arpu

Livechat Software miał 15,81 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2019/2020

rozwiązań spółki (głównie LiveChat i ChatBot) oraz wzrost wskaźnika ARPU (średni miesięczny przychód na jednego klienta) LiveChat w stosunku do stanu sprzed roku. Wskaźnik ARPU rozwiązania LiveChat rósł zarówno w odniesieniu do stanu sprzed roku, jak i poprzedniego kwartału. Zanotował też wzrost w każdym

R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w 2 lata

(przychodów i wyników) w 2 lata, zdobycia pozycji lidera w CEE i łącznie 500 tys. klientów" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że wraz ze skalą biznesu R22 ma duży potencjał zwiększania ARPU (przychodu na klienta). "

Cyfrowy Polsat dąży do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego

maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM, który pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego" - powiedziała Ostap-Tomann podczas spotkania z

Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 10,3 mln USD w I kw. r.fin. 2020/2021

) skonsolidowane przychody wyniosły 9 073 430 USD. Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - wzrost ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktów LiveChat i ChatBot zarówno w ujęciu rocznym, jak również w porównaniu do

PMR: Rynek płatnej telewizji spadnie o 1,3% r/r do 6,1 mld zł w 2020 roku

wart był 6,2 mld zł. Oznacza to minimalny, 1% wzrost r/r. Kolejne lata przyniosą kontynuację wzrostu liczby abonentów telewizji IPTV i równolegle trendu spadkowego w obrębie sieci kablowych i platform satelitarnych. W warunkach nieco słabszego ARPU niż w latach poprzednich spowoduje to, że w

R22 chce utrzymać tempo rozwoju i podwoić skalę biznesu w ciągu 2 lat

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - R22 chce w najbliższych latach utrzymać tempo rozwoju, tak by w ciągu dwóch lat podwoić obecną skalę biznesu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 liczy na szybszy wzrost ARPU dzięki rozwojowi w Rumunii i wejściu na kolejnej rynki regionu

DM BZ WBK podniósł wycenę Livechat do 62,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 45,6 zł a we wtorek ok godz. 11:00 - 46,79 zł. "Pomimo niewielkiego spowolnienia, baza klientów LiveChat Software nadal rośnie w tempie na poziomie ok. 40% rocznie. W połączeniu z bardzo stabilnym ARPU przekłada się to na

LiveChat zwiększył bazę klientów o 202 firmy do 28,77 tys. na koniec XI

. "Zgodnie z tym, co spółka podała w raporcie okresowym opublikowanym z 27 listopada 2019 r., tempo wzrostu przychodów różni się od tempa wzrostu liczby klientów rozwiązania LiveChat, co wynika m.in. ze zmian wskaźnika ARPU, a także rosnących przychodów z innych rozwiązań Spółki. W związku z tym

Orange Polska zwiększył liczbę klientów mobilnych o ponad 100 tys. w III kw.

., co oznacza spadek o 74 mln zł lub 2,4% r/r. "Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 6 mln zł. Przychody z usług mobilnych utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie, do czego przyczyniły się następujące czynniki: niższy spadek ARPU, duży przyrost liczby

Prezes Play: Ceny usług komórkowych będą rosły m.in. przez zmiany w użytkowaniu

. Średnie ARPU (przychód na użytkownika) Play wzrosło w III kw. br. o 2,8% r/r do poziomu 33,4 zł, a w okresie 9 miesięcy br. - o 1,4% r/r do 32,7 zł. Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka

Orange: Strategia jest niezmienna, ale wymaga reakcji na wolniejszą monetyzację

. Wskazał, że obszary które są odpowiedzialne za wolniejszą monetyzację to ARPU postpaid (operator zdobywa klientów z niższym ARPU) i obecne oczekiwania w tej kwestii są niższe niż do tej pory. Ponadto następuje większa "degradacja" biznesu na ADSL przez rozwój LTE

LiveChat zwiększył bazę klientów o 121 firm do 28,37 tys. na koniec IX

niezadowalającymi wynikami testów (niższa konwersja tylko częściowo rekompensowana wyższym ARPU), spółka zdecydowała nie wprowadzać testowanych zmian na stałe i spodziewa się powrotu do poprzednich wskaźników w kolejnych okresach, wskazano również. Przychód generowany przez poszczególnych

