automotive components

Pierwszy inwestor w Częstochowskiej Strefie Ekonomicznej likwiduje firmę. To GST Automotive Safety

Do końca 2020 roku ma zakończyć się proces likwidacji spółki GST Automotive Safety - pierwszej firmy, którą zbudowano na terenach częstochowskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ACE rekomenduje wypłatę 0,07 euro na akcję dywidendy za 2014 rok

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,07 euro na akcję z zysku netto za rok 2014, podała spółki. "Rada zadeklarowała również konieczność kontynuacji tymczasowego zawieszenia

Sześciu członków rady dyrektorów ACE złożyło rezygnacje

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Do przewodniczącego rady dyrektorów Automotive Components Europe (ACE) wpłynęły rezygnacje od członków rady: Witolda Franczaka, Krzysztofa Geruli, Rafała Lorka, Piotra Nadolskiego, Janusza Płocicy i Grzegorza Stulgisa, podała spółka

Zysk netto ACE wzrósł r/r do 3,3 mln euro w I półr. 2015 r.

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 3,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,53 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto ACE zmniejszył się r/r do 1,54 mln euro w 2014 r.

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,09 mln euro wobec 4,46 mln

GIS podniosła cenę w wezwaniu na ACE do 16,2 zł

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Grupo Industrial Saltillo (GIS) zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu na 100% akcji Automotive Components Europe (ACE) do 16,2 zł za akcję, tj. o 20% w porównaniu do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 13,5 zł podała GIS. Spółka rozważy

Akcjonariusze ACE zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Automotive Components Europe (ACE) zdecydowali o przeznaczeniu 1,45 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 euro na akcję, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zwyczajnego

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Grupo Industrial Saltillo (GIS) nabędzie w wezwaniu akcje Automotive Components Europe (ACE) pomimo niespełnienia warunku objęcia zapisami 95% wszystkich walorów ACE, podała spółka. GIS zastrzegało wcześniej taką możliwość

ACE: GIS ma 100% akcji w spółce

Warszawa, 24.12.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) otrzymała oficjalne zawiadomienie od Grupo Industrial Saltillo (GIS), zgodnie z którym GIS nabył łącznie 21 230 515 akcji ACE, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i reprezentujących 21 230 515 głosów na

GIS rozpoczął przymusowy wykup wszystkich akcji ACE

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Grupo Industrial Saltillo (GIS) poinformował o wykonaniu swojego prawa do przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Automotive Components Europe (ACE), poinformowała spółka. "Cena oferowana przez GIS w

Zysk netto ACE wzrósł r/r do 1,44 mln euro w III kw. 2015 r.

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,04 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Grupo Industrial Saltillo ogłosiło wezwanie na 100% akcji ACE po 13,5 zł za szt.

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Grupo Industrial Saltillo (GIS) ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę, podano w ogłoszeniu. Zapisy będą przyjmowane od 17

Strata netto ACE wyniosła 0,03 mln euro w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 0,03 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,48 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto ACE spadł r/r do 43 tys. euro w III kw. 2014 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 43 tys. euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 0,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

ACE: Wzywający GIS to dobry partner, ale oferowana cena nie jest godziwa

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - W związku z wezwaniem na akcje Automotive Components Europe (ACE), ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo (GIS), rada dyrektorów uważa, że GIS jest potencjalnie dobrym partnerem dla spółki, ale oferowana w wezwaniu cena 13,5 zł za akcję nie

ACE zwiększyło sprzedaż wolumenową o 12,1% r/r do 8,9 mln części w III kwartale

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) ? Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) w III kwartale br. zwiększyła się o 12,1% r/r i osiągnęła poziom 8,9 mln części. Skumulowany (I-III kw.) wzrost sprzedaży wolumenowej ogółem wyniósł 12,6%, osiągając poziom 29,2 mln

ACE zwiększyło sprzedaż wolumenową o 14,1% r/r do 10,1 mln części w II kwartale

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) ? Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) w II kwartale 2015 roku zwiększyła się o 14,1% w ujęciu r/r i osiągnęła poziom 10,1 mln części. Skumulowany (półroczny) wzrost sprzedaży wolumenowej ogółem wyniósł 12,9% osiągając

ACE oczekuje pozytywnego wpływu wzrostu wolumenów na wyniki grupy w I kw.

