bibliotekarz wynagrodzenie

Alina Pospischil

Lublin. Skrócony czas pracy. Czy na największej uczelni w mieście szykują się zwolnienia?

Lublin. Skrócony czas pracy. Czy na największej uczelni w mieście szykują się zwolnienia?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jednym z największych pracodawców w regionie. Uczelnia stanowi miejsce zatrudnienia dla ok. 2,9 tysiąca osób. Gdy z powodu pandemii jej drzwi zamknięto dla studentów, władze musiały podjąć decyzje związane z funkcjonowaniem UMCS w zupełnie nowym trybie.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

Nauczyciele przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego lub pomostówki. Jakie muszą spełnić warunki, by je otrzymać?

500 plus dla nauczycieli. Na co można wydać i jak je dostać?

Prowadząc zdalne lekcje podczas pandemii koronawirusa, nauczyciele wykorzystują własny sprzęt. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło im to zrekompensować, przyznając dofinansowanie w wysokości 500 zł.

Nauczycielskie przywileje i emerytury

Nauczycielskie przywileje i emerytury

czasie urlopu nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi i ma całkowity zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Czas pracy nauczyciela Chodzi o wspomniane pensum, czyli godziny spędzone przy tablicy. Wynosi ono od 18 do 30 godzin

Rząd hojny dla budżetówki - w budżecie na 2018 r. planuje podwyżki dla nauczycieli, policjantów, strażaków, pielęgniarek, ratowników...

Rząd hojny dla budżetówki - w budżecie na 2018 r. planuje podwyżki dla nauczycieli, policjantów, strażaków, pielęgniarek, ratowników...

zadowoleni. Jak wynika z naszych informacji, nauczyciele mogą dostać podwyżki kosztem bibliotekarzy i pedagogów. Koszty ich wynagrodzeń mogą zostać bowiem przerzucone na samorządy. To oznaczałoby, że choć nauczyciele dostaną obiecane podwyżki, to subwencja oświatowa będzie w przyszłym roku na podobnym

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jeśli tego nie zrobią, muszą pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Świadczenia kompensacyjne Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy oraz psychologowie, bibliotekarze

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

, muszą pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Świadczenia kompensacyjne. Jakie warunki trzeba spełnić? Prawo do nich mają nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, bibliotekarze i inni pracownicy pedagogiczni. Aby je otrzymać, należy spełnić

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

;Nowoczesne górnictwo made in Poland", wydanym przez Centrum im. Adama Smitha, znajduje się długa lista świadczeń spotykanych w niektórych polskich kopalniach, np.: - nagrody z okazji Dnia Górnika, obliczane na podstawie wynagrodzenia, niezależnie od wyników kopalni

Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych?

Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych?

powstania warszawskiego. Jeden z nich w PRL-u przez 25 lat był bibliotekarzem w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie. Minister Mariusz Błaszczak postanowił mu zmniejszyć emeryturę z 3 do 2 tys. zł. Kobieta, która jako 13-latka była łączniczką w powstaniu, straciła dwie trzecie emerytury, bo po

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają nauczyciele, wychowawcy, ale także psycholodzy, bibliotekarze i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach: *publicznych i niepublicznych przedszkolach, *szkołach publicznych i