atm sa

Witold Gadomski

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Po czterech latach fundusz private equity MCI Capital sprzedaje spółkę, którą rozwinął, z dużym zyskiem - 330 mln zł.

Premier wystąpił o powołanie prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko i czy będzie "sterowalny"?

Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Sejmu o powołanie na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dr. inż. Jacka Oka związanego z Politechniką Wrocławską. Kadencję poprzedniego szefa urzędu Marcina Cichego skrócono "tarczą antykryzysową 3.0".

Sejm powołał nowego prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko? Kiedy aukcja 5G?

Sejm powołał nowego prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko? Kiedy aukcja 5G?

Telefonii Lokalnej SA przemianowanej później na Telefonię Dialog. Współpracował też z telewizją kablową Tele Video Media będącą częścią grupy ATM. Dlaczego odwołano poprzedniego szefa UKE? W maju w jednej ze specustaw antykryzysowych skrócono kadencję poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego (miała trwać do

Przegląd informacji ze spółek

koncie, podał bank. Do tej pory z usługi korzystali klienci firmowi. Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Live Motion Games

Przegląd prasy

usługę wideodoradcy dla klientów indywidualnych --Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW --Live Motion Games: Gra 'Builders of China' zadebiutuje na Steam w II poł. 2021 --ZUS: Dotychczas

BZ WBK ma umowę z Cardtronics na obsługę bankomatów pod marką CashZone

najmniej 50 bankomatów oraz 50 kolejnych urządzeń, które będą zlokalizowane w różnych punktach sprzedaży detalicznej, w tym w sklepach spożywczych. "Bank Zachodni WBK SA i Shell Polska to silni partnerzy, dzięki którym zapewnimy wygodny dostęp do gotówki naszym nowym

Przegląd prasy

--Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 2% r/r w I poł. 2019 r. --Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75% --SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX --GUS

Przegląd prasy

--PMPG Polskie Media miały 1,27 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --APS Energia miała 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,4% na zamknięciu w poniedziałek --ATM miał 0,81 mln zł zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 9 138 683,86 zł do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, podała spółka. ATM rekomenduje przeznaczenie całego

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja

Multimedia Polska oferuje filmy przez internet

Polsatu), serwis iPlex.pl, Tvscreen.pl, Cineman.pl (projekt ATM SA i dystrybutora filmowego Monolith). Filmy i seriale w ofercie ma też TVP, Onet czy Gazeta.pl, wydawca "Gazety Wyborczej" (serwis Kinoplex.gazeta.pl). Niektóre serwisy, jak iPlex czy Kinoplex, filmy wyświetlają bez opłat. Inne

Rewolucja internetowa na Mazowszu: czterech chętnych

światłowodów. Są cztery: - Palama Investments powiązana z francuską firmą Alcatel, - konsorcjum ATM Systemy Informatyczne oraz BT Poland, spółka powiązana z British Telecom, - konsorcjum koreańskich firm Daewoo i KT Corporation

Prawie 1,5 mln zł na innowacyjne (?) pomysły. Inwestorzy wciągnięci w... budowlankę

- miała okazję zapoznać się z takimi pomysłami na biznes jak awatar duszy, parabankowy handel złotem, czy portal z wirtualnymi wycieczkami. Jednak realne inwestycje o bardzo wysokiej wartości 1 475 000 związane sa z branżą budowlaną. Jako pierwszy w programie pojawił się pan

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę PBG SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł m.in. za niewypełnienie obowiązków informacyjnych, podał Komisja. Wolumen sprzedaży detalicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do odbiorców

Przegląd prasy

akcję --Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję --MIR: Wartość umów na dofinansowania w ramach RPO wyniosła 69,2 mld zł --MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 9,3 mld zł po kwietniu wg wstępnych danych

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --W Sejmie PiS zamroził zmiany w akcyzie od aut, które mogły nieco ograniczyć napływ starych używanych aut ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,52% na zamknięciu w czwartek --ATM Grupa

Przegląd prasy

programie motywacyjnym na l. 2016-17 --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze AC SA zdecydują 15 IV o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję --Wielton kupi osie i komponenty od grupy SAF- Holland za ok. 69

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 1,42% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podniesieniu kapitału max. o 4,5 mln akcji --Fitch podniósł rating IDR PKP SA do BBB+, perspektywa stabilna --Rynek pracy pozostaje

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. ATM odnotował 0,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) podjęło uchwałę w sprawie dywidendy w

