asseco notowania

Góral: Współpraca Asseco i Cyfrowego Polsatu zwiększy konkurencyjność obu grup

. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę

Kostadin Slavkoski został powołany do zarządu Asseco SEE

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Kostadina Slavkoskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka. "Pan Slavkoski rozwijał swą karierę

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto

Asseco utrzymuje politykę akwizycyjną, poszukuje okazji do przejęcia

notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. (ISBnews)

Cyfrowy Polsat i Asseco nie planują połączenia, ale wspólną ofertę usług

wczoraj zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z

Asseco SEE rozważa dwa przejęcia, ich finalizacja może nastąpić do końca roku

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ocenia, że do końca roku mogłoby sfinalizować dwa przejęcia: Necomplus - spółki z grupy Asseco oraz zagranicznego podmiotu z branży płatności, poinformował prezes Piotr Jeleński

Asseco SEE zakłada kontynuację akwizycji, mają odpowiadać za 20-30% wzrostu

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Asseco Southern Europe (Asseco SEE) chce kontynuować akwizycje. Przejęcia mają w efekcie odpowiadać za 20-30% wzrostu grupy, poinformował prezes Piotr Jeleński. "W efekcie ubiegłorocznej aktywności mamy bardziej

Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie Macrologic

kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. (ISBnews)

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Asseco BS nabyło ok. 88,29% akcji Macrologic w wezwaniu

systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na ponad 75% akcji

dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne

Asseco: Współpraca z Polkomtelem pozwoli na szybsze dostosowanie 5G dla firm

; - podsumował dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r

Asseco Business Solutions połączyło się z Macrologic

wrześniu 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic. Macrologic to dostawca systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka była notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco

Asseco SEE ma zgodę RN na nabycie udziałów Necomplus za 7,67 mln euro

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w spółce Necomplus S.L. w Alicante za 7 669 000 euro, podała spółka. Sprzedającym jest Asseco Western Europe. "Zarząd Asseco

Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Macrologic

% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi

Asseco BS ogłosiło przymusowy wykup 61,68 tys. akcji Macrologic po 59 zł sztuka

. Celem wezwania było przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na 88,29% akcji

Macrologic oraz stworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne

Asseco Poland ustaliło plan połączenia z Infovide-Matrix

połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015). Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Asseco SEE ma umowę w Słowenii na system bankowy za szac. 9,4 mln euro

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe d.o.o z siedzibą w Ljubljanie, spółka zależna Asseco South Eastern Europe, zawarła umowę sprzedaży zintegrowanego centralnego systemu bankowego wraz z jego wdrożeniem oraz usługami utrzymania i wsparcia z Nova

Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie

Asseco SEE przesunęło termin walnego zgromadzenia ws. dywidendy na 16 VI

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco CEE) w związku z wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd podjął decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego

Asseco ma umowę na serwis i rozwój systemów bilingowych w Grupie PGE

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Asseco podpisało umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy w zakresie świadczenia usług serwisowych i rozwojowych systemów bilingowych HandelMax oraz EnergOS, podała spółka. Łączna wartość kontraktów opiewa na kwotę 13,4 mln zł brutto, z czego 20

Asseco nabyło 51% udziałów w hiszpańskiej Tecsis obsługującej energetykę

sprzedawców energii elektrycznej. Dzięki tej transakcji Asseco wzmocni swoją międzynarodową pozycję w sektorze utility, a także poszerzy portfolio produktów. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to

Asseco Poland prowadzi negocjacje ws. zbycia do 20% Formula Systems

. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób. (ISBnews)

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 13,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) do 13,4 zł na akcję z 12,1 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia br

Macrologic uważa, że cena w wezwaniu Asseco BS odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Macrologic uważa, że cena w wezwaniu Asseco Business Solutions odpowiada wartości godziwej, podała spółka. "Zarząd stwierdza, że: (a) interes spółki nie dozna uszczerbku w wyniku dojścia

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Echo Investment przy współpracy z Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - i Samsung Electronics Polska wprowadził cyfrowe umowy rezerwacyjne podpisywane na urządzeniu mobilnym, poinformowało Asseco DS

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 51,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

. Asseco Poland jest notowane obecnie na P/E'17 = 14,9x, z blisko 14%-owym dyskontem do spółek porównywalnych, jednak poziom dyskonta szybko spadnie do 1,4% w 2019 r. ze względu na istotnie niższą dynamikę wyników w Asseco (CAGR zysku netto = 1,8% vs. 10,3% spółki porównywalne), podano w raporcie

Asseco SEE rekomenduje wypłatę dywidendy w wys. 0,52 zł na akcję

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe, zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości

Asseco ma umowę z MS na utrzymanie EKW o wartości 14,3 mln zł

. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób. (ISBnews)

Asseco wdroży w Austrii system do obsługi transakcji skarbowych

. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w 54 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób. Tworzenie oprogramowania dla banków należy do kluczowych obszarów działalności

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w

Asseco BS utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży zagranicznej w 2019 r.

