automatyczne przedłużenie umowy

Karol Rębisz

Koniec z automatycznym przedłużaniem umów w telekomach. Właśnie weszły w życie zmiany w prawie

Koniec z automatycznym przedłużaniem umów w telekomach. Właśnie weszły w życie zmiany w prawie

Dzisiaj weszły w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Nowe prawo ma zwiększyć uprawnienia abonentów. Umowę wypowiemy zdalnie, a operator nie będzie mógł jej już automatycznie przedłużyć.

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

W dniu 31.03.2020 r. została uchwalona i weszła w życie zmiana specustawy dot. COVID-19 w ramach "tarczy antykryzysowej", w której zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania ("zawieszenia") umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy na czas obowiązywania ograniczeń handlu.

Cherrypick Games ma umowę na udostępnienie 'Solitaire: Wildlife Adventures'

umowie" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły typowe dla podobnych umów zasady podziału przychodów (Revenue Share). Umowa została zawarta na jeden rok, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Strony

Infoscan ma umowę z IPAZ celem prowadzenia działań na rynku chińskim

przypadku zlecenia dodatkowych działań, IPAZ będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. "Umowa o współpracy została zawarta na okres 3 lat. Po tym okresie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że jedna ze stron złoży przed upływem okresu

Biomed-Lublin ma term sheet z Symphar dot. dystrybucji Distreptazy w Polsce

. Obie spółki określiły, że czas trwania umowy dystrybucyjnej wynosić będzie 5 lat od daty jej podpisania z automatycznym przedłużeniem na kolejne 3 lata pod warunkiem realizacji planowanej sprzedaży. "Strony określiły prognozowany plan sprzedaży produktu, którego wartość

Cherrypick Games ma umowę o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1

zobowiązana do rozliczenia przychodów na zasadzie Revenue Share. Umowa została zawarta na dwa lata, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok, podsumowano. YODO1 jest globalną firmą zajmującą się wydawnictwem gier

JSW ma umowę na dostawy węgla do ArcelorMittal za ok. 4,5 mld zł w l. 2018-2020

to 4,5 mld zł. "Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością automatycznego przedłużenia umowy ponad rok 2020, co roku o jeden rok, począwszy od 2018 roku, maksymalnie do końca 2027

Prymus podpisał umowę na sprzedaż produktów Polwax o wartości 25 mln zł

. ton w okresie trwania umowy, możliwość automatycznego przedłużenia umowy na kolejne 3 lata. Cena sprzedaży produktów ustalana będzie w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową parafiny notowanej przez ICIS-LOR" - czytamy w komunikacie firmy Prymus

Lewiatan za przeniesieniem zapisów dot. telekomów z tarczy 3.0 do osobnej ustawy

-maila. Są tam też regulacje odnoszące się do automatycznego przedłużenia umowy i obowiązku informowania o najkorzystniejszych taryfach czy też obciążające przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowymi obowiązkami związanymi z zapewnieniem dostępu do poczty elektronicznej, wyjaśnia Konfederacja

MF przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do końca maja

. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe, podano także. "W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać

ML System ma umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass

jest to możliwe, wyjaśniono. Umowa została zawarta na 4 lata i podlega automatycznym przedłużeniom na kolejne okresy. ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem

Santander Bank Polska rezygnuje z niektórych prowizji kredytowych od MSP

kredytu gwarancją de minimis BGK do 80% kwoty wykorzystanego kredytu, do 39 miesięcy, bez prowizji (prowizja wynosi 0%), - automatyczne przedłużenie o 2 miesiące zapadających w najbliższym czasie kredytów w rachunkach bieżących - odroczenie spłaty rat

UOKiK nałożył na Orange Polska 30 mln zł kary, zobowiązał ją do rekompensaty

utrzymaniowych, dzięki czemu konsultanci kontaktując się z konsumentami będą mieli obowiązek po pierwsze dać konsumentowi możliwość dokonania wyboru sposobu przedłużenia umowy, po drugie - przypomnieć o ewentualnym wybranym wcześniej przez konsumenta automatycznym przedłużeniu. "

Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii

licencji na używanie oprogramowania Osascan na terytorium Hiszpanii, podano także. "Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejny rok, w przypadku gdy strony w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania umowy

Wielton ma umowę ramową na dostawy dla Scania Peter za maks. 5 mln euro w br.

grudnia 2017 roku, przy czym w przypadku niewypowiedzenia przez odbiorcę ulega automatycznemu przedłużeniu o 1 rok, podano także. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli ponad 964 tys. wniosków o odroczenie spłat rat

wniosków i postanowiła uporządkować tę sprawę i część z nich wycofała część swoich wniosków i ta liczba jest korygowana w dół. W niektórych przypadkach wyraźnie widać, że klienci - szczególnie przedsiębiorcy - uzyskali już lub są w trakcie z ZUS lub systemu podatkowego i negocjują umowy z partnerami

ZBP: Klienci złożyli ponad 800 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

. Pietraszkiewicz wyjaśnia, że skargi dotyczyły głównie opóźnień w procedowaniu wniosków, niezrozumienia oferty danego banku kłopotów we właściwej i szybkiej komunikacji z klientem, ale także sytuacji, gdy umowa została już wypowiedziana lub kredyt był w postępowaniu egzekucyjnym lub w windykacji

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będą

PiS przyznaje, że obniżając wiek emerytalny, wpędził kobiety w biedę

PiS przyznaje, że obniżając wiek emerytalny, wpędził kobiety w biedę

relatywnie krótki okres składkowy (30-40 lat) wysokość emerytur wypłacanych przez ZUS jest istotnie niższa niż ostatnie wynagrodzenie. Badania prowadzone zarówno przez ZUS, jak i niezależne ośrodki badawcze wskazują, że przedłużenie zatrudnienia o kilka lat ma duże znaczenie dla zwiększenia wysokości

W ciąży na rynku pracy. "Wiem, że proszę o wiele, ale może uda się przedłużyć mi umowę do porodu?"

W ciąży na rynku pracy. "Wiem, że proszę o wiele, ale może uda się przedłużyć mi umowę do porodu?"

;kosiniakowego". Ile kosztuje ciąża? Choć teoretycznie prawo pracy chroni kobiety w ciąży, łatwo przelecieć przez systemowe sito. Zgodnie z przepisami umowa o pracę ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu po trzecim miesiącu ciąży. To powoduje, że część kobiet traci pracę zaledwie na kilka dni

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

przedłużone o okres zawieszenia. W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) w jednym banku, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich. Rozwiązanie to ma zastosowanie do umów zawartych przed 13 marca 2020 r

Orange po cichu zmieniło zapisy o przedłużaniu umów na Neostradę?

Orange po cichu zmieniło zapisy o przedłużaniu umów na Neostradę?

okresu, na jaki Umowa została przedłużona, tj. 6 miesięcy, Umowa uważana będzie za przedłużoną na kolejny czas określony 6 miesięcy". - To zapisy z Umowy o świadczenie usługi Neostrada. W umowie o świadczeniu usługi telekomunikacyjnej okres, na jaki Orange automatycznie

Zaciągnął kredyt w mBanku, bo był bez prowizji. Ale i tak musiał ją zapłacić

„0% – 0 zł”. Te warunki zostały potem powielone w formularzu informacyjnym i w samej umowie – opowiada pan Hubert. Limit przyznany był na rok, ale umowa przewidywała, że zostanie automatycznie przedłużona o kolejny. By tak się nie stało, klient powinien ją wypowiedzieć co najmniej

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

zawodu.   Uwaga: jeżeli umowa na czas określony wygaśnie przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużenia. Jeżeli po trzecim miesiącu – zostaje automatycznie wydłużona do dnia porodu.  Ważne: jeśli pracownica zatrudniona na

Za oszukiwanie seniorów zapłacą ponad milion kary

niekorzystnych dla konsumentów zapisów. Na przykład: zamiana placówek medycznych, które świadczyły usługi medyczne, nie oznaczała zmian w umowie. Albo: pacjent nie może wypowiedzieć umowy bez specjalnych przyczyn, umowa jest przedłużona automatycznie, jeśli strona na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem nie

