bezrobocie unia europejska 00 10

Kalendarium ISBnews

koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za czerwiec WTOREK, 25 lipca --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - m.in. dane o stopie bezrobocia

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich (ZBP) nt. Pengabu i raportu InfoDOK --10:00: Konferencja prasowa Nextbike Polska nt. wyników i planów --10:00: Spotkanie prasowe PwC nt. raportu "Podatki i składki w krajach Unii Europejskiej

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 25 lipca --09:30: Konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z okazji podpisania umów na inwestycje drogowe --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny - m.in. dane o stopie bezrobocia, nowych

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Gobarto nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników --11:00: Konferencja WEI i PAIH "Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej" --12:00

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Gobarto nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników --11:00: Konferencja BOŚ nt. wyników --11:00: Konferencja WEI i PAIH "Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii

Kalendarium ISBnews

. wyników --10:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa BOŚ nt. wyników --11:00: Konferencja WEI i PAIH "Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej"

Kalendarium ISBnews

przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku --10:00: Konferencja prasowa CD Projekt nt. wyników --11:00: Konferencja WEI i PAIH "Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej" --12:00

Kalendarium ISBnews

. raportu "Podatki i składki w krajach Unii Europejskiej" --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018 --12:00: Konferencja prasowa Banku Millennium nt. wyników

Funt nadal silny wobec większości walut, rynek czeka na posiedzenie EBC

decyzji amerykańskiego Fed w sprawie przyszłości tamtejszej polityki monetarnej. Lokalnie ważne dane przedstawi Główny Urząd Statystyczny ? o godzinie 10:00 poznamy bowiem najnowsze dane na temat poziomu bezrobocia w Polsce. Prognozy wskazują na jego nieznaczny wzrost do poziomu 5,8% względem ostatniego

Kwestie regulacyjne niepokoją inwestorów posiadających akcje potentatów z USA

rok do roku. Te dane zostaną opublikowane o 10:00. Z innych ważnych odczytów danych ekonomicznych warto zwrócić uwagę na wskazania inflacji konsumenckiej i stopę bezrobocia w Unii oraz zamówienia fabryczne w USA. Dane z Unii mają być podane o 11:00. Oczekiwania to

Kalendarium ISBnews

Krajowych i Autostrad na wybór wykonawców na budowę dróg ekspresowych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020." PIĄTEK, 25 września -- Sejm: III dzień posiedzenia Sejmu --10:00

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na Fed, dane makro i rozstrzygnięcia ws. Brexitu

zwiększenia przeciętnego zatrudnienia o 2,9%. Następnie o 10:30 dane o zatrudnieniu spłyną z Wielkiej Brytanii, gdzie stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 4%. Z kolei o 11:00 niemiecki ZEW ma podać, że nastroje w gospodarce nieznacznie się poprawiły, jednak bieżące warunki do prowadzenia działalności

Wkład Obamy w Brexit

, 10:00 - Polska - stopa bezrobocia, 12:00 - Wielka Brytania - wskaźnik zamówień wg. CBI. Źródło: Komentarz walutowy z dnia 25.04.2016

Forum w Davos pozostanie dziś w cieniu wydarzeń w Londynie

powinno cieszyć rynki. To również dobra wiadomość między innymi dla polskich eksporterów. Premier May nakreśliła wczoraj ?plan B". Jednak analitykom nie wydaje się on wiele różnić od pierwotnej propozycji porozumienia z Unią Europejską. May powiedziała, że będzie bardziej elastyczna i otwarta oraz że

Dziś dla GPW ważna analiza techniczna oraz seria danych makroekonomicznych

3,4%). O 14:00 z kolei podana zostanie bazowa inflacja CPI, która ma wynieść 0,9% rdr. Spośród doniesień z zagranicy o 10:30 poznamy dane o zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii, gdzie stopa bezrobocia ma wynieść 4%. O 11:00 niemiecki ZEW opublikuje wskaźnik dotyczący nastrojów w biznesie i gospodarce, a

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

. W amerykańskich rozmowach handlowych jest tylko trochę spokojniej. Oczekuje się, że Światowa Organizacja Handlu zezwoli USA na naliczanie nowych ceł na przemysł lotniczy Unii Europejskiej. Powodem, na który powołują się Amerykanie, są subsydia dla tej branży w Europie. Tymczasem wydaje się, że

Zmiana ratingu Fitch? Dobre dane z Unii Europejskiej -Komentarz walutowy z dnia 07.07.2017

zanotować takie zjawiska. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:30 - USA - stopa bezrobocia, 17:00 - USA - półroczny raport FED na temat polityki monetarnej. Źródło: Zmiana ratingu Fitch? Dobre dane z Unii

Grecja pozostaje w centrum uwagi na rynku walutowym

wywołać odwrotną reakcję. Dziś też zostanie opublikowany raport z polskiego rynku pracy. O godzinie 10:00 GUS poinformuje na jakim poziomie ukształtowała się stopa bezrobocia w Polsce w maju br. Prognozowany jest jej spadek do 10,8% z 11,2% miesiąc wcześniej. Niezależnie jakie

Złoty pozostaje pod wpływem rynków globalnych

rozpoczęciu procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy może to zrobić rząd? Czy też musi o tym zdecydować parlament? Wyrok ten powinien być znany o godzinie 10:30. Oczekuje się, że Sąd podtrzyma wcześniejszą decyzję Trybunału, że potrzebna jest decyzja parlamentu. To już częściowo jest w

Wielka Brytania bez podwyżek stóp procentowych

. Wskazał na słabszy wzrost gospodarczy niż oczekiwano, a przede wszystkim na niepewne źródła wzrostu światowego. Wspomniał tutaj głównie Chiny i zapaść na rynku surowców, ale nie bez znaczenia jest też wolniejsza od oczekiwań poprawa sytuacji w będącej głównym partnerem handlowym Unii Europejskiej

Sądny dzień dla Wielkiej Brytanii

dopiero w 2017 roku. Oznacza to, że po 23 miesiącach deflacji czekają nas kolejne. Dziś w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 10:00 - Polska - stopa bezrobocia, 10:00 - Norwegia - decyzja w sprawie