aspekty merytoryczne

To jak tutorial w tworzeniu jednorożca na żywo. Rusza SGH MBA for Startups

Program studiów MBA for Startups powstał z myślą o młodych przedsiębiorcach. Sebastian Kulczyk we współpracy z EY Academy of Business utworzył fundusz grantowy dla uczestników drugiej edycji studiów.

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty: forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną

Bloober Team ma zgodę USPTO na udzielenie ochrony patentowej wynalazku

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team otrzymał informację o uzyskaniu dokumentu "Notice of Allowance" wydanego przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO), potwierdzający zakończenie badania merytorycznego złożonego przez spółkę zgłoszenia patentowego

UOKiK nie oceni, czy przejęcie Polska Press przez Orlen zagrozi wolności prasy

UOKiK nie oceni, czy przejęcie Polska Press przez Orlen zagrozi wolności prasy

zapobiec takiej dominacji UOKiK, może nie zgodzić się na transakcje lub uzależnić je od sprzedaży części majątku przejmowanej firmy, Jednocześnie Tomasz Chróstny napisał, że „Prezes Urzędu [Ochrony Konkurencji i Konsumentów] nie ma możliwości oceny innych aspektów projektowanej transakcji, w tym np

FPP/ CALPE: MPiT powinno nadzorować całą legislację dot. przedsiębiorców

procedur, konieczne jest wzmocnienie procesu legislacyjnego w trzech aspektach. Pierwszy aspekt to ścisłe przestrzeganie ustanowionych procedur. Drugim aspektem jest należyte przypisanie zadań do odpowiednio wyposażonych i przygotowanych struktur. Trzecim aspektem jest radykalne podniesienie standardów

Robert Lewandowski do spółki z PlayWayem będzie produkował gry

Robert Lewandowski do spółki z PlayWayem będzie produkował gry

, przekazała, że objęła 50 proc. akcji RL9sport Games. Ma być w niej odpowiedzialna za marketing oraz sprzedaż.  Z kolei Robert Lewandowski, do którego należy 20 proc. akcji, ma "objąć rolę merytorycznego konsultanta i wspierać zespół projektowy w trakcie procesu produkcji gry". Nie będzie więc

Polska firma Meblik otwiera dziś swój pierwszy sklep na Węgrzech

. "Nasze działania miały na celu wsparcie realizacji polskiej inwestycji zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i operacyjnym. Staraliśmy się pomóc przede wszystkim w aspektach, które z reguły stanowią największe wyzwanie dla inwestorów - formalnoprawnych kwestiach rejestracji przedsiębiorstw, doboru

Rozpoczęła się VI edycja Programu Rozwoju Eksportu realizowanego przez BZ WBK

. Eksperci BZ WBK i partnerów merytorycznych przygotowali merytorykę bardzo mocno zagłębiającą się w aspekty i kwestie charakterystyczne dla wybranych branż. Na pierwszy ogień idą dwa sektory: produkcja żywności oraz transport, który jako branża ma dwojakie powiązanie z eksportem: poprzez własne usługi oraz

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

problemem w procesie digitalizacji: brak finansowania i wiedzy o istniejących możliwościach oraz ograniczona dostępność pracowników z umiejętnościami cyfrowym" - powiedział członek zarządu ds. finansów Orange Polska Maciej Nowohoński. Na zakończenie części merytorycznej

Panathea złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Dolnośląskiej Grupy Aptecznej

detalicznej produktów tradycyjnie sprzedawanych w aptece, takich jak wyroby medyczne (włączając ortopedyczne), kosmetyki apteczne i artykuły toaletowe. "Transakcja umożliwi przedsiębiorcom między innymi rozszerzenie merytorycznej bazy prowadzenia działalności np. poprzez

9. Fund Forum Analiz Online odbędzie się 13 marca w Warszawie

rynku funduszy, do której powinna dążyć branża w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie zapowiadającym Forum. Podczas prelekcji przedstawiony zostanie wpływ obniżki opłat stałych nie tylko na wyniki portfeli inwestorów, ale również na inne aspekty, jak chociażby ofertę

Gaz-System: Rozpoczęcie budowy Baltic Pipe ma nastąpić w II kw. 2020 r.