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

składania wniosku na poczcie. - Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich. Kierowcy: - Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w

PGNiG ma umowę z Ukrtransgazem na przesył gazu na terytorium Ukrainy

. Umowa obowiązuje do końca 2017 r. z możliwością automatycznego przedłużenia. "Uważnie śledzimy sytuację na rynku gazu ziemnego na Ukrainie. Jeżeli pojawią się sprzyjające warunki, wykorzystamy je do intensyfikacji działalności handlowej" - dodał wiceprezes

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

pocztowej" bez konieczności składania wniosku na poczcie. - Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich. Kierowcy: - Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz

Celon Pharma i Polfarmex udzieliły licencji na sprzedaż substancji we Francji

produktu na terenie Francji. Po upływie powyższego terminu umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na maksymalnie trzy kolejne dwuletnie okresy, chyba, że licencjobiorca zawiadomi licencjodawców o nieprzedłużeniu umowy na co najmniej 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Zgodnie z zapisami umowy

Nowa "tarcza" dla turystyki w Senacie. Niektóre biura podróży nie dostały nic z PFR. Kiedy zwrócą pieniądze klientom?

przeznaczone będzie 700 mln zł, z czego 300 mln zł na pożyczki. Pozostałe pieniądze to koszt przedłużenia postojowego i zniżki na ZUS, o które firmy turystyczne i eventowe będą mogły wnioskować wstecz.   Kiedy pieniądze zobaczą czekający na nie niedoszli podróżni? Matusiak twierdzi, że jest szansa

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

: - Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności). - Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych w okresie

Rządowa "tarcza antykryzysowa" to za mało dla przewoźników drogowych. Czego żądają?

od lutego notują spadek obrotów o minimum 40 proc. Dodatkowo Zrzeszenie apeluje o wprowadzenie przepisów o automatycznym przedłużeniu ważności wiz cudzoziemców pracujących w Polsce do 30 dni od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zdaniem ZMPD bez takich zmian

Rozliczenia PIT. Resort finansów rozwiązał problem, który sam stworzył

upływa on 30 kwietnia, jednak w tym roku deklaracje można składać do poniedziałku 1 czerwca. - Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy? – pytał w swoim serwisie rząd. I sam sobie odpowiadał: „Młoda mama zatrudniona na umowę-zlecenie: Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie

Cherrypick Games będzie rozwijać gry na platformę gier mobilnych Skillz

automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok, podano też w komunikacie. Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r. (ISBnews)

Zabraknie rąk do pracy? Ukraińcy jedną nogą w ojczyźnie, a pracodawcy w potrzebie

pracę wysłać pocztą wniosek o jego przedłużenie lub wydanie nowego, ale w oczekiwaniu na niego taka osoba może legalnie pracować tylko w nielicznych przypadkach. - Problem w tym, że większość Ukraińców, ale też Białorusinów czy Rosjan zatrudnianych jest w Polsce na umowach cywilnoprawnych. A w takich

PKN Orlen przedłużył kontrakt z Saudi Aramco na dostawę ropy do końca 2017 r. 

. Możliwość przedłużenia kontraktu o rok wynika z zapisów zawartej w maju br. umowy, która przewiduje opcję automatycznego przedłużenia kontraktu w przypadku woli dalszej współpracy stron. "Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Saudi Aramco. Ropa saudyjska stała się częścią

Koronawirus. Pracownikom kończą się badania okresowe. A przychodnie odmawiają ich wykonania

przedstawionym na konferencji prasowej w środę przez premiera.  O automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Celon Pharma zawarł z Plexus Ventures umowę o współpracy

rynkową i inwestycyjną rozwoju danego leku, podano także. "Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 3-miesięczne okresy, tak długo jak rozmowy z potencjalnymi partnerami/licencjobiorcami będą w ocenie Spółki

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika. Komu i kiedy się należy

jakiej podstawie nawiązano zatrudnienie - mówi Justyna Matuszak-Leśny, właściciel Kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Prawo do odprawy wynika więc automatycznie zarówno z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i na czas określony i próbny. Nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy oraz

