art 39 kodeksu pracy

Piotr Podsiadły

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

W obliczu gospodarczych skutków pandemii COVID-19 duża liczba przedsiębiorstw zostaje zmuszona do redukcji zatrudnienia. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników dla wielu pracodawców wiążą się z koniecznością wypłaty pracownikom odprawy pieniężnej, czyli jednorazowego świadczenia mającego rekompensować utratę pracy.

Bez umowy, bez wynagrodzenia, bez zgody rodziców. Tak wykorzystują do pracy nieletnich graczy

Właściciele dwóch serwerów z grami szukają wśród graczy osób do pełnienia funkcji administratorów, np. moderatorów czatów. Często rekrutują dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Pracują bez umowy i bez wynagrodzenia. Sądzą, że to, co robią, jest częścią gry.

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

art. 264 kodeksu pracy złożyć do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności związane z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające obowiązywanie okresu

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

art. 39 kodeksu pracy - w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownika nie można zwolnić ani zmienić mu warunków pracy lub płacy. Wyjątki ustanawiają przepisy "tarczy antykryzysowej". Zgodnie z art. 15g specustawy pracodawca na okres do 3 miesięcy może obniżyć wysokość

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

przeznaczona do likwidacji i działają w niej organizacje związkowe. Kwestię okresu ochronnego reguluje art. 39 kodeksu pracy - w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownika nie można zwolnić ani zmienić mu warunków pracy lub płacy. Wyjątki ustanawiają przepisy "tarczy antykryzysowej

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

rozwijać - mówi rekruter. Przyczyny, dla których młodsi wygrywają ze starszymi, są również dużo bardziej prozaiczne. Zatrudnienie dwudziestokilkulatka jest po prostu tańsze i nie grozi tym, że za chwilę wejdzie w przedemerytalny okres ochronny. Ochrona przedemerytalna. Kiedy obowiązuje? Zgodnie z art. 39

Praca coraz bliżej emerytury niebezpieczna dla pracownika

Praca coraz bliżej emerytury niebezpieczna dla pracownika

Art. 39 Kodeksu pracy mówi: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". - Ale

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

posłowie zajmą się PiS-owskim projektem ustawy antylichwiarskiej. Nie zajęli się, choć został skierowany do prac w komisji. Teraz, po zakończeniu kadencji parlamentu, ustawa pójdzie do kosza. Zasada jest taka,że nowy Sejm nie może dalej nad nią procedować. Czyli ważniejsza okazała się nowelizacja kodeksu

Kiedy i kogo można zwolnić

października 2011). To o ponad 6 proc. więcej niż rok temu. Wiele osób tuż przed emeryturą marzy, aby dopracować do tzw. okresu ochronnego. Liczą, że wtedy uda im się uniknąć zwolnienia i będą mogli pracować aż do emerytury. Art. 39 kodeksu pracy mówi bowiem wyraźnie: "

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

z prawem takiego pracownika zwolnić nie można, bo według art. 39 kodeksu pracy "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z

Jak dopracować do emerytury i okresu ochronnego

dotyczące okresu ochronnego przed zwolnieniem. Kodeks pracy: cztery lata Jak długo trwa i kiedy się rozpoczyna okres ochronny? Art. 39 kodeksu pracy mówi: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

powyższym proszę o zakwalifikowanie mojego przychodu z tytułu zawartej umowy-zlecenia jako świadczenia powtarzającego się, zgodnie z art. 833 par.2 Kodeksu postępowania cywilnego”. Ale uwaga! Komornik albo wierzyciel mogą zawiadomić inspekcję pracy, żeby sprawdziła, czy nie dochodzi do obejścia prawa

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 53. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego: a. o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

Jak długo trwa i kiedy się rozpoczyna okres ochronny? Art. 39 kodeksu pracy mówi: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

. (Podstawa prawna: art. 78 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 39 i następne, kodeks postępowania administracyjnego). Opłata za użytkowanie wieczyste to nie podatek Wiele osób myli opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z podatkiem od nieruchomości. Podatek od

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

). Wniosek o przyjęcie uchwały został skierowany przez MKiDN do Sekretarza Rady Ministrów w trybie obiegowym 18 listopada 2011 - patrz wniosek . Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

). Wniosek o przyjęcie uchwały został skierowany przez MKiDN do Sekretarza Rady Ministrów w trybie obiegowym 18 listopada 2011 - patrz wniosek . Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz

Dokumentacja dla zwalnianego pracownika

Świadectwo pracy Wśród dokumentów wydawanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy chyba najważniejszym jest świadectwo pracy. Co do zasady, powinno być ono wydane niezwłocznie, co wyraźnie stwierdza art. 97 § 1 ustawy z dnia 26

Dłuższy macierzyński i ojcowski

: Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński Na podstawie art. 1821 kodeksu pracy proszę o udzielenie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze ... tygodni od .......................... do...................., bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, który kończę dnia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

krajów Europy, w tym z Polski, zwróciły się do rządów państw członkowskich UE ze wspólnym stanowiskiem w sprawie projektowanego Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act), nad którym będzie pracować Komisja Europejska, podała Cyfrowa Polska. Sygnatariusze listu apelują, by nowe przepisy nie

Gdzie odebrać zawiadomienie z sądu

Gdzie odebrać zawiadomienie z sądu

dalej nie zrobił. Powołać się tu trzeba na art. 168. § 1. kodeksu postępowania cywilnego. "Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu