capital dokonała

PFR Ventures: Wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 169 mln zł w II kw. br.

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji venture capital w Polsce wyniosła 169 mln zł w II kwartale 2020 roku, wynika z raportu podsumowującego transakcje na polskim rynku venture capital (VC) przygotowanego przez PFR Ventures. Od kwietnia do czerwca 2020 r

PCM III ma zgodę UOKiK na przejęcie Prime Car Management 

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Prime Car Management (PCM) przez Pollen Street Capital III (PCM III), co oznacza ziszczenie się warunku prawnego wezwania

MCI Capital przydzielił obligacje serii J na łącznie 66 mln zł

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - MCI Capital dokonał przydziału 66 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 66 mln zł, podała spółka. Na początku grudnia MCI Capital uchwalił emisję

Spółki zależne Murapolu wyemitowały obligacje o łącznej wartości ok. 108 mln zł

Warszawa, 30.12.2016 (ISBnews) - Spółki zależne Murapolu - TP III Capital (TPIII), TP XVII Capital (TPXVII), TP XIX Capital (TPXIX) - dokonały emisji i przydziału obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 108 mln zł, podał Murapol. TPIII wyemitowała

Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Zgromadzenie inwestorów MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 przyjęło zmiany w statucie dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital, zrzeka się części swoich praw wynikających z

Spółki zależne Murapolu wyemitowały obligacje o łącznej wartości 205,45 mln zł

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Spółki zależne od Murapolu - MFM Capital 2, MFM Capital 3, MFM Capital 4, MFM Capital 5 i MFM Capital 6 dokonały emisji i przydziału obligacji o łącznej wartości nominalnej 205,45 mln zł, poinformowała spółka. "

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. "Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane

Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PCM

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Hitachi Capital Polska kontroli nad Prime Car Management (PCM), co oznacza spełnienie warunku w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi, podała spóła

Copernicus Capital TFI chce ponownego rozpatrzenia sprawy zw. z karą KNF

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że spółka nie naruszyła art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie KNF były podmioty z

Copernicus Capital TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia PAI FIZ

FIZ), podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 maja br., sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się dokonać poprzez przejęcie przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontroli nad funduszem Polish Alternative Investment Fundusz

Fundusz Icos zainwestuje 20 mln euro w sektor spożywczy i biochemikaliów

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Icos Capital Fund III zainwestuje 20 mln euro w scale-upy, skupiające się na rozwijaniu oprogramowania oraz technologii na potrzeby produkcji w przemyśle: rolno-spożywczym, biochemikaliów i nowoczesnych materiałów, poinformowało Narodowe Centrum

PCM: Cena w wezwaniu Pollen Street Capital odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu Pollen Street Capital za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podał PCM. "W ocenie zarządu spółki, mając na uwadze [dokonane analizy], oraz biorąc pod

Capital Park: Zawarto umowę dot. zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.

, poinformował Capital Park. "Warunkiem nabycia przez Mirelf udziałów jest, m.in., uzyskanie przez Mirelf zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji" - czytamy w komunikacie. Nabycie udziałów będzie skutkowało

Ryvu Therapeutics: NodThera pozyskała prawie 227 mln zł finansowania

Sanofi Ventures (fundusz koncernu farmaceutycznego Sanofi). W podwyższeniu biorą udział również obecni akcjonariusze F-Prime Capital Partners, 5AM Ventures, Sofinnova Partners i Epidarex Capital. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach całej serii B udziały Ryvu Therapeutics wyniosą 4,8

Capital Park przydzielił obligacje serii M o wartości nom. 15,13 mln euro

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Capital Park przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 15 125 tys. euro, poinformowała spółka. "Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Niedawne podjęcie przez MCI Capital uchwały o upoważnieniu do podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma charakter przyszłościowy i nie wiąże się z żadnymi skonkretyzowanymi obecnie planami, poinformowała wiceprezes i

Abris sfinalizował zakup większościowego pakietu Velvet Care

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners, dokonała zakupu większościowego pakietu udziałów Velvet Care, poinformowały spółki. Transakcja została też zatwierdzona

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

zbycie 298 741 975 sztuk akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, spółki utworzonej i istniejącej pod prawem ukraińskim, na rzecz Dragon Capital Investments Limited, spółki zarejestrowanej na Cyprze, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., spółki

Capital Service przydzieliło obligacje serii D o łącznej wartości 1,7 mln zł

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) - Capital Service S.A. dokonało przydziału 1 770 sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 1,7 mln zł, podała spółka. "Obligacje serii D są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela, o

