autorem założeń

sprawdź też:

autor

Ewa Łętowska

Łętowska do Gadomskiego: Pana pytania mają wykazać moją ignorancję

Łętowska do Gadomskiego: Pana pytania mają wykazać moją ignorancję

Owszem, klient banku w prawie unijnym jest z założenia konsumentem, stroną słabszą - z uwagi na doświadczenie i możliwości kontraktowe. To żaden nonsens.

Przemoc ekonomiczna doczekała się definicji ustawowej. Ministerstwo Rodziny: jest coraz częściej stosowana

Już nie przemoc w rodzinie, ale przemoc domowa - takie zmiany wprowadza w projekcie nowelizacji ustawy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort w końcu dostrzegł, że do aktów przemocy dochodzi także wśród osób żyjących bez ślubu. Projekt wprowadza też nową definicję przemocy ekonomicznej

Kiedy następuje upadłość firmy

Żadna firma czy osoba nie ma takiej "mocy sprawczej", aby ogłosić swoją upadłość.

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych . Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą

Firmy kupują fałszywe opinie o produktach, płacą za dobre recenzje. Takie oszukiwanie konsumentów będzie niedługo zakazane

Firmy kupują fałszywe opinie o produktach, płacą za dobre recenzje. Takie oszukiwanie konsumentów będzie niedługo zakazane

Zmiany narzuca unijna dyrektywa Omnibus, o której innych i stotnych założeniach pisaliśmy przed tygodniem. Strona polska musi ją implementować do 28 listopada tego roku i wprowadzić w życie od 28 maja 2022 r. Najpierw przetestuj produkt, potem podziel się opinią Jak wynika z badań przeprowadzonych

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

decyzję o terminie jaki wyznaczy wykonawcy na założenie przekonujących wyjaśnień. Wydaje się, że ze względu na sprawny przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wystarczający należy uznać termin 2 – 3 dniowy na udzielenie wyjaśnień odnośnie wpływu powiązań pomiędzy

W siedem lat zarobił na bankach 36 tys. zł. Jak? Korzystał z promocji

W siedem lat zarobił na bankach 36 tys. zł. Jak? Korzystał z promocji

rzeczywiście, obecnie w bankowych promocjach do zdobycia jest zwykle po kilkaset złotych.  Np. Bank Millennium promuje swoją kartę kredytową - za jej założenie można dostać 300 zł do wykorzystania na Allegro. Wystarczy złożyć wniosek przez serwis internetowy banku i zawnioskować o kartę z limitem

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

skonstruować pozostałe oceniane elementy oferty, by jego oferta była nadal konkurencyjna. Sama istota ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opiera się, bowiem na założeniu, że każdy wykonawca zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach, które odpowiadają

Ojcowie chronieni przed zwolnieniem jak matki. Rząd ogłosił projekt zachęcający do posiadania dzieci

Ojcowie chronieni przed zwolnieniem jak matki. Rząd ogłosił projekt zachęcający do posiadania dzieci

, że nikt nam tego nie może odmówić - mówił premier Mateusz Morawiecki, który wraz z minister Marleną Maląg oraz Barbarą Sochą, wiceminister rodziny i polityki społecznej i pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej, przedstawili założenia projektu Strategii Demograficznej 2040. Premier

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

certyfikatów lub uiszczać opłatę zastępczą w określonych warunkach. Jak wynika z założeń, popyt na "białe certyfikaty" ma wzrosnąć, co ma się przełożyć na zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Zaproponowano także środki alternatywne do certyfikatów - programy i

Giganci technologiczni oskarżeni o dławienie konkurencji i praktyki monopolistyczne

Giganci technologiczni oskarżeni o dławienie konkurencji i praktyki monopolistyczne

;Wszystkie duże organizacje przyciągają uwagę organów regulacyjnych i w Amazon jesteśmy otwarci na taką analizę. Jednak duże firmy nie są z definicji dominujące, a założenie, że sukces może być jedynie wynikiem antykonkurencyjnych działań, jest po prostu błędne."

Nie bawmy się statystyką - Witold Gadomski odpowiada Cezaremu Mechowi

Nie bawmy się statystyką - Witold Gadomski odpowiada Cezaremu Mechowi

metodę statystycznie poprawną, ale wnioski, jakie wyciągają z badań, unieważniają przyjęte przez nich założenie. Autorzy opracowana przyznają, że dla uproszczenia założyli, iż nie zostały podjęte żadne reformy w celu przyspieszenia wzrostu PKB po wprowadzeniu euro w badanych krajach oraz w krajach

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2% w założeniach scenariusza pesymistycznego w efekcie wpływu koronawirusa na gospodarkę, szacuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) W scenariuszu podstawowym

