cechy charakterystyczne wielkiego kryzysu usa

Artur Włodarski

Pułapki wyprzedaży

Pułapki wyprzedaży

W żadnym miejscu nie jesteśmy tak skutecznie manipulowani. W dużych sklepach przeciwko nam działa ewolucja, nauka, technika i czas.

Faktoring receptą na zatory płatnicze

4 mln faktur zostało sfinansowanych w ubiegłym roku dzięki faktoringowi. Popularność usługi rośnie z roku na rok w dwucyfrowym tempie, ale do krajów zachodnich wciąż nam bardzo daleko.

Jak zachowuje się mózg w supermarkecie? Jak na sawannie

kategorie klientów naukowcy obłożyli elektrodami i wysłali na zakupy w ramach TCE odkryli, że wiele artykułów ma tzw. NIS, czyli charakterystyczny podpis neurologiczny (Neurological Iconic Signature). NIS to taka cecha produktu, która przesądza o jego wyjątkowości i która najsilniej działa na mózg klienta