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Asseco Bussiness Solutions utrzyma dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów z zagranicy w 2019 roku, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. "W całym 2019 roku uda się jednak ten

Udział dywidendy Asseco BS w zysku netto za 2019 r. może wzrosnąć

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Udział dywidendy w zysku netto Asseco Business Solutions (ABS) w przyszłym roku powinien być wyższy niż w dwóch ostatnich latach, poinformował członek zarządu spółki, dyrektor finansowy Mariusz Lizon. "Za wcześnie

Asseco Poland sprzedało dalsze 4% akcji Formula Systems za 73,14 mln NIS

negocjuje sprzedaż kolejnych 4%. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób

Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe informuje, iż

Asseco Poland uzgodniło sprzedaż 16% Formula Systems, rozmawia o kolejnych 4%

. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 22 tys. osób. (ISBnews)

Asseco Poland osiągnęło 100% akcji Infovide - Matrix

rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015). Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 44,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

rekomendacji kurs wynosił 47,23 zł. W środę w trakcie sesji kurs wynosił 45,05 zł. "Od publikacji naszego raportu analitycznego w lutym'17 notowania Asseco Poland były gorsze od szerokiego indeksu o ponad 17%. Pomimo tak dużego relatywnego spadku, podtrzymujemy nasze

Asseco Poland miało 80,1 mln zł zysku netto, 228,9 mln zł zysku EBIT w II kw.

Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie

Payten, spółka zależna Asseco SEE, nabyła spółki Sonet za ok. 4 mln euro

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Payten, spółka zależna Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50

Asseco Poland wdroży w Banku Pekao narzędzie finansowania handlu

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland wdroży w Banku Pekao narzędzie finansowania handlu - Otwartą Platformę Finansowania (OPF), która m.in. wesprze obsługę faktoringową obecnych klientów banku i ułatwi pozyskanie nowych, podała spółka. Jest to jedno z pierwszych

Asseco Poland ma zgodę UOKiK na przejęcie Infovide-Matrix

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał Asseco Poland zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Infovide-Matrix, podało Asseco. "Niezależnie od spełnienia warunku

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 138 mln euro, o 11% więcej r/r

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński

Asseco Poland planuje połączenie z zależnym Infovide-Matrix

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Asseco Poland zdecydowało o podjęciu działań w celu połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix, podało Asseco. "Połączenie spółek miałoby nastąpić [?] przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco. W

Asseco zinformatyzuje nowy kompleks medyczny GeoMedical w Katowicach

pierwszych pacjentów obsłuży wieloprofilowy oddział zabiegowy, podsumowano w informacji. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50

Asseco SEE ma umowę nabycia udziałów w spółce Necomplus za 7,67 mln euro

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zawarło umowę nabycia 67,66% udziałów w kapitale zakładowym hiszpańskiej spółki Necomplus S.L. za łączną kwotę 32 888 506,5 zł, co stanowi równowartość kwoty 7 669 000 euro, podała spółka. Celem akwizycji jest budowa

Zysk netto Asseco SEE wyniósł 11,17 mln zł w I kw. 2018 r., EBIT 13,1 mln zł

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Asseco SEE i Payten celują w ekspansję geograficzną i wzrost segmentów

Dubrownik, 12.06.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe, wraz z Payten, planują ekspansję geograficzną m.in. do krajów Ameryki Łacińskiej, poinformował prezes Piotr Jeleński. Spółka ma ambicję zwiększenia zysku operacyjnego o ok. połowę w ciągu najbliższych lat

mDM obniżył rekomendację Asseco Poland do 'redukuj', a wycenę do 53 zł

cenie 55,81 zł. W czwartek kurs kształtował się na poziomie 56,77 zł. ?Po wzroście notowań Asseco Poland o ponad 10% w ciągu ostatnich 3 miesięcy, obniżamy nasze zalecenie inwestycyjne [?]. Sądzimy, że ze względu na defensywny profil i płaską dywidendę Asseco będzie odstawać

Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

unowocześnienie swoich systemów" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 183 mln zł wobec 125,6 mln zł zysku rok wcześniej. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na

Asseco wykona system billingowy dla PGNiG Obrót Detaliczny za 46,5 mln zł brutto

. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 111,4 mln euro, o 11% więcej r/r

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 11% r/r i wynosi 111,4 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 12% r/r i wynosi 84,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński

Asseco Poland prowadzi kilka rozmów ws. akwizycji, obserwuje cele w Europie, USA

do firm, które niekoniecznie są na sprzedaż. Tak robiliśmy wcześniej i mamy dobre efekty takiej strategii" - dodał członek zarządu ds. finansowych Rafał Kozłowski. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem

Asseco SEE miało 23,55 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 23,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 18,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 113,3 mln zł w I poł. 2017 r.

m.in. Asseco Business Solutions" - podała spółka. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 173,1 mln zł wobec 255,8 mln zł zysku rok wcześniej. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW oraz szóstym producentem

Aktualny backlog Asseco BS na bieżący rok wynosi 146,3 mln zł, o 10% więcej r/r

temu mieliśmy w portfelu 133 mln zł, co oznacza, że tegoroczny backlog notuje 10% wzrostu r/r. Nie podajemy prognoz, ale to sugeruję, że perspektywa dla Asseco BS jest dobra" - powiedział Lizon podczas spotkania z dziennikarzami. Wskazał, że w II półroczu dynamika

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. "Kruk to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 112,9 mln euro, o 4% więcej r/r

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 4% r/r i wynosi 112,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 9% i wynosi 79,8 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

obsłudze klientów sektora ubezpieczeniowego w Polsce oraz za granicą. "Jednym z istotnych założeń przy powstaniu Insseco była ścisła współpraca ze spółką Sapiens, należącą do grupy Asseco, notowaną na NASDAQ, będącą jednym z liderów rozwiązań dla sektora ubezpieczeń na

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 30 III o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydują o wypłacie kwoty 24,89 mln zł na dywidendę, co daje 0,48 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca. Datę ustalenia prawa do dywidendy

RN Asseco SEE rekomenduje 0,48 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2016, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za

Asseco Western Europe ma umowę sprzedaży 97,2% akcji Matrix42

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Asseco Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Matrix42, podała spółka. Sprzedaż akcji 97,2% akcji Matrix42, czyli wszystkich będących w posiadaniu Asseco Western Europe

Asseco Poland rozpoczyna squeeze-out 2,09% akcji Infovide Matrix

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Asseco Poland ogłosiło, że rozpoczyna dziś przymusowy wykup 261 096 akcji Infovide Matrix, stanowiących ok. 2,09% kapitału zakładowego, po cenie 6,01 zł za sztukę. Data wykupu tych walorów została ustalona na 28 grudnia

Asseco BS liczy na osiągnięcie 24% marży netto w 2019 roku

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions powinno utrzymać poziom marży netto wysokości 24% w 2019 roku, podobnie jak w latach 2017-2018, podał członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. "Wydaje się, że poziom 24

Asseco Poland miało 79,6 mln zł zysku netto, 224,7 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

widoczne jest ożywienie w sektorze publicznym. Grupa Asseco Central Europe notuje zwiększoną sprzedaż rozwiązań klasy ERP, skupionych w Asseco Enterprise Solutions. Bardzo dobre wyniki przedstawiła specjalizująca się w systemach do zarządzania przedsiębiorstwem spółka Asseco Business Solutions. Na wzrost

Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems opracowało dla Echo Investment system mobilnego odbioru mieszkań na bazie podpisu elektronicznego, podała spółka. Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju

Asseco BS wzywa do sprzedaży 100% Macrologic po 59 zł za akcję 

wzbogacenie oferty produktowej obu podmiotów, podniesienie jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco

Tegoroczny portfel zamówień Asseco SEE wynosi 100,5 mln euro, 6% więcej r/r

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 100,5 mln euro (wobec 94,6 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 4% i wynosi 75,4 mln euro, według stanu na 12 kwietnia

Asseco Poland osiągnęło minimalny poziom zapisów w wezwaniu na Infovide-Matrix

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - W wezwaniu Asseco Poland na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. "Zarząd

Asseco Poland ma umowę z GPW na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS

pełni zintegrowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę handlu instrumentami finansowymi notowanymi na GPW" - czytamy w komunikacie. "Od lat współpracujemy z Asseco Poland jako dostawcą rozwiązań dla domów maklerskich ale po raz pierwszy realizujemy wspólny projekt na

