arbitrażach inwestycyjnych

Małgorzata Kryda

Ministerstwo Skarbu Państwa: koniec z arbitrażem inwestycyjnym

Ministerstwo Skarbu Państwa: koniec z arbitrażem inwestycyjnym

Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprawdzić, czy umowy o wsparciu inwestycyjnym zawarte z krajami Unii Europejskiej mają jeszcze sens. Bo arbitraż kosztuje... i to słono.

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

Inwestorzy żądają od Laosu odszkodowań na łączną kwotę przekraczającą dwukrotność wydatków konsumpcyjnych kraju. Od Polski - łącznie ponad 9 mld zł. Przed trybunałami arbitrażowymi państwa wygrywają statystycznie częściej niż korporacje, ale dla biednych krajów jedno fiasko może oznaczać katastrofę.

Polska będzie pozwana na setki milionów złotych. Inwestorzy zagraniczni szykują arbitraże

Polska jest stroną 11 arbitraży inwestycyjnych. Ale tych międzynarodowych sporów może skokowo przybyć. Co najmniej dwie kancelarie przygotowują sprawy, w których roszczenia opiewają na setki milionów złotych. - To źle wpływa na wiarygodność Polski - mówi jeden z prawników.

"Lex TVN" i postępowanie arbitrażowe. Czy Amerykanie mają szanse wygrać przed "sądem dla gentlemenów"?

"Lex TVN" i postępowanie arbitrażowe. Czy Amerykanie mają szanse wygrać przed "sądem dla gentlemenów"?

– pomiędzy inwestorami – osobami fizycznymi lub prawnymi, czyli na przykład spółkami. – Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny to szczególny rodzaj arbitrażu, dedykowany sporom między państwami przyjmującymi inwestycje, a zagranicznymi inwestorami – tłumaczy Bartłomiej Jankowski

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

w ramach tzw. arbitrażu inwestycyjnego – mówi dr hab. Jacek Zrałek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie arbitrażu międzynarodowego.  Przyjrzyjmy się konkretnym pojęciom. Wywłaszczenie pośrednie jest interpretowane dosyć szeroko i dotyczy różnych

Duda zawetował "lex TVN", bo "musimy dotrzymywać umów". Do czego zobowiązuje nas umowa z USA z lat 90.?

Duda zawetował "lex TVN", bo "musimy dotrzymywać umów". Do czego zobowiązuje nas umowa z USA z lat 90.?

sporów w arbitrażu inwestycyjnym. Podjęcie takich kroków Amerykanie zapowiedzieli jeszcze latem, kiedy o "lex TVN" zrobiło się głośno. Twierdzili, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji narusza wiele zobowiązań traktatowych, jak sprawiedliwe i równe traktowanie, brak dyskryminacji w

Parlament Europejski odłożył głosowanie w sprawie TTIP

Parlament Europejski odłożył głosowanie w sprawie TTIP

przykład koncernu Philip Morris, który zażądał arbitrażu w sporze z Australią, bo ta nakazała sprzedaż papierosów w ujednoliconych paczkach - z małą i prostą nazwą produktu, bez reklam i zachęt wizualnych. Philip Morris uznaje to za bezprawne pogorszenie warunków inwestycyjnych. Ale komisarz UE ds. handlu

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

arbitrażu regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych. "Obecnie - w ramach ESMA - trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań

BIT-y wewnątrz UE jednak dopuszczalne? To oznaczałoby większą ochronę inwestorów

BIT-y wewnątrz UE jednak dopuszczalne? To oznaczałoby większą ochronę inwestorów

, Finlandia, Francja, Holandia i Niemcy. Arbitraż nie dyskryminuje Rzecznik generalny  uznał, że wewnątrzunijny arbitraż inwestycyjny nie prowadzi do dyskryminacji między obywatelami UE ze względu na narodowość. A także, że jurysdykcja trybunału arbitrażowego jest między stronami BIT-ów obowiązkowa. I

