capital prowadzi

Raiffeisen TFI i Baltic Capital TFI mają zgodę KNF na prowadzenie działalności

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu otwartych, zamkniętych funduszy

Od stacji dysków do funduszu zarządzającego miliardami

Od stacji dysków do funduszu zarządzającego miliardami

prowadzić wraz z francuską spółką Vivendi. Jednak jakiś czas później Elektrim wycofał się ze wszystkich zobowiązań - spółka ta wkrótce ogłosiła bankructwo. Początkowe lata działalności MCI - funduszu inwestującego głównie w spółki technologiczne - nie były proste. W 2001 r. pękła

MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zarząd MCI Capital informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu

Capital Park rozpoczął negocjacje warunków sprzedaży biurowca w Warszawie

wyłączność prowadzenia negocjacji dotyczących transakcji na warunkach wskazanych w liście intencyjnym, podano także. Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i

Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW

Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary - doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. Spółka notowana na rynku NewConnect od 2009 r. (ISBnews)

MCI Capital wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł

000,00 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje były notowane na rynku Catalyst prowadzonego przez BondSpot oraz Giełdę Papierów Wartościowych, podano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana

Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem; 2) do warunkowej umowy sprzedaży 100% udziału LLC

Abris Capital Partners sprzedał spółkę CheMeS funduszowi Innova Capital

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Abris Capital Partners podpisał wiążącą umowę sprzedaży spółki CheMeS M. Szperlinski - firmy poligraficznej specjalizującej się w produkcji etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych, podał Abris. Nabywcą jest fundusz private equity Innova

Letus Capital i Softblue skomercjalizują głosowy system bezpieczeństwa 'ETOS'

kapitałowe w Letus Capital, przekraczając próg 5% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. Spółki prowadzą rozmowy na temat współpracy w kolejnych obszarach, w tym na rynku fotowoltaiki. "W głosowym wyłączniku bezpieczeństwa widzimy duży potencjał rozwoju sprzedaży

Letus Capital ma umowę na zbadanie zdolności patentowej drona nowej generacji

podjęta na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Letus Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary - doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2009 r

Obligacje Everest Capital o wartości 55 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

. Everest Capital to spółka zależna Everest Finanse, która prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce. (ISBnews)

Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopol. na sprzedaż Idea Bank na Ukrainie

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Geting Holding ma zgodę ukraińskiego organu antymonopolowego sprzedaż 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, podała spółka. "Uzyskanie zgód właściwego

Rybne konserwy w jednych rękach. Polski Graal sprzedaje część biznesu

Rybne konserwy w jednych rękach. Polski Graal sprzedaje część biznesu

Kowalskiego oraz do funduszu Abris Capital. Znana jest głównie z produkcji konserw rybnych. Posiada kilka zakładów o różnych profilach produkcji zlokalizowanych w północnej części kraju oraz własne centrum dystrybucyjne. Przygodę z biznesem Kowalski zaczynał od prowadzenia małego sklepu spożywczego

Reino Capital pozyskał z emisji akcji 5,8 mln zł na projekty deweloperskie

czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podano także. Grupa Reino Capital to giełdowy holding złożony ze spółek działających na rynku nieruchomości komercyjnych. To pierwszy

Innova Capital obejmie większościowy pakiet udziałów w CS Group Polska

usługi w zakresie marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. W tym zakresie obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma graczami. Bardziej szczegółowe informacje na temat strategii oraz planów Innova Capital w tym sektorze zostaną przedstawione po

PFR Starter FIZ i 9 podmiotów wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

), oraz Senseria Capital FIZAN wraz z grupą kapitałową, do której należy, prowadzą działalność na rynku funduszy inwestycyjnych. Pozostali przedsiębiorcy biorący udział w niniejszej koncentracji działają na rynku usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

"The New York Times": Nowa gorączka złota. Dlaczego wszyscy chcą dziś mieć sztuczną inteligencję?

