art 27 ustawy o pit

sprawdź też:

ustawa

Trybunał Konstytucyjny nie pozwolił rządowi na przejęcie 7 mld zł składek emerytalnych Polaków

Trybunał uznał w środę, że ustawa PiS znosząca limit 30-krotności składek na ZUS jest niezgodna z konstytucją. Trzech sędziów, w tym szefowa TK Julia Przyłębska, zgłosili zdanie odrębne.

Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

proporcjonalnego odliczenia, którą stosuje się w sytuacji, kiedy dochody osiągane za granicą objęte są podatkiem w Polsce. Z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

zajęcia praktyczne? Zakładamy, że pytanie dotyczy zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego (art. 194 kodeksu pracy). Zgodnie z art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

przedsiębiorstwach – zmiana terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK (odpowiednio do 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.). 29. Przesunięcie o trzy miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

– "tarcza 3.0"] zaświadczenia o niezaleganiu Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek nie uwzględnia się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W puli konkursu znajdują się 2 mln zł ze środków unijnych, wysokość nagród wynosi 20 tys. zł. Źródło: ISBnews Opłata elektroniczna : Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

silnika: dane aktualne na 1.12.2011 r. Pity 2011: Co kosztem nie jest? Niestety dla przedsiębiorców w ustawie o podatku od dochodów osobistych znalazł się też art. 23, czyli katalog wydatków nieuznawanych za koszty. Bardzo

Najczęściej zadawane pytania

? Karta podatkowa jest dostępna tylko dla wąskiej grupy podatników, określonej w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na