Play zaoferował 5 mln klientów rezygnację z płacenia za rozmowy i SMS w sieci

ARPU (przychód na klienta), a za to liczy na korzyści z lojalizacji użytkowników. "Play pokazuje, że telekomunikacja zawsze daje możliwość wprowadzania czegoś nowego. W ubiegłym roku było dużo o 4G LTE i transmisji danych. Teraz chcieliśmy zrobić coś specjalnego dla

Orange Polska: 'Machina sprzedażowa' w segmencie mobilnym jest rozpędzona

konwergencji fix/mobile, jak również wyłącznie w segmencie mobilnym, gdzie już 1,5 mln klientów korzysta z min. 2,5 usług operatora. Tymczasem w kwestii tendencji w ARPU z usług komórkowych, członek zarządu ds. finansowych wskazał z jednej strony na rosnącą popularyzację ofert na

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła do 4,1 mln w 2018 r.

systematycznie spada liczba abonentów usługi telefonii stacjonarnej. W porównaniu do 2017 r. liczba ta spadła o ponad 14 %. Tendencja spadkowa na rynku telefonii stacjonarnej przełożyła się również na spadek średnich przychodów operatorów telekomunikacyjnych na użytkownika (ARPU). Wskaźnik ten kształtował się na

R22 może wejść poprzez akwizycję do 2 nowych krajów CEE w okresie letnim

inwestycji. Prezes R22 podkreślił jednocześnie, że przejęcia wnoszą do grupy m.in. nowe usługi, co jest istotne przy rozbudowie potencjału wachlarza oferty i możliwości podnoszenia przychodu na klienta (ARPU). Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Play od kupuj i wyceny 41,8 zł

; - czytamy w raporcie. "Haitong Bank oczekuje, że Play będzie nadal zwiększał swoje przychody w tempie jednocyfrowym (połączenie bazy abonentów i wzrostu ARPU), zaś EBITDA dwukrotnie szybciej za sprawą lewarowania operacyjnego. Play oferuje wysoką stopę dywidendy (w latach

R22 miał 5,7 mln zł sprzedaży w segmencie omnichannel communication w XI

. "Osiągnięte w listopadzie rekordowe przychody segmentu omnichannel communication to przede wszystkim efekt wzrostu ARPU, który korzystnie wpływa na osiągane marże. Wykorzystujemy sprzyjające trendy rynkowe i konsekwentnie powiększamy realizowaną sprzedaż" - powiedział prezes Jakub Dwernicki

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

przejęciom spółek Tele2, Dialog, Crowley i TK Telekom, to wojna cenowa na rynku ogranicza potencjał wzrostu organicznego spółki przyczyniając się do (i) szybszego odpływu abonentów, (ii) presji na ARPU oraz (iii) podwyższenia technicznych wymagań w zakresie dostarczania dostępu do szybkiego Internetu"

Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

5,2% r/r grupa uzyskała dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów. "Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy

DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla akcji Integer.pl

) wskaźnik ARPU usług paczkowych, (ii) wskaźnik ARPU segmentu pocztowego (w rozbiciu na różne typy listów), (iii) wolumen dostarczonych paczek (w krajach, gdzie Integer prowadzi działalność), (iv) wolumen sprzedanych Paczkomatów, oraz (v) niektóre pozycje kosztowe, w szczególności odnoszące się do inwestycji

Cyfrowy Polsat podtrzymuje cel 1 mln klientów smartDOM na koniec roku

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan osiągnięcia poziomu 1 mln klientów pakietu smartDOM na koniec bieżącego roku, poinformował prezes grupy Tomasz Gillner-Gorywoda. Celem jest dalszy wzrost ARPU na klienta. "Cel 1 mln

Grupa R22 liczy na finalizację regionalnych przejęć na początku II półrocza

kwestii przejęć w segmencie hostingu w regionie, może nawet w lipcu. Akwizycje finansowane będą długiem" - powiedział Dwernicki na spotkaniu z dziennikarzami. Zarząd grupy spodziewa się ponadto rosnącego poziomu ARPU (przychodu na użytkownika) w segmencie hostingu

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 5,71 mld zł w 2014 r.

