arbiter

Małgorzata Kryda

Bank nie uznaje podpisu? W reklamacji pomoże arbiter

Bank nie uznaje podpisu? W reklamacji pomoże arbiter

Wysłanie skanu pisma z odręcznym podpisem nie zawsze będzie przez bank uznane za wystarczające do zamknięcia konta. I nawet korzystne dla klienta orzeczenie arbitra sądowego może nie zakończyć sprawy! Potrzebna jest Ekipa Samcika.

Spór z bankiem? Arbiter przeprowadzi mediacje

Od niedawna klienci instytucji finansowych mogą skorzystać z mediacji przy Rzeczniku Finansowym. To jedyny w Polsce sąd polubowny, do którego bank, ubezpieczyciel czy firma inwestycyjna muszą się stawić.

"Lex TVN" i postępowanie arbitrażowe. Czy Amerykanie mają szanse wygrać przed "sądem dla gentlemenów"?

Umowa inwestycyjna Polska - USA z lat 90. to relikt, ale dla Amerykanów stanowi silną broń. Jeśli po nią sięgną w sprawie "lex TVN", w przypadku przegranej zagraniczne aktywa Polski mogą zostać zajęte i poddane egzekucji. Taki spór to jednak wyzwanie dla obu stron, bo wiele zależy nie od prawników, a od arbitrów.

Piłka nożna. Najlepsi polscy sędziowie poprowadzili mecze warszawskich amatorów. Uczyli się systemu VAR

Piłka nożna. Najlepsi polscy sędziowie poprowadzili mecze warszawskich amatorów. Uczyli się systemu VAR

VAR – Video Assistant Referee – to nowy system testowany przez FIFA i UEFA. Nasza ekstraklasa jest pierwszą ligą w Europie, w której wideosędziowie są wprowadzeni na stałe. Polscy arbitrzy musieli przejść przyspieszony kurs VAR, douczali się latem, a większość dopiero teraz zdobywa

Czy sztuczna inteligencja uśmierci sportowych sędziów

Czy sztuczna inteligencja uśmierci sportowych sędziów

specyficznej, że będącej hologramem. Kim są sędziowie w opracowaniu z Oksfordu? Czy naukowcy wzięli pod uwagę wszystkich – to znaczy arbitrów prowadzących na przykład spotkanie piłkarskie i takich oceniających skok na nartach? Niestety, nie wiadomo, gdyż nie opisali każdego przypadku z osobna

Gazprom podjął wyzwanie PGNiG do sądowej walki

- Otrzymaliśmy w wymaganym terminie informację z Gazpromu o ustanowieniu arbitra - powiedział w sobotę PAP mecenas Jarosław Kołkowski z kancelarii Weil, Gotshal & Manges, która reprezentuje PGNiG w tym sporze. PGNiG zdecydowało się w arbitrażu

Urząd Zamówień Publicznych: przetarg na Czajkę prawidłowy

zapisano w kosztorysie miejskich wodociągów. MPWiK wytknął Sistem Yapi błędy w ofercie. Przegrane konsorcjum złożyło protest. Gdy został oddalony, firma odwołała się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wczoraj arbitrzy UZP skargę odrzucili. Teraz firmie pozostaje droga sądowa

Kompromitująca porażka banku. Nie poinformował o podwyżce, musiał oddać prowizję

Pretensje pana Adama Kowalskiego (dane zmienione), klienta Raiffeisen Polbanku, które zaprowadziły go przed oblicze Arbitra Bankowego, sięgają jeszcze czasów, w których Polbank należał do greckiej grupy EFG Eurobank (a więc jeszcze sprzed zakupu tego banku przez austriackiego

Treść gwarancji wadialnej

sprawdzających, które mają wykazać ewentualną zasadność żądania beneficjenta to takie ukształtowanie gwarancji bankowej w ocenie Zespołu Arbitrów jest niezgodne z prawem. Gwarant stawiając konieczność udokumentowania przyczyn żądania zapłaty wadium stwarza dla Zamawiającego niebezpieczeństwo uzależnienia wypłaty

Najczęściej popełniane błędy w kryteriach oceny ofert

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.13 Zamawiający jest zobowiązany podać w siwz kryteria oceny ofert. Tezę te potwierdzają arbitrzy w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1749/06). "Kryteria, na podstawie, których wybierana jest najkorzystniejsza oferta, muszą być

Błędy w zakresie wadium

. Następnego dnia po otwarciu ofert wykonawca dostarczył zamawiającemu aneks do przedłożonego wadium. W takiej sytuacji zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 pkt.10, ponieważ wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Tezę tą potwierdza także Zespół Arbitrów "

Kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną

Punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez Zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, czyli wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o podatek VAT. Słownik Języka Polskiego PWN opisuje przymiotnik "rażący&

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące KIO Powołanie 25 członków KIO jest ostatnim etapem wejścia w życie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych przyj

Debata na temat OFE. Zacięty spór polityków i ekonomistów

Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił w piątek przedstawicieli rządu i ekonomistów na debatę o zmianach w systemie emerytalnym. Stawili się wszyscy najważniejsi dyskutanci - z prof. Leszkiem Balcerowiczem i szefem Rady Gospodarczej przy premierze Jan

KIG: W Sądzie Arbitrażowym było 12 rozpraw wideo i 13 tradycyjnych od połowy III

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), w czasie pandemii COVID-19, rozprawy online cieszą się takim samym zainteresowaniem, jak tradycyjne posiedzenia, podała Izba. Od połowy marca arbitrzy przeprowadzili 12 rozpraw wideo

Liczba zapisów do Ultima Ratio wzrosła o 1000% w ciągu ostatniego kwartału

. Ultima Ratio zajął się ponad 100 sprawami gospodarczymi. Średnia wartość sprawy wyniosła około 40 tys. zł, a średni czas rozpoznania sprawy przez arbitra wynosi aktualnie około dwóch tygodni. "Według naszych ostrożnych szacunków, w ciągu ostatniego kwartału ilość zapisów

Do Sądu Arbitrażowego przy KIG wpłynęło 175 nowych spraw w 2019 roku

spraw, w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Najczęściej rozstrzygali spory z zakresu najmu. "Niemal 6% ogółu postępowań prowadzonych przez arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej to sprawy o wartości przedmiotu sporu (WPS

UOKiK postawił zarzuty 6 podmiotom, w tym 4 kancelariom odszkodowawczym

UOKiK postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym: chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku są postępowania dotyczące firm: Arbiter z Wrocławia, Kancelarii Prawnej Semper Invicta

Elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio wydał pierwsze wyroki

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio rozpoznał już pierwsze sprawy. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł, podała Ultima Ratio. "Arbitrzy, czyli notariusze ze Stowarzyszenia

Historyczny moment: Facebook po raz pierwszy usuwa fałszywy post Trumpa

Historyczny moment: Facebook po raz pierwszy usuwa fałszywy post Trumpa

, kiedy Facebook zdecydował się usunąć nieprawdziwe treści z konta prezydenta USA. Dotychczas Mark Zuckerberg dopuszczał na swojej platformie fałszywe i nawołujące do przemocy wpisy Trumpa, argumentując, że mają one “wartość informacyjną”, a jego serwis nie może być arbitrem prawdy i ich

UOKiK wpisał Ultima Ratio na listę podmiotów rozpoznających spory konsumenckie

bezstronności stworzonego przez nich e-sądu, podano. "Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym uprawnieniom lawinowo wzrośnie liczba spraw, którym zajmą się nasi arbitrzy. Coraz więcej tzw. spraw konsumenckich jest rozwiązywanych poza salą sądową - w 2017 było ich 18 tysięcy, rok

SA KIG: Odnotowano 158 nowych spraw i wydano 131 decyzje w 2018 r.

istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie" - powiedziała dyrektor generalna SA przy KIG Agnieszka Durlik, cytowana w komunikacie. Najczęściej arbitrzy zajmowali się sporami dotyczącymi sprzedaży

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów w

Rząd Norwegii przerwał strajk gazowych menedżerów. Ceny gazu spadają

øs Persen przyznała, że nie jest szczęśliwa z przyjęcia przez rząd roli arbitra w tym sporze płacowym. - W takich sytuacjach, generalnie rzecz biorąc, to strony [sporu] są odpowiedzialne za znalezienie rozwiązania. Ale kiedy konflikt może spowodować tak daleko idące konsekwencje społeczne dla całej

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczci

Gazprom w zaskakujący sposób próbuje uchylić korzystny dla Ukrainy wyrok

dostawy gazu na Ukrainę po cenie wyznaczonej przez arbitrów. Dotąd Gazprom nie wykonał tego wyroku. A obecnie kwestionuje go, twierdząc, że autorem tego wyroku jest ktoś spoza grona arbitrów rozpatrujących spór. Czytaj też: Polska gorszym sortem klientów Gazpromu w Europie. Rosyjski monopolista może się

Elektroniczny sąd Ultima Ratio liczy na kilka tys. wyroków miesięcznie

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Elektroniczny Sąd Polubowny "Ultima Ratio" rozpoczął działalność, poinformował Robert Szczepanek, współzałożyciel Ultima Ratio. Arbitrzy gotowi do wydawania kilku tysięcy wyroków miesięcznie. "Pierwszy