"The New York Times": Nowa gorączka złota. Dlaczego wszyscy chcą dziś mieć sztuczną inteligencję?

istniejące akcje firmy – może wynieść 300 milionów dolarów w zależności od tego, ilu pracowników zgodzi się sprzedać swoje udziały, powiedzieli. Firma prowadzi również rozmowy z Microsoftem – który w 2019 roku zainwestował w nią miliard dolarów – w sprawie dodatkowych funduszy, dodali nasi

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności spółki, zatrudnienia w spółce lub miejsca prowadzenia działalności spółki" - czytamy w stanowisku Capital Park. "Grupa Madison, w tym wzywający planuje

Copernicus Capital TFI chce ponownego rozpatrzenia sprawy zw. z karą KNF

Komisją Nadzoru Finansowego, co od początku było intencją spółki. Przed wydaniem komunikatu przez Komisję Copernicus Capital TFI prowadził bowiem z Komisją rozmowy na temat toczącego się postępowania administracyjnego, podsumowano. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła 10

Innova Capital zebrała 271 mln euro w ramach szóstego funduszu

wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln EUR w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding. "Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100

Marvipol ma umowę ws. współpracy z włoską firmą inwestycyjną DeA Capital

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z DeA Capital Partecipazioni S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy) umowę o współpracy, podała spółka. Przedmiotem umowy o współpracy jest ramowe ustalenie zasad przyszłej, potencjalnej współpracy Marvipolu oraz DeA

GPW: Fundusz funduszy GPW Ventures ma być spółką publiczną (aktual.)

Dietl podczas debaty z okazji 20-lecia Comarchu na GPW. GPW złożyła wniosek do KNF o status ASI. W ubr. prezes GPW w rozmowie z ISBnews wskazywał, że w pierwszej fazie giełda miała wyłożyć 10 mln zł na inwestycje w fundusze venture capital w ramach

GPW: Fundusz funduszy GPW Ventures ma być spółką publiczną

. Dietl wskazywał wtedy, że w kwestii inwestycji GPW Ventures będzie bazować na zewnętrznym due diligence funduszy, a sam będzie inwestował w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

OEX24 i Uno Capital wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - OEX24 i Uno Capital złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie działał pod firmą 4Shops, podał urząd. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność polegającą

Kinga Nowakowska została powołana w skład zarządu Capital Park

obecny członek zarządu Marcin Juszczyk. Kinga Nowakowska jest związana z Grupą Capital Park od 2007 r. i pełni funkcję dyrektor operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę Capital Park, m.in. projekty biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009

Paweł Kapica został powołany w skład zarządu MCI Capital

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza MCI Capital powołała Pawła Kapicę do zarządu po rezygnacji Tomasza Masiarza, podała spółka. "Skład zarządu spółki przedstawia się następująco: 1. Tomasz Czechowicz

Kurs akcji WDM Capital wzrósł o 7,80% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Akcje spółki WDM Capital zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,80% do 5,39 zł. Ok. godz. 10:10 za akcję spółki płacono także 5,39 zł. WDM Capital jest

WDM Capital zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Akcje spółki WDM Capital zadebiutują na rynku głównym warszawskiej giełdy w środę 26 listopada, podała giełda. WDM Capital będzie 469. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 26. debiutem na tym rynku w 2014 roku

Piotr Sieradzan przejmie WDM Capital i wniesie do niego Everest TFI

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) ? WDM Capital, spółka zależna DM WDM, ma być obiektem transakcji odwrotnego przejęcia, w wyniku której większościowym akcjonariuszem zostanie Piotr Sieradzan, a WDM Capital docelowo zmieni nazwę na Everest Investments oraz przejmie kontrolę nad

Moody's przyznał tymczasowy rating Baa3 dla emisji euroobligacji PKN Orlen

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka. "

Everest Capital wyemitował obligacje serii K o wartości 55 mln zł

zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse oraz poręczeniami spółek Everest Finanse oraz Everest Finanse Sp. K., dodano. Everest Capital to spółka zależna Everest Finanse, która prowadzi działalność od

MCI Capital uchwalił emisję obligacji o wartości nominalnej do 200 mln zł

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - MCI Capital uchwalił emisję nie więcej niż 200 tys. obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł, podała spółka. "Obligacje będą emitowane na okres 36 miesięcy, licząc