. przypadało na segment post-paid" - czytamy w komentarzu do wyników. Liczba klientów post-paid wzrosła o 6,3% r/r do 7,68 mln z 7,22 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 1,9% r/r do 7,95 mln z 8,1 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w 2014

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

się do (i) szybszego odpływu abonentów, (ii) presji na ARPU oraz (iii) podwyższenia technicznych wymagań w zakresie dostarczania dostępu do szybkiego internetu. [...] Z uwagi na brak znaczącego fundamentalnego potencjału wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny podtrzymujemy długoterminową

LiveChat Software miało 14,71 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2019/2020

zakończeniem migracji swoich klientów na nowy, innowacyjny back-end (wewnętrznie określany jako LiveChat 3) i dostarczeniem im nowych funkcjonalności oraz integracji. Równocześnie zespół prowadzi wiele działań mających na celu zwiększenie ARPU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta), podano

Cyfrowy Polsat oczekuje utrzymania pozytywnych tendencji, celuje w oddłużanie

. Dodatkowo wskazał na bardzo niski na tle branży poziom wskaźnika churn, na co wpływ miała zwiększająca się liczba klientów korzystających z usług kontraktowych i oferty multiplay. Solorz wymienił również nadal rosnący poziom ARPU i wzrost liczby klientów usługi multiplay, co - w

Cyfrowy Polsat oczekuje wolnych przepływów got. bliżej 1,4 mld zł w całym br.

usługę. Zgodnie z założeniami strategicznymi, Grupa unika agresywnej polityki pozyskaniowej na pojedynczych produktach, skupia się natomiast na zwiększeniu lojalizacji klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU w segmencie klientów kontraktowych, wskazała

Orange Polska zwiększył całkowitą liczbę klientów mobilnych do 16,696 mln

wskaźnik ARPU z usług mobilnych obniżył się w 2 kw. o 8,2% r/r ? znacznie więcej niż w poprzednim kwartale. Pogorszenie trendu dotyczyło głównie segmentu usług przedpłaconych: wskaźnik ARPU z tych usług spadł w ujęciu rocznym o 7,8%, wobec wzrostu o 2,5% (r/r) w poprzednim kwartale. Do zmiany dynamiki

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła o 8,2% r/r do 5,2 mln w 2016

telekomunikacyjnego w 2016 r. Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). "W porównaniu do ubiegłego roku spadły również średnie miesięczne przychody na jednego abonenta. W 2015 r. ARPU wyniósł 47,7 zł. W 2016 r. wskaźnik ten był o 6,5 zł niższy i wyniósł 41,2 zł" - czytamy w

Przychody Orange z usług tel. stacjonarnej spadły r/r do 5,52 mld zł w 2014 r.

wcześniej, zaś z dostępu szerokopasmowego, TV i VoIP zmniejszyły się odpowiednio do 1.663 mln zł z 1.687 mln zł. Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła do 4.512 mln z 4.741 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług

Netia miała 64,84 mln zł zysku netto, 76,02 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

%) Wprowadzenie do oferty m.in. nowych pakietów usług, w tym z kanałami Polsat Sport Premium zaowocowało istotnym wzrostem ARPU z usług telewizyjnych, który pociągnął za sobą poprawę średniego ARPU dla B2C z 56 zł do 57 zł miesięcznie. Stale rośnie też średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2018 na poziomie

Całkowite przychody T-Mobile Polska wzrosły o 1,1% r/r do 1,64 mld zł w III kw.

finansowej pozwoliły na wypracowanie wyższej marży EBITDA niż w roku 2014" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Jens Becker, cytowany w komunikacie. Wskaźnik ARPU dla bazy klientów kontraktowych wyniósł w III kw. br. 47 zł i był wyższy o 4,4% w ujęciu kwartalnym. W

R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu

, SerwerSMS, rozwój usług m.in. Mobile Push. Outlook grupy zakłada wzrost ARPU segmentu m.in. działaniom cross i upsell. Po ostatnich akwizycjach w segmencie SaaS Grupa R22 zdecydowała się na prezentację tego segmentu. "Nie konsolidujemy aktualnie do

T-Mobile Polska: Usługi konwergentne pozostają jednym z priorytetów na 2020

zainteresowaniem klientów. Z tych planów taryfowych korzysta ponad połowa klientów biznesowych T-Mobile - ich zadowolenie i lojalność wyraźnie wzrosły, a poziom odejść jest najniższy od 10 lat. ARPU klientów MagentaBiznes również rosło przez cały rok w wyniku zwiększającej się popularności usług dodanych, takich

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie R22 od 'kupuj' i wyceny 27,3 zł

jeżeli chodzi o sprzedaż (wzrost ARPU), jak i synergie kosztowe (optymalizacja kosztów stałych), podsumowano. R22 jest spółką holdingową zaangażowaną w trzy segmenty IT/technologii: H88 (hosting), Vercom (omnichannel) oraz Oxylion (telefonia stacjonarna

Przychody Orange z usług stacjonarnych spadły r/r do 1,29 mld zł w II kw.

. Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła do 4 347 mln z 4 633 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 40,2 zł z 41,9 zł rok wcześniej, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP było w

Cyfrowy Polsat miał 226,1 mln zł zysku netto, 920 mln zł EBITD w III kw. 2018 r.

usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie. Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 712 151 na dzień 30 września 2018 roku, co stanowi spadek o 1,4% r/r. Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,38 mld zł w II kw.

usług pre-paid zmniejszyła się o 3,9% r/r do 7,69 mln z 8,00 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w II kw. 2015 r. wyniósł 30,6 zł. "Dynamika zagregowanego wskaźnika ARPU nieznacznie się poprawiła względem poprzedniego kwartału i wyniosła -4,7% rok-do-roku. Korzystny wpływ na

BZ WBK Brokerage rozpoczął rekomendowanie Play od 'kupuj' i wyceny 43,4 zł

-2021P na poziomie 5,8%. Co najważniejsze, zarząd spółki zapowiada wypłaty znacznych dywidend od 2018P, dzięki czemu Play prawdopodobnie będzie jedną z najatrakcyjniejszych spółek dywidendowych na GPW i wśród europejskich operatorów telekomunikacyjnych. Wzrost ARPU i wzrost bazy klientów (obydwa

Netia miała 11,72 mln zł zysku netto, 93,15 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2018

.). Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł czy czym ARPU z usług TV wzrosło w ciągu roku o blisko 7,5 pkt proc. przy jednoczesnym wzroście penetracji do 47%. Już 53% klientów usług szerokopasmowych na sieci

DM mBanku podniósł wycenę Orange Polska do 7,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

drugiej strony przełożyła się na istotny wzrost koszów sprzedaży (zwłaszcza przez subsydia sprzętu telefonicznego) i dość duże spadki ARPU. Sądzimy, że w nadchodzących kwartałach telekom skoncentruje się na generowaniu wartości w ramach posiadanej bazy klientów, co istotnie złagodzi spadki na linii EBITDA

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,12 mln na koniec I kwartału

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,12 mln na koniec I kw. 2015 roku, co oznacza spadek o 3% r/r, podał TVN w prezentacji wynikowej. "Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,2 zł (+1% rok do roku

Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan osiągnięcia łącznie 1,4 mln klientów smartDOM

, konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność. Systematycznie zwiększaliśmy tak istotną dla naszego przyszłego rozwoju bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU" - stwierdził prezes Cyfrowego Polsatu. W jego

DM BOŚ obniżył wycenę Orange Polska do 6 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

rekomendacji kurs wynosił 6,32 zł. Wczoraj na zamknięciu kurs wynosił również 6,32 zł. "Jako kluczowe czynniki odpowiadające za słabe wyniki spółki postrzegamy (i) utrzymujące się szybkie tempo rozwodnienia ARPU komórkowego (szczególnie w segmencie B2B) oraz (ii) utrzymujące się

Cyfrowy Polsat liczy, że w tym roku przekroczy 1 mln klientów smartDOM

jej uruchomienia. Oferta multiplay zdominowała naszą sprzedaż. Liczba usług (RGU) tej grupy to 1,75 mln. Chcielibyśmy gdzieś w trakcie roku zakomunikować, że mamy wynik z '1' na początku" - powiedział Gillner-Gorywoda podczas konferencji prasowej. ARPU (przychody na

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

rezygnacji poprawił się w II kw. do poziomu 0,66%, osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,70%. Średnie ARPU wzrosło w II kw. do poziomu 34,7 zł (+3,8% r/r) oraz do 34,3 zł (+4,1% r/r) w pierwszej połowie 2020 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 40

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 242,9 mln zł w III kw. 2017 r.

usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego" - czytamy także w raporcie. Liczba usług kontraktowych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 512 415, czyli o 3,9%, do 13 530 164 na dzień 30 września 2017 roku. Na dzień 30 września 2017 roku na jednego klienta z bazy