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

jednoznacznie wyjaśniona przez Episkopat. Wielu księży namawia do przełożenia uroczystości. A co zrobić z rezerwacją sali na wesele? Jeżeli to rezerwacja na najbliższy czas, w którym będą obowiązywać ograniczenia i zorganizowanie przyjęcia będzie niemożliwe, można od umowy odstąpić, ponieważ realizacja usługi

UOKiK nałożył 490 tys. zł kary na Vectrę za automatyczne przedłużanie umów

z Gdyni zostało wszczęte w lipcu 2013 roku. Wątpliwości urzędu wzbudziło automatyczne przedłużanie umów zawartych z konsumentami na czas określony, który wynosił 6 miesięcy. W związku z tą praktyką konsument nie miał możliwości podjęcia świadomej decyzji o dalszym korzystaniu z usług Vectry"

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

trzech miesięcy. Zawieszenie będzie możliwe z chwilą doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Jak czytamy w ustawie, "okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegają stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenia wykonywania umowy

Przegląd prasy

-- Rząd proponuje, aby zawieszenie rat kredytowych było automatyczne i bez względu na sytuację finansową kredytobiorcy -- Prezes JSW: Popyt na węgiel wciąż jest pomimo pandemii, ale problemem jest spadająca sprzedaż koksu Dziennik Gazeta Prawna

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

czerwca bieżącego roku. W tym okresie nie można mu wypowiedzieć umowy najmu. Do tej daty zostają automatycznie przedłużone wszystkie umowy na czas określony, które wygasłyby przed 30 czerwca, a także nie mogą upłynąć terminy wypowiedzeń umów najmu złożone przez wynajmującego przed wystąpieniem pandemii

Jak zerwać umowę z telekomem?

klienci, którym skończyła się umowa, ale nie podpisali nowej. W takiej sytuacji operatorzy mają prawo automatycznieprzedłużyć, wówczas jednak stosują stawki standardowe. Sygnałem, że tak się stało, zwykle jest znacznie wyższy rachunek za telefon. Jeśli np. umowa podpisywana jest na dwa lata, abonament

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

rozwiązuje automatycznie problemu spłaty kredytów. Kredyt we frankach. Co można zrobić krok po kroku? 1. W pierwszej kolejności trzeba zgromadzić wszystkie dokumenty otrzymane w związku z zawarciem umowy kredytu oraz zwrócić się do banku o udostępnienie harmonogramu spłaty kredytu. – Zaświadczenie

Wracają wcześniejsze emerytury. Będą jednak dodatkowe warunki. Duda "uzgodnił" z ZUS nowy wiek emerytalny

ośrodki badawcze wskazują, że przedłużenie zatrudnienia o kilka lat ma duże znaczenie dla zwiększenia wysokości emerytury (nawet o kilkadziesiąt procent). Sytuacja ta szczególnie dotyka kobiet ze względu na przechodzenie na emeryturę w wieku 60 lat" - czytamy w dokumencie KPO. Emerytury stażowe nie

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

umowę-zlecenie: Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT”. W praktyce wyszło inaczej. Nie ma przesunięcia terminu podatku. A co jest? Art. 15zzj specustawy, zgodnie z którym złożenie zeznania po 30 kwietnia uważane jest za automatyczne złożenie czynnego żalu. Czyli

Unified Factory zawarł umowę sprzedaży systemu CSA z firmą z Danii

systemu przez okres 24 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy, podała spółka. "Wdrożenie realizowane przez Unified Factory obejmuje moduły w zakresie automatyzacji procesu obsługi oraz zintegrowanej komunikacji z klientem za

UOKiK: Link4 nie może zabraniać wypowiadania umów OC

nie odpowie na pismo i nie zapłaci składki ubezpieczeniowej. - Zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania

CTE ma dostęp do nowego złoża cenosfer w Kazachstanie

komunikacie. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, na okres 3 lat z możliwością automatycznego przedłużenia. Cenospheres Trade&Engineering rozpoczęła działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer

