ceidg rejestr

Cyfrowy dowód osobisty w końcu będzie traktowany na równi z tym plastikowym

- Cyfrowy dokument tożsamości będzie powszechnie uznawany - w urzędach, bankach i we wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzanie tożsamości - zapowiedział szef resortu cyfryzacji. To jednak nie jedyna innowacja, której możemy się spodziewać.

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy.

MR: Liczba aktywnych firm w CEIDG wzrosła o 61,8 tys. od 11 marca do 11 sierpnia

dobrą kondycję polskiej gospodarki" - skomentowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej - z datą

Będą uproszczenia w CEIDG

adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru będzie musiał zawierać także adres do doręczeń, jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ma to ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Jeśli przedsiębiorca, wpisując się

Firmy w dużym dołku. Rośnie fala likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych

Firmy w dużym dołku. Rośnie fala likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych

Powodów takiej sytuacji jest wiele - przede wszystkim firmy ciągle odczuwają skutki pandemii, na które nałożyły się wojna, inflacja i rosnące opłaty za prąd czy gaz. Wiele małych firm już zbankrutowało, a kolejne stoją w kolejce. Znikające biznesy W 2022 r. do rejestru CEIDG wpłynęło prawie 193,1

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru będzie musiał zawierać także adres do doręczeń, jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ma to ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Jeśli przedsiębiorca, wpisując się

Taksówki na aplikację. Branża chce zmian w licencjach i skutecznej weryfikacji kierowców

Taksówki na aplikację. Branża chce zmian w licencjach i skutecznej weryfikacji kierowców

krajową lub wojewódzką - oraz stworzenie centralnego rejestru licencji. - Funkcjonowanie centralnego rejestru kierowców i pojazdów działających w ramach licencji taxi pozwoli na dużo bardziej skuteczną weryfikację, nie tylko w momencie dodawania nowych kierowców i pojazdów do platformy, ale również w

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

. Kolejna zmiana to ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Dodano przepis zobowiązujący przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru musi zawierać także adres do doręczeń jako

"Nie mogę oddać pieniędzy, bo się rozwodzę". Dlaczego przedsiębiorcy nie spłacają długów

"Nie mogę oddać pieniędzy, bo się rozwodzę". Dlaczego przedsiębiorcy nie spłacają długów

Według danych Krajowego Rejestru Długów przedsiębiorcy są winni innym firmom 8,1 mld zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika wynosi 31,5 tys. zł. Zaległości finansowe ma blisko 260 tys. podmiotów. Warto się upomnieć o pieniądze Badanie „Jak MŚP korzysta z windykacji", zrealizowane przez

"Przedsiębiorco, zapłać nam 200 zł". Uważajcie, to próba wyłudzenia

"Przedsiębiorco, zapłać nam 200 zł". Uważajcie, to próba wyłudzenia

"Od początku roku do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęło ponad 12 tysięcy wniosków CEIDG - 1. Za dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zamknięcia nie są pobierane żadne opłaty. Otrzymywane przez świeżo

Dokumenty rejestrowe od  zagranicznych wykonawców

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r

Weryfikacja podpisu na ofercie przetargowej

Weryfikacja podpisu na ofercie przetargowej

lub CEiDG. Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że ofertę podpisała właściwa osoba? Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego umocowane (zob

MR: Od połowy kwietnia coraz więcej przedsiębiorstw wznawia działalność gosp.

działania, które mają być impulsem do rozwoju naszej gospodarki. To m.in. pakiet mieszkaniowy czy też bon 1000 plus dla krajowej turystyki" - dodała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, zawierający także informacje dotyczące

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

transakcje. Kiedy nie trzeba zakładać firmy? Załóżmy, że ktoś zajmuje się sprzedażą zorganizowaną, wtedy ma znaczenie, jakie ma przychody. Prowadzenie na niewielką skalę sprzedaży internetowej można wykonywać w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w

Uwaga na nowe oszustwo - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (dawniej "Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm")

Uwaga na nowe oszustwo - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (dawniej "Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm")

fizycznymi. Wpis do tej bazy jest bezpłatny. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy mogą się jednak złapać na różnego rodzaju klony. CEiDG a Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm to dwie różne rzeczy W CEiDG można sprawdzić, kto dopiero co

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Pytanie: Czy zamawiający powinien żądać od wykonawców KRS i CEIDG, skoro są to dane ogólnodostępne i można je pobrać ze stron WWW? Czy zamawiający może to zrobić, dopiero wtedy gdy wykonawca wskaże w JEDZ adres strony WWW? Czy przy procedurze odwróconej zamawiający może w piśmie o

