budynek koszarowy

Marek Okniński

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

W przypadku gdy warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa wymóg wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego już budynku użyteczności publicznej a nie budynku zamieszkania zbiorowego wykazywanie się wykonaniem remontu w hotelu 5* nie może zostać uznane przez zamawiającego za potwierdzające wymagane doświadczenie.

Budynek użyteczności publicznej

Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Deweloperzy robią co chcą. To kompromitacja urzędników

Deweloperzy robią co chcą. To kompromitacja urzędników

, kompletną nieporadność tych wszystkich funkcyjnych konserwatorów, inspektorów, biurokratów. Jak to świadczy o urzędach konserwatorskich, jeżeli ich trzy różne wnioski dotyczące ochrony koszarowego budynku są odrzucane przez nadrzędne ministerstwo z powodu błędów formalnych? Fatalne są same przepisy, bo

Nowa siedziba firmy Swarovski w Gdańsku

Nowa siedziba firmy Swarovski w Gdańsku

podpisali na początku tego roku. Przy wyborze siedziby dla firmy znaczenie miały nie tylko wysoki standard budynku, wyjątkowa architektura czy dostępność miejsc parkingowych. Nowemu najemcy spodobał się całościowy projekt inwestycji Garnizon, który realizowany jest w duchu zrównoważonego rozwoju. – Ze