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, co z zakazem handlu w niedzielę. Przepisy zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, co z zakazem handlu w niedzielę. Przepisy zgodne z konstytucją

sprawę, niezależnie od tego, czy wniosek złożyli pracodawcy. Wyrembak również wyszedł z tego samego założenia. Dodatkowo wyrok jego zdaniem bazował "na zbyt lakonicznych wywodach". – Wniosek spełnił warunki merytorycznego rozpoznania i na to rozpoznanie zasługiwał – stwierdził

Programiści z Trójmiasta stworzyli aplikację ułatwiającą zamawianie dań na wynos

Programiści z Trójmiasta stworzyli aplikację ułatwiającą zamawianie dań na wynos

gastronomiczna aplikacja HelpEat powstało w jeden weekend, cały czas trwają nad nią prace i przygotowywane są aktualizacje mające na celu łatwiejsze korzystanie z niej. Jak mówi Katarzyna Maślanka, głównym założeniem twórców i twórczyń było to, żeby aplikacja jak najszybciej trafiła do

The Dust ujawni we IX projekt gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego J. Piekary

ogromne zainteresowanie wydarzeniem, zdecydowaliśmy się podzielić konferencję na trzy panele skierowane do mediów, inwestorów oraz fanów. Na konferencji zaprezentujemy zespół, który już od kilku miesięcy pracuje nad projektem, założenia do gry i koncepcje świata. Przedstawimy także harmonogram oraz plan

Klik, klik, tu cyfryzacja: nowe zawody, nowy lider

Klik, klik, tu cyfryzacja: nowe zawody, nowy lider

tempo, to jak się do niej przygotować? Jak pokierować swoją karierą, jak patrzeć na obecne miejsce pracy? Czy to naprawdę dotyczy każdego?Odpowiedź brzmi: po stokroć TAK. Najważniejsze to mieć świadomość zmian i się z nimi oswajać. Jesteśmy tak zaprogramowani przez naturę, że z założenia nie lubimy

To straszne słowo: dług. Raport fundacji Przyjazny Kraj

To straszne słowo: dług. Raport fundacji Przyjazny Kraj

publicznych ustabilizuje się na poziomie 3,24 proc. PKB, a dług publiczny wyniesie średnio ok. 58 proc., czyli znacznie wyżej niż przed pandemią, ale ciągle poniżej konstytucyjnego limitu długu 60 proc. To wszystko przy założeniu, że nie nastąpią żadne kroki w kierunku konsolidacji finansów publicznych i

Morawiecki w "raju wydatkowym". Rozda pierwsze miliardy z "Polskiego ładu", ale komu?

Morawiecki w "raju wydatkowym". Rozda pierwsze miliardy z "Polskiego ładu", ale komu?

1 lipca Mateusz Morawiecki ogłosił nabór pierwszych wniosków na inwestycje z "Polskiego ładu", na początek za 20 mld zł. Mówił o założeniach programu "Polski ład", m.in. o rozwiązaniach podatkowych i doinwestowaniu pomijanych dotąd regionów. - Ten deficyt rozwojowy będziemy

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

Jak w każdej dobrej konfiturze najważniejsze są owoce jedynie dosłodzone cukrem, tak samo jest z polskim członkostwem w Unii Europejskiej. Owoce to możliwość swobodnego założenia firmy, sprzedaży swoich towarów do każdego kraju czy znalezienia pracy gdziekolwiek się chce. Cukier

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

co do e-licytacji komorniczych - Założenia tego rozwiązania są słuszne, ale jak zwykle diabeł tkwi właśnie w tych w szczegółach - mówią dziś komornicy i mówili posłowie opozycji zgłaszający poprawki do ustawy podczas prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Nie podobało się między

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

uzasadnieniu regulacji. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm. Jak wynika z danych przedstawionych senatorom przez Ministerstwo Rozwoju, środki na ten cel w wysokości około 2,7 mld zł mają zostać zabezpieczone w ramach Funduszu

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

epidemii[1]. Wskazane powyżej rozwiązanie formalno – prawne miało w założeniach ustawodawcy dać szansę wykonawcom zamówień publicznych na zachowanie płynności finansowej niezbędnej do realizacji inwestycji publicznych oraz stworzyć poczucie bezpieczeństwa, że zapisy umów będą uwzględniały zmianę

Zmiany klimatu - gratulacje dla Bidena, rozliczenie Obamy

się niewiarygodne, generując bardzo zróżnicowane zakresy szacunków, które są bardzo wrażliwe na określone założenia. Na przykład ważnym wynikiem jednej z popularnych wersji tych modeli jest to, że powinniśmy zaakceptować globalne ocieplenie o 3,5°C w stosunku do poziomów sprzed epoki przemysłowej