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wyniósł 300,8 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15

. Jednocześnie po kilku kwartałach presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie

Cyfrowy Polsat celuje w br. we wzrost RGU oraz FCF nie niższy niż rok wcześniej

; utrzymanie tempa wzrostu usług (RGU) i nasycenia bazy klientów usługami zintegrowanymi; konsekwentna budowa ARPU na klienta; utrzymanie wysokiego poziomu marżowości naszego biznesu; capex max. 10% przychodów; FCF LTM na poziomie nie niższym niż w 2016 roku" - podano w prezentacji wynikowej

Play miał 11,8 mln klientów na koniec IX, chce dynamicznie pozyskiwać nowych

-Jensen podczas spotkania z dziennikarzami. Jak wskazał, że kluczowy dla Play jest wzrost przychodów, który można osiągnąć poprzez zwiększanie bazy klientów i poprawę ARPU. Udział rynkowy Play sięgnął 20,6% (wzrost o 2,2 pkt proc.), co prezes P4 ocenił

T-Mobile Polska miał 1,65 mld zł przychodów i 522 mln zł EBITDA w I kw. 2016

. Zaznaczył, że wyzwaniem dla T-Mobile pozostaje rynek tych konsumentów, którzy przenoszą numery, w tym przypadku zamierza poprawić bilans w tym roku. "W I kwartale 2016 roku T-Mobile Polska zwiększyła średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) dla całej bazy o 7 zł w

Zysk netto LiveChat wzrósł r/r do 12,41 mln zł w III kw. r.fin. 2017/2018

działalność w modelu SaaS i po raz pierwszy wypracowała pozytywny wynik EBITDA. Na bardzo stabilnych poziomach utrzymują się takie wskaźniki jak churn (wskaźnik odejść), czy ARPU (średni przychód na abonenta). Dlatego kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wyniki finansowe LiveChat Software jest liczba

Netia miała 15,53 mln zł zysku netto, 20,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 342,87 mln zł rok wcześniej. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do internetu i utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie ARPU, podano w

Grupa WP uruchomi nową wersję aplikacji WP24 z TV na koniec I kw. 2017 r.

segmentami, tak, by maksymalizować efekt na poziomie reklam kierowanych do unikalnego użytkownika, co powinno przełożyć się na zwiększanie poziomu wskaźnika ARPU. Obecnie Grupa WP uzyskuje 12 gr dziennie z użytkownika w działalności mediowej i - według słów prezesa Jacka

MZN Property: Liczba wizyt na portalach grupy wzrosła o 30% r/r w paździeniku

życie zmian, spółka szacuje, że w wyniku zmian rozliczeń, w 2018 r. ARPU (średniomiesięczny przychód z jednego klienta) dla klientów profesjonalnych wzrośnie o ok. 86-96 zł, tj. o ok. 40-44%. Grupa współpracuje aktualnie z ok. 3 400 klientami profesjonalnymi i ilość ta w wyniku zmian rozliczeń może w

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,1 mln na koniec II kwartału

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,1 mln na koniec II kw. 2015 roku, podał TVN. ?nC+ ? strategiczna spółka stowarzyszona TVN ? miała na koniec czerwca 2,1 mln abonentów, z miesięcznym ARPU na poziomie 68,0 zł i

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

poziomie 65,5% (-0,2 pkt proc. r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%. Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%. W 2019 r

Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019

odpowiednio: 4,4 tys., 16 mln zł, 0,6 mln zł zysku netto. Na 2020 r. założenia przewidują natomiast odpowiednio 6,2 tys., 23,7 mln zł oraz 4,7 mln zł zysku netto. Władze spółki wskazują, że przychód na klienta (ARPU) jest w trendzie wzrostowym do aktualnie średnio 356 zł z 330zł rok

Cyfrowy Polsat spodziewa się niższych kw/kw wolnych przepływów got. w III kw.

