu intencyjnego ze Skarbem Państwa dotyczącego integracji z PGNiG. Koncern podkreśla, że jego procesy akwizycyjne pozytywnie ocenia też Fitch Ratings. "Realizujemy zgodnie z planem nasze strategiczne cele, konsekwentnie zwiększając skalę

Deloitte: 63% polskich CFO uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej

raportowi. Kluczowa strategia na najbliższe 12 miesięcy najczęściej wybierana przez CFO z Polski to redukcja kosztów - 50% wskazań wobec 6% wskazań w badaniu jesienią ub.r. "Należy zwrócić uwagę na fakt, że następne ważne cele: wzrost przychodów na

Prof. Joanna Tyrowicz: Inflacja jest rozlana po wszystkich dziedzinach gospodarki. To, że spada, to iluzja

punktowe.  Aby osiągnąć cel inflacyjny, czyli 2,5 proc. trzeba wykorzystać instrumenty będące w gestii RPP i podjąć odpowiednie działania. A my tego nie robimy. Rosną obawy o koszt tego działania. - Jaki?  Społeczny. - W postaci zubażania społeczeństwa?  W postaci rosnących rat kredytów i

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19. "Zarząd spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka

UKNF i MF pracują nad nowym modelem bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wspólnie z Ministerstwem Finansów (MF) prowadzą prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, a zwłaszcza nad sposobem zwiększenia atrakcyjności stosowania listu zastawnego przez banki

Więcej wniosków o kredyt i więcej sprzedanych mieszkań. Ale rynek nadal z problemami

; Programy wsparcia przy nabywaniu mieszkań są konieczne, i to one do tej pory najefektywniej pomagały Polakom w zakupie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe – podkreśla Zbigniew Juroszek, prezes firmy deweloperskiej Atal. Na rynku nadal panuje duża niepewność, podsycana przez zbliżające

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

sektor usług publicznych. Inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, środowisko, transport publiczny itp. zrealizują jednocześnie dwa cele. Pierwszym będzie właśnie ustabilizowanie rynku pracy, a drugim dostarczanie obywatelom usług czy dóbr, które będą dostępne i relatywnie tanie. To z kolei

Grupa Lotos i Microsoft podpisały porozumienie ws. wspólnych projektów

w komunikacie. Realizacja wspólnych inicjatyw i projektów ma główny cel, jakim jest cyfrowa transformacja Grupy Lotos i jej lepsze dostosowanie do dynamiki obecnego otoczenia biznesowego. Porozumienie służyć ma wypracowaniu rozwiązań i usprawnień w oparciu o najnowsze

IKEA planuje dalszą poprawę efektywności energet. sklepów, rozważa fotowoltaikę

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Grupa Ingka w Polsce - właściciel polskich sklepów i centrów handlowych IKEA ? osiągnęła cel neutralności emisyjnej i planuje dalsze działania na rzecz czystej energii, szczególnie w obszarze efektywności energetycznej. Rozważa także rozwiązania

LC Corp miał 160,38 mln zł zysku netto, 254,35 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

pozytywnie: osiągnęliśmy założone cele i wypracowaliśmy bardzo dobry wynik finansowy. Sukces ten osiągnięto poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz zwiększanie wpływów w segmencie nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem

Firmy czekają na unijne pieniądze. Ile można otrzymać i na jakie projekty?

Funduszy i Polityki Regionalnej, unijne pieniądze z budżetu na lata 2014-2020 zostały już niemal w całości rozdysponowane. Programy regionalne są na ostatnim etapie wdrażania. W części regionów zaplanowano udzielanie wsparcia dotacyjnego i grantowego ze środków REACT-EU, na cele związane ze wzmocnieniem

Moody's: Pandemia może postawić ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji

wytrzymałość Coface dzięki możliwości korygowania krótkoterminowego ryzyka i oraz dzięki stabilności finansowej. "Dodatkowo agencja dostrzega działania wdrożone przez rządy państw, mające na celu wsparcie sektora MŚP, co mogłoby obniżyć koszty ubezpieczycieli kredytowych"

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

finansowego. W opinii NBP, realizacja następujących rekomendacji będzie sprzyjać osiągnięciu tego celu. ? Instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny w całości przeznaczyć zyski wypracowane w poprzednich latach na zwiększenie bazy

Co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Jak bezpiecznie wziąć szybką minipożyczkę?

udzielanej na dowolny cel. To oznacza, że pochodzące z niej środki można przeznaczyć, na co tylko się chce. Ale ponieważ to niewielkie kwoty – do kilku tysięcy złotych – to najczęściej są przeznaczane na łatanie dziur finansowych w domowym budżecie np. na    nieprzewidziane wydatki

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

pracowniczych planach kapitałowych. Wdrożenie proponowanych przez rząd zmian będzie sprzyjać odbudowie zaufania do tworzonych przez państwo rozwiązań w zakresie oszczędzania na cele emerytalne, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia poziomu partycypacji w PPK. Skutkiem przekształcenia dotychczasowych OFE

Rząd zajmie się projektem pt. 'Polityka Lekowa Państwa 2018-2022'

. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kw. 2018 r. "Dokument ma charakter strategiczny i bezpośrednio nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych, ani nie powoduje skutków finansowych. Zawiera on analizę sytuacji wraz ze wskazaniem narzędzi, które w czasie

IS: Walka z 'lichwą' może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych przez MS

cel tych przepisów. Ich wprowadzenie może - według Instytutu - mieć skutek dokładnie odwrotny do zakładanego: zamiast zwalczać lichwę, mogą wpłynąć na zintensyfikowanie lichwiarskich praktyk w Polsce. Stopień uregulowania rynku jest na tyle wysoki, że dla wyeliminowania