E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany w 3 tygodnie czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Już od samego początku działalności Ultima Ratio jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie. Arbitrami Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego są notariusze ze

Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający powinien zwrócić uwagę, by kryteria wskazane w ogłoszeniu były takie same jak w specyfikacji. Niezgodność pomięd

E-sąd polubowny Ultima Ratio rozpoczął prowadzenie symulowanych spraw sądowych

Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrami sądu są notariusze wybrani przez Stowarzyszenie. Ultima Ratio deklaruje, że wyroki mają być wydawane z zasady w ciągu 21 dni. "Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Będą one

Sąd Arbitrażowy przy KIG wprowadzi postępowania przyspieszone od 1 czerwca br.

podstawowego trybu procedowania. Polega to na powierzeniu sprawy co do zasady tylko jednemu arbitrowi, ograniczeniu przeprowadzania rozprawy lub rezygnacji z niej na rzecz postępowania dowodowego prowadzonego w oparciu o dokumenty (np. dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest wyłącznie na podstawie opinii

SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX

; - powiedział mecenas. By poddać sprawę pod rozstrzygnięcie arbitrów, wystarczy, że tzw. zapis na sąd polubowny znajdzie się w umowie, na fakturze, w wymianie korespondencji, statucie spółki, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia. Podjęte przez arbitrów rozstrzygniecie ma taką samą

Rosja znowu przegrała z Jukosem. Teraz 5 mld dol.

został podjęty przy zdaniu odrębnym jednego z arbitrów.  Na stole już ponad 57 mld dol.  Przegrana w procesie z Yukos Capital to kolejna porażka Rosji w walce z byłymi akcjonariuszami Jukosu.  W 2014 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Hadze zobowiązał Rosję do zapłaty 50 mld dol

Australia przyjęła nowe prawo. Google i Facebook będą płacić za udostępniane treści

regionalnych gazet w całym kraju, wyraziła obawy, że małe publikacje spoza dużych miast mogą zostać pominięte. Jeśli platformy cyfrowe nie porozumieją się w ciągu dwóch miesięcy z wydawcami, o cenie zadecyduje wyznaczony przez rząd arbiter. Facebook wynegocjował wydłużenie czasu negocjacji z wydawcami, a

Awaria bankomatu podczas wypłaty gotówki. Klientka straciła pieniądze, mBank nie przyznaje się do winy

chargeback  Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich mówi, że konsumentowi w takiej sytuacji pozostaje zgłosić się do arbitra bankowego. – Działają oni przy Związku Banków Polskich i są niezależni. O taki arbitraż konsumencki w sporze z bankiem można zgłosić się po wyczerpaniu ścieżki

Szybkie wyroki dla przedsiębiorców. Wystarczą trzy tygodnie

sądowych w ramach testów sytemu informatycznego realizowanego przez Zeto Rzeszów. - Już od samego początku działalności Ultima Ratio jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie - chwalą się założyciele sądu. Jak to ma działać? Na przykład: firma telekomunikacyjna umieszcza

Ultima Ratio rozpoznał ponad 100 spraw, zainteresowanie rośnie w zw. z pandemią

sądu, nie ma delegacji, nie trzeba się spotykać. Wszystko jest prowadzone online. Złożenie pozwu trwa kilka minut. Dowody można nagrać i przesłać komórką z każdego miejsca, w którym jest dostęp do internetu. Arbitrzy - notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP - mają 3 tygodnie na

Kanclerz Angela Merkel pogodzi Ukrainę z Gazpromem?

tych koncernów. Pod koniec lutego Trybunał w swoim ostatecznym wyroku zobowiązał Gazprom do sprzedaży gazu Naftohazowi po cenie wyznaczonej przez arbitrów. Jednocześnie Trybunał uznał, że rosyjski koncern ma zapłacić swojemu ukraińskiemu partnerowi 2,56 mld dol. rekompensaty za niewypełnianie umowy o

Ultima Ratio rozstrzygnie spory między Fibrain a jej kontrahentami

z domu' - prezentując materiał dowodowy w systemie elektronicznym naszego sądu" - dodał współtwórca Ultima Ratio Robert Szczepanek. Już od pół roku Ultima Ratio rozstrzyga sprawy gospodarcze. Arbitrami są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP

Bank zażądał 3000 zł, mimo że klient wycofał się z kredytu

, a stamtąd – do arbitra bankowego. Tam klient złożył wniosek o ustalenie, że prowizja, której zażądał Bank Pekao, się bankowi nie należy. Napisał coś w rodzaju krótkiego pozwu, przedstawił kilka argumentów, zapłacił 50 zł wpisowego i czekał na wynik. Arbiter przyznał rację czytelnikowi Arbiter

