cechy charakterystyczne wielkiego kryzysu usa

Witold Gadomski

Witajcie gorzkie lata 70. Wracają ciężkie czasy, ale po liftingu

Witajcie gorzkie lata 70. Wracają ciężkie czasy, ale po liftingu

Komentatorzy życia gospodarczego prześcigają się w analogiach do kryzysu paliwowego lat 70. XX wieku. Dziś sytuacja jednak jest wyraźnie inna, choć inflacja straszy równie silnie, a zza węgła wychyla się recesja

Pułapki wyprzedaży

W żadnym miejscu nie jesteśmy tak skutecznie manipulowani. W dużych sklepach przeciwko nam działa ewolucja, nauka, technika i czas.

Faktoring receptą na zatory płatnicze

4 mln faktur zostało sfinansowanych w ubiegłym roku dzięki faktoringowi. Popularność usługi rośnie z roku na rok w dwucyfrowym tempie, ale do krajów zachodnich wciąż nam bardzo daleko.

REFORMA A LA FRANCAISE

obecnie są "zamrożone". Ale sama zasada odłogowania musi być utrzymana. Dlaczego? - Rynki rolne w przyszłości będą miały jedną cechę charakterystyczną - ogromną zmienność. Byłoby więc bardzo ryzykowne, żeby zaopatrywanie Europy w żywność

Jak zachowuje się mózg w supermarkecie? Jak na sawannie

kategorie klientów naukowcy obłożyli elektrodami i wysłali na zakupy w ramach TCE odkryli, że wiele artykułów ma tzw. NIS, czyli charakterystyczny podpis neurologiczny (Neurological Iconic Signature). NIS to taka cecha produktu, która przesądza o jego wyjątkowości i która najsilniej działa na mózg klienta