arteria retail

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Arteria : Celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Cisco BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Grupa AB : Nie wyklucza, że w najbliższych latach łączna liczba jej punktów franczyzowych w segmentach retail IT, integracja, czy zabawki w Polsce, Czechach i na Słowacji sięgnie 2 tys. wobec 1,54 tys. obecnie

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

finansowych grupy na rok obrotowy 2017/2018. Po korekcie prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017/2018 wynoszą 289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 4 mln zł, a EBITDA 11 mln zł. Źródło: ISBnews Arteria : Odnotowała 0,89 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arteria odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

online przynajmniej raz w miesiącu, przy czym 23% - co tydzień, a 4% - codziennie, wynika z raportu PwC "Total retail 2017". Wyniki zbliżone są do zachowań globalnych - tj. 4% respondentów dokonuje zakupów codziennie, 23% co tydzień, 38% co miesiąc. Źródło: ISBnews