"The New York Times": Sankcje sankcjami, a oligarchowie i tak się bogacą. Czy tym razem będzie inaczej?

krokami mającymi na celu zdławienie rosyjskiej gospodarki. Główne rosyjskie banki zostały odcięte od globalnego systemu finansowego, rząd stoi w obliczu niewypłacalności, a wiele międzynarodowych korporacji likwiduje swoje rosyjskie operacje. Ogłoszono też nową serię europejskich i amerykańskich sankcji

Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni, Inpro SA ma 14 dni na złożenie odwołania" - czytamy w komunikacie. Dziś przeprowadzona została wstępna analiza finansowa zdarzenia polegającego na nieuzyskaniu

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz większe szanse na kredyt

. Weryfikując treść tych zgód, jasno mamy określone, skąd, po co i w jakim celu są wykorzystywane. Każdy konsument ma możliwość odmowy udzielenia zgody. Przy czym musimy pamiętać, że instytucja finansowa musi ocenić zdolność kredytową. Aby to zrobić, musi mieć dostęp do konkretnego zbioru danych, który pozwoli

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

kontroli cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; c. restrukturyzacja finansowa - pozyskanie kapitału obrotowego (celem zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności

MAP: Plan naprawczy dla PGG będzie dyskutowany ze związkami zawodowymi 23 VII

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - W związku z pogarszającą się sytuacją kopalń, Agencja Rezerw Materiałowych utworzy rezerwę strategiczną węgla kamiennego na cele energetyczne o wartości ok. 130 mln zł, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Prezentacja planu naprawczego

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) - to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych

Jest praca, nie ma kandydatów. Mamy do czynienia z nietypowym zjawiskiem

, co ma na celu zapewnienie dostępu do dobrze rokujących młodych talentów. W jakich branżach najczęściej będą zatrudniani pracownicy bez doświadczenia? – Osoby bez doświadczenia najczęściej znajdą pracę w centrach usług dla biznesu, działach obsługi klienta, HR, marketingu, sprzedaży. Oferty tego

Biorą 500 plus, ale nie są zadowoleni. "Dostajemy za mało"

pierwszymi instytucjami, które zaraz po uruchomieniu programu sprawdziły, na co Polacy przeznaczają pieniądze z 500 plus. Teraz powtórzyły badanie. 500 plus idzie na jedzenie Podstawowe potrzeby, zakup żywności i ubrań – na ten cel pieniądze wydaje najwięcej, bo 51,2 proc. respondentów. Autorzy raportu

Rektorzy uczelni ekonomicznych o kredytach we frankach: Za pożyczony kapitał się płaci

ryzyka. Z publikowanych informacji wynika, że ok. 70 proc. frankowiczów miało wyższe wykształcenie, a znaczna ich część zaciągała kredyty nie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale w celach inwestycyjnych.

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

wyniku dokonanej analizy bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku

To już pięć lat programu "Rodzina 500+". Zabrać bogatym, dać więcej biednym?

Jest jeden znaczący plus z programu "Rodzina 500+": zmniejszył rozmiary biedy. W 2019 r. stopa skrajnego ubóstwa spadła do 4,2 proc. - z 5,4 proc. rok wcześniej. Jednocześnie jednak znowu jest pewien minus - ten cel można było osiągnąć znacznie niższymi nakładami finansowymi, a do tego

Orange Polska podniósł cel całoroczny skorygowanej EBITDA do ok. 3 mld zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Orange Polska podniósł cel całoroczny skorygowanej EBITDA do ok. 3 mld zł z 2,8-3 mld zł oczekiwanych wcześniej, podał operator. "W oparciu o analizę wyników finansowych za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017

Nie przenoście nam urzędu do Łodzi. Tak minister Buda dopieszcza swój okręg

W tym roku mamy kryzys energetyczny, a w przyszłym roku czeka nas kryzys finansowy. Tempo wzrostu PKB spadnie, według konsensusu ekonomistów, do plus minus 1 proc. - W 2023 r. i w kolejnych latach nie ma przestrzeni dla nowych wydatków z budżetu państwa – ostrzega Ministerstwo Finansów. W

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Orbis S.A. uchwały nr 5 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego [...], zarząd Orbis S.A. postanowił przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości realizacji programu odkupu akcji emitenta

Medicalgorithmics miał 14,42 mln zł zysku netto, 24,72 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

prowadzimy pogłębione analizy możliwości zmiany modelu sprzedaży w USA, których głównym celem jest przywrócenie dynamiki wzrostu przychodów. Choć zdajemy sobie sprawę, że w początkowej fazie zmiana ta może nie wspierać wyników finansowych spółki, to wiele wskazuje, że jest to jedyna droga do osiągnięcia

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie

UOKiK bada, czy Netia prezentowała ofertę telefonicznie bez zgody konsumenta

już przed pierwszą rozmową mieć jego zgodę na kontakt w celach marketingu bezpośredniego, podkreśla Urząd. "Postępowanie przeciwko Netii może zakończyć się stwierdzeniem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, nałożeniem kary finansowej, której

Odkładanie decyzji o zakupie mieszkania teraz słono kosztuje. Ceny szaleją i końca nie widać

Drogo, drogo, jeszcze drożej. Ceny na rynku nieruchomości szaleją. Osoby stojące przed koniecznością zakupu mieszkania na własne cele, łapią się za głowę. Tym bardziej, jeśli zakup odłożyły w czasie, chcąc obserwować z boku to, co będzie się działo na rynku. Już dzisiaj wiadomo, że nie była to