. Grupa osiągnęła blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% r/r). Baza 5,8 mln klientów kontraktowych jest stabilna. Spośród nich każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% r/r do 89,6 zł

mDM podniósł wycenę CD Projekt do 43,4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

latach 2017/18, co jest celem ambitnym aczkolwiek w realnym przy założeniu 4 mln MAU w 2017 roku (około 1/10 MAU gry Hearthstone) oraz 1,7 USD ARPU kwartalnie" - czytamy w raporcie. "Uważamy jednak, że istnieje wysoka szansa przesunięcia premiery CyberPunk 2077 (C2077

R22 miał 6,3 mln zł sprzedaży w segmencie hostingu w X br., wzrost o 150% r/r

sprzedaży usług dodatkowych, wzrost ARPU oraz akwizycje w Polsce i Rumunii. Grupa istotnie poprawiła wskaźnik jakości obsługi i satysfakcji klientów, który w październiku wyniósł bardzo wysokie 56 pkt" - czytamy w komunikacie. W Polsce sprzedaż usług hostingowych, domen oraz

Hyperion nabył sieć telekomunikacyjną od PAI za 17,22 mln zł

kompletnych i funkcjonujących łączy telekomunikacyjnych. Hyperion planuje osiągać zysk EBITDA z eksploatacji wyżej wymienionych aktywów przekraczający 4 mln zł w skali roku. Nabyte sieci obsługują ponad 17 tys. abonentów ze średnim ARPU przekraczającym 30 zł/miesiąc, podano również

Zysk netto Play spadł r/r do 57,5 mln zł w I półr. 2017 r.

. Operator zwiększył udział w rynku do 28% (+2,5 pkt proc. r/r), co odpowiada 14,5 mln klientów, z udziałem abonentów post-paid na poziomie 61,7% (wobec 52,2% rok wcześniej). W I półr. liczba przyłączeń netto wyniosła 576 tys. (260 tys. w II kwartale). ARPU wzrosło do 32,3 zł w II kwartale br. z 31 zł w I

T-Mobile miało 1,57 mld zł przychodów i 591 mln zł EBITDA w II kw.

oferowanych usług. Efekty tych działań są widoczne we wzroście ARPU w segmencie klientów kontraktowych oraz ilości transferowanych danych przez klientów ofert na kartę. W II kw. 2015 roku średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) dla całej bazy klientów abonamentowych i

Netia podtrzymuje plan zakończenia inwestycji w sieć dostępową do końca 2019 r.

przychody w tym segmencie" - dodał. Przychody w segmencie B2C spadły do 153 mln zł wobec 155 w II kw. i 159 mln zł w I kw. br. "W III kw. nastąpił dalszy wzrost ARPU w tym segmencie i obecnie wynosi 45 zł wobec 42 zł zanotowane w III kw. 2017 r

Cyfrowy Polsat miał 71,1 mln zł zysku netto, 941,3 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwowaliśmy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - podano także. Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,15 mln na koniec 2014 r.

Polsat - miał 3,539 tys. klientów na koniec września ub.r. "Strategiczna spółka stowarzyszona nC+ miała na koniec grudnia 2,15 mln abonentów, z wyższym o 4% średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,3 zł w całym roku 2014 oraz z rocznymi przychodami w wysokości 2 148 mln zł

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,37 mld zł w I kw. 2015

kompatybilnych z technologią 4G" - czytamy w komentarzu do wyników. Liczba klientów post-paid wzrosła o 5% r/r do 7,73 mln z 7,36 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3% r/r do 7,79 mln z 8,03 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w I kw. 2015

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 200 tys. prenumeratorów cyfrowych

170 tys. aktywnych prenumeratorów cyfrowych. 9 miesięcy później odnotowała wzrost tej liczby o 17%. Oznacza to, że na koniec września br. dostęp do dziennikarskich treści ma o 29 275 więcej osób, przy jednoczesnym wzroście średnich przychodów od użytkownika (ARPU), podano

Play miało 202,2 mln zł zysku netto, 535,4 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2018

pkt proc. r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku. Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł o 1% r/r do 32,3 zł, osiągając 32,4 zł w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie multiSIM rosnącym do 42% bazy klientów, podano także

Netia miała 21,19 mln zł zysku netto, 26,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 3%, a segment B2B odnotował spadek przychodów o 1%. Udział usług świadczonych we własnej sieci wyniósł 66% na dzień 30 września 2019 r. przy 64% na dzień 30 czerwca 2019 r. ARPU

Przychody Orange z usług stacjonarnych spadły r/r do 1,306 mld zł w I kw. 2015

. Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła do 4 435 mln z 4 685 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 40,4 zł z 42,4 zł rok wcześniej, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP było w