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Figene Capital podpisała z KGHM Polska Miedź list intencyjny, w którym strony zadeklarowały intencję prowadzenia rozmów oraz negocjacji dotyczących potencjalnej współpracy polegającej na zawarciu i realizowaniu w przyszłości długoterminowego

Everest Capital przydzielił obligacje serii G o wartości 20 mln zł

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała i przydzieliła obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 8 kwietnia 2019 r

Piotr i Paweł sfinalizował wielostronne porozumienie dotyczące finansowania

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Sieć handlowa Piotr i Paweł sfinalizowała porozumienie, na mocy którego Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski zwiększają zakres finansowania, SGB Bank potwierdza stabilność limitów finansowych, a fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners

Obligacje Everest Capital o wartości 30 mln zł zadebiutują w środę na Catalyst

. Dzień ostatniego notowania obligacji to 4 kwietnia 2020 r. Everest Finanse do której należy spółka Everest Capital prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu klienta. (ISBnews)

GPW wyłoży 10 mln zł w pierwszej fazie na projekt GPW Ventures

capital (VC) jako inwestor pasywny. Giełda przewiduje także utworzenie platformy GPW Private Market, łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a

GPW zakłada utworzenie spółki inwestującej pasywnie w fundusze VC

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny, wynika z prezentacji GPW 2022. "GPW Ventures: Utworzenie spółki

KNF wpisała Miceolution i Conor Capital Invest na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Miceolution i Conor Capital Invest, podała Komisja. "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF

Innowacje? Polska na 4. miejscu od końca w UE. Co nas trzyma w ogonie Europy?

: wolumen funduszy na innowacje. Polskie VC [fundusze venture capital, inwestujące w rozwijające się firmy, podejmujące duże ryzyko] dysponują środkami na poziomie 20-25 proc. w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, a w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi wypadamy jeszcze gorzej – ocenia Daniel

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

zbycie 298 741 975 sztuk akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, spółki utworzonej i istniejącej pod prawem ukraińskim, na rzecz Dragon Capital Investments Limited, spółki zarejestrowanej na Cyprze, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., spółki

Innova Capital obejmie 75% udziałów w spółkach Inelo i OCRK

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Innova Capital przejmie 75% udziałów w Inelo i OCRK, spółkach dostarczających własne rozwiązania technologiczne w zakresie zarządzania czasem pracy kierowców w branży transportowej, poinformowała Innova. "20

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Apollo Capital rozważa pozyskanie kapitału na swoje projekty inwestycyjne - poprzez emisji akcji, emisję obligacji lub ze środków pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformował ISBnews prezes Dominik Dymecki

Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital Management o ew. dokapitalizowaniu

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa rozpoczęła negocjacje z PG Energy Capital Management o potencjalnym dokapitalizowaniu poprzez nową emisję akcji, podała spółka. "Zarząd Elektrobudowa informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 14

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Liczba transakcji venture capital (VC) w Polsce wzrosły do 1 266 mln zł w 2019 r. z 155,7 mln zł w 2018 r., wynika z raportu PFR Ventures i Inovo Venture. W 2019 przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 funduszy

PG Europe i Icon Capital wnioskują do UOKiK ws. realizacji centrum logistycznego

i operacyjną wynajętej powierzchni w zakresie prowadzenia rozliczeń mediów, zapewnienia sprawności urządzeń technicznych jak i profesjonalnego wyglądu magazynów, podano także. "Icon Capital prowadzi działalność inwestycyjną dotyczącą nieruchomości oraz świadczy usługi

MDI może wejść na GPW poprzez odwrotne przejęcie Skystone Capital

MDI, w zamian za 100% jej akcji. W efekcie MDI będzie mogła wejść na główny parkiet GPW w Warszawie poprzez odwrotne przejęcie, podała spółka. "Projekt wniesienia akcji MDI to efekt rozmów prowadzonych przez zarząd Skystone Capital z inwestorami. Dzięki tej transakcji

Akcjonariusze WDM Capital za podwyższeniem kapitału o maks. 9,75 mln zł

, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Z kolei rada nadzorcza spółki powołała na funkcję prezesa WDM Capital Piotra Sieradzana. ?Emisja akcji prowadzona przez zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi również szybką reakcję na potrzeby finansowe spółki i

