cechy charakterystyczne wielkiego kryzysu usa

Witold Gadomski

Witajcie gorzkie lata 70. Wracają ciężkie czasy, ale po liftingu

Witajcie gorzkie lata 70. Wracają ciężkie czasy, ale po liftingu

Komentatorzy życia gospodarczego prześcigają się w analogiach do kryzysu paliwowego lat 70. XX wieku. Dziś sytuacja jednak jest wyraźnie inna, choć inflacja straszy równie silnie, a zza węgła wychyla się recesja

Pułapki wyprzedaży

W żadnym miejscu nie jesteśmy tak skutecznie manipulowani. W dużych sklepach przeciwko nam działa ewolucja, nauka, technika i czas.

Jak zachowuje się mózg w supermarkecie? Jak na sawannie

kategorie klientów naukowcy obłożyli elektrodami i wysłali na zakupy w ramach TCE odkryli, że wiele artykułów ma tzw. NIS, czyli charakterystyczny podpis neurologiczny (Neurological Iconic Signature). NIS to taka cecha produktu, która przesądza o jego wyjątkowości i która najsilniej działa na mózg klienta