Facebook grozi Australijczykom: wprowadzicie nowe przepisy, nie będziecie mogli udostępniać newsów

powołanie panelu arbitrów, który będzie mógł wyznaczać wysokość zapłaty Facebooka i Google'a dla australijskich mediów. Z umów w tej sprawie sieci społecznościowe nie będą się mogły wycofać, a za każde ich naruszenie grozić im będzie kara w wysokości do 10 proc. ich łącznych dochodów w Australii. Facebook

Druzgoczący audyt Facebooka. Kontrolerzy: decyzje firmy są "porażką w zakresie ochrony praw obywatelskich"

“wartość informacyjną”, a Facebook nie może być arbitrem prawdy i ich weryfikować. Teraz 89-stronicowy raport stawia Facebooka w bardzo niekorzystnym świetle - daje paliwo krytykom firmy, którzy zorganizowali największy w historii bojkot serwisu #StopHateforProfit. Prawie tysiąc firm wycofało

SA KIG: Odnotowano ok. 200 nowych spraw i wydano 142 decyzje w 2017 r.

komunikacie. Najliczniejsza grupa sporów rozstrzyganych w ubiegłym roku przez arbitrów to sprawy z zakresu sprzedaży, obrotu handlowego, komisu - to 43,08% ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (84 sprawy). Kolejne grupy to: usługi (w tym

Ultima Ratio: Prowadzenie sporów online to dla firm oszczędność kilku mln zł

systemu informatycznego. Czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu na świecie, posiadającym oczywiście dostęp do internetu. Nie ma rozpraw, nie ma delegacji do siedziby sądu, w końcu nie ma potrzeby zużycia ton papieru na akta sprawy. Arbiter wydaje wyrok w ciągu

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy odwołania rozpoznają arbitrzy wpisani na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu przed dniem wejścia w życie ustawy. 2. Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie

Nie uznali reklamacji zepsutego sandała. Bo stopa była za duża. Czy zamiast iść do sądu, lepiej się dogadać?

postępowań jest też dla konsumentów bezpłatna. Wyjątkiem są postępowania prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym (50 zł), Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (50 zł – mediacja, 150 zł – arbitraż) i Arbitrem Bankowym (50 zł lub 20 zł – w zależności od wartości przedmiotu sporu

PGNiG: Posiedzenie zamykające arbitraż w Sztokholmie pod koniec marca

informował, że harmonogram postępowania arbitrażowego wydłużył się w związku z chorobą arbitra wskazanego przez Gazprom. W listopadzie PGNiG złożyło kolejny wniosek o renegocjację ceny dostarczanego przez rosyjską spółkę gazu. "Wezwaliśmy stronę

Protest COVEC odrzucony. Chińczycy nie wrócą na budowę

Chińczycy uważali, że nie można nowego wykonawcy wybierać z wolnej ręki. Według Generalnej Dyrekcji Dróg tylko taki tryb daje szansę na ukończenie autostrady A2 przed Euro 2012. Reprezentująca COVEC kancelaria Röhrenschef próbowała przekonywać arbitrów KIO, że to działanie

Zmiana władzy w cieniu koronawirusa. Z PZU pożegnał się prezes Paweł Surówka. Topnieją wpływy Zbigniewa Ziobry

jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Nowa prezes miała okazję

Premier Morawiecki ma swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej Grupy Lotos

także: Minister energii wypowiedział wojnę premierowi Morawieckiemu Niedomówienia w życiorysie Grzegorz Rybicki od 2001 r. jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak napisał, zgłaszając kandydaturę tego prawnika do rady nadzorczej Lotosu

MIR: Sławomir Żałobka powołany na wiceministra ds. kolei i lotnictwa

Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne

Jak walczyć o swoje prawa poza sądem

telekomami i operatorami pocztowymi) czy Inspekcji Handlowej (spory ze sklepami). Rozprawy nie przypominają tych znanych z sądów powszechnych. Nie ma tam ławy przysięgłych, arbitrzy chodzą w cywilnych ubraniach i nie trzeba zwracać się do nich per „wysoki sądzie”. Od ubiegłego roku działa sąd

Ngozi Okonjo-Iweala - pierwsza kobieta na czele Światowej Organizacji Handlu

arbiter w sporach o wolnych handel.  WTO powstało przy wsparciu USA, jednak z czasem Stany Zjednoczone miały coraz więcej zastrzeżeń do działalności tej organizacji, skupiającej teraz 164 państwa świata. I ostatecznie to USA doprowadziły do paraliżu WTO, w zeszłym roku za prezydentury Donalda Trumpa

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

podpisania potwierdzenia aktualności zaświadczenia przez pracownika urzędu gminy a nie przez jej burmistrza może stanowić podstawę do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu? W ocenie Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych wykluczenie wykonawcy z takiego powodu jest bezzasadne

Trzy wspólnoty mieszkaniowe będą korzystać z sądu polubownego Ultima Ratio

, takich jak te związane z usługami remontowymi, sprzątaniem, pracami konserwatorskimi, inwestycjami czy usługami ochroniarskimi. Sąd polubowny może być również arbitrem w sprawie dotyczącej niezapłaconego przez członków wspólnoty czynszu, wskazano w materiale. "Mimo że sądy

Unia domaga się od Rosji 1,4 mld euro rocznie za zakaz wwozu świń

zgodności z decyzjami arbitrów [WTO] – stwierdził w poniedziałek Maksim Miedwiedkow. Przed miesiącem, czyli 10 miesięcy po oddaleniu apelacji od niekorzystnego wyroku, rosyjski urząd nadzoru sanitarnego Rossielchoznadzor zniósł zakaz wwozu świń z UE, za wyjątkiem rejonów w państwach Unii, w których

Nowy bat w rękach konsumenta. Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym

reklamacji a pójściem do sądu. W przypadku firm finansowych przystąpienie do postępowania jest obowiązkowe. Do tej pory najważniejszą instytucją załatwiającą spory polubownie był Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich. Można też było udać się do Sądu Polubownego przez Urzędzie Ochrony

Sejm przyjął uchwałę ws. sposobu ratyfikacji umowy CETA z Kanadą

debaty sejmowej wiceminister rozwoju Radosław Domagalski podtrzymał, że Polska poprze tę umowę, jeśli uzyska stanowisko arbitra w związanym z nią sądzie inwestycyjnym. W drugiej połowie września br. Domagalski informował, że Polska będzie opowiadać się za przyjęciem CETA, choć

Ultima Ratio ma umowę o współpracy z platformą Umownik

, podpis kwalifikowany oraz e-dowód, a cały materiał dowodowy jest przesyłany za pośrednictwem bezpiecznych łącz. Co więcej, arbitrzy orzekający w danej sprawie mogą kontaktować się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego czatu. Nad poprawnością procesu orzeczniczego czuwa Rada Sądu, złożona z

PGNiG liczy na termin spotkania ws. arbitrażu w ciągu 2-3 tygodni

., harmonogram postępowania arbitrażowego wydłużył się w związku z chorobą arbitra wskazanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do

Premier Beata Szydło walczy z koteriami czy o własną pozycję?

kancelarii jeszcze bardziej by się skurczyły. Wyjściem z impasu jest przyznanie jej roli arbitra w sporach między grupami interesów w rządzie i ostatecznej instancji w kwestiach kluczowych dla spółek nadzorowanych przez branżowych ministrów. Takie właśnie nadzwyczajne przywileje dadzą pani premier przepisy

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie"

Jak chronić pieniądze przed oszustami internetowymi?

prawnika, Rzecznika Finansowego lub miejskiego czy powiatowego Rzecznika Konsumentów. Istnieje też możliwość zwrócenia się do arbitra bankowego, ale ten zajmuje się tylko sporami o mniejsze kwoty – do 8 tys. zł.Musisz być przygotowany, że sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona przez bank i trafi

Gazprom dyktatem odpowiada na reformy gazownictwa Ukrainy

Gazpromowi zapłacić 2,56 mld dol. ukraińskiemu Naftohazowi za łamanie umowy tranzytowej, a ponadto zobowiązał Gazprom do sprzedaży gazu ukraińskiemu koncernowi w cenie ustalonej przez arbitrów (nieco wyższej od ceny rosyjskiego gazu dla Niemiec).  Tego ostatecznego wyroku Trybunału w Sztokholmie Gazprom

Zakwestionował podwyżkę oprocentowania. I wygrał!

pomocą Arbitra Bankowego. Wszystko zaczęło się od bolesnej podwyżki oprocentowania kredytu odnawialnego - z 11 do 14 proc. w skali roku - którą bank zafundował klientowi w grudniu 2009 r. Pan Miłosz napisał do banku list, prosząc o uzasadnienie tak drastycznej zmiany

Kreml znów straszy Ukrainę gazem. Po konsultacjach z Berlinem

arbitrów.  W zeszłym tygodniu podczas wizyty w Budapeszcie Władimir Putin stwierdził, że wyrok międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie to absurd. - Trzeba się z tego absurdu wyzwolić, anulować wszystkie żądania obu stron - powiedział prezydent Rosji na konferencji prasowej po rozmowach