Capital Park zakłada rozpoczęcie warszawskiego projektu ArtN w III kwartale

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Capital Park zakłada rozpoczęcie inwestycji ArtN, czyli rewitalizacji warszawskiej Fabryki Norblina, w III kwartale br., poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. "Mamy wiążący term sheet z bankiem, ale też

Everest Capital przydzielił obligacje serii H o wartości 5 mln zł

obligacji" - czytamy w komunikacie. Everest Finanse, do której należy spółka Everest Capital prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu klienta. (ISBnews)

MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej

Everest Capital przydzielił obligacje serii F o wartości 5 mln zł

refinansowanie obligacji przez spółkę zależną Everest Finanse. Everest Finanse, do której należy spółka Everest Capital prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu klienta. (ISBnews)

MCI Capital ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 150 mln zł 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w komunikacie. MCI Capital podał także, że będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Service przydzieliło obligacje serii D o łącznej wartości 1,7 mln zł

wartości nominalnej 1 000,00 zł każda. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst." - czytamy w komunikacie. Capital Service udziela pożyczek poprzez

Capital Park wykupił od Akron Group 47% udziałów w Galerii Zaspa w Gdańsku

podjęcie się modernizacji dawnego ETC wspólnie z Akron Group było dla nas naturalną decyzją" - powiedział członek zarządu Capital Park Marcin Juszczyk. Firmy Capital Park i Akron Group prowadzą wspólnie także modernizację projektu ETC Swarzędz, którego otwarcie jest

Hitachi Capital Polska zdecydował o nienabywaniu akcji w wezwaniu na PCM

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka. "Wzywający

Capital Park rozpocznie realizację warszawskiego projektu ArtN w połowie XI

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Capital Park rozpocznie realizację rewitalizacji warszawskiej fabryki Norblin pod nazwą ArtN w połowie listopada, poinformowała IR manager grupy Joanna Zielińska. "Rozpoczniemy realizację ArtN od 15 listopada

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 12,09 zł za sztukę

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime Car Management (PCM), stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

, wyemitowanych przez MCI Capital [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje

MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

czego 230 mln zł trafiło do innych niż MCI inwestorów. Obecna kapitalizacja funduszu to blisko 1 mld zł" - powiedział Konopiński podczas spotkania z dziennikarzami. "Z rozmów, które prowadzimy, wiemy, że MCI Capital S.A. jest gotowe do zmian statutu w kierunku

Everest Capital przydzielił obligacje serii L o wartości nom. 50 mln zł

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Everest Capital przydzielił 3,5 - letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, poinformował Dom Maklerski Navigator, który był organizatorem emisji i oferującym. "Pozyskane środki umożliwiają

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 53 w I kw. 2017

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć w I kw. 2017 r. w Polsce wyniosła 53 wobec 46 rok wcześniej, wynika z raportu M&A Index Poland opracowanego przez Navigator Capital i Fordata. "Pierwszy kwartał 2017 r. okazał się

Fundusz LMB Capital chce tworzyć grupę wokół Arena.pl i wyjść za granicę

% akcji. LMB Capital S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, w szczególności w podmioty z takich branż jak e-commerce, technologie, media, komunikacja, biotechnologia. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła MCI Capital zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, podano w komunikacie. "Przepisy prawa wprowadzające do

Alkoholowe interesy Janusza Palikota, budowane za pieniądze od drobnych inwestorów

opóźnieniem. Emisje Alembika prowadził Prosper Capital DM, któremu KNF we wtorek cofnęła zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych. Oraz nałożyła karę w wysokości 1 200 000 zł.  - Tryb prowadzenia działalności pozwalał Domowi Maklerskiemu na proponowanie nabycia obligacji wśród klientów, którym

MCI Management zmienił nazwę na MCI Capital

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy MCI Management na MCI Capital, podała spółka. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter prowadzonej działalności. "Nowa nazwa lepiej oddaje charakter naszej działalności jako

Piotr i Paweł z zastrzykiem finansowym od inwestora. To koniec spekulacji o niepewnej przyszłości?