Capital Service wyemitował obligacje serii E i E1 o łącznej wartości 3,2 mln zł

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Capital Service dokonał przydziału 1600 sztuk obligacji serii E oraz 1600 sztuk obligacji serii E1 o wartości nominalnej po 1 000 zł każda, podała spółka. "Obligacje serii E są obligacjami piętnastomiesięcznymi

Akcjonariusze WDM Capital za podwyższeniem kapitału o maks. 9,75 mln zł

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze WDM Capital upoważnili zarząd do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł na okres trzech lat, poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru

Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). "Fundusze Venture Capital, uruchomione przez PFR Ventures, rozpoczęły inwestowanie w połowie 2019

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 59 w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - W Polsce przeprowadzono 59 transakcji fuzji i przejęć w IV kw. 2017 r., czyli o 3 więcej aniżeli w analogicznym okresie 2016 r., wynika z raportu "M&A Index Poland" przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital

Capital Service przydzielił obligacje serii F1 o wartości nominalnej 3,5 mln zł

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Capital Service dokonał przydziału 3,5 tys. obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł, a także podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii G w trybie niepublicznym, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki

CD Capital strategicznym partnerem Prairie w projekcie kopalni koło Lublina

też zrealizować opcje o wartości kolejnych 13 mln AUD. Dodatkowo CD Capital ma prawo pierwszeństwa do dokonania kolejnej inwestycji w wysokości 55 mln AUD, w szczególności w fazie budowy kopalni węgla kamiennego pod Chełmem - sztandarowego przedsięwzięcia Prairie Mining" - czytamy w komunikacie

Capital Service przydzieliło obligacje serii B i C o łącznej wartości 3,2 mln zł

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Capital Service S.A. dokonało przydziału 2160 sztuk obligacji serii B i 1050 sztuk obligacji serii C, podała spółka. "Obligacje serii B i obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela

DM WDM rozpoczął proces poszukiwania inwestora

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Dom Maklerski WDM zdecydował o rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora, który będzie wspierał spółkę w dalszym rozwijaniu jej podstawowej działalności, podała firma. "Po dokonaniu analizy możliwych scenariuszy

MCI.PrivateVentures FIZ wyszedł z inwestycji w lifebrain AG

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG, poinformował MCI Capital. Spółka dokonała również

PZU: Witelo ma umowy z 3 funduszami venture capital, zainwestował 100 mln zł

. DN Capital zarządza obecnie środkami o wartości ponad 370 mln euro w 4 funduszach. Fundusz zobowiązał się do dokonania co najmniej jednej inwestycji w Polsce. Według partnera zarządzającego Evolution Equity Partners Richarda Seewalda, polskie firmy zmienią rynek w ciągu

Start-upy spod rosyjskich bomb. Firmy pracują, a fundusze inwestują mimo wojny

rzeczywistości. Musieliśmy natychmiast ewakuować stamtąd wszystkich pracowników i ich rodziny. Część przeniosła się na zachód Europy, ale większość jest w Kijowie i Iwano-Frankiwsku - wspomina Vartanian. Venture Capital w czasie wojny Vartanian jest także twórcą i partnerem zarządzającym najaktywniejszego w

Rosja znalazła i spłaciła 117 mln dol. odsetek. Wizja bankructwa na chwilę odłożona

czy jednak ruble? Już wcześniej bowiem Siluanow deklarował, że przez sankcje płatności na rzecz wierzycieli z "wrogich" krajów będą dokonywane w rublach. William Jackson, główny ekonomista rynków wschodzących w Capital Economics cytowany przez CNBC, wyjaśniał, że chociaż niektóre rosyjskie

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

przewiduje aktualnie konieczności dokonania w dającej się przewidzieć przyszłości odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych lub niefinansowych" - podsumowano. Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w

Capital Service przydzielił obligacje serii G o łącznej wartośc nomin. 15 mln zł

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Capital Service dokonał przydziału łącznie 15 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako

Capital Park: Polska jest gotowa fundusze i spółki REIT

, uczestnicy zarobili od utworzenia funduszu 39,6% (24% w formie dochodu oraz 16% w formie wzrostu wyceny certyfikatu inwestycyjnego), Capital Park podjął decyzję o utworzeniu kolejnego produktu tego typu. "Pod koniec roku dokonaliśmy refinansowania portfelowego, obejmującego 8