. "Przedstawiciele Gaz-System omówili aspekty techniczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne inwestycji oraz jej wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. W spotkaniach udział wzięli m.in. okoliczni mieszkańcy oraz władze samorządowe. W Rewalu 20 lutego odbyło się także spotkanie z

Chmura zmieni rynek pracy - pojawią się nowe zawody, a specjaliści mogą przestać wyjeżdżać z Polski

Chmura zmieni rynek pracy - pojawią się nowe zawody, a specjaliści mogą przestać wyjeżdżać z Polski

Ostatni rok pokazał, jak duże znaczenie mają nowe technologie i jak mogą zmienić każdy aspekt naszego życia. Uczymy się zdalnie, pracujemy zdalnie, w ten sposób odbywamy też spotkania. Firmy, aby nie stracić klientów, musiały wdrożyć e-handel. Pandemia przyspieszyła tempo zmian, które i tak by

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

weryfikowalnych wskaźników realizacji celów i zadań oraz zapewnienie spójnego systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami zarządzającymi SSE, uwzględniającego merytoryczną ocenę jakości zarządzania, podała Izba w raporcie. "Specjalne strefy ekonomiczne nie były należycie

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

zaakceptowania rozstrzygnięcia Prezydenta. Nie można zatem uznać, że zaskarżona decyzja merytorycznie rozstrzyga sprawę w sposób równoważny działaniu organu I instancji. Podkreślenia wymaga okoliczność, że treść uzasadnienia decyzji SKO nie zawiera właściwie żadnych rozważań zindywidualizowanych, to jest takich

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

zaakceptowania rozstrzygnięcia Prezydenta. Nie można zatem uznać, że zaskarżona decyzja merytorycznie rozstrzyga sprawę w sposób równoważny działaniu organu I instancji. Podkreślenia wymaga okoliczność, że treść uzasadnienia decyzji SKO nie zawiera właściwie żadnych rozważań zindywidualizowanych, to jest takich

Spółka zależna ZE PAK nie ma zgody RDOŚ na wydobycie z Odkrywki Ościsłowo

brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo". PAK KWB Konin zapowiada złożenie od przedmiotowej decyzji stosownego odwołania, podał ZE PAK. W ocenie spółki, wydana decyzja pozbawiona jest argumentów merytorycznych oraz nie została poparta żadnymi ekspertyzami

GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy, w składzie m.in. ZBP, UOKiK, TGE

(UOKiK). Komitet został powołany w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych, podała GPW. "Nadaliśmy Komitetowi Nadzorczemu szerokie uprawnienia zapewniające skuteczny nadzór nad stawkami referencyjnymi i decyzjami podejmowanymi

ARP i 3 konsorcja regionalne utworzą inkubator ESA BIC

bezzwrotnego wsparcia finansowego, - 80 godzin wsparcia technicznego, - bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas i inkubacji, - wsparcie merytoryczne, - dostęp do

"Polski ład". Jaka piękna katastrofa

"Polski ład". Jaka piękna katastrofa

władzy rządu nad samorządami. Ten aspekt „reformy" jest w debacie o „Polskim ładzie" zbyt mało eksponowany. „Polski ład". Za mało bogatych Propagandyści rządzącej partii od razu zadeklarowali, że zmiany odczuje korzystnie 17 mln podatników, i tej wersji trzymają się do

KGHM złożył wniosek o pozwolenie środowiskowe na budowę kopalni Ajax w Kanadzie

Brytyjskiej ma 30 dni na sprawdzenie wniosku pod kątem formalnym. Po tym czasie wniosek zostanie upubliczniony i poddany ocenie merytorycznej i konsultacjom społecznym. Urzędnicy zapowiedzieli, że czas na konsultacje społeczne wyniesie 75 dni. W tym czasie KGHM Ajax będzie także

PGNiG w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Ropy Naftowej i Gazu

aktywność naszej grupy kapitałowej w tym segmencie" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. "W Brukseli IOGP ma reputację bardzo merytorycznego partnera do dyskusji. Dostrzega też specyfikę państw takich jak Polska, które znajdują się pod presją

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

podpisania lub parafowania zmian oferty ma jedynie formalny, nie merytoryczny charakter, zatem jego niezachowanie nie może przynieść skutku w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Twój zespół potrzebuje nowych bodźców? Radzimy, jak wybrać najlepszą firmę szkoleniową