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) zwiększyła się o 11,8% w skali roku do 10,2 mln części w I kwartale 2015 r. Osiągnięty wzrost wolumenów będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy za I kwartał, podała

ACE liczy na wzrost sprzedaży powyżej rynku w 2015 roku

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) ? Automotive Components Europe (ACE) liczy na wzrost sprzedaży powyżej rynku w 2015 roku, wynika z raportu spółki. "W odniesieniu do nadchodzących miesięcy 2015 roku, i w zależności od zaawansowania projektu w

ACE wyraża wątpliwości wobec kandydatury Grzegorza Stulgisa do rady dyrektorów

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Automotive Components Europe (ACE) wyraża wątpliwości związane ze stosownością potencjalnego wyboru Grzegorza Stulgisa na dodatkowego niezależnego i niewykonawczego dyrektora spółki (co proponuje Aviva OFE) jako znaczącego akcjonariusza

ACE przewiduje roczne wydatki inwestycyjne w kwocie niemal 6 mln euro w 2015 r.

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) ? Automotive Components Europe (ACE) przewiduje roczne wydatki inwestycyjne w 2015 roku w kwocie blisko 6 mln euro wobec zainwestowanych 5,3 mln euro w 2014, podała spółka. "W kontekście oczekiwanego ciągłego

Przegląd informacji ze spółek

& Engineering (CTE) wypracowało 0,37 mln zł przychodów w IV kw. ub.r., podała spółka. Do przewodniczącego rady dyrektorów Automotive Components Europe (ACE) wpłynęły rezygnacje od członków rady: Witolda Franczaka, Krzysztofa Geruli, Rafała Lorka, Piotra Nadolskiego, Janusza Płocicy i

Przegląd informacji ze spółek

. Automotive Components Europe (ACE) otrzymała oficjalne zawiadomienie od Grupo Industrial Saltillo (GIS), zgodnie z którym GIS nabył łącznie 21 230 515 akcji ACE, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i reprezentujących 21 230 515 głosów na walnym zgromadzeniu spółki i stanowiących 100% łącznej liczby

Przegląd informacji ze spółek

zapłatę za markę Gracja w wysokości 1,85 mln zł w ramach transakcji leasingu zwrotnego marki, podała spółka. Grupo Industrial Saltillo (GIS) ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

, jedynej notowanej na GPW spółki logistyczno-intermodalnej, podał Kulczyk Holding. Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) w II kwartale 2015 roku zwiększyła się o 14,1% w ujęciu r/r i osiągnęła poziom 10,1 mln części. Skumulowany (półroczny) wzrost

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 4,20 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. roku finansowego spółki 2014/2015 (IV kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 4,00 mln USD straty kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie. Automotive Components Europe (ACE) liczy na wzrost sprzedaży powyżej rynku w 2015

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć z obrotu akcje Automotive Components Europe (ACE) od 10 lutego br. na wniosek spółki, podała giełda. Sąd umorzył postępowania w sprawie upadłości Hawe - z wniosku spółki i z wniosku Open Finance Obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Molchan, zastępując Ewę Szlachetkę. Grupo Industrial Saltillo (GIS) poinformował o wykonaniu swojego prawa do przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Automotive Components Europe (ACE), poinformowała spółka. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Przegląd informacji ze spółek

najmniej 2 mln zł, poinformowała spółka. Grupo Industrial Saltillo (GIS) zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu na 100% akcji Automotive Components Europe (ACE) do 16,2 zł za akcję, tj. o 20% w porównaniu do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 13,5 zł podała GIS. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) w III kwartale br. zwiększyła się o 12,1% r/r i osiągnęła poziom 8,9 mln części. Skumulowany (I-III kw.) wzrost sprzedaży wolumenowej ogółem wyniósł 12,6%, osiągając poziom 29,2 mln części, podała spółka. PKP Polskie Linie

Przegląd informacji ze spółek

i wolumenów, podało DPD Polska. Akcjonariusze Automotive Components Europe (ACE) zdecydowali o przeznaczeniu 1,45 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 euro na akcję, podała spółka. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Przegląd informacji ze spółek

convenience. Grupo Industrial Saltillo (GIS) nabędzie w wezwaniu akcje Automotive Components Europe (ACE) pomimo niespełnienia warunku objęcia zapisami 95% wszystkich walorów ACE, podała spółka. GIS zastrzegało wcześniej taką możliwość. Acciona Energia

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. OPTeam odnotowało 0,58 mln zł zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 3,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,53 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju. Automotive Components Europe (ACE) wyraża wątpliwości związane ze stosownością potencjalnego wyboru Grzegorza Stulgisa na dodatkowego niezależnego i

Przegląd prasy

--Zysk netto Automotive Components Europe wzrósł r/r do 1,58 mln euro w I kw. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,30% na zamknięciu we wtorek --KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych --KNF wyraziła zgodę na przejęcie

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) zwiększyła się o 11,8% w skali roku do 10,2 mln części w I kwartale 2015 r. Osiągnięty wzrost wolumenów będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy za I kwartał, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r., przy konsensusie na poziomie 636 mln zł wobec 803 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews. Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 27,88 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Automotive Components Europe (ACE) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,07 euro na akcję z zysku netto za rok 2014, podała spółki