asset light

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw

Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wcześniej. "W 2019 roku Orbis przeszedł gruntowną transformację. Przebudowaliśmy strukturę naszej działalności dzięki podziałowi spółki na dwie linie biznesowe, tj. spółkę prowadzącą działalność usługową ('asset light') i spółkę inwestującą we własne obiekty ('asset heavy

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

. Dodatkowo, zarząd wskazuje, iż w 2019 roku spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego Orbis S.A. skoncentrowała swoją

Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro

. Accor poinformował, że zgodnie ze strategią działalności serwisowej (tzw. asset light), poczynił znaczący progres w procesie pozbywania się nieruchomości Orbisu. Grupa Accor obecnie posiada 85,8% udziałów Orbisu, którego wartość aktywów brutto została przeszacowana przez niezależnego eksperta. Ta

Novaturas wycofał prognozę 5-6 mln euro EBITDA w br. ze względu na koronawirusa

wróci do normy" - czytamy dalej. Spółka podała też, że wprowadziła działania ograniczające koszty i koncentruje się na efektywności operacyjnej. Podkreśla, że jest biznesem "asset-light", co pozwala na dużą elastyczność. Novaturas jest

Orbis miał 363,2 mln zł zysku netto wg MSSF 15, 437,34 mln zł zysku EBIT w 2018

renowacji (190 pokoi). Ponadto, Grupa dodała 9 hoteli (ponad 1 000 pokoi) prowadzonych na podstawie umów asset light (franczyza i zarządzanie) i podpisała 20 nowych umów z hotelami (ponad 2 700 pokoi) w regionie Europy Wschodniej" - czytamy w komunikacie. Aktualnie Orbis

Orbis miał 4,39 mln zł straty netto w I kw. 2018 r.; EBITDA oper.: 40,39 mln zł

. Rosnące wskaźniki operacyjne we wszystkich krajach regionu Europy Wschodniej (łączny wzrost RevPAR o +5,8% w ujęciu like-for-like). Otwarcie 5 nowych hoteli (ponad 600 pokoi) w modelu asset light" - wskazała spółka wymieniając w raporcie najważniejsze wydarzenia minionego okresu

Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Orbisu od 'kupuj', wyceny 95,6 zł

dalszego rozwijania bazy hotelowej - głównie w oparciu o model asset light - umożliwiają wzrost przychodów i poprawę rentowności, nawet w przypadku presji na wzrost kosztów pracy" - czytamy w raporcie. Rekomendację wydano przy cenie 77,07 zł. W piątek na zamknięciu notowań

Novaturas planuje kontynuować wzrost organiczny w państwach bałtyckich

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Novaturas planuje dalej rozwijać się organicznie i koncentrować działalność na rynkach państw bałtyckich, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Planujemy dalej działać w modelu asset light, nie widzimy

Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli

grupa zrewidowała plan inwestycyjny na bieżący rok, zmniejszając nakłady inwestycyjne o 60 mln euro, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów, przypomniano. Wprowadzenie i wdrożenie strategii zmiany formy działalności na działalność serwisową (tzw. asset

Orbis otworzy 8 hoteli w regionie w najbliższych miesiącach

tego sektora w całym regionie Europy Wschodniej. Chcemy przyspieszyć nasz rozwój zgodnie z modelem 'asset-light' i jeszcze bardziej zwiększyć obecność marek AccorHotels w regionie i na nowych wschodzących rynkach, takich jak Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowenia czy Bułgaria. W związku z tym

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 207,13 mln zł w 2016 r.

(198 pokoi) i w Gdańsku ibis Stare Miasto (120 pokoi). [...] W 2016 roku sieć powiększyła się również o hotele funkcjonujące w modelu asset light: otwarto 7 nowych hoteli, działających na podstawie umów franczyzy, oferujących łącznie prawie 700 pokoi. Spółka podpisała także 13 kolejnych umów

Przegląd informacji ze spółek

) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będzie m.in. potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light), podał Orbis

Orbis jest 'spokojny' o wyniki 2018 r. i gotowy na akwizycje

Clavie. W 2017 r. Orbis rozwinął swoją sieć, otwierając 8 nowych hoteli (asset-light), oferujących 650 pokoi i wchodząc na dwa nowe rynki: Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Spółka wzmocniła także swoją obecność w regionie poprzez podpisanie 13 kolejnych umów (1 600 pokoi), w

Przegląd informacji ze spółek

innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis. Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w postępowaniu

Orbis zakłada dalszy wzrost w 2016 r., ale bez zmiany polityki dywidendowej

. "Co najmniej 31, bo ciągle szukamy okazji. Oznacza to, że co miesiąc będzie nam przybywał 1 nowy hotel w formule asset light [tj. bez inwestycji w budynki] lub własny" - podkreślił. Węgłowski przypomniał, że spośród 16 krajów, do których Orbis może wejść w świetle

Przegląd prasy

--KGHM został mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie --Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light' --Starward Industries szykuje grę na bazie prozy Lema i zmierza na NewConnect --Szałamacha z NBP

Przegląd informacji ze spółek

czerniaka opartej na nośniku aptamerowym". Przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł, podała spółka. Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor

Przegląd informacji ze spółek

light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej, podała spółka. Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Selma and the Wisp" oraz "Robot Squad Simulator" na

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 80,05 mln zł w III kw. 2016 r.

- Orbis podpisał 4 nowe umowy asset light obejmujące hotele w Polsce, Rumunii i Estonii (łącznie ponad 600 pokoi). Umowy te przyczynią się do dalszej przebudowy struktury firmy i wzmocnią obecność marek hotelowych w tych krajach, zaznaczono w raporcie. Plan rozwoju Grupy Orbis

Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

nastąpi w I kw. 2015 roku. Już będziemy rozpoczynać współpracę z menedżerami z poszczególnych krajów. Stawiamy na poprawę efektywności istniejących obiektów, inwestycje oportunistyczne, a także rozwój poprzez inwestycje 'asset light' [tj. bez inwestycji w budynki]. Szczególnie interesują nas kraje

Przegląd prasy

. asset heavy) od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis. --Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została

Apator rozpoczyna przebudowę grupy, rozgląda się za akwizycjami na Zachodzie

Apatora zaznacza, że zachowany ma być między nimi potencjał synergii. Grupa Apatora składa się obecnie z 16 firm. Jak wskazuje Szostak, docelowo liczba spółek w grupie powinna zostać ograniczana. W kwestii majątku produkcyjnego zaznacza, że Apator musi zwiększać moce produkcyjne według reguły "asset