. Często jest to też moment, podczas którego budują się relacje pomiędzy członkami zespołu przez to, że pracują ze sobą na warsztatach. Są angażowani we współpracę, to zaś przekłada się na lepsze wyniki pracy w firmie. Aspekt „team buildingu", który jest dla szefa lub właściciela firmy ważny

Niszczymy rzeki systemowo, a naprawiamy punktowo. Powinno być na odwrót

Polsce do 2050 roku”. Według danych Europejskiej Agencji ds. Środowiska kolej jest ponadtrzykrotnie bardziej efektywna energetycznie od żeglugi śródlądowej w transporcie towarów. Do tego dochodzą aspekty przyrodnicze, bo budowa nowych śródlądowych dróg wodnych oznacza zniszczenie jednej z ostatnich

Szybsze skargi do sądu

do organu, który wydał interpretację, z którą nie zgadza się podatnik, może on złożyć skargę do sądu administracyjnego dopiero po upływie 60 dni. - Biorąc pod uwagę to, że sprawa jest rozpatrywana merytorycznie przez ten sam organ zasadne jest skrócenie tego czasu, tak aby szybciej mieć możliwość

Kobiety na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości: Bardzo wiele zależy od naszej wiary w sukces

od uwagę ich kompetencje, umiejętności i przygotowanie merytoryczne. Kobiety są świetnie przygotowane do pracy w samorządzie. Świat urzędniczy jest przez nie wręcz zdominowany, ale – jak już wcześniej podkreślono – nie zajmują one kluczowych stanowisk. W Polsce wciąż brakuje odpowiednich

BGK rozpocznie kolejny nabór wniosków w programie dla MŚP na innowacje w IV kw.

. Dopiero wtedy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, który podlega ocenie przez zewnętrznych ekspertów branżowych. "My takim wnioskiem zajmujemy się najpierw od strony formalnej, a następnie - od merytorycznej. Jest on poddawany ocenie przez zewnętrznych ekspertów z danej

PCA: Polska żywność certyfikowana ma wysoką jakość, czas na edukację konsumentów

, gdzie z tym sektorem związany będzie rozwój naszej gospodarki. Definicja jakości to jest coś subiektywnego odbieranego przez konsumenta. Nie tylko jest związane z bezpieczeństwem żywności i jest czymś oczywistym, ale to są również różne aspekty związane z jakością, np. związane z wartością odżywczą"

Selvita ma umowę ws. współpracy i dofinansowania w programie SEL120

, wyselekcjonowane projekty - poza znaczącym potencjałem komercyjnym - charakteryzują się unikalnością i wysokim potencjałem w aspekcie naukowym. Oznacza to, że projekt SEL120 znalazł się w bardzo elitarnym gronie. Współpraca z LLS z pewnością będzie bardzo istotna podczas negocjacji dot. komercjalizacji SEL120 w

Szefowa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: Sprawa caracali szkodzi biznesowemu wizerunkowi Polski

Od początku października sprawa caracali, a co za tym idzie - polsko-francuskich relacji dyplomatycznych i gospodarczych - nie znika z debaty publicznej. Politycy z obu stron włączają się do dyskusji, która w niektórych przypadkach niewiele ma wspólnego z merytoryczną oceną

Każde miasto chce być smart. Jak nowoczesne technologie ułatwiają życie mieszkańcom

. Jak polskie miasta wypadają na tle innych pod względem bycia smart? Hiszpańska IESE Business School kilka miesięcy temu opublikowała najnowszą edycję Cities in Motion Index. Twórcy rankingu wzięli pod lupę 135 miast z 55 krajów i przebadali je pod różnymi aspektami. Pod uwagę wzięto m.in. transport

Moje męskie rozmowy na EFNI

Rozglądam się po elitach tego kraju zasiadających przy stolikach zastawionych policzkami wołowymi w Pawilonie Nowych Idei podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Już rozumiem, dlaczego idei urodziło się tu mniej, niż mogło. Przez dwa dni udało mi się tu przeprowadzić kilka merytorycznych

Załóż biznes w centrum handlowym

Bytom na co dzień mamy styczność z wieloma osobami prowadzącymi własny biznes - znamy różne aspekty ich pracy, a także problemy, z którymi się borykają. Chcieliśmy odpowiednio spożytkować to doświadczenie. Wpadliśmy więc na pomysł, żeby dodatkowo wesprzeć przedsiębiorców i pokazać innym, że rozwój firmy