Wzrostowy początek tygodnia na rynku miedzi

wzrost o 9,1% mdm i aż o 22,8% rdr. Jest to także najwyższy poziom importu od marca 2016 r. Grudniowy wzrost importu wiązał się m.in. z korzystnymi cenami miedzi w Chinach w porównaniu z innymi krajami, co stworzyło możliwości arbitrażu. Jednak nie tylko: również aktywność

CEZ wszczął procedurę arbitrażową przeciwko Bułgarii

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - CEZ złożył do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych wniosek o arbitraż przeciw Bułgarii w związku z nieprzestrzeganiem postanowień Traktatu Karty Energetycznej, podała spółka. "[Spółka

Polska (BIT)wa o ochronę inwestycji. Dlaczego chcemy wypowiedzieć umowy 23 krajom UE?

Polska (BIT)wa o ochronę inwestycji. Dlaczego chcemy wypowiedzieć umowy 23 krajom UE?

wątpliwości, a jednocześnie nie przysługuje im ochrona wynikająca z BIT-ów – tłumaczy prawnik specjalizujący się w arbitrażu inwestycyjnym. – Nie można twierdzić, że bez BIT-ów sytuacja inwestorów zagranicznych się poprawi, gdyż stracą oni dodatkową podstawę prawną dochodzenia roszczeń. I nie

Darley Energy Poland podejmie próbę polubownego rozwiązania sporu o koncesję

przyniesie skutków, brytyjska firma uruchomi postępowanie arbitrażowe na gruncie dwustronnej umowy o inwestycjach, poinformował ISBnews prezes Philip Jeffcock. "Prawdopodobnie w ciągu najbliższych ośmiu tygodni podejmiemy decyzję, czy rozpocząć procedurę arbitrażu"

Wolny handel Unii z Kanadą przegłosowany. Wejdzie w życie w kwietniu

Wolny handel Unii z Kanadą przegłosowany. Wejdzie w życie w kwietniu

odmienne wnioski Kontrowersyjny arbitraż jeszcze poczeka Z „tymczasowego stosowania” CETA, które zacznie się wiosną, wyłączono zapisy o pozasądowym arbitrażu między inwestorami i władzami oskarżanymi przez korporacje o bezprawne pogarszanie warunków inwestycyjnych. Krytycy arbitrażu przekonują

CETA u bram. Koniec ceł w handlu z Kanadą

CETA u bram. Koniec ceł w handlu z Kanadą

UE. Przeciwnicy CETA zwracają uwagę na jeszcze jeden punkt porozumienia – system arbitrażu inwestycyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu koncerny będą mogły się skarżyć na rządy. Jest to uznawane za wzmocnienie wpływów globalnych korporacji. Między innymi z tego powodu CETA nie może wejść w życie w

We wtorek nie będzie decyzji w sprawie CETA. Belgowie blokują umowę

We wtorek nie będzie decyzji w sprawie CETA. Belgowie blokują umowę

inwestycyjnych. To niedobra wiadomość dla Polski, bo aż do czasu pełnej ratyfikacji CETA nadal obowiązywałyby nas – liczące już 26 lat – zapisy o ISDS z polsko-kanadyjskiej umowy o ochronie inwestycji. A w CETA warunki arbitrażu są lepsze. W trybunałach rozstrzygaliby tylko prawnicy delegowani przez

Parlament Europejski bardziej przychylny TTIP

Parlament Europejski bardziej przychylny TTIP

przywołują przykład koncernu Philip Morris, który zażądał arbitrażu w sporze z Australią, bo ta nakazała sprzedaż papierosów w ujednoliconych paczkach - z małą i prostą nazwą produktu, bez reklam i zachęt wizualnych. Philip Morris uznaje to za bezprawne pogorszenie warunków inwestycyjnych

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

konkurencyjności krajowych firm inwestycyjnych, podała IDM. IDM skierowała pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z opublikowanym 30 maja br. dokumentem konsultacyjnym cypryjskiego organu nadzoru (CySEC) i planowanym wprowadzeniem interwencji krajowej dotyczącej rynku CFD

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów, wynika z pierwszego badania wpływu

Amerykańska firma zawiadamia prezydenta Dudę i premier Szydło ws. sporu o 700 mln dol.

