arimr dopłaty bezpośrednie

Wypłaty dopłat unijnych idą na tyle wolno, że potrzeba kredytów "pomostowych"

Około 30 proc. rolników, którzy złożyli wnioski o dopłaty, nie dostało pieniędzy z Unii. Mogą otrzymać specjalny kredyt, który pomoże im przetrwać najbliższe miesiące.

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

Dotowane z budżetu państwa ubezpieczenie upraw od suszy tradycyjnie kupiła zaledwie garstka rolników, gdyż polisy te są bardzo drogie. Jeśli susza uderzy w uprawy, to ceny warzyw i owoców pójdą w górę.

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

realizację programu odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza nie tylko wsparciem z PROW, ale także obsługuje dopłaty bezpośrednie dla rolników. Rocznie przelewa na konta rolników i firm przetwórczych

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

przyznanie płatności bezpośrednich uprawy są nieaktualne. Jak informuje ARiMR, rolnicy zachowają prawo do tych płatności w pełnej wysokości. Konieczne jest jednak złożenie pisemnej informacji do kierownika biura powiatowego agencji o zaistnieniu "działania siły wyższej"

Rolnicy mówią: Jest źle, potrzebujemy pieniędzy

upraw to zboże. Wielu gospodarstwom grozi bankructwo - mówi Bistram. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich może wypłacić 12,6 mld zł. Z tej sumy około 8 mld zł pochodzi ze środków Unii, reszta z budżetu Polski

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

- teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza bowiem nie tylko wsparciem z PROW, ale także obsługuje dopłaty bezpośrednie dla rolników. Rocznie przelewa na konta rolników i firm przetwórczych miliardy złotych. Samych wniosków o dopłaty bezpośrednie przyjmuje co roku ok. 1,4 mln. A

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

"niewypełnienie wniosku będzie skutkowało brakiem dopłaty bezpośredniej na rok 2013". Prokuratura i ARiMR: Nie wpłacajcie pieniędzy Kierownictwo ARiMR od kilku dni apeluje do wszystkich, którzy otrzymali pismo, by nie wpłacali pieniędzy

Potrzebujemy sprawiedliwych dopłat, czyli jaka ma być WPR?

rynek światowy. A Brazylia, Argentyna czy USA dofinansowuje rolnictwo. Jeśli dopłaty zostałyby zniesione oznaczałoby to ograniczenie produkcji w UE. Rząd chce, żeby dopłaty bezpośrednie w całej Unii były związane z wielkością gruntów. Konieczne jest

Podlicz sobie Unię, czyli poradnik o tym jak zarobić na ziemi

system dopłat). Jak zapewnia biuro prasowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - każdy rolnik bez trudu wniosek sam wypełni. Na pewno trzeba będzie podać nazwisko, adres, numer rejestracyjny gospodarstwa i numery działek wchodzących w skład gospodarstwa. Te numery rolnicy otrzymają z ARiMR dzięki

Skorzystaj na Unii: ziemia

Po wejściu do Unii generalnie dochody polskich rolników wzrosną - z wyliczeń ekonomistów wynika, że o kilkadziesiąt procent. Rolnicy będą za swoje produkty otrzymywali więcej pieniędzy, do tego dojdą dopłaty bezpośrednie i dodatkowe fundusze wspierające wieś

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

. W bankach spółdzielczych rolnicy mają tam właściwie wszystko. Każdy bank oferuje konto dla rolników. Do jego założenia nie trzeba specjalnie namawiać, bo jest ono warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Wnioski o wspomniane już kredyty z dopłatami

Majątki władzy. Zobacz, jaki majątek ma prezydent twojego miasta

Majątki władzy. Zobacz, jaki majątek ma prezydent twojego miasta

Deszczno - 10 tys. zł, ARW - 2,4 tys. zł, EFRG ARIMR - 5,5 tys. zł (dopłaty bezpośrednie) Zadłużenie: kredyt hipoteczny - 184 tys. zł franków szwajcarskich, kredyt konsumpcyjny - 13 tys. zł Oszczędności: 57 tys. zł, fundusze inwestycyjne warte 8,8 tys. zł, papiery wartościowe o wartości 1,3 tys. zł

Szef ARiMR: Agencja przeszła restrukturyzację, dopłaty będą w terminie

Szef ARiMR: Agencja przeszła restrukturyzację, dopłaty będą w terminie

. złożonych przez rolników wniosków jest już objętych kontrolą administracyjną. - Liczby pokazują, że wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział prezes ARiMR. I dodał, że Agencja obecne uruchamia programy na łączną kwotę 3 mld zł. Specjalne punkty informacyjne dla rolników

Dopłaty zmieniły podejście rolników do Unii

. - Nie tak szybko. Jeszcze w 2006 roku większość rolników na nasze pytania o różne programy unijne czy uzupełnianie wniosków o dopłaty odpowiadała, że się na tym nie zna. Potem nastąpił przełom. Rolników przekonały dopłaty bezpośrednie. Okazało się, że od Unii można dostać

Coraz więcej absurdów

złożenia kopii potwierdzenia numeru REGON ujętego w rejestracji podatkowej, podczas gdy mógłby drogą urzędową potwierdzić ten numer bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym. Tym sposobem dla załatwienia praktycznie każdej sprawy trzeba nosić ze sobą teczkę dokumentów. Zamiast

Coraz więcej absurdów

drobnym rolnikiem (2,2 ha). W ubiegłym roku dostałem dopłaty unijne na początku stycznia. W tym roku decyzję o ich przyznaniu dostałem 26 lutego, a pieniędzy wciąż nie ma. ARiMR wprawdzie ma czas na wypłatę świadczeń od grudnia do czerwca, ale przecież rolnik musi złożyć dokumenty do 1 maja. Czy potrzeba

Rolnikom nie spieszy się do dopłat

. wnioski spersonalizowane, czyli formularze w dużej części wypełnione przez pracowników ARiMR. Poza tym rolnicy starający się o dopłaty wypełniają tylko jeden formularz będący wnioskiem o 12 różnych płatności. Tym sposobem nie muszą wielokrotnie podawać tych samych danych.

ARiMR: Rolnicy nie powinni czekać ze składaniem wniosków

Do 22 kwietnia tylko 350 tys. rolników złożyło wnioski o płatności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji spodziewa się, że o dopłaty wystąpi jeszcze co najmniej milion rolników. Mają na to czas do 17 maja. ARiMR prosi rolników, aby nie zwlekali ze składaniem wniosków do

400 mln zł kary z UE za niedociągnięcia urzędników

stosowała ich przy ewidencjonowaniu gospodarstw rolnych. - W tym czasie tylko część kraju była pokryta ortofotomapami - mówi Paweł Wojcieszak z biura prasowego ARiMR. - Reszty map po prostu nie było, dlatego posłużyliśmy się tym, co mieliśmy, czyli danymi katastralnymi