bezrobocie statystyki wykres

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

względem relacji czynszu rynkowego z dochodami sytuacja w naszym kraju wciąż jest kiepska. Jednak dobra wiadomość jest taka, że czynsz zajmuje coraz mniejszą część comiesięcznych wydatków. Bartosz Turek powołuje się na statystyki GUS i Eurostatu, z których wynika, że pomiędzy rokiem 2003 i 2013 przeciętne

Nasze drogie mieszkania

powodów wycofanych. Pod koniec marca kupujący mieli do wyboru w sześciu objętych badaniem miastach ok. 47,7 tys. lokali. Pod koniec grudnia ubiegłego roku było ich nieco ponad 47 tys. Deweloperom nie mija więc inwestycyjny zapał, co widać również w statystykach. GUS podał, że w

Mało nowych hipotek, a deweloperzy zacierają ręce. Co się dzieje?

Mało nowych hipotek, a deweloperzy zacierają ręce. Co się dzieje?

więcej tyle samo chętnych na nowe mieszkania było w szczytowym okresie boomu na początku 2007 r. Optymizm wśród firm deweloperskich widać w statystykach dotyczących rozpoczynanych inwestycji oraz pozwoleń na budowę. GUS poinformował w tym tygodniu, że w pierwszych czterech

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

mógł przyspieszyć w 4q17 (wykres 3) wobec 4,8% r/r w 3q17. Spodziewamy się, że w 2018 dynamika konsumpcji przekroczy 4%. Przewidujemy kontynuację poprawy sytuacji na rynku pracy . Ze względu na ograniczenia podaży pracy dynamika zatrudnienia będzie wyhamowywać, a spadek stopy bezrobocia będzie coraz

Poranny komentarz rynkowy XTB - cięcie QE jednak w tym roku

ona przypadkowa. Jest to rezultat upiornej kombinacji niebezpiecznie niskiej inflacji, rekordowo wysokiej stopy bezrobocia, mocnego euro i słabych statystyk w handlu zagranicznym. Punktem zwrotnym była publikacja danych o inflacji w strefie euro za październik, kiedy spadła ona do poziomu 0,7%. Należy

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

zakładamy, że efekty cykliczne będą sprzyjały utrzymaniu solidnego wzrostu popytu na pracę. Jednocześnie stopniowe wygasanie efektu zmiany formy prawnej zatrudnienia (który mógł w minionych kwartałach ?podbijać" statystyki w ujęciu danych dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw), może w kolejnych

Poranny komentarz rynkowy XTB - rynek pracy wyznaczy kierunek

rządowe statystyki będą zaniżać efekt spowolnienia. Udany początek w Azji to jednak dobra wiadomość dla innych rynków - pozwoliła ona notowaniom kontraktu na S&P500 obronić wsparcie 1593 pkt. i na otwarciu w Europie widzimy wyraźne wzrosty. Czynnik chiński jednak należy monitorować. Naszym zdaniem

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

zatrudnienia (zmiana przepisów na początku 2016 r.). Dotychczas zakładaliśmy solidny wpływ tego czynnika w II poł. 2016 r. i stąd oczekiwaliśmy spowolnienia dynamiki zatrudnienia (efekt bazy) w II poł. 2017 r. Nie dysponując dokładniejszymi statystykami trudno ocenić, czy utrzymująca się silna dynamika

Jak się zmienią emerytury

punkty procentowe składki po stronie pracodawców dzisiaj, przynajmniej na czas kryzysu, (...) w sposób niewielki spowoduje domknięcie strumienia pieniędzy, który mógłby znaleźć się na rynku. Ponieważ dzisiaj tak to oceniamy i statystyki tutaj są dość jednoznaczne - firmy i przedsiębiorstwa nie są skłonne