Robota jest dla robotów. I terapeutów robotów. Oto zawody przyszłości

rozpoczyna wdrożenie zupełnie nowego modelu edukacji, uwzględniającego samodzielne projektowanie ścieżki kształcenia przez studentów oraz intensyfikuje współpracę z otoczeniem biznesowym. Zgodnie z założeniami nowego modelu to student przy wsparciu tutora w roli mistrza będzie decydował, czego i w jaki

Zamówienia w czasie epidemii

służyć zwalczaniu lub zapobieganiu szerzenia się epidemii), 3. zdefiniował czy wydatkowanie środków dotyczy dostaw, usług, robót budowlanych. Uwzględniając ratio legis wprowadzenia art. 46c do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawodawca przyjął założenie, że

Zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

. Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu. Autorem jest: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu

Gliński chce dotować księgarnie. Ale te bez tęczowych flag czy błyskawic Strajku Kobiet

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Instytutem Książki ogłosiły program „Certyfikat dla małych księgarni", który z założenia ma być wsparciem dla małych i niezależnych księgarni w całej Polsce. Do końca roku niewielkie księgarnie otrzymają w sumie 3 mln zł. - do

Jak może rozprzestrzeniać się epidemia koronawirusa? Sprawdzamy na przykładzie grypy. Są dwa scenariusze

: geograficzne, demograficzne, migracyjne, a nawet ukształtowanie terenu konkretnych miast czy metropolii, i badać różne scenariusze rozprzestrzeniania się choroby.  Jeśli wirus rozprzestrzenia się bez jakichkolwiek interwencji służb rządowych, przy założeniu dużej podatności na nowy szczep wirusa, czyli

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, które przewidują docelowe posługiwanie się fakturami elektronicznymi w zamówieniach publicznych . Obecnie

NIK weźmie pod lupę tarcze antykryzysowe. Sprawdzi, czy pomoc rozdano sprawiedliwie

wszystkich i pomogła przetrwać biznesom - mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Jak podaje Napiórkowski, choć PFR, autor tarczy finansowej, był relatywnie elastyczny i przychylił się do części postulatów branży, to i tak pomoc nie dotarła do 75 procent prowadzących firmy w tym sektorze

Analizy Online: Subkonto ZUS może przynieść wyższą wypłatę na emeryturze niż OFI

254,57 zł i 154,06 zł. "Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione założenia, oszacowaliśmy, że przeciętna miesięczna wypłata z Otwartego Funduszu Inwestycyjnego na emeryturze wynosić może około 205,54 zł dla mężczyzny i 136,25 zł dla kobiety. W przypadku subkonta w ZUS

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 5,6% r/r w I poł. 2019

powróci" - powiedział partner zarządzający Grant Thornton Tomasz Wróblewski, cytowany w komunikacie. Według Grant Thornton jeśli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika wzrostu o 5,6% utrzyma się w II półroczu, to w całym 2019 roku przyjętych zostałoby 21 457 stron

PwC: Liczba inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji może wzrosnąć o ok. 10% r/r

wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu ma on uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem

Przyszłość pod znakiem Passwordless

opowiedzieli się wszyscy specjaliści oceniający projekt pod kątem technicznym. – Naszym głównym założeniem było stworzenie technologii pozwalającej na łatwe i globalne wdrożenie tzw. wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA), a więc podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i firm – tłumaczy

Czarna lista krajów, które nie dbają o klimat. Polska w ogonie świata

? – Unia może stać się wzorem ochrony klimatu, jeśli w ramach zielonej odbudowy gospodarczej po kryzysie spowodowanym przez pandemię koronawirusa ustali ambitne cele klimatyczne na 2030 rok, zgodne z założeniem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C – mówi Jan Burck, jeden z autorów

Resort finansów pracuje nad przepisami dotyczącymi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

W myśl założeń Ordynacji podatkowej klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie do wszystkich podatków państwowych (z wyjątkiem podatku od towarów i usług) i samorządowych, nie obejmie natomiast opłat i innych należności publicznoprawnych

WiseEuropa: Łańcuch dostaw energii wiatrowej to dziesiątki tys. miejsc pracy

rozstrzygnięcia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce wpłyną nie tylko na polski system energetyczny, ale też na krajowych dostawców pracujących na rzecz branży" - czytamy w raporcie. Autorzy założyli dwa możliwe scenariusze - stagnacji (bazujący na założeniach Polityki

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

elektrowni, pod znakiem zapytania stoi też jej ubezpieczenie. "Nasze założenia są bardzo konserwatywne - przyjmujemy, że ceny prądu będą stale i dość szybko rosły, a elektrownia uzyska dodatkowe przychody z rynku mocy. Zakładamy też bardzo powolny wzrost cen uprawnień do