V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych odbędzie się 19-20 marca w Poznaniu

przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze organizacyjnej zderzają się z tematem sukcesji. Problem sukcesji, zarówno w aspekcie przekazywania własności, jak i powierzania kierownictwa, stanowi punkt krytyczny w każdej, nawet najlepiej funkcjonującej firmie rodzinnej. Sposób przekazania firmy następnemu pokoleniu

Są obiektem żartów, docinków, a czasem kontrowersji. Ile kosztuje coaching i czy warto na niego wydać pieniądze?

jest coach? Coach ma jedynie obowiązek zadbać o gospodarcze aspekty swojej działalności, czyli – jeżeli przyjmuje klientów w gabinecie – być pełnoletnim, założyć firmę i płacić podatki. Nie grożą mu natomiast żadne konsekwencje prawne, gdy nie jest do swojej pracy przygotowany merytorycznie

NBP odpowiada na zarzuty: Opublikowano wyrwane z kontekstu fragmenty prawie dwugodzinnej rozmowy

, którzy zostali dotknięci i urażeni". Biuro Prasowe NBP informuje, że "merytoryczne aspekty rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem z lipca 2013 roku były wielokrotnie publicznie poruszane w czasie konferencji prasowych, wywiadów i komentarzy prezesa

Bankowcy nie wiedzą, jakie polisy sprzedają

przeszkoleni, aby móc sprzedawać klientom polisy. Czy to pomogło? Z badania przeprowadzonego metodą tajemniczego klienta na zlecenie Europ Assistance Polska wynika, że czterech na dziesięciu bankowców nie miało merytorycznej wiedzy na temat sprzedawanych ubezpieczeń. Tak ocenili ich przeprowadzający badanie

Lotnictwo jest dziś w stanie śmierci klinicznej. "Skończy się walka ceną" [WYWIAD]

wywróci się ten paradygmat, że trzeba aż tak przeć do przodu.   Ale dlaczego miałby się wywrócić?  - Zawsze byłem zwolennikiem tezy, że w biznesie aspekt psychologiczny jest równie ważny jak ekonomiczny. A lotnictwo jest na to szczególnie wrażliwe, wręcz przewrażliwione. Powodem spadku w

Wyżnikiewicz: Upolitycznienie gospodarki szkodzi firmom i wzrostowi gospodarczemu

lubią. Chodzi przede wszystkim o niestabilność prawa, a my w tym aspekcie mamy szaleństwo. Nakładanie nowych obowiązków na przedsiębiorców powoduje, że są niepewni przyszłości i boją się inwestować. Co gorsza, czasami coś wpuszczane jest sondażowo, robione są takie balony próbne. Przedsiębiorcy się

Caracale na sali sądowej. Macierewicz: Wycofajmy się bezboleśnie

na śmigłowce poza merytorycznym ma również aspekt polityczny. Wyboru caracali dokonał poprzedni rząd. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie go krytykowali. Jeszcze przed wyborami negatywnie na ten temat wypowiadali się: Andrzej Duda, Witold Waszczykowski, Piotr Gliński i Antoni Macierewicz

Energa-Operator złożył pozew wzajemny przeciwko Arcusowi, domaga się 157 mln zł

bezpodstawne" - czytamy dalej w komunikacie. "Spodziewaliśmy się takiej reakcji. Wcześniej złożyliśmy pozew na kwotę 174 mln zł. Nie mieliśmy jednak wyboru, musieliśmy postawić na merytoryczną walkę. Uznajemy pozew Energi za bezzasadny, zwłaszcza wobec ostatnich

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

aspektu efektywności, cyklu życia, jak również innych kryteriów dotyczących jakości, kwestii społecznych, innowacyjnych oraz ekologicznych" - wyliczył. Jędrzejewski zapewnia, że nowa ustawa będzie także wychodziła na przeciw tym problemom, które dzisiaj są podnoszone przez

Kredyty we frankach. Czy jest się o co bić w sądzie? [ANALIZA SPRAW KLIENCI - BANKI]

analiz frankowicze nalegali na wstrzymanie publikacji. Naciskali na władze Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz bezpośrednio na autorów. – Trudno uznać, aby korespondencja ta wyrażała merytoryczną krytykę i stanowiła punkt wyjścia do konstruktywnej dyskusji. Zawarte w

"W tym roku zarobimy tylko 700 tys. zł, bo jesteśmy leniwi". Jak flipperzy zbijają majątki?