Firmy nadal organizują "pokazy" i oszukują seniorów. 90-letnia pani Maria nie mogła odzyskać 5 tys. zł

Firmy nadal organizują "pokazy" i oszukują seniorów. 90-letnia pani Maria nie mogła odzyskać 5 tys. zł

rodzina nie miała innego wyjścia, jak zwrócić się do prawnika. Do firmy zostało wystosowane wezwanie do zapłaty. I tym razem do pani Marii dotarło potwierdzenie, że adresat je odebrał - 10 marca. I nadal panowała cisza. Sprzedawca, czyli dwa w jednym Nazwisko Jacek Piekut w rejestrze jednoosobowych

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm - uwaga na nowe oszustwo. Może cię kosztować 300 zł

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm - uwaga na nowe oszustwo. Może cię kosztować 300 zł

działalności gospodarczych i firm wyłudza pieniądze Tu widać kluczową różnicę: CEiDG to bezpłatny, rządowy rejestr firm, CEDGiF zaś to sztuczny twór, jego kalka, która ma udawać prawdziwy rejestr, a tak naprawdę wyłudza jedynie pieniądze. Kliknij w obrazek

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

internetowej można wykonywać w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

Firma i e-urzędy. Jak online zarejestrować firmę

odręcznego podpisu składanego w urzędach na dokumentach papierowych. Trzeba je mieć, żeby urzędowe sprawy załatwiać online. Dzisiaj podpowiadamy, jak zdalnie zarejestrować firmę. Pierwszy krok - rejestracja (założenie konta) w CEIDG, czyli Centralnej

Własna firma. Od czego zacząć?

Własna firma. Od czego zacząć?

rejestru. Aby uzyskać REGON, początkujący biznesmen podaje m.in. nazwę działalności, swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres siedziby. Tak samo jest z numerem NIP dla rozpoczynających działalność. Samo zgłoszenie identyfikacyjne o wpis do CEIDG zapewnia uzyskanie NIP. Zgodnie z art. 

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

ceny maksymalnej". - przeczytał pan Kamil. W odpowiedzi jest adnotacja, jak wyjść z tej sytuacji: "Jeśli na chwilę obecną nie prowadzi Pan działalności, prosimy o przedstawienie wypisu KRS o wykreśleniu firmy z rejestru". Sprawa pozornie jest bardzo prosta - jeśli nasz czytelnik

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

(CEIDG) albo do sądu rejestrowego (KRS). Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest uprawnieniem przedsiębiorcy, z którego nie ma obowiązku skorzystać. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych zawieszenie może obejmować dowolny czas, nie krótszy niż 30 dni, zaś w przypadku podmiotów

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

znikają z ewidencji, ale jest przy nich informacja o dacie wykreślenia z rejestru. Informacja o wykreśleniu firmy z CEIDG zostaje automatycznie przesłana do urzędu skarbowego, GUS, ZUS, KRUS, nie trzeba więc dodatkowo zawiadamiać tych instytucji. Jeżeli do prowadzenia działalności przedsiębiorca musiał

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

może być udzielone zarówno przez każdą osobę fizyczną, w tym również prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, osobę prawną, np. spółkę kapitałową wpisaną do KRS, a także jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, na przykład spółkę osobową. – Pod względem zakresu czynności można

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

subwencji finansowej wymagane jest podanie faktycznej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś daty powstania podmiotu czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Biorąc pod uwagę, iż przepisy nie regulują jednoznacznie

Centralny Rejestr Przedsiębiorców i Firm. Uwaga na kolejnych naciągaczy!

), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) czy Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (CRDGiF). Wszystkie te rejestry podszywają się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

Właśnie mija pół roku od wprowadzenia ustawy o sukcesji. Miała ona w założeniach rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie jest tam zarejestrowanych 2 mln przedsiębiorców, z czego 60 proc. stanowią

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. To nękanie przedsiębiorcy 10 lutego sąd skargę oddalił. Przyznał jednocześnie, że ZUS nie miał żadnej podstawy prawnej, domagając się, aby przedsiębiorcę wykreślić z rejestru gospodarczego. - Wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG może zachodzić wyłącznie

Omijał zakaz handlu w niedziele, sąd ukarał go grzywną. W obronie przedsiębiorcy z Pleszewa stanął RPO

papierosy to tylko niewielka część handlu, który on prowadzi. Uznali, że złamał on zakaz i popełnił wykroczenie, i skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Kaliszu o ukaranie go. Sąd stwierdził, że co prawda w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) sprzedaż detaliczna wyrobów