TechPoranek. Jeff i MacKenzie Bezosowie oficjalnie po najdroższym rozwodzie w historii

; - poinformowała para na Twitterze na trzy dni przed 55. urodzinami Bezosa. Byli ze sobą 25 lat. Ukończyli razem Uniwersytet w Princeton, ale poznali się dopiero na Wall Street, w firmie D.E. Shaw. Pobrali się w 1993 r., rok przed założeniem Amazona przez Bezosa. Mają czwórkę dzieci: trzech synów i adoptowaną

PAIiH zarekomendowała 40 podmiotów do grantów z projektu PMT na rynki ZEA, Kenii

zawiera analizę stanu przedsiębiorstwa i wskazuje cele ekspansji. Jedni grantobiorcy stawiają na sprzedaż, inni planują założenie spółki" - powiedziała Manikowska. Jak dodała, już niebawem do grona beneficjentów projektu dołączą wnioskodawcy wyłonieni w drugiej

Kryzys demograficzny u bram, więc PiS idzie na całość. Będzie 500 plus, 1000 plus, 400 plus

założeń tego dokumentu. A badania, o których mówią autorzy, były raczej sondażami. Przecież można było skorzystać z badań opartych na solidnych fundamentach naukowych, takich jak "Rodziny i Pokolenia (GGP)" prowadzonych w całej Europie według ustalonej przez światowych i europejskich demografów

TechPoranek. Stany pozwalają na cenzurowanie internetu

celach przestępczych”, której autorem jest Rosja. W założeniu nowy dokument ma przyczynić się do walki z cyberprzestępczością. Jednak według Stanów Zjednoczonych i ich zachodnich sojuszników ten nowy dokument tak naprawdę posłuży do stworzenia globalnych norm zachowań w cyberprzestrzeni, które

Spółka w Nowej Zelandii - atrakcyjne miejsce dla Twojego biznesu

na celu prowadzenie działalności w postaci instytucji trustu lub założenia spółki LTC . Czym charakteryzują się powyższe konstrukcje w kontekście cech systemu podatkowego, który sprzyja ochronie majątku oraz

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

orzekającego fakt, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy . Należy przy tym wyraźnie

OFE w przededniu likwidacji. Rząd chce ratować oszczędności przed suwakiem

, podczas spotkania z dziennikarzami.  Jak tłumaczyła minister, ustawa dopełnia to, co było założeniem reformy emerytalnej z 1999 r., której celem było powstanie kapitałowego filaru w systemie emerytalnym. Wtedy jednak nie ustalono, kto i jak będzie wypłacał pieniądze emerytom.  Zdaniem autorów

Neutralność klimatyczna w 2050 roku? Państwa UE raczej sceptyczne

przeanalizowanych przez ekspertów strategii NECP już dziś wyłania się brak wystarczających do osiągnięcia celu na 2050 rok ambicji. Zawierają one wprawdzie założenia na lata 20., ale jeśli państwa już na tym etapie złapią zaległości, potem będzie im je trudno nadrobić. - Nasza praca pokazuje, że państwa

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Sztuczna inteligencja "made in Poland"? Jan Paweł II w tle, pomija aspekt ochrony środowiska

potrzebne od zaraz Jak takie założenia ocenia rynek? - To dobry krok wpisujący się w tendencje obowiązujące w krajach UE i OECD, ale miejmy świadomość, że jest to jedynie akt o charakterze wewnętrznym, który ustanawia ogólną strategię. Wymagać będzie wdrożenia ustawowego w każdej sferze, w którą sztuczna

Szykuje się nowy podatek. "Pomysł na wywarcie ekonomicznej presji na niezależne media w Polsce"

;społecznej – ustalił portal wPolityce.pl . To prawicowy portal założony przez braci Jacka i Michała Karnowskich i czytany przez zwolenników obecnej władzy. Wydawcy, nadawcy, Facebook, Google, kina, outdoor Autor tekstu o planach wprowadzenia nowej składki solidarnościowej donosi, że ma ona objąć nie

Dyskusja o OFE: Na ile są one potrzebne naszej gospodarce?