. Zysk z inwestycji należy się bowiem za znalezienie mieszkania, za know-how, czyli wiedzę o rynku i aspektach prawnych - trzeba umieć rozeznać się, czy mieszkanie nie jest na przykład prawnie uszkodzone, z lokatorami czy jeszcze nieujawnionymi spadkobiercami. Po trzecie, trzeba mieć pieniądze. 

Trzeba mieć odwagę się przyznać: Nie ogarniam

nas przerasta. Co chwila wypływają nasze braki merytoryczne, przez co tracimy resztki kontroli nad tym, co się dzieje. Przygniata nas odpowiedzialność. W efekcie pojawiają się wyczerpanie fizyczne, bezsilność, stres, brak poczucia sensu i celu. Praca zaczyna kojarzyć nam się

Jan Dworak: "Wiadomości" stały się tubą propagandową. To złamanie ustawy

. - Przy okazji materiału o Radiu RMF FM i koncesji dla tego nadawcy, podano krótko, że przygotowaliśmy taki raport. Ale nikt z TVP nie podjął merytorycznej rozmowy na ten temat. Co dalej będzie się działo z tym raportem? - Został opublikowany na

Bursztynowy biznes się kruszy. Nowe prawo zaszkodzi jubilerom

Geologicznej. Straż ma walczyć z nielegalnym wydobyciem surowców, jej funkcjonariusze będą umundurowani i uzbrojeni. Jednak eksperci przestrzegają, że strażnicy nie będą mieli merytorycznej wiedzy geologicznej, która uprawniałaby ich do kontroli. Instytut Gospodarki Surowcami

Rząd przyjął nowelę usprawniającą procedury w ubieganiu się o środki UE

wniosku są braki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a następnie wniosek skieruje do oceny merytorycznej. Na tym etapie zostanie sprawdzone, czy wniosek spełnia tzw. kryteria wyboru projektów, które będą wskazane w regulaminie konkursu. Również na tym etapie będzie możliwe poprawienie wniosku

Mateusz Morawiecki: Nie będzie jednolitego podatku

wysłuchaniu merytorycznych argumentów bardzo szerokiego grona partnerów społecznych i biznesowych uznaliśmy, że kontynuacja prac nad takim rozwiązaniem nie jest zasadna - dodał. Z wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego wynika, że kluczowym aspektem przy podejmowaniu decyzji o

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

Ulatowska, aplikantka radcowska. Pod nadzorem merytorycznym adwokata Grzegorza Nowaczka. Clifford Chance jest globalną kancelarią prawną. Od blisko 30 lat warszawskie biuro kancelarii wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w realizacji ich strategii rynkowych. Obecnie pracuje w nim ponad 80

Poznański start-up, który wymyślił e-stetoskop

mogłoby zawojować świat – przyznaje Wojciech Radomski, prezes CEO StethoMe. Trzy lata temu na Facebooku zamieścili ogłoszenie. Szukali merytorycznych partnerów do współpracy. Odpowiedzieli im naukowcy z Instytutu Akustyki UAM, dr Honorata Hafke-Dys oraz dr hab. Jędrzej Kociński. Naukowcy mieli już

Menedżerowie muszą chodzić na szkolenia

częściej wysyłają swoich ludzi na szkolenia i lepiej dbają o ich rozwój. A inwestowanie w pracowników daje firmom wymierne korzyści. Jakie? Badał to Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych firmie ForFuture. Menedżer sprawdzał m.in. to, jak rozwijanie kompetencji wpływa na efektywność

Adam Góral, prezes Asseco Poland: Nie chciałem być biedny, bo bieda to brak wolności

. Bazujemy jednak na naszych wieloletnich doświadczeniach i mocnych podstawach merytorycznych ekspertów Asseco. Zbudowaliśmy interesującą pozycję wyjściową, a Asseco Innovation Hub ma tę pozycję umocnić. Dzięki inwestycji powstanie docelowo ok. 400 nowych miejsc pracy. Całkowita wartość projektu to ponad 80