Amerykańska firma zawiadamia prezydenta Dudę i premier Szydło ws. sporu o 700 mln dol.

kilkadziesiąt wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym i jeszcze żadnego dobrowolnie nie zapłaciła. - Niepłacenie - jeśli wykonalność wyroku nie została stwierdzona - nie jest niczym złym. Państwa (a także osoby prywatne) mają prawo niewykonywania wyroku arbitrażowego tak długo, jak długo przysługują im

Pozwany Gazprom. PGNiG walczy o tańszy gaz dla Polski

. - W przeciwieństwie do Gazpromu PGNiG nie ma nic do stracenia. Jednak Gazprom może być skłonny do ustępstw dopiero wtedy, gdy w arbitrażu szala zacznie się przechylać na stronę PGNiG - uważa Kamil Kliszcz, analityk Domu Inwestycyjnego BRE Banku, i podkreśla, że spory w arbitrażu są skomplikowane i

10 tys. podpisów przeciwko TTIP. Czy Google czai się na europejską ochronę danych osobowych?

10 tys. podpisów przeciwko TTIP. Czy Google czai się na europejską ochronę danych osobowych?

arbitrażu inwestycyjnego, który wprowadza TTIP, firmy mogłyby żądać odszkodowań państw za działania będące realizacją krajowej polityki - wyjaśnia Wojtalik. Logika działania sądów arbitrażowych jest skomplikowana. Podstawową kategorią jest tzw. wywłaszczenie pośrednie, a więc

Przegląd informacji ze spółek

ciągników w skali roku, sprzedając 294 sztuki w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. wobec 198 sztuk rok wcześniej. W I półroczu br. cała branża zanotowała spadek sprzedaży, podała spółka. CEZ złożył do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych wniosek o

Morawiecki: Polska może wejść do strefy euro, jeśli osiągnie pełną konwergencję

budzą wątpliwości Polski to: prawo własności intelektualnej, arbitraż między globalnymi korporacjami, a także przemysł chemiczny i rolnictwo. Negocjowana umowa TTIP, jeśli wejdzie w życie, dotyczyć będzie handlu towarami, usługami oraz przepływu inwestycji. 13. runda

Przegląd informacji ze spółek

Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, podała spółka. Wartość aktywów netto tych subfunduszy na 5 września br. wynosiła 128,7 mln zł, podała spółka. Torpol liczy

Polski menedżer Paweł Stańczak jednak w zarządzie ukraińskich gazociągów

organami władzy państwowej, a także za tworzenie i realizację przez firmę polityki produkcyjnej, finansowo-ekonomicznej, prawnej, inwestycyjnej, informacyjnej, socjalnej, kadrowej i antykorupcyjnej. Ma się też zajmować rozwojem międzynarodowych relacji Ukrtransgazu, poszukiwaniem zagranicznych partnerów i

MSP chce rewizji umów o wzajemnym popieraniu inwestycji

państwami (BIT - Billateral Investment Treaty) wewnątrz Unii Europejskiej. Umowy BIT przewidują, że inwestor zagraniczny może w każdej sytuacji, w której uzna, że doznał szkód, pozwać kraj przed międzynarodowy arbitraż. Obecnie przynajmniej część umów wydaje się nie spełniać celów założonych kilkadziesiąt

Tusk: Nie ma decyzji w sprawie gazociągu. Będzie raport

do obniżenia cen lub arbitrażu międzynarodowego. To było pierwsze zadanie PGNiG, które miało przy tym nie wiązać tej obniżki z jakimikolwiek projektami inwestycyjnymi przechodzącymi przez Polskę - mówił premier Donald Tusk we wtorek. Dodał, że istotne przy negocjacjach było też to, aby jakiekolwiek