przypadkiem sieci Alma, której preludium upadku miało postać pustych półek. W sklepach Piotr i Paweł sytuacji o takiej jeszcze nie było. Wejście kapitału do Piotra i Pawła W czwartek późnym wieczorem poinformowano, że inwestorem finansowym zostało TFI Capital Partners. Grupa Capital Partners, w skład której

PZU: Witelo ma umowy z 3 funduszami venture capital, zainwestował 100 mln zł

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Fundusz Vitelo, powołany przez PZU, podpisał umowę z trzema funduszami venture capital: Atomico, Evolution Equity Partners oraz DN Capital. Celem funduszy jest wejście do Polski i wsparcie krajowych startupów. Na inwestycje w Witelo

WSA oddalił skargę PL Holdings oraz Abrisu na KNF dot. FM Banku PBP

FM Banku PBP przez Abris Capital, podała Komisja. "W ustnych motywach uzasadnienia wyroku WSA wskazał, że w zakresie prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego nie doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego i materialnego" - czytamy w komunikacie

Assicurazioni Generali ma zgodę UOKiK na przejęcie spółek Concordii

Capital, podał Urząd na swoim profilu na Twitterze. Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął 7 czerwca br. Spółki przejmowane należą do grupy kapitałowej Concordia, która prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych oraz

Panika bankowa się rozszerza. Znika kolejny amerykański bank

firmy Odeon Capital. - "Wstrzykiwanie" depozytów to tymczasowe rozwiązanie. To wyłącznie kupowanie czasu, ale obawy pozostają - twierdzili zgodnie amerykańscy analitycy. Jak wcześniej informował "The Wall Street Journal", dyrektor generalny JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon od

Reddit wybiera się na giełdę. Dotychczas to jego użytkownicy mieszali na Wall Street

dopiec rekinom z Wall Street, które grały na spadki cen akcji popularnej sieci sklepów z grami - Gamestopu. Prowadzeni przez użytkownika DeepFuckingValue amatorzy giełdowi z Reddita zaczęli wtedy masowo skupować akcje firmy, windując jej wycenę do niebotycznych rozmiarów. W efekcie wielkie fundusze

Capital Service przydzieliło obligacje serii B i C o łącznej wartości 3,2 mln zł

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Capital Service S.A. dokonało przydziału 2160 sztuk obligacji serii B i 1050 sztuk obligacji serii C, podała spółka. "Obligacje serii B i obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

prowadzi działalność w zakresie usług drukarskich w sektorze opakowań. Innova 6 jest spółką komandytowo-akcyjną, inwestycyjną o zmiennym kapitale będącą zarezerwowanym alternatywnym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy kapitałowej Innova Capital. W koncentrację będzie

Adventum International kupił Poznańskie Centrum Finansowe od Peakside Capital

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Adventum International, zarządca funduszy inwestycyjnych z siedzibą na Malcie, przejął od Peakside Capital Advisors budynek biurowy Poznańskie Centrum Finansowe o powierzchni 18 tys. m2, podał Peakside Capital. "

Everest Capital przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł

prowadzonej działalności gospodarczej oraz poręczeniami" - czytamy w komunikacie. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO Catalyst, podano również. Everest Finanse, do której należy spółka Everest Capital prowadzi

Chcesz zdobyć stypendium Kulczyka? Kończy się czas na zgłoszenia

programowych obejmujących praktyczne strony zarządzania firmami. Eksperci i międzynarodowi mentorzy Zajęcia w ramach programu MBA for Startups będą prowadzić wybitni eksperci akademiccy z SGH oraz zaproszeni przez InCredibles polscy i zagraniczni mentorzy współpracujący z programem Sebastiana Kulczyka. Na

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Covid-19 może wpłynąć na obniżenie skonsolidowanego zysku operacyjnego netto (NOI) Capital Park za II kwartał 2020 roku o ok. 45% na skutek redukcji opłat z tytułu najmów, podała spółka. "W pierwszych miesiącach 2020 roku na całym świecie gwałtownie rozprzestrzenił się