Getback przydzielił obligacje serii MN o wartości nominalnej 6,43 mln zł

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Getback dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii MN o łącznej wartości nominalnej 6 430 000 zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały zarządu oraz zaoferowane poprzez

Sunfish Partners inwestuje w spółkę programistyczną PerfOps

w przeciągu najbliższych czterech lat. "Sunfish Partners to fundusz venture capital z Berlina, specjalizujący się w inwestowaniu w polskie startupy, wykorzystujące najnowsze technologie z zakresu deep tech. Założyciele dokonali już pierwszej inwestycji w PerfOps

Capital Park wykupił przedterminowo obligacje serii A o wartości 55 mln zł

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Capital Park dokonał przedterminowego wykupu 550 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda w celu umorzenia, podała spółka. "Cena nabycia w ramach przedterminowego wykupu była równa wartości

Pięć funduszy venture capital PFR Ventures zainwestowało pierwsze 40 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - PFR Ventures uruchomiło 29 funduszy venture capital, 5 z nich dokonało już pierwszych inwestycji na łączną kwotę 41,6 mln zł, poinformowała spółka. Finansowanie od zasilonych publicznymi pieniędzmi funduszy otrzymało 9 innowacyjnych spółek

Fundusze z Grupy MCI pozyskały 240 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2017 r.

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Fundusze z Grupy MCI pozyskały ze sprzedaży aktywów i pokrewnych transakcji w ub.r. ponad 240 mln zł. To o 75 mln zł więcej niż wyniosły ich inwestycje, poinformował MCI Capital. "Przeprowadzone transakcje

Ryvu: Realizujemy własną strategię, oczekujemy wzrostu wartości NodThery

. NodThera powstała w 2016 r., kiedy Ryvu Therapeutics (wówczas jako Selvita) wspólnie z Epidarex Capital stworzyło spółkę, do której wniosło prawa własności intelektualnej dotyczące projektu SEL212. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach całej serii B udziały Ryvu

KNF nałożyła na Calatrava Capital 700 tys. zł kary i wykluczyła z obrotu na GPW

miało miejsce w długim okresie. [...] Zdaniem Komisji, naruszenia dokonane przez Calatrava Capital w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanych raportów rocznych i raportów rocznych za lata 2012, 2013 i 2014 były istotne z punktu widzenia

Strata netto MCI Capital to 82,24 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 82,24 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF S.A. - podmiot z Grupy Tar Heel Capital - otrzymał bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Radpolem, podała spółka. "Wzywający niniejszym

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 40 emitentów, a akcje 2 emitentów (Getin Noble Bank i Gino

MCI Capital przyjął program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - MCI Capital przyjął program program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują emisje jednej lub więcej serii obligacji do

DM WDM: Rozpoczęła się transakcja odwrotnego przejęcia spółki WDM Capital

Warszawa, 05.01.2015 (ISBnews) - Nastąpił kolejny etap działań związanych z realizacją transakcji odwrotnego przejęcia WDM Capital - spółki zależnej Domu Maklerskiego WDM - w wyniku której większościowym akcjonariuszem dominującym spółki WDM Capital (pośrednio poprzez podmioty

Rosja zbankrutuje. Po raz drugi w ciągu ostatnich 25 lat

rublach. William Jackson, główny ekonomista rynków wschodzących w Capital Economics cytowany przez CNBC, wyjaśniał, że chociaż niektóre rosyjskie obligacje walutowe pozwalają na płatności w rublach, jeśli nie można ich dokonać w innych walutach, nie dotyczy to środowych płatności. Jackson zasugerował, że

Capital Park wyemitował euroobligacje na ok. 18 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln euro w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. i dodatkowo zrealizuje inny

Prairie Mining miało 19,38 mln AUD straty w r.fin. 2017/2018 (aktual./rozszerz.)

. "W minionym roku obrotowym część obligacji zamiennych CD Capital została przekształcona w akcje spółki, dzięki czemu nastąpiło wzmocnienie pozycji CD Capital - strategicznego partnera Prairie - w strukturze akcjonariatu. Wynikiem tego zdarzenia było ujawnienie, zgodnie z obowiązującymi standardami

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 38 emitentów, a akcje 3 emitentów (Atlantis, Korporacja

GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP2 o łącznej wartości 79,3 mln zł

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP2 o łącznej wartości nominalnej 79,3 mln zł, podała spółka. Obligacje serii PP2, z terminem wykupu przypadającym 10 maja 2020 r., zostały wyemitowane w ramach publicznego