Grecy targują się z Gazpromem o tańszy gaz

wyprowadzenia gospodarki z kryzysu. Koncern DEPA zapowiadał też, że pozwie Gazprom do arbitrażu, jeśli Rosjanie nie obniżą cen surowca. Jednak przed tygodniem sytuacja greckiej firmy się skomplikowała. Dyrektor generalny DEPA Harry Sachinis zapowiedział, że rezygnuje z tej posady i

Zła pogoda dla wolnego handlu przez ocean. Analiza

Kluczowe postanowienia umowy TTIP o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Unią i USA zgodnie z pierwotnymi planami miały być wynegocjowane do końca tego roku, przed odejściem prezydenta Baracka Obamy z Białego Domu. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na

Przegląd prasy

wartości wyższej niż 1 100 mln zł w tym roku i planuje rewizję strategii, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. --Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy

Przegląd prasy

inwestycyjnych, uważa Karol Paczuskiz zarządzającym funduszami AXA TFI Dziennik Gazeta Prawna -- Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają się znaleźć w nowym pakiecie obietnic wyborczych. Resort finansów wyliczył zaś, że budżet państwa jeszcze w tym roku

Przegląd prasy

. --Adam Piela zrezygnował z funkcji członka zarządu Grupy Kęty od 31 V --BBI Development ma list intencyjny ws. połączenia Hali Gwardii i Mirowskiej --BEAS: Lublin liderem 2 z 5 kategorii badania potencjału inwestycyjnego miast

Przegląd prasy

chmurowych --C.H. Robinson zatrudni w Warszawie ponad stu specjalistów IT do końca 2020 r. --Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 132% r/r do 1 390 mln zł w I kw. 2019 --Deloitte: Przychody klubów fitness spadły r/r do 4,2 mld

Rosja lukratywnymi umowami chce przełamać sankcje USA

jeszcze audytor zasobów ropy naftowej i będzie także doradca inwestycyjny - powiedział Ulukajew, cytowany przez agencję Interfax. Ulukajew nie odpowiedział, czy doradcą inwestycyjnym w tej transakcji będzie bank z Rosji, czy też zachodni bank. Pokusa wielkiej prywatyzacji

Przegląd prasy

indeksy makrosektorowe, a wśród nich WIG. Games -- Efekty afery GetBacku powoli zacierają się w wycenach obligacji spółek Dziennik Gazeta Prawna --Polska nie zapłaciła za przegrany arbitraż z Abrisem. Prokuratura Generalna

Przegląd informacji ze spółek

netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 564 968 959,69 zł na koniec lutego 2019 r., podała spółka

Przegląd prasy

: MAP powinno wspierać bardziej kosztowne i czasochłonne projekty rozwojowe --Alior Bank otrzyma wsparcie BFG na restrukturyzację SKOK Jaworzno --Kluza: Likwidacja limitu 30-krotności zachęcałaby do arbitrażu podatkowego

Były prezes Orlenu Andrzej Modrzejewski trafił do Unipetrolu

z narodowych funduszy inwestycyjnych, realizujących program powszechnej prywatyzacji. Jednak minister Kaczmarek zarzucał też Modrzejewskiemu, że chciał przedłużyć długoterminowe kontrakty z cypryjską spółką J&S (obecnie szwajcarska Mercuria Energy), która pod koniec XX w

Przegląd prasy

kolejne umowy z JST dot.' Czystego powietrza' jeszcze w br. --PGNiG: Nowe informacje dot. arbitrażu z Gazpromem możliwe po 10 XII --PGNiG nie spodziewa się negatywnego oddziaływania na wyniki IV kw. --PGNiG spodziewa się

Brytyjczycy przejmują FM Bank. Transakcję wymusiła KNF

FM Bank do tej pory należał do funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. Według planów bank, owszem, miał być wystawiony na sprzedaż, ale dopiero najwcześniej w 2018 r., gdy osiągnie solidną pozycję na polskim rynku bankowym. Dziś FM Bank ma tylko kilkadziesiąt tysięcy