Jeden właściciel fabryk aut w Polsce? Fiat Chrysler omawia fuzję z Peugeot-Citroen

proc. akcji PSA.  Do tej pory politycy z Francji i Włoch nieraz spierali się o wpływy przy łączeniu państwowych i prywatnych kapitałów z tych krajów we wspólnych spółkach. Być może w przypadku fuzji FCA z PSA rolę arbitra w takich sporach Paryża i Rzymu może odegrać Pekin. Bo obecne rządy Włoch i

Bank się pomylił? Niech płaci!

kilka banków odrzuciło jego wniosek o udzielenie pożyczki. Mając zamknięty dostęp do pieniędzy, nie mógł zrealizować swoich planów. Uznał więc, że w wyniku zaniedbania banku poniósł szkodę. I wystąpił ze skargą do arbitra bankowego przy Związku Banków Polskich. Arbiter skargę

Latem wyrok arbitrażu w sprawie obniżki cen gazu z Rosji dla Polski

doszło na wniosek arbitra wyznaczonego przez Gazprom. Z kolei pierwsze wysłuchania przed arbitrażem w sprawie sporu odbyły się na początku kwietnia 2017 r. CZYTAJ TEŻ: UOKiK stawia zarzuty Gazpromowi i zachodnim koncernom za finansowanie Nord Stream 2 Szansa na tańszy gaz dla Polski W razie zwycięstwa

Gazprom ciągle nas drenuje. "To chyba rekord świata"

zazdroszczę tym, którzy będą musieli posprzątać" Sprawiedliwość nierychliwa Pierwsze wysłuchania w sprawie pozwu PGNiG wobec Gazpromu Trybunał w Sztokholmie przeprowadził w kwietniu 2017 r. Następne miały się odbyć po pięciu miesiącach, ale z powodu niedyspozycji arbitra wskazanego na Gazprom przełożono

Niemcy znów pozwali Gazprom do arbitrażu o obniżkę cen gazu

odpowiedzialna za eksport rosyjskiego gazu spółka Gazprom Eksport otrzymała zawiadomienie z trybunału arbitrażowego w Sztokholmie o rozpoczęciu postępowania z pozwu E.ON. Zaraz potem zaczęło się wybieranie arbitrów oraz przewodniczącego składu sędziów, którzy będą rozpatrywać tę sprawę - poinformowała agencja

Wyniki PGNiG za trzeci kwartał 2017 r. rozczarowały inwestorów. Koncern skarży się na kontrakt z Gazpromem

obniżkę cen gazu, a ponieważ Gazprom odmówił, PGNiG skierował spór do arbitrażu w Sztokholmie. Polski koncern spodziewał się wyroku jesienią, ale postępowanie zaczęło się przewlekać z powodu nagłej choroby arbitra rosyjskiej strony. – Nie wykluczamy, że rozstrzygnięcie zapadnie w przyszłym roku

PGNiG zwrócił się do Gazpromu o obniżkę cen gazu. A poprzedni taki wniosek nadal w arbitrażu

. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie przeciąga się z powodu nagłej choroby arbitra rosyjskiej strony, jak od kilku tygodni informowało PGNiG. Jednak polski koncern jest pewny wygranej, jak wynika z decyzji o kolejnym wniosku PGNiG o renegocjację cen z Gazpromem . „Biorąc pod uwagę, że ewentualna zmiana

Rekordowe wyniki PGNiG. Humor psuje kosztowna umowa z Gazpromem

się czkawką. W listopadzie 2014 r. PGNiG zwrócił się do Gazpromu o obniżkę cen surowca. Rosyjski koncern odmówił i w maju 2015 r. PGNiG skierował spór pod osąd Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Ale tam postępowanie cały czas się toczy, przewlekane przez absencje arbitra wyznaczonego przez Gazprom

Warunki stawiane konsorcjum

zarówno Zespołu Arbitrów jak również Sądów Okręgowych. Konsorcjum zawiązywane jest w celu łącznego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, którzy samodzielnie nie są w stanie wypełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Postawienie przez zamawiającego w stosunku do wykonawców ubiegających się

Ministerstwo Skarbu Państwa: koniec z arbitrażem inwestycyjnym

., każde, nawet wygrane postępowanie to dla kraju wydatek rzędu 3-4 mln złotych. - O tym, jak zostaną rozłożone koszty postępowania, wynoszące średnio kilka milionów dolarów, decyduje trzech orzekających arbitrów - wyjaśnia Świetlik. - Nie ma bezpośredniej zależności między