Wzrasta liczba upadłych firm. Wierzyciele mają się czego bać

wobec 317 wierzycieli wynosiło 17,2 mln zł. Pandemia ich dobiła  Eksperci Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej przeanalizowali wszystkie te 286 przypadków. Okazuje się, że zdecydowana większość z upadających  firm sygnalizowała wcześniej problemy finansowe. Prawie 74 proc

"Tarcza 7.0" już obowiązuje. Dla kogo postojowe, zwolnienia ze składek, a dla kogo 5 tys. zł dotacji?

strachów, wesołe miasteczka, parki rozrywki), kulturalnej (muzea) oraz pralni. Pralnie i nauka języków obcych to nowość - wcześniej te sektory nie były objęte tarczą branżową.  ZUS sprawdza PKD przedsiębiorcy w rejestrze REGON. Jeśli przedsiębiorca zmienił je po 30 listopada 2020, nie kwalifikuje się

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw wyniosła 29,57 mld zł na koniec 2018 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Sektory z największymi zaległościami to handel

mBank bardziej internetowy. Mniej papierologii przy zmianie danych

firmą na nowy adres, zgłasza ten fakt do rejestru państwowego - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz informuje o tym bank. Najlepiej byłoby, gdyby ów bank po prostu przyjął do wiadomości oświadczenie klienta, ewentualnie weryfikując jego prawdziwość w CEIDG. W mBanku do tej pory

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. Firma zapowiada blokowanie sprzedających

niewielką skalę, to możemy to robić w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć wtedy nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego

Tysiące wniosków o skreślenie z rejestru działalności gospodarczej. Dramat będzie jesienią

kryzys związany z pandemią powodują gwałtowny wzrost upadłości, choć ich liczba powolutku, z miesiąca na miesiąc, wzrasta.   Co innego widać, gdy sprawdzimy w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) liczbę wniosków o wykreślenie z ewidencji. - W kwietniu tego

Grzechy główne polskich szefów - cwaniactwo, wyzysk, płacenie pod stołem

. to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 1 do 250 pracowników. Łącznie dają pracę ponad 6,75 mln osób. A dokładniej, w mikroprzedsiębiorstwach zatrudnienie znalazło 4,12 mln osób, w małych firmach 1,05 mln, a w średnich 1,58 mln. W pierwszej połowie br. do rejestru

ERIF BIG: Większość firm, konsumentów zadowolonych ze zmian prawnych dot. BIG-ów

zadań Biur Informacji Gospodarczej, tzw. BIG-ów. BIG-i stają się teraz kompleksowym źródłem informacji. Będą udostępniać dane dotyczące nie tylko niepłaconych lub terminowo regulowanych zobowiązań, ale również dane ze zbiorów PESEL, CEIDG, KRS, REGON, a także nowopowstających rejestrów np. Rejestru

KRD: 57,6% MSP weryfikuje kontrahentów przed współpracą wobec 76,2% w I br.

przez Instytut Keralla Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) "Priorytety płatności firm". Weryfikowanie nowych partnerów biznesowych i konsumentów przed nawiązaniem współpracy nie tylko pozwala chronić interes firmy, ale też zapobiegać wyłudzeniom w

PiS uszczelnia zakaz handlu w niedziele. Zmiany nie tylko dla placówek pocztowych

miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych. Śniadek twierdzi, że przedsiębiorcy zmieniają rodzaj przeważającej działalności w CEIDG i w rejestrze REGON, pomimo braku faktycznych podstaw do dokonania zmiany, i dzięki temu otwierają swoje sklepy. W związku z tym chce, by z ustawy zniknęło

Kolejny blamaż resortu finansów. System padł, firmom grożą kary do miliona złotych

. Rejestr, tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (to regulacja unijna). Za niedopełnienie obowiązku są srogie kary – do miliona złotych. Skończyło się jak zwykle.  System do zgłoszeń CRBR padł 

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

gospodarczych. Jak wspomnieliśmy, należy zgłosić to do CEIDG (albo KRS – w przypadku spółek prawa handlowego). Dopiero zaewidencjonowanie faktu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w rejestrach urzędowych spowoduje, że nie będą naliczane dalsze składki należne ZUS. Zadłużenie pozostające po

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

, że to ci sami oszuści - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Niejeden naciągnięty na wpis do rejestru Żądanie wpłat za rejestr w CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Z zadłużeniem boryka się wiele polskich firm. W bazie Krajowego Rejestru Długów jest obecnie ponad 282 tys. przedsiębiorców, a ich łączne zadłużenie wynosi 11,6 mld zł. Firmy zalegają głównie bankom, firmom windykacyjnym, ubezpieczycielom, leasingodawcom - łącznie 7,3 mld zł. Mają również długi