Skarbiec-Emerytura. Sugerował, że mogło dojść do "płatnego lobbingu", bo raport został sfinansowany ze środków organizacji pracodawców Lewiatan, którego członkiem są m.in. instytucje zarządzające OFE. Grabowski wezwał autorów raportu do ujawnienia modelu i założeń

Instytut Staszica: Exit tax to idea sprzeczna z założeniami Konstytucji Biznesu

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Realizacja takich planów, jak podatek od niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, tzw. exit tax jest sprzeczna z założeniami Konstytucji Biznesu. Może także spowodować pogorszenie przyjaznego klimatu wokół inwestycji w Polsce, uważa

Analityczka: Australia wykonała robotę dla wszystkich. Przyszła kolej na Polskę

Twitter będą zobligowane do aktywnego śledzenia wszelkiej treści publikowanej bezpośrednio przez użytkowników.  Coś jak tantiemy w przemyśle muzycznym? - Założenie jest podobne. W obu tych przypadkach chodzi o wynagradzanie autorów treści za wykorzystanie ich dzieł. Platformy

TVP i kobiety tańczące na rurze. Reporterom "dobrej zmiany" udało się skompromitować samych siebie

przeciągu 48 godzin. Przyznawanie tych środków opierało się na oświadczeniach o spadku obrotów wywołanych wybuchem pandemii, składanych przez prowadzących biznesy w dobrej wierze, ale pod rygorem odpowiedzialności karnej. Takie było założenie tego programu - na polecenie pisowskiego rządu zresztą, by

NFT, anony i tajne grupy na Discordzie. Zaglądamy do świata wirtualnych dzieł sztuki

poprzez wspieranie (a co najmniej niekrępowanie) NFT w wymiarze growym i artystycznym wykształcić silniejszy przemysł kulturowy (z założenia wysokomarżowy, skalowalny, łatwo eksportowalny) - dodaje twórca Wirtualnej Polski. - Społeczność, którą zgromadził Brański, jest wspaniała i zawsze bardzo pomocna

IJ: Wzrost PKB z inwestycji w miks energetyczny może wynieść ok. 310 mld zł

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB wynikający z inwestycji w transformację polskiego miksu energetycznego zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) może wynieść ok. 310 mld zł, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego "

Forum Energii: Brakuje długofal. polityki w ciepłownictwie i efektywności energ.

; - czytamy także w raporcie. "Wyliczyliśmy w poprzednim raporcie, że na wszystko (w tym wymianę instalacji, rozbudowę sieci itd.) potrzeba ok. 410 mld zł do 2050 r. Przy założeniu scenariusza 'business as usual' dodatkowe wydatki ok 200 mld zł" - dodał dyrektor Forum

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

. Za pomocą zagranicznych wehikułów korporacyjnych można przeprowadzić proces założenia fundacji prywatnej, powołanie trustu bądź wykupienia polisy annuitetowej w celu najlepszej ochrony majątku firmy. Autor

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

miesięcy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich kategorii umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a nie tylko umów na roboty budowlane. W założeniach Ustawodawcy wprowadzona regulacja powinna poprawić płynność finansową firm, a przede wszystkim obniżyć po ich stronie koszty realizacji umowy w zakresie

Capital Park będzie partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach

. Założenia Nowego Wełnowca oraz wykonana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna są spójne z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic, który przygotowany został z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Grunty pod budowę dzielnicy zostały zbadane oraz przeanalizowane pod kątem wskazania

Biedronka wprowadza na półki markę wspierającą LGBT

polityki wychodząc z założenia, że to przeszkadza w interesach, a narodowiec czy lewicowiec jeść muszą. Wyjątkiem jest tu Ikea, która regularnie sprzedaje w czerwcu - miesiącu dumy społeczności LGBT+ - tęczowe torby na zakupy Frakta. Podobnego rodzaju akcje specjalne są po to, aby robić szum (co autor

PiS bierze się do budżetowej reguły wydatkowej. Ma ją zacieśnić, ale najpierw wybory

KPO to potężny dokument liczący ok. 500 stron. Znalazło się w nim także miejsce dla finansów publicznych i planowanych reform, które w założeniu mają je wzmocnić. „Stabilne i przejrzyste finanse publiczne to również jeden z warunków zrównoważonego wzrostu” – czytamy w dokumencie

Księgarni Hiszpańskiej grozi zamknięcie. Właściciele: dotarliśmy do ściany

inicjatyw prospołecznych. Były tam organizowane imprezy promujące kulturę hiszpańską i latynoską, spotkania z polskimi autorami albo wydarzenia związane chociażby z Festiwalem Równych Praw. Dotrwać do normalnych czasów  Niestety, Księgarnia Hiszpańska, podobnie jak wiele innych lokali, znalazła

Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów fiskusa z podatnikami

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń nowej Ordynacji podatkowej, która ma w całości i na nowo uregulować kwestie procedury podatkowej i relacji podatnik - organy podatkowe. Projekt zawiera także nowe metody polubownego rozstrzygania sporów podatnika z fiskusem

Stop Bankowemu Bezprawiu: W jednym prof. Balcerowicz ma rację. Wyroki TSUE nie zmieniły stanu prawnego

dochodami poniżej 2 tys. zł, przy założeniu, że w Warszawie koszty stałe utrzymania rodziny wynoszą 1800 złotych. Bankowcy mieli przekonanie, że zarobią nawet na takich klientach. Nawet jak przestaną spłacać kredyt, to szybko zlicytują ich majątek na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule

Gospodarka w pandemii. Dziś wszystkie prognozy gospodarcze są niewiarygodne

gospodarka zostanie uruchomiona. W przyszłym roku ma być odwrotnie – grecka gospodarka wzrośnie o 7,9 proc., a polska tylko o 4,1 proc. Ekonomiści przyjęli proste założenie, że im większy spadek, tym silniejsze odbicie. Z całym szacunkiem dla ekonomistów pracujących dla Komisji Europejskiej, te

Nowe zmiany w KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało założenia zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany m.in. w postępowaniu przymuszającym, obowiązek składania wniosków do KRS w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku

Elektrownie węglowe przynoszą gigantyczne straty. "System energetyczny bez węgla to nieuchronność ekonomiczna"

42 proc. światowych elektrowni węglowych przynosi straty, a do 2040 r., ze względu na wysokie koszty paliwa, straty będzie przynosić 72 proc. elektrowni. I to przy założeniu, że przepisy dotyczące cen emisji dwutlenku węgla nie zostaną zaostrzone, a koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza nie

KGHM ogłosił nabór do konkursu w ramach programu 'GovTech Polska'

zgłaszanych przez podmioty zaangażowane w projekt - instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa, podano. "Udział w programie łączy się z założeniami naszej strategii na lata 2019-2023, której jednym z filarów jest e-przemysł. Zaangażowanie w poszukiwanie i wdrażanie

Podatek od reklam zmiażdżony przez ekspertów. Co rząd chce wprowadzić kuchennymi drzwiami?

reklamowych całej branży prasowej. Beneficjentami tego rozwiązania będą niewątpliwie wspomniane megaplatformy, niepłacące w Polsce podatków, które – zgodnie z projektem (art. 20) – ma objąć składka wynosząca 5 proc. - przypomina zarząd Izby Wydawców Prasy. Z dużym niepokojem założenia

Hakerzy ujawnili pół miliona adresów mailowych zwolenników Nawalnego

Hakerzy, włamali się do serwisu free.navalny.com, założonego w ramach akcji poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Za jego pomocą, zwolennicy opozycjonisty, zgłaszali chęć udziału w demonstracji, którą współpracownicy Nawalnego mieli zwołać, po zebraniu 500 tys. chętnych.   Wśród wykradzionych

Ekskluzywna marka hotelarska będzie zarządzać krakowskim Hotelem Royal

, że będziemy mogli dalej posługiwać się nazwą „Royal”, która jest silnie związana z historią tego wyjątkowego miasta. Jednym z założeń PHH jest również dbanie i pielęgnowanie hotelarskich tradycji, tam gdzie znajdują się historyczne budowle, takie jak hotel Royal, który przez wiele lat był

Ile zarabia polski bloger? Jeden z nich ujawnił przychody, ponad 340 tys. zł rocznie

tych, którzy myślą o tzw. rozwoju marki osobistej i zaczynają karierę od założenia bloga, tekst może być pouczający, bo pokazuje, że z samego pisania bloga nie da się utrzymać. Można jednak dobrze zarabiać, występując z prelekcjami w firmach i na konferencjach, zasiadać w jury branżowych

Kiedy i ile miejsc pracy pochłonie cyfryzacja? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

istniejących dziś technologii jest możliwa, według tej prognozy, najwcześniej w 2037 r., a przy założeniu scenariusza średniego około 2055 r. Które sektory najszybciej będą się zmieniać? W czołówce jest transport i obsługa magazynów (narażenie na automatyzację sięga tu średnio 51 proc.), w dalszej

Coraz mniej pracujących, coraz więcej klientów ZUS. Wiek emerytalny w Polsce jest za niski

w wieku przedprodukcyjnym, która obecnie wynosi blisko 7 mln, po okresowym wzroście (do 2022 roku) zacznie spadać, osiągając w 2080 roku poziom o 1,6 mln niższy niż w 2020 r. Populacja osób w wieku produkcyjnym (według założenia mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat), obecnie

PiS uderza w Biedronkę. W Sejmie jest już projekt ustawy wymierzonej w sieć

przez internet Solidarność w swoich założeniach ustawowych patrzy wąsko - jak to śpiewał raper Łona: „Patrz trochę węziej. Patrz trochę węziej". Związkowi cały czas wydaje się, że jest w XX wieku. Tymczasem zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy i nie może dotyczyć handlu

Wyrok ws. aborcji namiesza w emeryturach, 500+ i prawie karnym? Prof. Rzepliński: "TK usunął racjonalność z systemu"

rzeczywiście należałoby uwzględnić „nowy” początek życia w wielu miejscach systemu prawnego. Jeżeli założeniem byłoby pozostawienie wszystkiego „po staremu”, to najprostszym rozwiązaniem byłoby dodanie dziewięciu miesięcy do wieku, który obecnie jest w ustawach. Nic nie stoi na

