audytorskiej grant

Anna Popiołek

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

Jak to możliwe, że w zaledwie dwa miesiące Idea Bank, przejęty przez państwowy Bank Pekao, stał się bankrutem? Albo PwC przeszacował straty, albo Grant Thornton nie doszacował ryzyk.

Czytelnicy "Wyborczej" komentują powroty do biur. "Upychano ludzi jak sardynki. Przyszedł czas zemsty"

Czytelnicy "Wyborczej" komentują powroty do biur. "Upychano ludzi jak sardynki. Przyszedł czas zemsty"

rekompensowanie kosztów poniesionych w trakcie jej wykonywania przez pracownika. - Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wyposażenie pracownika w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy - mówi cytowana przez nas Monika Smulewicz, ekspert prawa pracy z firmy audytorskiej i doradczej Grant

Przegląd informacji ze spółek

paliwo węglowe w Puławach", a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

Smulewicz, ekspert prawa pracy z firmy audytorskiej i doradczej Grant Thornton. W praktyce rekompensowanie pracownikowi kosztów pracy zdalnej to na razie dobra wola pracodawcy. - Wiele firm, w tym m.in. moja - wyposażyło pracowników nie tylko w sprzęt komputerowy, ale również telefon i internet. Choć

Tylko zdrowy pracownik ma siłę i dobre pomysły

po 340 placówkach na terenie całej Polski. - To dodatkowy i bardzo ciepło przyjęty grant do wynagrodzenia - mówi rzeczniczka banku Monika Nowakowska. GlaxoSmithKline również płaci pracownikom za abonamenty medyczne. - Wszyscy, bez względu na stanowisko, korzystają z takiego