aquis gpw

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. ?W związku z realizacją procesu IPO nastąpił

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał. "GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP

GPW nie wyklucza, że IPO Aquis Exchange może odbyć się w bieżącym roku

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek

Dywidenda GPW za 2018 r. będzie uwzględniać wpływy ze sprzedaży Aquis

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Dywidenda z zysku za 2018 r. będzie powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Fotki. "Z punktu widzenia zarządu i

GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie do połowy tego roku

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda

GPW 'w najbliższym czasie' zdecyduje o przyszłości inwestycji w Aquis

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w najbliższym czasie podejmie decyzję w kwestii przyszłości jej inwestycji w platformę Aquis Exchange, poinformował agencję ISBnews prezes GPW Paweł Tamborski. "Aquis nadal

GPW: Aneks zobowiązujący do warunkowej sprzedaży pakietu Aquis wszedł w życie

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja

GPW na Kaukazie. Po co nam giełda w Armenii?

GPW na Kaukazie. Po co nam giełda w Armenii?

Aquis Exchange w 2013 r. GPW kupiła 30 proc. udziałów za 5 mln funtów, a sprzedała w 2018 r. ze 140-procentowym zyskiem. W przypadku Armenii, kraju, który ciągle szuka swojej geopolitycznej drogi, trudno uciec od kontekstu politycznego.  - Nie jest naszym zamiarem wchodzenie w politykę, czyli

GPW: SP wniósł o dołączenie na NWZ 23 IV punktów o zmianach w RN i zarządzie

przewidującego powołanie prezesa zarządu giełdy, w związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji. Podczas walnego akcjonariusze zdecydują ponadto w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

wobec 2017 r. "Na wyniki finansowe Grupy GPW wpłynęły m.in. przychody finansowe ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange. W naszych biznesach szukamy potencjalnych synergii, które zaowocują wysoką stopą zwrotu dla spółki. Takimi kryteriami będziemy się

Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem, - potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022

GPW: Nowe zyskowne drogi wzrostu i budowa ramienia technolog. wyzwaniami 2018 r.

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uważa poszukiwanie dróg do dalszego zyskownego wzrostu za jedno z głównych wyzwań przyszłego roku, poinformował prezes Marek Dietl. Rozważa budowę ramienia technologicznego. "

GPW miało 37,69 mln zł zysku netto, 43,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

2017 roku o 80,6 mln zł wynika przede wszystkim z wyższych przychodów finansowych uzyskanych z otrzymanej dywidendy od spółki zależnej TGE w kwocie 69,3 mln zł oraz z zysku ze sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis w kwocie 32,2 mln zł, podano w raporcie. GPW prowadzi rynek

GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł, czyli 3,18 zł na akcję, podała spółka. "Proponowana

GPW miała 11,2 mln zł zysku netto, 31,73 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

wszystkim wyniki KDPW oraz zakończenie negatywnej kontrybucji za sprawą sprzedaży Aquis Exchange. W 2019 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 11,4 mln zł w porównaniu do 11,2 mln zł rok wcześniej. Na koniec 2019 r. udział w stracie spółki PAR wyniósł 0,6 mln zł, w porównaniu do 0,2 mln zł w roku

GPW widzi optymizm na rynku, oczekuje jego dalszego umocnienia

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) "dobrze weszła" w 2015 rok i podejmuje działania, które mają doprowadzić do istotnej poprawy pozycji i perspektyw prowadzonych przez nią rynków już w ciągu roku, wynika z wypowiedzi

GPW na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych dla C/I i EBITDA

, udział GPW w liczbie akcji spółki Aquis spadł z poziomu 36,23% na dzień 31 grudnia 2014 r. do poziomu 31,01% na dzień 30 czerwca 2015 r.; tym samym udział GPW w prawach majątkowych i prawach głosu spadł z poziomu 30% do poziomu 26,33%, jak podała giełda w raporcie półrocznym

GPW miała 79,11 mln zł zysku netto, 54,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przed mediatorem sądowym, podała spółka. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyrazili zgodę na zbycie 384 025 sztuk akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (Aquis), w której GPW

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja call) całego posiadanego na moment

Przegląd informacji ze spółek

dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange, w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO. (ISBnews)

GPW: Marża EBITDA 50,5% to poziom od którego rentowność 'powinna się odbijać'

produkcji instalacji wiatrowych. Podsumował, że obserwuje pojawianie się istotnej liczby nowych uczestników rynku każdego tygodnia. Tymczasem w kwestii inwestycji w Aquis Exchange zarząd GPW powtórzył, że monitoruje proces podwyższenia kapitału platformy i będzie analizować

Przegląd prasy

polskimi aktywami. ISBnews Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej

Przegląd prasy

ma umowę z Echo na etapy D i F Browarów Warszawskich --TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów --Dywidenda GPW za 2018 r. będzie uwzględniać wpływy ze sprzedaży Aquis --Przychody CCC wzrosły

Przegląd informacji ze spółek

powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Fotka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 30% r/r i wyniosły 402,7 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres

Przegląd informacji ze spółek

. Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. Giełda Papierów Wartościowych

Przegląd prasy

zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA --Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna --Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis --Fitch potwierdził rating województwa

Przegląd prasy

2017 r. --Gróbarczyk: Polskie stocznie zanotowały wzrost zamówień o 20% r/r w 2017 r. --BGK i PKO BP udzieliły Kolejom Mazowieckim 1,14 mld zł kredytu m.in. na tabor --Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowania 63,25 mln zł. Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd prasy

. --Polnord zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych --GPW rozpoczęła negocjacje ws. sprzedaży udziałów w Aquis Exchange (ISBnews)

Przegląd prasy

rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14

Przegląd prasy

. --Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. --Giełda Papierów Wartościowych

Przegląd prasy

obligacji o wartości nominalnej 20 mln zł --Akcjonariusze CD Projekt rozwiązali porozumienie dot. nabywania akcji --Strata netto NWR zmniejszyła się r/r do 21 mln euro w 2014 r. --GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych (GPW) w najbliższym czasie podejmie decyzję w kwestii przyszłości jej inwestycji w platformę Aquis Exchange, poinformował agencję ISBnews prezes GPW Paweł Tamborski. Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji, poinformował prezes spółki

Przegląd informacji ze spółek

Radomiu i refinansowanie zadłużenia, podał BGK. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 kwietnia br. o zgodzie na zbycie 384 025 szt. akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited za łączną cenę

Przegląd prasy

: Ewentualna nowa ciepłownia wyłącznie w porozumieniu z PGNiG --GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku --GPW 'w najbliższym czasie' zdecyduje o przyszłości inwestycji w Aquis --Polska awansowała na

Przegląd prasy

odstąpiło od umowy w części dotąd niewykonanej. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku decyzji o realizacji IPO, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

części dotąd niewykonanej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku decyzji o realizacji IPO, podała spółka. Venture Inc

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda. Spółka zależna Asseco Poland - Asseco Systems skutecznie nabyła