T-Mobile Polska przygotowuje proces 'transformacji', zakłada stabilne przychody

przeglądu kart prepaid, aby zweryfikować poziom generowanego przez ten segment ARPU. Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom, do której

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

, jak również zintensyfikowanej migracji użytkowników usług przedpłaconych do taryf kontraktowych" - czytamy dalej. W konsekwencji wdrażania strategii multiplay grupa obserwuje sukcesywny wzrost ARPU w segmencie usług kontraktowych. W 2016 roku średni miesięczny przychód

Play: Pierwszy kwartał zadowalający operacyjnie, cały 2018 rokiem przejściowym

. ?Pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla Play pod względem operacyjnym. Odnotowaliśmy stabilizację średniego przychodu na użytkownika (ARPU), co wraz ze wzrostem bazy abonentów kontraktowych przełożyło się na wzrost przychodów z usług o 6,4% rok-do-roku. Pomimo negatywnego wpływu regulacji RLAH

Play miał 253,8 mln zł zysku netto, 644,3 mln zł skor. EBITDA w II kw. 2019 r.

/r) na koniec czerwca 2019 r., podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,7%; Zagregowane ARPU wzrosło do poziomu 32,9 zł (+1,4% r/r) w drugim kwartale oraz do 32,3 zł (+0,7% r/r) w pierwszej połowie 2019 r., przy utrzymaniu wskaźnika kart SIM w ofertach

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Wirtualnej Polski od zalecenia 'kupuj'

(ARPU)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Czwarty powód wspierający długoterminowy wzrost spółki to model biznesowy umożliwiający generowanie wysokich środków pieniężnych, który umożliwia spółce finansowanie dalszego wzrostu w obszarze połączeń i przejęć oraz

UPC Polska chce kontynuować wzrost skali działalności i poprawiać efektywność

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - UPC Polska chce dzięki nowym produktom Horizon i MyPrime kontynuować wzrost skali działalności oraz oczekuje pozytywnego wpływu nowości na churn, ARPU i EBITDA, poinformował agencję ISBnews członek zarządu ds. marketingu Grzegorz Esz

Trigon DM obniżył rekomendacje dla 7 spółek, podwyższył dla 3

, dzięki wysokim marżom rafineryjnym i drogiemu USD. Sektor TMT będzie odczuwał skutki słabości rynku reklamy i presji na ARPU w segmencie telekomunikacyjnym. Spółki informatyczne odnotują dobre wyniki, uważają analitycy. "Sezonowo I kwartał to

Klient biznesowy chce więcej i lepiej

? - Klient biznesowy jest bardzo ważny: ARPU (przychód na klienta) dla klienta abonamentowego w Polsce wynosi około 60 zł. Ale ARPU abonamentowego klienta biznesowego to 80-90 zł. Oni zawsze dzwonią powyżej średniej, do różnych sieci, dlatego pakiety pozwalające na darmowe dzwonienie wewnątrz sieci, znane z

Cyfrowy Polsat miał 291,9 mln zł zysku netto, 491,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi, grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU

Play miał 213,6 mln zł zysku netto, 357,7 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%; Stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt. proc. r/r) napędzający wzrost ARPA; Zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (usługa kompatybilna z dowolną siecią) - komercyjnie uruchomiona

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług r/r do 1,71 mln na koniec I półrocza

naszą efektywność w minionym półroczu. Niemniej jednak zwiększyliśmy liczbę dostarczanych usług, odnotowaliśmy również wzrost średniego miesięcznego przychodu na klienta (ARPU)" - powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie. Prezes zaznaczył, że po

Strata netto Vivid Games zmniejszyła się r/r do 0,85 mln zł w III kw. 2017 r.

ponad dwukrotne zwiększenie ARPU. Reorganizacja procesów produkcyjnych i weryfikacja metodologii zarządzania pozwoliły na ograniczenie kosztów zatrudnienia oraz kosztów usług zewnętrznych będących głównymi składowymi pozycji Koszty wytworzenia na potrzeby własne" - czytamy dalej w raporcie

Netia miała 14,69 mln zł zysku netto, 116 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

zakresie usług mobilnych (+5 tys. kw/kw, łącznie 155 tys. aktywnych subskrypcji Netia Mobile w obszarze B2C). W ciągu roku liczba usług mobilnych wzrosła o 7%. Wskaźnik ARPU dla B2C utrzymuje się na stałym poziomie 55 zł miesięcznie. Nakłady