Ministerstwo Skarbu - reaktywacja. Po co PiS-owi nowy-stary resort?

wicepremiera Jarosława Gowina.  W takiej sytuacji reaktywowane Ministerstwo Skarbu stanowiłoby przeciwwagę dla działań koterii polityczno-biznesowej związanej z ugrupowaniem Gowina i ambitną minister Emilewicz. I pozwoliłoby premierowi Morawieckiemu odgrywać rolę arbitra w razie sporów w obozie

PGNiG wzywa Gazprom do arbitrażu w Sztokholmie

powiedział, że wczoraj wysłano wnioski o wszczęcie postępowania do Gazpromu i Gazpromu Eksport, spółki rosyjskiego koncernu odpowiedzialnej za eksport gazu. - To jeszcze nie jest pozew - wyjaśnił Kołkowski. W swoim wniosku PGNiG wskazało niezależnego arbitra, który ma reprezentować

Analityczka: Australia wykonała robotę dla wszystkich. Przyszła kolej na Polskę

? - Australijczycy założyli, że państwo może wchodzić też w rolę arbitra, gdy obie strony nie potrafią dojść do porozumienia lub gdyby jedna z nich próbowała wykorzystać drugą. Co zrobi teraz Polska? - Nasz kraj jest zobowiązany wdrożyć unijną dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Wbrew temu, co

"Twoja paczka wymaga dopłaty". Modne triki oszustów w sieci

reklamacja zostanie odrzucona, idź po pomoc do prawnika, Rzecznika Finansowego lub miejskiego czy powiatowego Rzecznika Konsumentów. Istnieje też możliwość zwrócenia się do arbitra bankowego, ale ten zajmuje się tylko sporami o kwoty do 8 tys. zł. Musisz być przygotowany, że sprawa nie zostanie pozytywnie

TTIP: Ułatwienia dla przedsiębiorców vs strach przed GMO i arbitrażem

. Froman skomentował także obawy dotyczące obiektywizmu arbitrów. - Jest wiele różnych sposobów na rozwiązanie kwestii stronniczości arbitrów. Na przykład w zakończonych ostatnio rozmowach TPP (umowa handlowa zawarta przez kraje regionu Azji i Pacyfiku z USA i Kanadą) uwzględniliśmy kodeks etyczny dla

Trump uderza w Twittera i inne serwisy społecznościowe. Bo zmoderowano mu wpis

Donalda Trumpa - powiedziała. W środę jednak szef Facebooka Mark Zuckerberg w wywiadzie dla telewizji CNBC skrytykował ruch Twittera i powiedział, że “Facebook i inne platformy internetowe nie powinny być arbitrami prawdy” oraz za mocno ingerować w treści użytkowników. - Myślę, że decydowanie

Nieustępliwy klient. Bank się ociągał, więc musi zapłacić dwa razy więcej

wszyscy zrozumieli. Napisał do mnie klient, który po otrzymaniu tabletu złożył do banku roszczenie odszkodowawcze, a po jego odrzuceniu - wniosek do Arbitra Bankowego. Przedmiot roszczenia - zwrot kosztów reklamacji wysyłanych do banku oraz odsetki z tytułu opóźnienia w dostawie tabletu

Zasada uczciwej konkurencji na gruncie PZP

nazwy producenta. W ocenie Arbitrów jest to także czyn nieuczciwej konkurencji sygn. UZP/ZO/592/05. Zamawiający nie może dostosowywać specyfikacji do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych wykonawców, obniżając tym samym wymagania techniczne w odniesieniu do swoich

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

ze względu na istotne znaczenie dla praktyki udzielania zamówień analizowane zagadnienie stanowiło podstawę szeregu orzeczeń wydanych przez zespoły arbitrów. Można złożyć dwie polisy ubezpieczeniowe. Przedmiotem jednej z ostatnich rozpraw zespołów

UOKiK: Polacy złożyli 18 123 wnioski o polubowne rozstrzygnięcie sporów w 2017r.