Hotel Arłamów na sprzedaż? Pośrednikiem ma być biuro szczecińskiego księcia nieruchomości

założenia finansowo-inwestycyjne w języku polskim i angielskim prognozę finansową po zakończeniu inwestycji w wydziale rehabilitacji i leczenia roczne sprawozdania finansowe za lata 2014-2019      Dalsze informacje na żądanie. Istnieje również możliwość nabycia pakietu

W PPK można zyskać, i to bardzo dużo. Zaskakujący raport i wyliczenia

wydają się OFE. Rząd zapowiedział likwidację OFE, przy czym członkowie OFE mają mieć wybór: albo przenoszą środki do FUS, albo przekazują na prywatne indywidualne konta emerytalne, ale z potrąceniem 15 proc. opłaty przekształceniowej. Pandemia wstrzymała tę reformę, ale jej założenia w połączeniu z całą

Pyramid Games ma umowę na produkcję gry na bazie uniwersum 'CEO Slayer'

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Pyramid Games zawarł umowę z Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, autorem uniwersum pn. "CEO Slayer" opisanego w książce pt. "CEO Slayer. Pogromca Prezesów" oraz opowiadaniu pt. "CEO Slayer. Pierwszy raz", podała spółka

Podatek od reklam, czyli bicz na wybrane przez rząd media

szeroko pojętą kulturę, w tym zapewnić medialny pluralizm. Jednocześnie jednak obłożenie podatkiem tych samych mediów w wielu przypadkach zagrozi ich gospodarczej egzystencji, a tym samym – wbrew założeniom projektodawcy – zuboży ich liczbę" - piszą prezes ZPPM Teresa Wierzbowska i

Listy z ZUS straszą. Co ósmy Polak gra w totolotka, żeby mieć pieniądze na emeryturę

taką jak wszyscy Listy ZUS straszą, ale nie wszystkich Badanie pokazuje, że aż 59 proc. młodych Polaków liczy na to, że ich emerytura od ZUS (łącznie z OFE) będzie zbliżona do otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Tak optymistyczne założenia mamy mimo listów, które przysyła ZUS, które tylko na krotko

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

założeniu stabilnego trendu wzrostowego w najbliższych latach, wynika z raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z PFR TFI. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ogromna szansa dla firm na pozyskanie nowych klientów. Korzyści z BIZ jest jednak znacznie więcej. To

Facebook i Twitter inwestują w newslettery. Najlepsi mogą na tym zarobić

- Facebook pracuje nad narzędziem do newsletterów dla niezależnych autorów i dziennikarzy - donosi  "The New York Times" , który powołuje się na swoich informatorów chcących zachować anonimowość. Nowa usługa największego portalu społecznościowego na świecie znajduje się ponoć jeszcze

3 dni i już pierwsza wpadka. Polfejs, portal dla narodowców, ukradł regulamin

W założeniu Polfejs to alternatywa dla Facebooka. Według narodowców amerykański portal ogranicza wolność słowa, bo często blokuje hejterskie, rasistowskie, antysemickie i nacjonalistyczne treści - posty, komentarze czy nawet całe fanpage'e. Wobec tego polscy narodowcy postanowili stworzyć

Ile zarobi na "Polskim ładzie" osoba dostająca 1100 zł brutto? 2 zł miesięcznie. To nie pomyłka

. A ile wobec tego dostanie w chwili obecnej na rękę osoba zarabiająca 1100 zł brutto? Będzie to 872,12 zł. Czyli w „Polskim ładzie" zyskuje całe 2 zł. Zyskuje? To też nie jest pewne. Nie wiadomo, jakie są założenia tego kalkulatora. Bez wątpienia konieczność opłacania składki zdrowotnej

Stracimy miliardy, bo rząd nie chce wyrzec się węgla

, nie krytykując technologii, ale biorąc pod uwagę opinie wielu polskich ekspertów, że nie da się ich wybudować na czas. Pozostawili założenia z PEP2040 co do wzrostu popytu na prąd (średnio 1,7 proc. rocznie w latach 2018-2040) oraz co do przyrostu mocy w instalacjach fotowoltaicznych i morskich

Cyfrowa białoruska emigracja. "Chcę żyć w wolnym kraju, w którym nie muszę się ciągle bać"

-białej. To niesprawiedliwe mieszkać w takim kraju. Nie chcę ciągle się bać, że policja może mnie zatrzymać bez żadnego powodu. Że nie będę w stanie udowodnić, że jestem niewinna, bo na Białorusi nie ma prawa. Nie czuję się bezpiecznie i przeraża mnie myśl o założeniu tutaj rodziny - dodaje. W porównaniu

