bvt sa

Przegląd prasy

--Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 7,81 mln zł w I kw. 2016 r. --Przychody segm. motoryzacyjego Marvipolu wzrosły o 28% r/r do 144 mln zł w I kw. --Altus TFI przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 FIZ --Indeks