GPW zakwalifikowała 39 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 39 emitentów, a akcje 2 emitentów przestały być

"The New York Times": Big Tech ostrzy sobie zęby na sport. Media się boją, ale stracić mogą obie strony

. - Pogłoski o śmierci pakietu kablowego są mocno przesadzone – powiedział Gerry Cardinale, założyciel i partner zarządzający Redbird Capital – funduszu, który dokonał wielu inwestycji w media sportowe. - To najlepsze miejsce dla kompleksowej oferty wszystkich dostępnych dyscyplin. Według Antenna

Venture Inc przydzielił 15 mln akcji oferowanych serii G

zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje oferowane. W związku z faktem, że inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15 mln akcji (...), przydział został dokonany bez redukcji zapisów" - czytamy w komunikacie

Piotr Sieradzan został prezesem Everest Investments

WDM Capital na Everest Investments, zmianę siedziby spółki z Wrocławia na Warszawę oraz wybrało nowych członków rady nadzorczej spółki. Akcjonariusze upoważnili zarząd do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł na

Shell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia od trzech spółek

. Wniosek wpłynął 3 lipca br., sprawa jest w toku, podano na stronie internetowej UOKiK. "Koncentracja ma dokonać się poprzez nabycie przez Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od spółek: BB Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzyn

Węgry porzucą rosyjski "bank szpiegów". Ale czy ten bank porzuci Budapeszt?

rosyjską spółkę IIB Capital. Jeden z tych dwóch wiceprezesów to Imre Laszlóczki, który od 1987 r. przez ponad 20 lat pracował w węgierskiej dyplomacji. "Rząd [Orbána] omówił rozwój sytuacji w następstwie sankcji i doszedł do wniosku, że chociaż Międzynarodowy Bank Inwestycyjny odegrał

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i

Navigator, Fordata: Liczba transakcji M&A w Polsce wrośnie o ok. 9% r/r w 2018r.

dokonane przez grupę. W listopadzie Grupa Adamed przejęła wietnamskiego producenta leków Dat Vi Phu za 177,2 mln zł. Spółka z branży farmaceutycznej chce rozbudowywać portfolio o nowe produkty oraz zwiększyć dynamikę sprzedaży na rynkach zagranicznych" - wymienił dyrektor Navigator Capital

MCI.PrivateVentures FIZ przydzielił obligacje o wartości nom. 40 mln zł

w komunikacie. W ramach oferty publicznej złożono 847 zapisów na 42 287 obligacji serii P1C, a przydzielone je 747 inwestorom. W związku ze zgłoszeniem zainteresowania przez inwestorów na liczbę obligacji przekraczającą wartość oferty fundusz dokonał redukcji zapisów

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 199 w 2018 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) przeprowadzonych w Polsce w 2018 r. wyniosła 199 wobec 204 transakcji odnotowanych rok wcześniej, podano w raporcie M&A Index 2018 Poland ", przygotowanym przez firmy Navigator Capital oraz Fordata

GetBack przydzielił obligacje serii MM o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Getback dokonał przydziału obligacji serii MM o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, a emisja doszła do skutku, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały Zarządu oraz

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Copernicus Capital TFI poszerzył swój portfel o inwestycje zagraniczne i dokonał zmiany nazw oraz polityk inwestycyjnych dwóch subfunduszy akcyjnych wchodzących w skład Copernicus FIO. Towarzystwo oczekuje, że napływy środków do tych funduszy na

CVC Capital Partners może zainwestować w Polsce ponad 1 mld euro

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - CVC Capital Partners traktuje Polskę jako rynek o najwyższym priorytecie, gdzie na inwestycje może przeznaczyć nawet ponad 1 mld euro, poinformował dyrektor funduszu Przemysław Obłój. "Region środkowoeuropejski

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

podjęciu decyzji przez zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o., będącej spółką zależną, o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od: - obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan Capital Holding sp. z o.o

Kulczyk Holding zbył 63% pakiet akcji Pekaesu na rzecz spółki funduszu Innova

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Kulczyk Holding (KH) i jego spółka zależna Kulczyk Investments (KI) zbyli na rzecz Strada Holding II S.?. r.l., należącej do Innova Capital, cały posiadany pośrednio 63% pakiet akcji Pekaesu, podała spółka. "Na

MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 45,12 mln zł zysku rok

Putin ma problem. Rosyjska gospodarka zaczyna trzeszczeć. Rubel pikuje, inflacja rośnie

ten trend poprzez dalszy wzrost kosztów importu. Innymi słowy, rosyjska waluta wpadła w błędne koło".  Jej zdaniem pole manewru rosyjskiego rządu się kurczy: rosyjscy przywódcy muszą teraz dokonać wyboru między walką z inflacją a wspieraniem wzrostu – dwoma kluczowymi czynnikami

Kredyt bez wkładu własnego - puszczają ostatnie hamulce. Witamy się z nową bańką

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest jak zombie. W ostatnich kwartałach praktycznie dokonał żywota - z powodu zaostrzonych regulacji KNF ws. udzielania kredytów i niskiej zdolności kredytowej wywołanej podwyżkami stóp procentowych Polacy przestali kupować mieszkania na własne potrzeby. Wartość

Uwaga na nowe oszustwo na kuriera. Bank się wypiera i ściga panią Krystynę. Ale jest na niego sposób

pani Krystyny, która mogła wcześniej paść ofiarą wycieku danych. Brakowało tylko kilku do zaciągnięcia kredytu czy przejęcia aplikacji bankowej - mówi Marcin Maj. Mateusz Radomyski z kancelarii Capital Legal zwraca uwagę, że owszem, każdy przypadek oszustwa warto zgłaszać na policję, ale szanse na

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

. fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners Ltd) lub inne podmioty wskazane przez pożyczkodawcę. Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach. Wniosek o uruchomienie powinien zawierać m.in. oświadczenie GetBack, że: (i) nie

Oferta akcji Venture Inc o szacowanej wartości 35 mln zł netto ruszy w czwartek

chce przeznaczyć na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych. Kwotę od 5 mln zł do 10 mln zł Venture Inc planuje wydać na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach

MCI.TechVentures może przeprowadzić do 5 nowych inwestycji w 2016 r.

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Fundusz MCI.TechVentures spodziewa się w tym roku przeprowadzenia do 5 nowych inwestycji, a interesuje się szczególnie projektami w zakresie wertykalnego e-commerce i fintech, poinformował partner w MCI Capital i zarządzający funduszem Sylwester

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 7 grudnia --Kongres Consumer Finance - II dzień --DBRS dokona przeglądu ratingu Polski --09:00: Posiedzenie Sejmu --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje w

Kalendarium ISBnews

. Górnictwa i Energii PIĄTEK, 7 grudnia --Planowane posiedzenie Sejmu --Kongres Consumer Finance II dzień --DBRS dokona przeglądu ratingu Polski --10:00: Główny Urząd

Elemental planuje przeprowadzenie akwizycji w Wielkiej Brytanii w tym miesiącu

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Elemental Capital, spółka zależna Elemental Holding, kontynuuje negocjacje w sprawie nabycia pakietu nie mniej niż 51% udziałów w spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp Brytyjskich i planuje

PKN Orlen rozpoczyna proces emisji euroobligacji

pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę Orlen Capital AB, PKN Orlen S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 roku" - podano w komunikacie. W połowie ub.r. Orlen Capital AB - 100-proc. spółka

NEPT Holdings z grupy Abris ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad ITP

wpłynął do UOKIK 3 sierpnia br. Koncentracja ma dokonać się w formie przejęcia wspólnej kontroli nad ITP oraz jej podmiotami zależnymi przez NEPT Holdings, Mirio Troi, Enrica Accettolę, Dominika Śliwowskiego oraz 365 Giorni. NEPT jest spółką holdingową prowadzącą działalność w

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

działalność poza Polską. "Dzięki zmianom, które dokonały się w Grupie INC na przestrzeni ostatnich trzech lat stworzyliśmy ekosystem usług wspierających małe i średnie spółki w pozyskiwaniu finansowania. Jesteśmy swoistym one stop shopem, na który składa się unikalne portfolio

Fundusz MCI sfinalizował transakcję sprzedaży Dotpay/eCard na rzecz Nets

% udziałów w kapitale zakładowym) spółki Dotcard, poinformował MCI Capital. "Spółka posiada 18 912 180 udziałów w kapitale zakładowym eCard stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym eCard. eCard posiada 4 000 udziałów w kapitale zakładowym Dotpay spółka z ograniczoną

Bank BPH będzie nadal prowadził działalność hipoteczną w Polsce

będzie odpowiedzialny GE. W ramach transakcji GE Capital i Alior Banku, Bank BPH zostanie podzielony na dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa: część obejmującą podstawową działalność bankową oraz część obejmującą portfel kredytów hipotecznych, a następnie zostanie dokonany

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 62 w IV kw. 2018 r.