Wybitny architekt: Po pandemii nadejdzie czas miasta z odzysku. Już nie będziemy budować wielkich domów i galerii

wymyśliła dotąd niczego lepszego. Wierzę w to, że miasta będą przeżywać renesans. Internet nie załatwi nam wszystkiego i pozwoli jedynie na dość wygodne zarządzanie czasem i aktywnością przy przemieszczaniu się. Musimy podjąć prawdziwą, merytoryczną dyskusję z sielskim obrazkiem ekologicznego życia pod

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mają w tym aspekcie dużo do zrobienia. Przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie im od dwóch do pięciu lat, wynika z raportu Accenture i Związku Banków Polskich (ZBP). Ze względu na COVID-19, który wprowadził stan niepewności w wielu dziedzinach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

praktycznych aspektów ekspansji oraz pomocy w zbudowaniu relacji biznesowych na rynku kanadyjskim. CSHARK ze względu na znaczący potencjał rynku, spośród trzech kierunków, wybrał właśnie Kanadę. ?Jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych państw świata, Kanada daje duże możliwości sprzedaży produktów i usług w

Miasto w czasach rewolucji IT

. – Powołanie do życia firmy Hicron było wynikiem silnej woli i chęci zmian. Zakładając nową organizację, trzeba oprzeć ją na solidnych fundamentach. W przypadku Hicronu punktem wyjścia były aspekty takie jak wiedza, spójność organizacji oraz pomysły – opowiada Michał Guzek, prezes firmy

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Stypendia : Kolejny rok z rzędu Intel i Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznały stypendia w ramach programu Nowe Technologie dla Dziewczyn. Na wsparcie finansowe i merytoryczne może liczyć 25 stypendystek. Przed nimi program mentoringowy oraz możliwość odbycia stażu w Centrum Badawczo-Rozwojowym Intela w

Boni: Rząd jest bliski kompromisu z samorządami

powiedzieliśmy, że schodzimy do 3 proc. PKB, to trzeba to zrobić. Jak mówimy, to realizujemy. Jest jeszcze jeden aspekt tej wiarygodności. Skoro chcemy walczyć o odpowiednią pulę środków unijnych dla Polski, to musimy być wiarygodni wobec tych krajów, które są płatnikami netto. Będąc w

Kryterium jakości opinii prawnej

inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji". Ponadto wprowadzono art. 91 ust. 2a mówiący

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Występujące równolegle prywatnoprawne i publicznoprawne aspekty zamówień publicznych do 30 000 euro wymagają więc ujęcia problematyki w dwóch perspektywach: określonych przez reguły prawa cywilnego wymogów związanych z kontraktowym charakterem zobowiązań oraz określonych przez

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

przedmiotem konsultacji z wszystkimi członkami Rady Ministrów, w tym z Ministrem Michałem Bonim. Nie zgłoszono do niego żadnych zastrzeżeń merytorycznych. Ponieważ zarówno polskie jak i unijne prawo już obecnie przyznaje właścicielom praw własności intelektualnej wyższy poziom

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

przedmiotem konsultacji z wszystkimi członkami Rady Ministrów, w tym z Ministrem Michałem Bonim. Nie zgłoszono do niego żadnych zastrzeżeń merytorycznych. Ponieważ zarówno polskie jak i unijne prawo już obecnie przyznaje właścicielom praw własności intelektualnej wyższy poziom

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

publicznego wynikającego ze zobowiązań emerytalnych - mamy już odłożone ponad 200 mld zł w OFE, i to stawia nas w dobrej sytuacji. S.K.: Porównanie z Gierkiem ma wartość publicystyczną, natomiast nie ma żadnej wartości merytorycznej. W 1989 roku mieliśmy dług wartości 50 mld dol

Bielecki: Mądry Polak po reformie

merytoryczna, a parlament - miejscem, gdzie można przeprowadzać drobiazgową analizę rozwiązań. Oczywiście nie w sali plenarnej, która ma swoją poetykę prowadzenia politycznego sporu, ale w komisjach i podkomisjach. Nigdy więcej reform obok ludzi Jest

Eurotragedia. Czy Polska powinna zrezygnować ze złotego?

synergię, gdzie dla jednostkowego zysku kraju dominującego w UE ich partnerzy handlowi odnotowują cztery razy wyższe straty. Lecz nagłaśnia, że Polska dla wyidealizowanej jedności powinna w tym mechanizmie redystrybucji uczestniczyć. Nie zgadzając się z Gadomskim co do jego zastrzeżeń merytorycznych