LOT zaczął zwolnienia. Według związków zawodowych kryterium są m.in. komentarze na Facebooku

zwykłą, przewidzianą przez ustawę odprawą.  Od początku pandemii zwolnień w Locie nie było. Przewoźnik nie przedłużył za to niektórych umów B2B, czyli "na firmę" (ich liczba zmniejszyła się o blisko 200). Takie umowy ma podpisane z LOT-em 1,8 tys. współpracowników – 1,2 tys

Ile za zerwanie umowy może zażądać telekom

podpisali nowej. W takiej sytuacji operatorzy mają prawo automatycznieprzedłużyć, ale wówczas stosują stawki standardowe. Sygnałem, że tak się stało, zwykle jest znacznie wyższy rachunek za telefon. Ulga wskazana w umowie – Abonent ma możliwość zweryfikowania czy ulga jest prawidłowo naliczona

Król Arabii Saudyjskiej pierwszy raz w Moskwie. Kierowcy mogą się obawiać

Kremlu podpisano 14 umów Saudyjski rządowy Public Investment Fund i Rosyjski Fundusz Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych utworzą fundusze o wartości po 1 mld dol., które będą inwestować w rosyjskie firmy z branży naftowej i wysokich technologii, a ponadto zainwestują do 100 mln dol. w rosyjską branżę

Airway Medix ma umowę dystrybucyjną swoich produktów w Korei Południowej

i pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Po upływie powyższego okresu, umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba że którakolwiek ze stron umowy naruszy jej postanowienia lub którakolwiek ze stron wypowie umowę w terminie 90 dni przed datą wygaśnięcia" - czytamy dalej

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

ubezpieczenia. Ciąża a praca tymczasowa Od 1 czerwca 2017 roku pracownice tymczasowe zyskały ochronę. Jeżeli mają dwumiesięczny staż zatrudnienia tymczasowego, a umowa o pracę na czas określony miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu

"DGP": Koniec z pułapką ubezpieczeniową OC

Jeżeli w dzień przed końcem polisy do zakładu ubezpieczeń nie trafi oświadczenie właściciela pojazdu o odstąpieniu od umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona na następny rok. Nieważne, że kierowca przedtem wykupi OC u konkurencji i przedstawi dokumenty w poprzedniej firmie

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

aktywów. Proponowane zmiany, które będą podlegać głosowaniu: - brak 10% limitu dotyczącego wykupywania certyfikatów inwestycyjnych serii O i następnych, umorzenie automatyczne z nadwyżek płynnych w subfunduszu dla każdego inwestora

Zwolnienia ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Komu Zakład może odmówić?

za marzec, zwolnienie automatycznie przestaje mu przysługiwać za ten miesiąc. – Nie oznacza to, że nie może się starać o to zwolnienie za miesiące kwiecień i maj. Nie ma natomiast możliwości przedłużenia zwolnienia o kolejny miesiąc. Czyli jeśli ktoś zapłacił składkę za marzec, może starać się

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Kopex i jego spółki zależne zawarł porozumienie z bankami finansującymi ws. przedłużenia terminów spłat kredytów i zaniechania blokad, podała spółka. W przypadku podpisania do 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków

Koniec uzależnienia Polski od Gazpromu. PGNiG nie przedłuży jamalskiego kontraktu

W piątek PGNiG poinformowało, że przekazało Gazpromowi i jego spółce Gazprom Eksport oświadczenie woli zakończenia 31 grudnia 2022 r. długoterminowego kontraktu jamalskiego na zakup gazu z Rosji. Jeśli PGNiG nie złożyłoby takiego oświadczenia do końca tego roku, to kontrakt zostałby automatycznie

K-Holding zamierza ogłosić wezwanie na 100% Gekoplastu do 30 listopada

wiążącej umowy zobowiązania do ogłoszenia wezwania pomiędzy K-Holding S.p.A. i Capital Partners Investment I FIZ, posiadającym 4 458 616 akcji emitenta, stanowiących 73,7% w kapitale zakładowym i głosach, poinformowała spółka. "Na mocy tej umowy

Kredyt na spłatę kredytu - na co uważać, by nie stracić. Refinansuj, ale nie dobieraj gotówki