LiveChat podtrzymuje zainteresowanie docelowym debiutem na Nasdaq lub NYSE

będzie utrzymany w kolejnych okresach. "Biznes jest stabilny pod względem metryk SaaS z ok. 90 USD na klienta (ARPU) i churn 3%. Celujemy nadal w małe i średnie firmy, których potrzeby szczególnie dobrze rozumiemy" - podsumował prezes Ciepły

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 170 tysięcy prenumeratorów cyfrowych

Wyborcza.pl zwiększyło się o kolejne 37 tysięcy. Liczba dostępów zakupionych w serwisach internetowych "Gazety Wyborczej" wzrosła o 31% w skali roku przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU. Łącznie w całym 2018 r. użytkownicy Wyborcza.pl podjęli 430 tys. decyzji o zakupie dostępu do serwisów i aplikacji

Huawei przedstawił uproszczoną strategię wdrażania 5G

średniego przychodu na użytkownika (ARPU)" - czytamy. Bezprzewodowe domowe łącze szerokopasmowe udowodniło swój sukces biznesowy w erze 4G. W 2018 r. liczba użytkowników zwiększyła się o około 30 milionów. Ponadto usługi eMBB są stale udoskonalane w erze 5G. Usługi Cloud X

Cyfrowy Polsat: Łączna liczba RGU spadła o 0,1% r/r do 16,47 mln w 2015 r.

rok z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz liczne projekty prowadzone w ramach naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych

Play: Niemal 12,7 mln klientów i dynamiczne wzrosty wyników w I kw.

. "ARPU mamy stabilne, z lekką tendencją zwyżkującą, dzięki rosnącej bazie post paid" - wskazał prezes P4. Play pozostaje liderem segmentu MNP (klientów przenoszących numer) z udziałem na poziomie 50%. (ISBnews)

Haitong Bank podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 30 zł, nadal rekomenduje kupuj

ARPU, zdobycia nowych klientów lub zatrzymania obecnych, a także jako przedmiot odsprzedaży dla innych dostawców płatnej telewizji" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji. W czasach, kiedy dobrej jakości technologia i infrastruktura telekomunikacyjna stają się

UKE: Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego spadła r/r do 39,47 mld zł w 2016

do internetu spadła do 4,9 mld zł z 5,1 mld zł rok wcześniej, zaś średni miesięczny przychód z abonenta (ARPU) - do 28,2 zł z 30,6 zł. "Przychody operatorów telefonii mobilnej maleją od kilku lat. Tendencja ta potwierdziła się również w 2016 r. Operatorzy uzyskali

T-Mobile Polska: Przychody wzrosły o 5,5% r/r, skoryg. EBITDA o 11,5% w III kw.

klientów kontraktowych osiągnął poziom najniższy od drugiego kwartału 2012 r. ? to zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają

Zysk netto Multimedia Polska spadł r/r do 6,94 mln zł w I kw. 2017 r.

ubiegłego roku. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 68,8 zł w porównaniu do 67,8 zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 774,4 tys. klientów telekomunikacyjnych, z

Play: Proces inwestycyjny przebiega bez zakłóceń, założenia na 2020 aktualne

wyższe niż planowano, głównie ze względu na wzrost ruchu od innych operatorów. Przychody i koszty roamingu międzynarodowego w marcu były porównywalne z przedkryzysowymi poziomami z początku roku. ARPU w marcu było o kilka procent wyższe niż oczekiwano, zarówno w segmencie kontraktowym, jak i usług

Orange Polska przewiduje zadłużenie netto do EBITDA ok. 1,9-2,0x na koniec 2015

III kw. osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe. Na przychody korzystnie wpłynęła poprawa w segmencie mobilnym (wynikająca ze znacznego przyrostu liczby klientów abonamentowych oraz poprawy trendu dla wskaźnika ARPU) oraz dobre wyniki w segmencie ICT. Zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy przed trzema

arpu

ARPU (skrót z ang. average revenue per user = średni przychód na użytkownika) - termin używany przez operatorów telekomunikacyjnych do określenia miesięcznego przychodu (rozmowy, wiadomości, usługi...) na jednego użytkownika sieci (abonenta)

więcej o arpu na pl.wikipedia.org