Orban zdradził Międzymorze i z Putinem szykują Gazpromowi szlak do Europy Środkowej

zagranicznych Peter Szijjarto poleciał do Moskwy, aby rozmawiać z szefem Gazpromu o zacieśnieniu współpracy rosyjskiego koncernu z Węgrami. Teraz, podczas głównego dnia szczytu w Bukareszcie, premier Viktor Orbán poleciał umacniać energetyczne relacje Węgier z Rosją. Czytaj też: Arbitraż potwierdza

Morawiecki do sympatyków PiS: 500 Plus jest na kredyt

wyłączeniami, jest dla nas korzystna. Trudniej jest średniej polskiej firmie wejść na rynek amerykański niż odwrotnie. Ale część inwestycyjna niesie zagrożenia. Umowa zakłada arbitraż międzynarodowy, który boleśnie poznaliśmy na przykładzie Eureco, co kosztowało nas 13 mld zł

Gazprom chce odszkodowania od Litwy. Idzie o ogrzewanie

ugody zapłacił tę sumę jako rekompensatę za straty" - stwierdza komunikat kowieńskiej elektrociepłowni. Rosjanie zapowiedzieli też, że są gotowi dochodzić rekompensaty w międzynarodowym arbitrażu. W swoim komunikacie rząd Litwy stwierdził, że nie jest stroną roszczeń

KNF złamała prawo? Fundusz inwestycyjny Abris chce 2 mld zł odszkodowania. Będzie negocjował z Morawieckim

W piątek portal wPolityce.pl opublikował sensacyjne pismo jednego z zagranicznych funduszy inwestycyjnych – a konkretnie PL Holdings, firmy zarządzającej funduszem Abris – wzywające polski rząd do negocjacji w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie tegoż inwestora z akcji pewnego banku

Przegląd informacji ze spółek

. Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów, wynika z pierwszego badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego

Jukos popsuł Putinowi imprezę

inwestorów. Powiedział: "Lista uczestników forum świadczy, że klimat inwestycyjny w Rosji jest interesujący dla kręgów biznesowych". Ale doradca Putina Andriej Biełousow przyznał, że działania komorników "wywołują nerwową atmosferę pracy, także wśród rosyjskich

Przegląd prasy

się r/r do 198 mln zł w IV kw. 2017 r. --Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2,0-2,2 mld zł w 2018 --Orange Polska nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 r. --Obligacje Elemental

Putin umacnia gazowy kartel, "za bezpieczeństwo energetyczne powinni płacić wszyscy"

(GECF). Putin podkreślał też: - Inwestorzy [w branży gazowej] potrzebują jasnych i twardych gwarancji. Ale najważniejsze jest, by ryzyka inwestycyjne w równej mierze ponosili producenci gazu i przyszli konsumenci. W ten sposób Putin faktycznie apelował o windowanie cen gazu na

Wyrok Trybunału Arbitrażowego w Hadze: Polska zapłaci 20 mln euro właścicielowi sklepów Baltona

. - Argentyna ma na koncie kilkadziesiąt wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym i jeszcze - o ile nic się nie zmieniło - żadnego dobrowolnie nie zapłaciła - mówił nam ekspert w sprawach arbitrażowych Marek Świątkowski, partner w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. - Niepłacenie - jeśli wykonalność

Ma być więcej zielonej energii, ale droższej. Operatorzy wiatrowi wciąż na cenzurowanym

uzyskania odrębnej decyzji środowiskowej, co znacznie wydłuży proces inwestycyjny. – Stanowi to poważną barierę w przypadku, gdy operator chce wymienić turbinę na nowocześniejszą i bardziej efektywną. Jeśli dodamy do tego możliwość uzyskania wsparcia dla zamortyzowanych już elektrowni starego typu

Ciche utarczki PGNiG-u z Gazpromem

. rosyjskiego surowca nasz koncern płacił 330-350 dol., a obecnie - już tylko 260-270 dol. Do końca roku zaś ceny rosyjskiego gazu powinny jeszcze spaść. W maju PGNiG zapowiedziało też, że będzie się domagać od Gazpromu obniżki cen gazu w arbitrażu w Sztokholmie. Jednak teraz PGNiG odmawia nawet informacji, czy