, warto zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia umowy o kredyt w ROR w poprzednim banku. Taką umowę zawiera się na rok, ale z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne 12 miesięcy – chyba że klient z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosi, że sobie tego nie życzy. Jeśli przegapimy taki termin, umowa

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

obliczenie okresów pracy na podstawie oświadczeń, jak i odciążyłoby powiatowe urzędy pracy z konieczności informowania cudzoziemców o obecnym statusie dotyczących ich oświadczeń i wniosków" - wyjaśniły organizacje. 3. Automatyczna weryfikacja wniosków o rejestrację

Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska umowę dostępu do sieci światłowodowej

. 3. T-Mobile pokryje także różne inne opłaty, np. związane z instalacją usług i serwisem technicznym, a także jednorazowe koszty związane z integracją systemów informatycznych. 4. Umowa została zawarta na dziesięć lat, przy czym zostanie automatycznie przedłużona na dalsze

Przegląd prasy

--Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki --Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł --Bank Pekao udostępni automatyczne opłaty za przejazd autostradą Autopay

Przegląd prasy

zwalniali pracowników online --Ekspert BCC J. Matarewicz: Firmom z branż szczególnie dotkniętych kryzysem należy przyznawać pomoc automatycznie; konieczny jest też szybszy zwrot VAT, by poprawić płynność finansową --Najemcy w centrach handlowych muszą do

ZA Puławy mają umowy na dostawę melaminy i mocznika łącznie za 768 mln zł

. Pierwsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31

Biomed-Lublin ma umowę dystrybucyjną z Enia ws. sprzedaży poza UE

marca 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. z opcją automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, podano również. Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych

Umowy TeleOpieki24 cd. RPO chce chronić małe firmy jak konsumentów, bo są łatwym celem naciągaczy

opłata za usługę jest symboliczna. Przedsiębiorcy zwykle nie mają czasu, aby zapoznać się z dwiema stronami dokumentu drobnym drukiem. Dowiadują się od akwizytorów, że po miesiącu umowę można przedłużyć. To nieprawda. Podpis pod umową to zobowiązanie do korzystania z usług firmy przez 24 miesiące, a

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

na 72 godziny. A później przedłużyła blokadą do trzech miesięcy. KAS uznał, że musi zablokować rachunki, bo firma nie ma "zaplecza organizacyjno-gospodarczego", a więc własnych nieruchomości, magazynów. Gdy więc przyjdzie zapłacić karę, nie będzie z czego jej ściągnąć. Najlepiej więc wejść

Polacy idą na podbój świata e-commerce. "Apka lepsza niż Revolut"

;prowizji za przewalutowanie, automatyczne przedłużenie o rok gwarancji producenta, natychmiastowy cashback za zakupy u jednego z partnerów (m.in. Aliexpress, Allegro, Media Expert, Lidl czy Zalando), przelewany na konto do 15 minut po 

Koniec podwójnego ubezpieczenia OC dla wszystkich kierowców

ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana, nie będzie jak dotychczas automatycznie odnowiona na mocy klauzuli prolongacyjnej (przedłużenie ubezpieczenia), lecz ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, co będzie oznaczało konieczność zawarcia samodzielnie nowej umowy

Plan wicekanclerza Niemiec - znieść latem sankcje nałożone na Rosję

dyskutowano o wspólnej polityce Unii wobec Rosji. Po tym szczycie szef włoskiej dyplomacji Paolo Gentiloni powiedział, że obecnie nie może przesądzić, czy jego kraj zgodzi się automatycznie przedłużyć sankcje na Rosję, a szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto wręcz wykluczył przedłużenie sankcji bez

Absurdy z cenami prądu. Tysiące ludzi niepotrzebnie stało w kolejkach z wnioskami o zamrożenie cen

energii musiał dokonać interpretacji przepisów, by wyjaśnić, czy do tej grupy należą organizacje pożytku publicznego, kościoły czy rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej, a także przedłużyć termin składania oświadczeń. Według naszej wiedzy w kolejkach niepotrzebnie stały tysiące odbiorców z grupy