Orginał dokumentu od wykonawcy

Pytanie: Wykonawca załączył do oferty nieaktualny na dzień składania ofert dokument CEIDG. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentu wykonawca przesłał go e-mailem i faxem do zamawiającego. Czy zamawiający może uznać dokument

Reforma w biurach informacji gospodarczej. BIG-i będą więcej wiedziały i udzielały szerszych informacji

zmienia? Cała informacja w jednym raporcie. Dane będą pochodziły z BIG-ów i z różnych rejestrów publicznych (PESEL, CEIDG czy KRS). Po 1 stycznia 2018 roku także z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ministerstwo Finansów pracuje również nad stworzeniem rejestru dłużników podatkowych, do którego BIG-i

Przedsiębiorcy 11 razy odmówiono pieniędzy z tarczy. PFR zrzuca winę na system komputerowy

z mojej strony i nie ma zamiaru wyjaśniać jakie. W państwie prawa to się w głowie nie mieści – mówi przedsiębiorca. PFR zdania jednak nie zmienia i zapewnia, że w takich przypadkach jak Pana Andrzeja „dokonuje sprawdzenia historii przedsiębiorcy w rejestrach publicznych i zastrzega sobie

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: CEIDG). CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw

Rząd przyjął pakiet projektów ustaw tworzących 'Konstytucję Biznesu'

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne [powyższe] ustawy dotyczące działalności gospodarczej i projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Problem braku płatności od zamawiających usługi dotyka 9,1% firm transportowych i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich sektorów gospodarki, wynika z raportu "Powolne hamowanie rozpędzonego transportu" przygotowanego przez Rejestr

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru działalności gospodarczej, nie

Zwierzak do oddania, tania elektronika, dropshipping. 10 pułapek zakupów przez internet

kraju, można sprawdzić w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie kupuj, jeśli przedsiębiorca nie podaje danych dotyczących siedziby lub gdy masz wątpliwości, czy prowadzi zarejestrowaną działalność. Pamiętajmy, że jeśli

MPiT: Z portalu Biznes.gov.pl skorzystało ponad 7 mln użytkowników w 2018 r.

. Biznes.gov.pl rozwijany jest przy współudziale użytkowników. Regularnie prowadzone są badania użyteczności i sprawdzane potrzeby użytkowników. Portal będzie w najbliższych latach intensywnie rozwijany, a usługi cyfrowe dla firm będą gromadzone w jednym miejscu. Głównym celem jest większa integracja z rejestrem

BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe

rokiem relacje te wynosiły 26% do 42%. "Problemem firm kurierskich jest jednak nie tylko nadmiar pracy, ale, jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, również opóźnianie płatności wobec kontrahentów i banków. Na 9 730 firm pocztowych i kurierskich

Kiedy padają polskie firmy [GRAFIKA TYGODNIA]

. Najwięcej z woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Badane były wszystkie firmy, które znajdują się w oficjalnych rejestrach MSiG (KRS) oraz CEiDG. Jest to ponad 3,5 mln firm, które działają do dzisiaj, i takich, które zamknęły się w okresie 2012-14

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Łączne przeterminowane zadłużenie rolników wynosiło 915 mln zł na koniec czerwca, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży

BIG InfoMonitor: 10% polskich firm z branży alkoholowej zalega z płatnościami

minimum 500 zł, ma 1 112 firm z branży alkoholowej na 11 tys. widniejących w CEiDG, KRS i rejestrze spółek cywilnych. Wśród dłużników z branży alkoholowej prawie 70% zalega swoim partnerom biznesowym, a 30% instytucjom finansowym. Łącznie chodzi o kwotę 148 mln zł. Średnia zaległość jednego

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

osób - przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)" - czytamy także. Zaproponowano również istotne

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

ogranicza przejrzystość obrotu gospodarczego. Poza tym, jeśli wpis i wykreślenie przedsiębiorcy w CEiDG jest łatwe i bezpłatne, to wydaje się, że przedsiębiorca, który nie zamierza w najbliższej przyszłości kontynuować działalności, powinien być z rejestru wykreślony – tłumaczy ekspert Grant Thornton

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

realizowanych kontraktów. "Z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że przeterminowane zaległości firm budowlanych na koniec czerwca 2019 r. wynosiły 4,92 mld zł. Oznacza to, że branża wprawdzie wychodzi na

Lichwiarze sprytniejsi od Ziobry. Obchodzą zakazy, nadal przejmują nieruchomości ludzi, których złapali w potrzask

składek. Drugi lichwiarz: – Nie musi Pan niczego składać do ZUS, natomiast urząd miasta przy rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wysyła dokumenty automatem do ZUS-u. I jeżeli dostanie pan wezwanie, że nie jest składka zapłacona, to trzeba do nich pójść