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczenia 9,66 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, w dwóch transzach, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ATM : Rada nadzorcza wybrała na nowego prezesa RN Tadeusza Czichona, zaś na nowego zastępcę prezesa RN - Macieja Kowalskiego. Poprzedni prezes RN Kinga Stanisławska i poprzedni zastępca prezesa RN Jacek Osowski złożyli wcześniej rezygnacje. Źródło: spółka ZTE Poland : Jacek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

entertainment : Aktualnie buduje wishlistę autorskich symulatorów, których premiery planuje na początku 2021 roku, podała spółka. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w drugiej połowie tego roku - pod koniec ub.r. spółka celowała w debiut w tym roku. Źródło: ISBnews ATM : AAW III

Przegląd informacji ze spółek

ATM Grupa zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) odwołała delegację przewodniczącego RN Jakuba Zabłockiego do pełnienia funkcji prezesa. Jednocześnie

Przegląd prasy

zysku w III kw. 2015 r. wg analityków --Atal wyemitował obligacje serii I i J o łącznej wartości nom. 18 mln zł --Solar Company zwiększyło r/r skonsolidowane przychody do 13,9 mln zł w X --PKP SA sprzedały 6 dawnych

Przegląd prasy

--Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o 0,16 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Akcjonariusze Libetu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,14% na zamknięciu w piątek --Enea ma 946 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. wobec 0,54 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews ATM Grupa : Odnotowała 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Ile zapłacimy za abonament RTV? Rząd szykuje rewolucyjne zmiany

przekazania przez dystrybutorów płatnej telewizji danych osobowych swoich klientów Poczcie Polskiej SA. Uznajemy taką propozycję zmian legislacyjnych za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich

Przegląd prasy

--Trakcja PRKiI rekomenduje wypłatę 0,34 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --ATM oczekuje wzrostu przychodów z rynku SME w kolejnych kwartałach --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wzrosło do 75,4% w kwietniu --Produkcja

Przegląd informacji ze spółek

łącznej kwocie 41 660 486,50 zł na wypłatę dywidendy za rok 2015, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 2,3 zł na jedną akcję spółki, podał MLP Group. Akcjonariusze AC SA zdecydują o przeznaczeniu 24,23 mln zł na dywidendę z zysku za 2015, tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews ATM : Odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Ultimate Games : Miał szacunkowo 2,65 mln zł przychodów i 1,23 mln zł zysku netto w I

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

Inwestycyjny Zamknięty Akcji należący do Rockbridge zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji, poinformował fundusz. Zarządzającym nowym funduszem został Paweł Sugalski, zarządzający analogicznym produktem w formule FIO. Źródło: ISBtech ATM Grupa : Akcjonariusze zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

kwoty 17,47 mln zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, z zysku za 2015 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Pozostała kwota 17,68 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. ATM zanotowało znaczący wzrost sprzedaży na rynku SME, mierzony wartością podpisanych kontraktów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Panek. Asseco Poland odnotowało 65,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 77,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews AB SA : Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do

Jak się przestawić na telewizję cyfrową? Sprawdź

, musimy kupić dekoder. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, problem ten dotyczy 18,7 proc. polskich gospodarstw domowych. Osoby korzystające z płatnych platform satelitarnych (Cyfra+, Polsat Cyfrowy, Telewizja "n", TP SA) i sieci kablowych nie muszą wymieniać

Nadchodzi telewizja cyfrowa. Jak się przygotować?

płatnych platform satelitarnych (Cyfra+, Polsat Cyfrowy, telewizja N, TP SA) nie muszą wymieniać odbiorników - w ich przypadku w odbieraniu telewizji nic się nie zmienia. Jeżeli jesteśmy abonentami takich platform, kanały nadawane w cyfrowej telewizji naziemnej możemy odbierać przez satelitę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

AB SA : Odnotowało 40,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2014 /2015 (od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2014 r) wobec 34,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 57,80 mln zł wobec

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Jacek R. Radziwilski - prezes Pekao Investment Banking SA, który pełni rolę oferującego. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji 8,97 nowych akcji wyniosą 80-100 mln zł. Ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie ustalona 23 kwietnia w liczbie pozwalającej na pozyskanie

Przegląd prasy

mln zł w III kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto DM W Investments wzrósł r/r do 4,73 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Mirbudu wzrósł r/r do 2,82 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r

Płać, nie dotykając drobnych

teleinformatycznej firmy ATM SA. Można już płacić tak np. za kawę, hamburgera, przejazd taksówką czy parkowanie. Jak z tego korzystać, czy warto i czy takie transakcje się przyjmą, piszemy w dzisiejszym wydaniu "Pieniędzy". Jak płacić komórką za

Korzystasz z bankomatu? Nie daj się okraść! [PORADNIK]

. Najbezpieczniejsze są te usytuowane w placówkach bankowych - mówi Tomasz Bogusławski z biura prasowego Pekao S.A. w Warszawie. Skimmerzy instalują kamerę tak, aby była skierowana na klawiaturę bankomatu. - Najczęściej są podklejane w górnej części ATM, ale zdarzają się również przypadki instalowania kamer