Erbud wykona dla spółki Capital Parku park handlowy Vis Vis w Warszawie

Capital Park Maciej Mędrek, cytowany w komunikacie. Za projekt architektoniczny centrum handlowego odpowiada firma Archicon, autor koncepcji m.in. trójmiejskiej Ergo Areny. Komercjalizację obiektu prowadzi firma BOIG, która jest na etapie zaawansowanych negocjacji umów najmu

Capital Park miał 31,32 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Capital Park odnotował 31,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W pierwszych

Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Rozpoczynający działalność fundusz VC Movens Capital zamierza zainwestować 58 mln zł w polskie firmy technologiczne będące na wczesnym etapie rozwoju i mające potencjał do rozszerzenia swojej działalności na skalę globalną, podał fundusz

Abris przejął pakiet akcji spółki ITP, działającej na rynku medycyny estetycznej

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Nept Holdings sarl, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., sfinalizowała przejęcie pakietu akcji ITP - polskiej firmy działającej na rynku medycyny estetycznej, podał Abris

Capital Park liczy na zamknięcie finansowania dla ARTN na początku 2016 r.

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Capital Park liczy na finalizację organizacji finansowania dla projektu rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie (ARTN) na początku przyszłego roku, poinformowała ISBnews dyrektor operacyjny grupy Kinga Nowakowska

Innova Capital inwestuje w słoweńską grupę Trimo

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Innova Capital podpisała wiążącą umowę nabycia 97,45% udziałów w Trimo d.d. i 44,9% udziałów w Trimo MSS, d.d., jak również całkowitego zadłużenia bankowego od 10 słoweńskich banków i innych instytucji kredytowych. Planowane zamknięcie

Aurec Capital kupił inwestycję 'Puławska 186' za ponad 100 mln zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Aurec Capital Poland za ponad 100 mln zł kupił od Matexi Polska inwestycję "Puławska 186", w której powstanie ponad 200 mieszkań przeznaczonych na wynajem, podała spółka JLL, która doradzała inwestorowi przy zakupie nieruchomości

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha

MCI.Private Ventures FIZ zakończył emisję obligacji o wartości nom. 30 mln zł

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w ciągu kilku dni zapisów zamknął publiczną ofertę obligacji serii P1A o wartości nominalnej 30 mln zł, podał MCI Capital. "Szybka sprzedaż całej serii obligacji to dowód na to, że

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

Concordia Capital przez Assicurazioni Generali, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w liczbie zapewniającej

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę, 20 lipca, na Catalyst, podała giełda. " Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1) wyznaczyć dzień 20

Atlas Estates zakończył budowę Capital Art Apartments

Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Atlas Estates otrzymało od nadzoru budowlanego ostateczne pozwolenie na użytkowanie zawierającego 76 mieszkań budynku E2 wchodzącego w skład osiedla Capital Art Apartments, podała spółka. Pozwolenie na użytkowanie oznacza zakończenie projektu

GPW planuje utworzenie rynku Private Market opartego o Blockchain

niepublicznym. GPW zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny, co ma być zachętą dla funduszy VC do wychodzenia z inwestycji przez rynek publiczny. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji

PCM: Cena w wezwaniu Hitachi Capital nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu Hitachi Capital Polska za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podał PCM. "W ocenie zarządu spółki, zaproponowana w wezwaniu cena akcji nie

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

się też ze Szkołą Główną Handlową. W latach 2001-05 prowadził tam badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Później współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture

Unibep zbuduje 307 mieszkań na Woronicza w Warszawie dla Okam za 61 mln zł netto

realizowaną przez emitenta dla grupy kapitałowej Okam Capital, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej

Atlas Estates sprzedał 92% lokali w 3. etapie Capital Art Apartments w Warszawie

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) - Atlas Estates sprzedał dotychczas 92% z 265 mieszkań w III etapie inwestycji Capital Art Apartments w Warszawie. Zamknięcie sprzedaży w projekcie spodziewane jest w bieżącym roku, poinformował prezes Reuven Havar. Spółka otrzymała już ostateczne

EQT VI złożyło wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Nordic Aviation Capital

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) ? EQT VI Limited z siedzibą w Guernsey złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Nordic Aviation Capital A/S z siedzibą w Danii, podał Urząd. Wniosek wpłynął 10