budownictwo socjalne pozyskiwanie środków

Doświadczenie w handlu? Na wagę złota

- Szkoda mi odchodzić. Wiem, że żaden człowiek nie jest niezastąpiony. Może na moje miejsce przyszedłby ktoś lepszy, ale co, jeśli będzie gorzej? - mówi Wojciech Knast, prezes wrocławskiego centrum handlowego Astra.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

razem z gminami zakładali spółki celowe, w których będziemy inwestorem finansowym, czyli pasywnym. Spółki celowe będą inwestowały np. w spółki komunalne potrzebujące dokapitalizowania (np. wodno-kanalizacyjne), ale może także w mieszkania komunalne i socjalne, w wyposażenie lokalnych szpitali. Albo w