fundusz należący do Tar Heel Capital udziałów Aludesign, producenta komponentów elementów aluminiowych, głównie na potrzeby branży meblarskiej. Przesłankami do dokonania inwestycji były potencjał dywersyfikacji sektorowej sprzedaży, możliwości produkcyjne oraz wysoka marżowość EBITDA na poziomie około 20

PFE FIZAN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia dla Firm

Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews) - Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (PFE FIZAN), należący do Copernicus Capital TFI, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia

Symbio Polska pozyskała od Capital Partners TFI środki na rozwój

komunikacie. Inwestycja w Symbio jest pierwszą istotną inwestycją oraz pierwszą inwestycją typu private equity dokonaną przez CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego subfundusze to CP Private Equity oraz CP Absolute Return. CP FIZ został uruchomiony przez TFI Capital Partners w 2014

Altus TFI nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu BPH TFI od GE

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) kontynuuje negocjacje w sprawie zakupu 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) od GE Capital, podał Altus. "Altus Towarzystwo Funduszy

PFR złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Krajowego Funduszu Kapitałowego

sierpnia, sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się dokonać w formie przejęcia przez Polski Fundusz Rozwoju kontroli nad Krajowym Funduszem Kapitałowym tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r

Prime Minerals przydzieliło obligacje serii B o łącznej wartości 111 mln zł

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Prime Minerals dokonało przydziału 444 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 111 mln zł, podała spółka. Według komunikatu, są to papiery dłużne, odsetkowe, niezabezpieczone o wartości nominalnej 250 tys. zł

Capital Park: Sprzedaż Eurocentrum i Royal Wilanów powyżej wartości księgowej

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Capital Park może dokonać jednoczesnej sprzedaży warszawskich biurowców Eurocentrum i Royal Wilanów w tym roku. Spodziewana cena ma być wyższa od wartości księgowej obiektów, poinformował ISBnews członek zarządu ds. inwestycji Marcin Juszczyk

KNF nałożyła kary pieniężne na dziewięć podmiotów

. zł oraz 100 tys. zł wobec stwierdzenia, że: - osoba fizyczna działając z MCI Capital S.A. oraz - MCI Capital S.A. "1) nie dokonały w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w ww

MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego

Kalendarium ISBnews

--10:00: Forum Cen Transferowych --11:00: Multiconsult Polska zaprezentuje raport "Rozwój kolei w Polsce PIĄTEK, 13 kwietnia --S&P dokona przeglądu ratingu Polski --09:30: Venture Capital

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, Giełda dokonała w dniu dzisiejszym kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów. Do segmentu Lista Alertów

INC planuje ok. 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r.

, że ostatnie 2-3 lata INC poświęciła m.in. na uporządkowanie grupy i dostosowanie się do nowych regulacji. "Dokonaliśmy zakupu domu maklerskiego, w którym rozszerzamy nasze kompetencje i m.in. w ramach tej instytucji prowadzimy platformę crowdinwestycyjną

Fordata/ Navigator: Najwięcej transakcji M&A w 2018 r. dotyczyło spółek MŚP

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Rynek fuzji i przejęć w Polsce w tym roku zdominowały (pod względem wartości transakcji) deale małe i średnie tzw. mid-capy (wartość 100-400 mln zł). Według raportu przygotowanego przez Navigator Capital i Fordata, w 2018 roku (do dnia

PKP Energetyka przygotowuje konsorcjum pod duży kontrakt na Litwie

pochodziło ze środków własnych spółki, a ok. 20% od klienta - PKP Polskich Linii Kolejowych. W październiku PKP Energetyka informowała, że zamierza dokonać inwestycji na łącznie 3,2 mld zł w latach 2017-2025, w tym na 1,65 mld zł do 2020 r. PKP Energetyka

X-Trade Brokers wznowił działania dot. wygaszenia działalności w Turcji

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - X-Trade Brokers podjął decyzję o wznowieniu działań mających na celu wygaszenie działalności na rynku tureckim i likwidacji spółki zależnej X Trade Brokers Menkul Degerler A.S, podała spółka. Zarząd dokonał także aktualizacji strategii grupy

Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A spadła do 52 w II kw. 2020 r.

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - W Polsce przeprowadzono 52 transakcje fuzji i przejęć w II kw. 2020 r., tj. o 11 mniej niż rok wcześniej, wynika z raportu "M&A Index Poland", przygotowywanego przez Navigator Capital i Fordata. Po stronie podmiotów przejmowanych