Budżet stabilny, ale szału nie ma. "Nie powinniśmy mieć deficytu"

, ale nie miał stabilnej większości. Ostatecznie Jarosław Kaczyński nie zdecydował się skorzystać z tej furtki. Tak chyba będzie i tym razem, bo posłowie właśnie przegłosowali ustawę budżetową na 2019 r. Jej najważniejsze założenia to deficyt na poziomie 28,5 mld zł (wydatki 416 mld 794 mln 520 tys

Przegląd informacji ze spółek

większej niż 50 tys. sztuk, w cenie 26,8 zł za jedną akcję, podała spółka. Gaming Factory zaprezentował strategię rozwoju i ogłosił najbliższe plany. Model spółki zakłada produkcję własnych tytułów oraz wydawanie w ciągu roku około 10 gier. Wśród kluczowych założeń Gaming Factory

Szykujcie się na zatykanie nosów. Zamiast ochrony przed smrodem rząd przygotował kolejny bubel

. Bartosz Kwiatkowski z fundacji Frank Bold (pomaga społecznościom protestującym przeciwko budowie dużych hodowli) wytyka błędy w projekcie: – Autorzy założyli, że im więcej DJP, tym uciążliwsza hodowla, co jest prawdą. Znamy jednak przypadki mniejszych ferm i chlewni, które potrafią być zapachowo

Fintechy i meditechy mają szanse znaleźć inwestorów. European Start-up Days w Katowicach już w połowie maja

tysięcy przedsiębiorców gotowych zainwestować w innowacje. – Pierwszy na drodze do sukcesu jest pomysł. Wychodząc z tego założenia, chcemy wspierać projekty, które mając zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce biznesowej, mogą poprawić nasze życie, dostęp do edukacji, diagnostykę, leczenie, a

Nie ma szans na odwrót aut z dróg. Te liczby pokazują, że miasto bez samochodów to bajanie

pandemii koronawirusa nawet podwójnie błędnym założeniem. Gdyż badanie przeprowadzone przez Center Automotive Research (CAR) z Duisburga pokazało właśnie, że liczba pojazdów na niemieckich drogach rośnie. Przeczy to powszechnie szerzonej tezie, że samochody powoli tam zanikają. Co więcej, jeśli weźmie się

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

niezagospodarowany i podatny na nowe inwestycje. Kolejne pozytywne wyniki gospodarcze oraz ekonomiczne sprawiają, że Macedonia staje się coraz widoczniejsza na mapie biznesu Europy. Zagraniczni inwestorzy, którzy chcą ulokować aktywa w tym kraju, mogą skorzystać z szybkiego i łatwego procesu założenia spółki przy

Pracodawcy RP: Dzięki PPK aktywa funduszy emeryt. mogą sięgnąć 17% PKB w 2030 r.

wobec 9,3% PKB obecnie, uważają Pracodawcy RP. "Jeżeli założenia autorów ustawy się sprawdzą i znaczna część objętych zmianami pracowników i pracodawców będzie płacić składkę do PPK, szacujemy, że aktywa funduszy emerytalnych w Polsce wzrosną z obecnych 9,3% PKB do ponad

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

– ponieważ środki na jej finansowanie będą pochodziły – przynajmniej w założeniu – ze składek) oraz z subkonta (tę emeryturę można nazwać quasi-zaopatrzeniową, gdyż projektodawcy zakładają, że środki na nią będą pochodziły z budżetu państwa). Natomiast z drugiego filaru - resztek w OFE

Projekt noweli o opłatach abonamentowych RTV skierowany do Sejmu

rozwiązań, spowoduje, że jej skutki w skali całego roku szacować można dopiero na 2018 r. W braku innych danych, przy założeniu tego samego poziomu opłat, szacuje się w przybliżeniu zamknięcie całości wpływów w 2018 r. w tej ostatniej kwocie" - czytamy dalej. Autorzy

Handel i zakupy po obostrzeniach. Zasady i pułapki. Ile osób w Biedronce? Czy można płacić gotówką? Co z prohibicją?

, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane”. Czy w sklepach mogą nam odmówić przyjęcia gotówki? Nie. Nadal w każdej

Moda na radia internetowe. Przygoda - tak, tylko skąd wziąć pieniądze

marketingu. Partyzanckie początki sprawiły nam autentyczną radość. Ale partyzantka zaraz minie, niech tylko twardo staniemy na nogach. Budujemy studio, co nie przeszkadza nam z założenia nadawać z dowolnego miejsca na ziemi. Tym się wyróżniamy na tle innych. Ja pod koniec sierpnia prowadziłem audycje