Przegląd prasy

same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów --Cyfrowy Polsat zakłada 1,3-1,5 mld zł skorygowanych wolnych przepływów gotówkowych w bieżącym roku --Cyfrowy Polsat nie

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 35,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd prasy

Parkiet -- Zygmunt Solorz przegrał arbitraż o Sferię ze Skarbem Państwa --Banki wprowadzają ratingi wewnętrzne i rozszerzają ich zastosowanie -- GPW szykuje platformę do pożyczania papierów wartościowych, która może być

Gazprom tnie dostawy dla Słowacji. W tle wojna Rosji z Ukrainą

rosyjskiego gazu za cenę wyższą niż dla odbiorców w Europie Zachodniej. Moskwa w zamian za takie gwarancje zażądała jednak, by ukraiński koncern Naftohaz wycofał z arbitrażu w Sztokholmie pozew przeciw Gazpromowi o zwrot 6 mld dol. nadpłaty za surowiec sprowadzony od początku dekady oraz o obniżenie cen gazu

Przegląd prasy

Puls Biznesu -- Abris żąda miliarda od Polski. Fundusz domaga się przed arbitrażem w Londynie 355 mln zł za długi Warszawy --Gdyby już obowiązywały preferencje dla firm działających na małą skalę, miesięczna składka mogłaby wynieść nawet 199,44 zł

Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł

zapłaci inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka. "Mamy świadomość, iż realizacje w krajach pozaeuropejskich, zarówno ze względu na odmienne uwarunkowania polityczno-ekonomiczne

Przegląd prasy

po 2020 r., kiedy wyschnie strumień unijnych dotacji Gazeta Wyborcza --Polska jest stroną 11 arbitraży inwestycyjnych, ale co najmniej dwie kancelarie przygotowują sprawy, w których roszczenia opiewają na setki milionów złotych

Ministerstwo i Sferia zawierają ugodę. Firma dostanie dobrą częstotliwość komórkową

rozstrzygnięcia, skorzystają z prawa wszczęcia arbitrażu inwestycyjnego". Jak podało ministerstwo, w 2012 r. MAiC po szczegółowej analizie dokumentów i decyzji wydanych w stosunku do Sferii zwrócił się do Sferii o doprecyzowanie wysokości dochodzonych roszczeń oraz o podanie

Przegląd prasy

na dostawy gazu na Ukrainę Parkiet --W listopadzie z funduszy inwestycyjnych wypłacono o ok. 350 mln zł więcej, niż do nich wpłacono, wynika ze wstępnych szacunków Analiz Online Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd informacji ze spółek

. Badania kliniczne I fazy nowego leku opartego na GLG-302 rozpoczną się w 2016 r. Bank Zachodni WBK udostępni przedsiębiorcom kredyty obrotowe i inwestycyjne w ramach programu COSME na początku 2016 r., podał bank. Zarząd Brastera zdecydował o

Rosja zapłaci za bezprawne przejęcie Jukosu

O decyzji Trybunału w Sztokholmie poinformowała kancelaria prawna Covington & Burling. To ona reprezentowała siedem hiszpańskich funduszy inwestycyjnych, akcjonariuszy Jukosu. Pozew złożyły pięć lat temu, powołując się na rosyjsko-hiszpańską umowę o wzajemnej ochronie

Przegląd prasy

poleci do Państwa Środka --PGNiG spodziewa się wygranej w arbitrażu z Gazpromem ws. cen gazu w kontrakcie długoterminowym --Żyżyński z RPP: Obniżka stóp procentowych z obecnego poziomu byłaby umiarkowanie efektywna Parkiet

Rosyjski politolog: Wyrok Hagi może wstrząsnąć Putinem

kilkadziesiąt wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym i jeszcze - o ile nic się nie zmieniło - żadnego dobrowolnie nie zapłaciła - mówi ekspert w sprawach arbitrażowych Marek Świątkowski, partner w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. - Niepłacenie - jeśli wykonalność wyroku nie została stwierdzona