PKN Orlen ma umowę na dostawy ok. 200 tys. ton ropy mies. od Saudi Aramco

2016 r. i zakłada opcję automatycznego przedłużenia na kolejne lata. Surowiec będzie trafiał do przerobu w rafineriach koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie. "To pierwsza w historii bezpośrednia umowa długoterminowa PKN Orlen z dostawcą z regionu Zatoki Perskiej

Orbán na energetycznej smyczy Putina

- Sądzę, że w połowie tego roku nie będzie już możliwości automatycznie przedłużyć sankcje [gospodarcze na Rosję] ze strony Unii Europejskiej, bo coraz więcej państw [Unii] zaczyna rozumieć, że musimy współpracować - powiedział w środę na konferencji prasowej w Moskwie premier

ZBP: Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 mies. dla osób i firm

koronawirusa COVID - 19, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania

Alarmująca prognoza. Przez koronawirusa pracę straci nawet 2 mln Polaków?

w trakcie kwarantanny wygasa wiza. - Chodzi głównie o Ukraińców, którzy powinni dostać automatycznie przedłużone pozwolenie na pracę na co najmniej trzy, a najlepiej sześć miesięcy. Dzięki temu unikniemy masowego odpływu z polskiego rynku pracy kadry ze Wschodu – podsumowuje Pączka. CZYTAJ

Przegląd prasy

stworzenie sieci salonów gier na automatach, wkrótce otworzy swój czwarty lokal w Polsce --PKN Orlen zaczyna podpisywać umowy na budowę sieci ładowarek dla aut elektrycznych --Rynek napojów energetycznych rośnie - jego wartość sięgnęła 1,52 mld zł, co

Oni kupią za ciebie, nawet jak nie chcesz. UPC wysłało mu umowę, choć oferty nie przyjął

jeden z czytelników, pan Piotr. Nie wiem tylko, dlaczego wcale go nie ucieszyło takie unowocześnienie. „W jeden z minionych poniedziałków byłem w oddziale UPC, by dopytać o ofertę na hipotetyczną okoliczność, w której chciałbym przedłużyć moją umowę. Pani przy stoisku obsługi po wejściu do systemu

Telekomy liczą na naszą słabą pamięć. Ostrzegamy, można sporo stracić na abonamencie

; dodaje. Araczewska przypomina jednak, że konsumenci, którzy godzą się na przedłużenie umowy na czas nieokreślony, muszą być przygotowani, że po upływie określonego terminu, będą płacili więcej. – Jeśli umowa przedłuża się na czas nieoznaczony, z reguły wiąże się to ze zmianą cennika na standardowy

TeleOpieka24 łowi podpisy przedsiębiorców. Dziesiątki poszkodowanych firm zgłaszają się do "Wyborczej" i prokuratury

; zgadza się pani Helena. Młodzi wyciągają umowę, wpisują dane sklepu, a pani Helena podpisuje. Po powrocie do domu pokazuje umowę wnuczce. – Babciu, to nie złotówka, ale 600 zł miesięcznie! Dokładnie: 600 zł plus VAT miesięcznie i to przez 24 miesiące z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne

Przegląd informacji ze spółek

. P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem

Przegląd informacji ze spółek

dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft., będących w posiadaniu spółki, stanowiących 80,22% kapitału zakładowego Prohumán, podała spółka. Brak przedłużenia okresu obowiązywania opcji kupna był jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej

13 lat pracy na umowie tymczasowej. To się już nie powtórzy, bo w życie wchodzi nowelizacja

, zostanie ona automatycznie przedłużona do dnia porodu - a więc do dnia, w którym kobieta zyskuje prawo do świadczenia macierzyńskiego. Temu zapisowi zdecydowanie sprzeciwiali się pracodawcy, zdaniem których agencje nie powinny ponosić kosztów utrzymywania pracownic, dla których mogą nie mieć już pracy

Alior Bank stworzy wspólną ofertę z Telekom Romania MC

wydłużenia powyższych terminów. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat, z opcją automatycznego przedłużenia na kolejne okresy 5-ciu lat. Telekom Romania MC będzie przysługiwała opcja nie przedłużenia obowiązywania umowy, o ile Telekom Romania MC

