arp investments sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

mln pasażerów, poinformował prezes PKP S.A. Jakub Karnowski. Murapol wykupił obligacje serii E wartości 7,5 mln zł, podała spółka. Konsorcjum, w skład którego wchodzi Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. oraz H

Przegląd informacji ze spółek

Ryszarda Krauzego karę pieniężną wysokości 400 tys. zł za naruszenie obowiązku informacyjnego. Krauze nie poinformował Komisji oraz spółki Petrolinvest w wymaganym prawem terminie o zmianie zamiaru dalszego zwiększania wraz z Prokom Investments oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie

Przegląd informacji ze spółek

12,2% m/m. Holenderska Acteeum Investments Poland I oraz cypryjska Banniz - spółka zależna Immofinanz - złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Talia Real sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

FlyTech UAV - spółce z portfela funduszu IFINI, co oznacza zapewnienie aktywnego wsparcia w budowaniu relacji branżowych - zarówno na poziome operacyjnym, jak i strategicznym. Mostostal Zabrze zawarł z firmą Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. umowę na budowę hali

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na przekroczenie przez EAA Capital Group 20% udziałów w Domu Maklerskim TMS Brokers, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje sp. z o.o. akcji Altus

Przegląd informacji ze spółek

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Alior Bank podpisały z firmą PCC MCAA Sp. z o.o. z grupy PCC umowy pożyczki i kredytu na finansowanie budowy innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Zaangażowanie ARP i Alior Banku wyniesie po 40 mln zł, a finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami Optimum Distribution Sp. z o.o. (OPD PL) oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. (OPD CZ), podał Urząd. Na początku lutego Orbico zawarło przedwstępną umowę z Grupą EMF w sprawie przejęcia tych spółek za

Przegląd informacji ze spółek

-70 sklepów, co łącznie da 95-140 nowych punktów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę Bezpieczny Przelew sp. z o.o., podał Urząd. Pani Teresa Medica optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju i koncentruje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

roku. Źródło: ISBnews Cube.ITG : Oferta konsorcjum, którego liderem jest Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna Cube.ITG - została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w postępowaniu prowadzonym przez Śląską Sieć Metropolitalną, podała spółka. Wartość

Przegląd prasy

--Emperia ogranicza otwarcia dużych sklepów, stawia na efektywność --KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Bezpieczny Przelew sp. z o.o. --Pani Teresa Medica pozytywnie ocenia perspektywy, rozwija sprzedaż w Niemczech