bezrobocie statystyki wykres

Ireneusz Sudak

Mieszkanie prawem, choć towarem. Jaka jest prawda o rynku nieruchomości i cenach mieszkań

Mieszkanie prawem, choć towarem. Jaka jest prawda o rynku nieruchomości i cenach mieszkań

- Są cztery drogi do mieszkania: oszczędności, kredyt hipoteczny, czynsz lub podatki. Teraz zostały nam trzy, bo rynku hipotek nie ma. Polacy będą wynajmować mieszkania - mówi Paweł Sztejter, wiceprezes firmy doradczej JLL.

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

: "Wydaje się, co zresztą sugerują już niektóre badania, że pandemia koronawirusa trwale zmieni nawyki zakupowe gospodarstw domowych, tj. zakupy będą przede wszystkim ograniczane, co odzwierciedlać będą m.in. statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej. Być może na jej trwałe wzrosty przyjdzie nam

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

względem relacji czynszu rynkowego z dochodami sytuacja w naszym kraju wciąż jest kiepska. Jednak dobra wiadomość jest taka, że czynsz zajmuje coraz mniejszą część comiesięcznych wydatków. Bartosz Turek powołuje się na statystyki GUS i Eurostatu, z których wynika, że pomiędzy rokiem 2003 i 2013 przeciętne

Poranny komentarz rynkowy XTB - cięcie QE jednak w tym roku

ona przypadkowa. Jest to rezultat upiornej kombinacji niebezpiecznie niskiej inflacji, rekordowo wysokiej stopy bezrobocia, mocnego euro i słabych statystyk w handlu zagranicznym. Punktem zwrotnym była publikacja danych o inflacji w strefie euro za październik, kiedy spadła ona do poziomu 0,7%. Należy

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

mógł przyspieszyć w 4q17 (wykres 3) wobec 4,8% r/r w 3q17. Spodziewamy się, że w 2018 dynamika konsumpcji przekroczy 4%. Przewidujemy kontynuację poprawy sytuacji na rynku pracy . Ze względu na ograniczenia podaży pracy dynamika zatrudnienia będzie wyhamowywać, a spadek stopy bezrobocia będzie coraz

Poranny komentarz rynkowy XTB - rynek pracy wyznaczy kierunek

rządowe statystyki będą zaniżać efekt spowolnienia. Udany początek w Azji to jednak dobra wiadomość dla innych rynków - pozwoliła ona notowaniom kontraktu na S&P500 obronić wsparcie 1593 pkt. i na otwarciu w Europie widzimy wyraźne wzrosty. Czynnik chiński jednak należy monitorować. Naszym zdaniem

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

zakładamy, że efekty cykliczne będą sprzyjały utrzymaniu solidnego wzrostu popytu na pracę. Jednocześnie stopniowe wygasanie efektu zmiany formy prawnej zatrudnienia (który mógł w minionych kwartałach ?podbijać" statystyki w ujęciu danych dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw), może w kolejnych

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

zatrudnienia (zmiana przepisów na początku 2016 r.). Dotychczas zakładaliśmy solidny wpływ tego czynnika w II poł. 2016 r. i stąd oczekiwaliśmy spowolnienia dynamiki zatrudnienia (efekt bazy) w II poł. 2017 r. Nie dysponując dokładniejszymi statystykami trudno ocenić, czy utrzymująca się silna dynamika

Jak się zmienią emerytury

punkty procentowe składki po stronie pracodawców dzisiaj, przynajmniej na czas kryzysu, (...) w sposób niewielki spowoduje domknięcie strumienia pieniędzy, który mógłby znaleźć się na rynku. Ponieważ dzisiaj tak to oceniamy i statystyki tutaj są dość jednoznaczne - firmy i przedsiębiorstwa nie są skłonne