art 86 ustawy o vat

sprawdź też:

ustawa

Marcin Czeluśniak

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Jak obliczyć szacowaną cenę paliwa w zapytaniu ofertowym?

Tysiące przedsiębiorców bez wsparcia z "tarczy" PFR. Przez błędy systemu. Polecamy newsletter dla przedsiębiorców

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapraszamy do lektury newslettera dla przedsiębiorców.

Czy fiskus odda VAT od paliwa?

Przepisy o VAT określają zakaz odliczania VAT od nabywanych paliw do niektórych kategorii samochodów. Przed przystąpieniem Polski do UE prawo do odliczenia VAT uzależnione było od dopuszczalnej ładowności pojazdu. Po wejściu Polski do Unii zasady te uległy zmianom. W związku z tym niektórzy podatnicy utracili prawo do odliczania VAT przy nabyciu paliwa. A jest to niezgodne z przepisami unijnymi.

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i z naruszeniem przepisów prawa przedłużył termin tego zwrotu. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd stwierdził, że z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieliśmy właśnie do czynienia taką

Gdy kontrahentami są małżonkowie

wynagrodzenie jest: - niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 ustawy o VAT oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o VAT pełnego prawa do odliczenia VAT; - niższe od

Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

aktualizacji wcześniejszego zgłoszenia VAT. Wspomnieć należy tylko, że w odniesieniu do drugiego rodzaju transformacji spółek kapitałowych, a mianowicie w inne spółki kapitałowe przepisy ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 3 pkt 1) pozwalają nie zamykać i nie otwierać ksiąg

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

praniu brudnych pieniędzy). 30. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. 31. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z trzydniowego

Kiedy odliczyć VAT, gdy zaginął oryginał faktury?

Podstawę do odliczenia podatku naliczonego stanowi faktura VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług możemy obniżyć kwotę podatku należnego o wartość podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymaliśmy fakturę, albo za jeden z dwóch

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) bezpośrednio przed publicznym otwarciem złożonych ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Ściągawka z otwarcia ofert

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powinien w miarę możliwości dążyć do sytuacji, aby złożone oferty były otwierane możliwie jak najszybciej po upływie terminu ich składania. Zalecanym jest, aby oferty były otwierane

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

szacunkową wartością zamówienia doliczając do niej podatek VAT. Jednak tego typu działanie jest niezgodne z prawem. Nie można się zgodzić z twierdzeniem, że określenie kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy) może być użyte zamiennie w odniesieniu do