budownictwo socjalne pozyskiwanie środków

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

razem z gminami zakładali spółki celowe, w których będziemy inwestorem finansowym, czyli pasywnym. Spółki celowe będą inwestowały np. w spółki komunalne potrzebujące dokapitalizowania (np. wodno-kanalizacyjne), ale może także w mieszkania komunalne i socjalne, w wyposażenie lokalnych szpitali. Albo w