Przegląd prasy

Gazeta Prawna -- Ministerstwo Zdrowia uważa, że sieć aptek Gemini nielegalnie pozyskuje dane z najpilniej strzeżonego państwowego rejestru tj. systemu informacji medycznej P1 i zawiadamia służby -- Banki szybko reagują na trzy obniżki stóp

Koronawirus nakręca sprzedaż przez internet. Korzystają na tym oszuści

przedsiębiorcy powinny znajdować się w regulaminie sklepu albo w zakładce „kontakt”. W Polsce, to, czy przedsiębiorca prowadzi zarejestrowaną działalność, możesz sprawdzić w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie kupuj

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

online wymaga podpisu elektronicznego, profilu ePUAP, nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz czytnika umożliwiającego podłączenie go do komputera albo potwierdzenia w inny sposób, akceptowany przez system CEIDG, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek, a także

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

kwalifikowanymi w rozumieniu projektu, a także na podstawie wskaźnika ryzyka ustalonego przez izbę rozliczeniową, 2) automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków i SKOK-ów oraz danych publicznie dostępnych, przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków i SKOK-ów oraz danych publicznie dostępnych, przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów ? Krajowej Ewidencji Podatników (CRP ? KEP), wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych

Dane polskich przedsiębiorców można było przez 2 lata wykradać z ZUS-u. Dziurę łatano 4 miesiące

. Dodawał NIP, Regon, imię, nazwisko i siedzibę. Te wszystkie dane znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Następnie użytkownik klikał w Administracja -> Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika oraz dalej w Pobierz aktualizacje. Program pytał o

Przegląd prasy

niż w całej Unii Europejskiej --Art. 7 nie zostanie wobec Polski wdrożony - przekonuje szef Kancelarii Premiera --Rejestr Należności Publicznoprawnych zostanie uruchomiony z sześciomiesięcznym opóźnieniem --Resort

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

oferty (staż, wykształcenie, kwalifikacje); jeśli pracodawca jest zgłoszony do CEIDG – wydruk z rejestru; kopia dowodu osobistego pracodawcy (najlepiej potwierdzona notarialnie); jeżeli pracodawcę reprezentuje pośrednik – pełnomocnictwo od firmy. O tym, że zezwolenie na pracę jest do odbioru

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

online na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli już prowadzi się działalność gospodarczą, na stronach CEIDG można też znaleźć informację na temat potencjalnych kontrahentów. Sukcesem e-administracji jest też dostęp do dowolnej księgi wieczystej, pod

Czarna lista klientów. Korzystają z niej sklepy

jeśli jest ujawniony gdzieś indziej publicznie - np. w CEIDG czy w rejestrze pośredników nieruchomości - mówi Wiewiórowski. I podaje analogiczny przykład z adresami - należy je traktować jako dane osobowe do momentu, gdy jesteśmy pewni, że nimi nie są. Internauci tego chcą

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

lawyer. Ponadto kancelaria specjalizuje się w pomocy frankowiczom w sporach z bankami. Zespół kancelarii tworzy kilkunastu doświadczonych i skutecznych prawników. 7. Chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), ale wyłącznie w

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

, - czytnik karty, - oprogramowanie; - certyfikat kwalifikowany (zapisany na karcie); - wystawca podpisu wpisany do rejestru uprawnionych podmiotów. Określenie "bezpieczne środowisko" oznacza

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

więcej z nas używa także bazy CEiDG pozwalającej elektronicznie rejestrować działalność gospodarczą i sprawdzać dokumenty związane z jej prowadzeniem - a także systemu elektronicznych ksiąg wieczystych. Już 900 tys. Polaków korzysta ponadto z platformy ZUS, która nie licząc drobnych wpadek (np. kłopotów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

; - zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG); - składania deklaracji celnych i podatkowych; - zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS); - podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

segmentu MŚP w Santander Bank Polska Adrian Kaczmarek. Jeśli klient zawiesi działalność gospodarczą w którymkolwiek z miesięcy od marca do lipca 2020 roku i będzie to ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym

Oszukani na pokazach, przy remontach i sprzedaży polis

po jakimś czasie i zażądał zapłaty za część prac - opowiada czytelnik. - Powiedziałem, że chcę aby najpierw dokończył remont i wykonał niezbędne poprawki, a ja dopiero po wystawieniu faktury dokonam płatności. Zaniepokojony postanowiłem sprawdzić mojego wykonawcę w CEIDG