BCG: Po pandemii COVID-19 w sektorze ubezpieczeń przyspieszy cyfryzacja i fuzje

korzystać, żeby np. przedłużyć umowę czy dodać dodatkowe produkty" - wskazał ekspert. Jak wynika z analiz BCG, długoterminowy cel dla branży to tzw. bioniczny ubezpieczyciel (ang. bionic insurer) - do tego potrzebne jest radykalne uproszczenie produktów ubezpieczeniowych, w

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. 9. Cudzoziemcy i czas pracy Pracownicy cudzoziemcy którym wygasają umowy o pracę będą mieli automatycznie przedłużone umowy na czas epidemii oraz 60 dni po niej - zapewnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ma też nastąpić

Jak czytać umowy, by się nie nabrać? Fałszywi akwizytorzy, tele-pośrednicy...

możesz ją rozwiązać (z jakimi karami umownymi to się wiąże) oraz w jakim terminie po rozwiązaniu umowy musisz oddać np. tuner do odbioru telewizji kablowej. Uwaga na automatyczne przedłużenie! Często klienci dziwią się, że nagle ich rachunki za telefon czy internet gwałtownie

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie ma podstaw do automatycznego zwiększenia środków finansowych dla firm, które w trybie pozakontraktowym występują o dopłaty i przedłużenie czasu na ukończenie i tak opóźnionych już

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

czerwca, aby była zachowana ciągłość istnienia organów statutowych.  W obecnej sytuacji nie ma możliwości zwołania walnego zgromadzenia. Co w takim wypadku? Czy rada nadzorcza obecnie działająca ma automatycznie przedłużoną kadencję, czy w magiczny sposób mamy kolejny bubel prawny, czyli nie można

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił trzy miesiące. Zarówno okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną stosownemu przedłużeniu o

Przegląd informacji ze spółek

Amica zawarta z Fagor S. Coop. umowę licencyjną nadającą jej prawo do używania znaku towarowego "Fagor" przez okres 15 lat z automatyczną prolongatą na okres kolejnych 15 lat, podała spółka. Opłata licencyjna będzie uzależniona od przychodów ze sprzedaży dużego

Energa: Po modernizacji moc bloku 3 w Elektrowni Ostrołęka B wynosi 230 MWe

. "Zasadniczym celem modernizacji bloku energetycznego Elektrowni Ostrołęka B było przedłużenie żywotności turbiny oraz zapewnienie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji turbiny w trybie ciepłowniczym. Na podstawie badań przeprowadzonych na elementach krytycznych turbozespołu można stwierdzić, że

Koniec z pułapką podwójnej polisy OC

przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Ta sama zasada obowiązuje przy dziedziczeniu samochodu, czyli jeśli właściciel auta umrze, to spadkobiercy, dziedzicząc auto, powinni pamiętać, że polisa OC nie przedłuży się automatycznie

Siemens wycofa się z komputerów?

komentarza w tej sprawie, rzecznik Fujitsu Siemens zaś poinformował jedynie, że negocjacje i rozmowy o przyszłości spółki trwają. Jeśli do końca roku żaden z partnerów nie będzie chciał wycofać się z biznesu, umowa o współpracy zostanie automatycznie przedłużona do 2014 r.

Wizji już nie masz, ale abonament płać [INTERWENCJA PIENIĘDZY EKSTRA]

dziennie z prośbą o przedłużenie umowy. To było nie do zniesienia, bo każdemu konsultantowi z osobna musiałam wyjaśniać, że nie jestem zainteresowana przedłużeniem abonamentu z powodu trudnej sytuacji finansowej - opowiada czytelniczka. Wreszcie jednak nadszedł upragniony koniec

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

emerytalnego już był objęty ochroną do 67. roku życia, to te prawa zachowa. Podobnie pani Stanisława z Łodzi, która urodziła się w listopadzie 1958 roku, zatem w listopadzie 2018 roku skończy 60 lat. Już została objęta okresem ochronnym. I będzie nim objęta aż do osiągnięcia przedłużonego wieku emerytalnego