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 124 mln euro, o 10% więcej r/r

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 10% r/r i wynosi 124 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 7% r/r i wynosi 85,8 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,52 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego

Comarch ma aneks z ZUS dot. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI

KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco "1 sierpnia, po ponad dwumiesięcznym okresie uzgodnień i negocjacji, Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS. Model określa

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic

dematerializacji akcji) spółce Macrologic SA" ? czytamy w komunikacie. W połowie lipca br. Asseco Business Solutions ogłosiło przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych Marcologic. Tego samego dnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o zawieszeniu obrotu

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 160,6 mln euro, o 73% więcej r/r

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 73% r/r i wynosi 160,6 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 59% r/r i wynosi 117,2 mln euro, poinformował prezes Piotr Jeleński

Asseco SEE rekomenduje 0,47 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję z zysku za 2016 r. oraz z kapitału rezerwowego, podała spółka. "Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A

Asseco Western Europe sprzedało Matrix42 za 46,34 mln euro

. Asseco Poland S.A. to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014). Akcje spółki są notowane na GPW od czerwca 1998 r

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 16,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) do 16,6 zł z 16 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia. W dniu wydania

Asseco i Medicover Polska budują platformę komunikacji z placówkami partnerskimi

najlepiej adresowało wyzwania, przed którymi stoi sektora zdrowia, a jednocześnie wyznaczało nowe standardy na rynku opieki medycznej. Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW. Od ponad 27 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla

Asseco SEE miało 18,17 mln zł zysku netto, 18,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Asseco SEE odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Infovide-Matrix: Cena w wezwaniu godziwa, plany Asseco wymagają doprecyzowania

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) ? Infovide-Matrix uważa cenę w wezwaniu Asseco Poland za godziwą, jednak wstrzymuje się z zajęciem pełnego stanowiska wobec planów wzywającego dotyczących spółki, ze względu na brak wszystkich niezbędnych informacji, wynika z komunikatu spółki

Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Infovide-Matrix po 6,01 za sztukę

przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014). Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

DM mBanku obniżył rekomendację Asseco Poland do 'trzymaj', wycena 60,60 zł

rozdaniu. Tymczasem, notowania Asseco Poland wyprzedziły szeroki indeks o ponad 16% w ciągu ostatniego roku, stąd sądzimy że potencjał do dalszych wzrostów jest ograniczony. Nasze prognozy zysku netto dla Asseco Poland korygujemy do poziomu 314 mln PLN i 338 mln PLN w latach 2016-17. Realizacja założonych

DM BOŚ dodał Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments do 'top picks'

, Robyg, Sanok, Synthos, Tower Investments, Trakcja, Vindexus, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Asseco Poland, Eurocash, CI Games, Comp, LPP, Pekao, PGNiG, PKN Orlen, Polnord, Tauron. "W

Asseco SEE miało 26,91 mln zł zysku netto, 55,21 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (SEE) odnotowało 26,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 18,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Backlog Asseco SEE wynosi 79,1 mln euro i jest wyższy o 2% r/r

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 2% r/r i wynosi 79,1 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi 62,6 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński

Asseco Poland złożyło wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Infovide-Matrix

. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014). Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 139,9 mln euro, o 12% więcej r/r

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 12% r/r i wynosi 139,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 9% r/r i wynosi 93,9 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Wskazuje

Asseco Poland kupiło 97,91% akcji Infovide-Matrix w wezwaniu

połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015). Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Vistuli, Neuki, Asseco BS, Eurotela i JSW. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Asseco SEE ma dobre perspektywy, strategiczne biznesy z coraz wyższą marżą

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 125 mln euro (wobec 126,8 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi 86,2 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. oraz części środków z kapitału rezerwowego na dywidendę w wysokości 0,48 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne

Asseco SEE miało 18,03 mln zł zysku netto, 36 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe odnotowało 18,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

DM BOŚ dodał Netię i PKN Orlen do 'top picks', usunął 4 spółki

, Tower Investments, Trakcja, Vindexus, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Asseco Poland, Eurocash, CI Games, Comp, Forte, Orange Polska, Pekao, Tauron. "W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane

Backlog Asseco SEE na przychodach wyższy o 17% r/r, grupa rozważa segmentację

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na przychodach jest wyższy o 17% r/r i wynosi 92,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 8% i wynosi 65,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Grupa