Przegląd informacji ze spółek

kontraktu jamalskiego nadal trwają, pomimo pojawienia się formalnej możliwości arbitrażu, poinformował prezes Mariusz Zawisza. Fundusz Value4Capital zdecydował, że wyjdzie z inwestycji w Konsalnet - poprzez giełdę lub transakcję z inwestorem - nie wcześniej niż w przyszłym roku, a

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

B+R : Polska 11. krajem OECD najhojniej wspierającym działalność B+R. Polska może się pochwalić bardzo dobrymi warunkami inwestycyjnymi ? wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego ?Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości". Dzięki dużym ulgom mamy jeden z

Gazowe problemy Polski z Ukrainą czekają na rozwiązanie

. Kontrakt z 2004 r. pozwala PGNiG pozwać Naftohaz do międzynarodowego arbitrażu za niewypełnianie kontraktu. Ale PGNiG nie odpowiedziało nam, czy chce w ten sposób dochodzić swoich praw. Koncern stwierdził tylko, że wraz z Naftohazem "pracują nad rozwiązaniem interesującej pana kwestii", i nie

Przegląd informacji ze spółek

i Medupi w RPA. Zgodnie z zawartą ugodą Mostostal zapłaci inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka. Benefit Systems wyemitował 70 tys. obligacji na okaziciela serii B, o łącznej

Przegląd prasy

--Pelion zamierza przeznaczyć ok. 78 mln zł na inwestycje rzeczowe w br. --Paged: Kluczowy wpływ na kształt grupy będzie miała internacjonalizacja --Enea planuje 3,41 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2016 r. --Zysk netto Gino

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przygotowuje się do rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w związku z organizacją aukcji na częstotliwości superszybkiego internetu LTE. Stawką w sporze mogą być miliardy złotych. Źródło : DM PKO BP Aukcja LTE : Sferia domaga się arbitrażu w sprawie częstotliwości 800 MHz. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

się zwiększać w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Dariusz Kalinowski. Zarząd Inpro rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,6 mln zł na dywidendę, co daje 0,9 zł wypłaty na akcję, podała spółka. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Elektrim: Deutsche Telekom chce odkupić PTC

PTC francuskiemu Vivendi. Deutsche Telekom ma 49 proc. udziałów PTC i wciąż myśli o przejęciu nad nią kontroli. - Wynik arbitrażu, spodziewany w kwietniu, będzie miał wpływ na sytuację spółki. Wolimy poczekać z WZA, aż wyjaśnią się wszelkie wątpliwości dotyczące naszych aktywów - powiedziano "

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

, który pomógłby sfinansować polonizację banków? - Nie było takich sugestii ze strony KNF. Zgodnie z prawem OFE muszą dążyć do maksymalizacji zysku przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Nikt nie zwolni PTE z odpowiedzialności za efektywne zarządzanie środkami

Creston Investments złożył pozew o arbitraż m.in. wobec SMT

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Creston Investments złożył pozew w postępowaniu arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan wobec Holdingu Inwestycyjnego Akesto oraz SMT, wynika z komunikatu SMT. Wartość przedmiotu sporu została określona na 14,42 mln zł wraz

Dekada szaleństwa. Najdłuższa wojna nowoczesnej Polski

Polsce tylko straty. I dlatego postanowił, że z Holendrami się dogada. Socha wymyślił, że do PZU trzeba wprowadzić neutralnego inwestora - europejski bank inwestycyjny - który obejmie tak duży pakiet akcji, że pogodzi obie zwaśnione strony - skarb państwa i Eureko. To ostatnie

Długa droga do TTIP. Czy jest możliwy kompromis?

państwami, goszczącymi inwestycje. Przeciwnicy TTIP obawiaj ą się, że proponowana w porozumieniu procedura ISDS (Investor- to-State Dispute Settlement), polegająca na przekazywaniu sporów międzynarodowemu arbitrażowi, a nie sądom krajowym, uniemożliwi realizowanie suwerennej polityki przez rządy