Komunikacji Elektronicznej (1 703) i Arbitra Bankowego (1 046). Niektóre podmioty, które już wcześniej prowadziły mediacje czy arbitraż, po wejściu w życie ustawy zauważyły bardzo duży wzrost zainteresowania. Przykładowo do Sądu Polubownego przy KNF w 2017 r. wpłynęło o 66% więcej wniosków niż w 2016 r., a do

Ukraina wystawiła Gazpromowi rachunek za rezygnację z tranzytu gazu

arbitrów do rozpatrzenia tego pozwu. W ten sposób także rosyjski koncern wzmógł psychologiczną presję na Naftohaz szykowanymi gazowymi negocjacjami Ukrainy, Rosji i KE. Zobacz także: Gazprom w zaskakujący sposób próbuje uchylić korzystny dla Ukrainy wyrok

Ukraina znów zamroziła akcje Gazpromu w gazociągach Nord Streamu. Decyzja sądu w Szwajcarii

Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie Gazprom powinien wznowić sprzedaż gazu Naftohazowi po cenach ustalonych przez arbitrów. Rosyjski koncern powinien też do końca obecnej dekady przestrzegać umowy o tranzycie gazu przez Ukrainę. Jednak Gazprom nie wykonuje także w tych sprawach wyroku Trybunału w

Szwedzki sąd chroni Gazprom przed komornikami Ukrainy? Decyzja korzystna dla Nord Streamu 2

znaczna część uzasadnienia wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie została napisana przez sekretarza tego Trybunału, a nie przez arbitrów. Na podstawie tego zarzutu Gazprom domagał się uchylenia niekorzystnego dla siebie wyroku. Czytaj też: Sąd w Londynie zamraża brytyjski majątek Gazpromu. Ukraina

Sąd Arbitrażowy przy KIG rozpatrzył blisko 300 spraw w 2015r. wartych 500 mln zł

. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od

U brzegu Niemiec zaczęto prace przy Nord Stream 2 - ekolodzy przegrali w sądzie. Co Merkel ustali z Putinem?

spotkaniu z liderami państw bałtyckich na Litwie.  Rosyjska pokusa dla Niemiec Rząd Niemiec bagatelizuje zastrzeżenia zgłaszane wobec Nord Stream 2 przez państwa UE, np. Polskę i Litwę. Berlin chciałby jednak odegrać rolę arbitra w sprawach gazu między Moskwą i Kijowem. W poniedziałek o jakichś

Prezes PGNiG na audiencji u szefa Gazpromu

osąd trybunału arbitrażowego w Sztokholmie. Polski koncern nie ujawnia jednak, czy zgodnie z terminami obowiązującymi w tym trybunale wyznaczono już skład arbitrów, którzy zajmą się rozpatrzeniem polskiej skargi. Spór ten nie dotyczy tranzytu rosyjskiego gazu przez Polskę za

IJ: Nadzór nad przetargami IT należy przenieść do Ministerstwa Cyfryzacji

instytucja arbitrażowa winna podejmować decyzje w oparciu o jasne kryteria i należycie je uzasadniać. Orzecznictwo Kolegium powinno być spójne. Należy także oczekiwać, iż arbitrzy będą ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje" - wskazali także eksperci. (ISBnews)

Hardt z RPP: NBP sprawujący nadzór bankowy mógłby promować wybrane typy kredytów

nie, albo nawet jeszcze spadną? Dlatego NBP powinien mieć możliwość popularyzowania kredytów o stałym oprocentowaniu albo stałej racie i generalnie oddziaływania na to, jakie kredyty w gospodarce dominują, choć ostatecznym arbitrem pozostanie zawsze rynek" - powiedział Hardt w wywiadzie dla "

Zamawiający może wymagać próbek zamawianych towarów

. Obowiązek określenia sposobu oceny próbek. W orzeczeniu UZP/ZO/0-226/07 Zespół Arbitrów rozpatrywał odwołanie wykonawcy, który został odrzucony ponieważ w ocenie zamawiającego załączył próbki nie spełniające wymogów. Przedstawione próbki były bowiem oznaczone etykietą, która

Doświadczenie jako podwykonawca

tzn. ma podpisaną umowę z zamawiającym. Wykonawca postanowił złożyć protest czy słusznie? Przede wszystkim niezgodnym z zasadą uczciwej konkurencji jest zapis, że wykonawca musi mieć podpisaną umowę z zamawiającym. Pod drugie główny wykonawca może wystawiać referencje podwykonawcy - uznali arbitrzy w

Reklamacja butów. Co zrobić, gdy niszczą się po raz kolejny

? Ile kosztuje zmiana daty płatności rachunku? Masz polisę inwestycyjną? Zadzwonią do ciebie z dobrą nowiną Ubezpieczenie roweru. Ochrona bardzo często iluzoryczna Spór z bankiem. Arbiter poprowadzi mediacje

REWOLUCJA W SĄDACH. Prokuratorzy boją się nowej procedury karnej

pory, jeśli akt oskarżenia miał luki, można je było uzupełnić na procesie przy pomocy sędziego. Od lipca nie będzie to możliwe. Słaby akt oskarżenia zakończy się porażką prokuratury. Bo sędzia będzie arbitrem i nie może szukać dowodów. Sąd będzie mógł ich szukać tylko w