aprecjacja i deprecjacja

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

złotego. Z kolei dobra sytuacja w kraju powinna wspierać PLN. Nasza prognoza zakłada zatem umiarkowaną aprecjację złotego w parze z euro. Jeżeli na początku 2020 roku NBP zacznie podnosić stopy procentowe, PLN naszym zdaniem powinien zyskiwać zarówno na przełomie roku, jak i w 2020 r." - dodali

Zysk netto Amiki Wronki spadł r/r do 25,37 mln zł w I kw. 2017 r.

deprecjacja GBP/PLN o 12%. Grupa wygenerowała marżę EBITDA na tym samym poziomie (50,9 mln zł) i utrzymała wysoką rentowność 8,9%" - czytamy w raporcie. Największą dynamikę przychodów odnotowano w regionie wschodnim (+23%). Pozwoliło to na skompensowanie niższych przychodów w

NBP: Wzrost wartości franka nie obciążył istotnie budżetów gospodarstw domowych

najczęściej różnokierunkowy. Spadek stóp procentowych neutralizował wpływ deprecjacji złotego, co zmniejszyło znacznie wzrost obciążenia kredytobiorców i, w konsekwencji, ryzyko kredytowe. "Równolegle z decyzją o uwolnieniu kursu franka, Narodowy Bank Szwajcarii obniżył stopy

MF: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r. i spowolni do 3,7% w 2020 r.

dokumencie podano, że zaleca się przeprowadzenie dodatkowe symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2019-2022 względem scenariusza bazowego. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec okresu będzie coraz niższa i tak w 2019 r

NBP: Niepewność eksporterów wzrosła w II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu

. ograniczenia w swobodzie i podwyższenie kosztów przepływu towarów i usług" - podkreślił NBP. "Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara może jednak

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

, że ubiegłoroczny przegląd i ocena jakości aktywów oraz testy warunków skrajnych EBA (przy deprecjacji złotego wobec franka o 25%) potwierdziły ogólnie silną zdolność do absorbowania potencjalnych strat. Jednak, w zależności od wielkości i czasu trwania aprecjacji franka szwajcarskiego, obsługa

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 5,6% i 4,9%, a eksport - odpowiednio o 4,7 oraz 4,2%. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz stabilny, z tendencją do deprecjacji, kurs złotego wobec dolara amerykańskiego"

S&P: Złoty będzie zyskiwał na wartości do 2018 r.

długoterminowe korzyści z przyjęcia euro". Zdaniem agencji, dopóki poprawa produktywności rekompensuje realną aprecjację waluty, dopóty nie powinno to zaszkodzić polskim eksporterom. "Jednak w miarę jak gospodarka Polski staje się dojrzała i

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, oczekiwane przyspieszenie eksportu

eksportu. "Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wskazują na to zarówno kursy opłacalności eksportu rozliczanego w euro i dolarze, jak i bardzo niski udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek

NBP: Eksporterzy spodziewają się osłabienia dynamiki sprzedaży zagranicznej

dolarze, jak i najniższy w historii badania udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnim roku była deprecjacja złotego, szczególnie silna względem dolara. Tym samym bieżące

MM Prime TFI: Złoty jest wyjątkowo słaby i raczej taki pozostanie

ostatni komentarz Marka Belki, w którym podkreślił że słabość złotego jest pochodną zarówno czynników endogenicznych, jak i egzogenicznych. Prezes NBP stwierdził również, że obecna sytuacja wewnętrzna jest uważana za bardziej delikatną niż na Węgrzech. Niemniej jednak, w jego ocenie ostatnia deprecjacja

Złoty traci na wartości z powodu ryzyka politycznego

, że oczekują oni utrzymania się spadków PLN. Wczorajszy dzień na rynku walutowym upłynął pod znakiem deprecjacji PLN. Złoty tracił zarówno względem euro jak i dolara, przy czym w przypadku amerykańskiej waluty ruch był zdecydowanie bardziej wyraźny i pokonany został istotny

Ropa drożeje pomimo dużych zapasów w USA

na Półwyspie Arabskim, który jest miejscem największego wydobycia surowca, podnosi ryzyko jego dostaw i wpływa na aprecjację cen ropy. Potęguje to fakt, iż wrogie sobie obozy w jemeńskim konflikcie popierają Arabia Saudyjska i Iran, czyli kraje znajdujące się w grupie największych eksporterów ropy na

Dla dalszego zachowania złotego decydująca będzie druga połowa tygodnia

odwrotem od deprecjacji dolara. We środę i czwartek handel odbywał się w okolicach wspomnianego wcześniej poziomu. Amerykańskiej walucie nie pomogły słabsza od oczekiwań dynamika zamówień na dobra trwałego użytku oraz gołębie wypowiedzi szefa FED z Chicago, Charlesa Evansa. Ostatecznie, brak niepokojących

Złoty słabnie przez czynniki globalne, ale możliwe odwrócenie trendu

systematyczne wychodzenie z procesów deflacyjnych. Dlatego mając to na uwadze należy się liczyć z powolną aprecjacją złotego. Zwłaszcza do euro, gdyż notowania USD/PLN i CHF/PLN w znacznym stopniu będą uzależnione od zachowania się par EUR/USD i EUR/CHF. W naszej opinii w perspektywie pół roku euro potanieje do

Na parze EUR/PLN widoczne jest ustabilizowanie zmienności w przedziale 4,15-4,20

powinno być widoczne także na początku obecnego tygodnia. Deprecjacja EUR przed końcówką tygodnia miała negatywny wpływ na siłę złotego, który w poprzednich dniach zdecydowanie umacniał się do franka szwajcarskiego i dolara. Silniejszy w stosunku do CHF złoty to wynik wypowiedzi

Lira turecka szuka dna - Trump dolewa oliwy do ognia. Czy polski złoty ma się czego obawiać?

Lira turecka szuka dna - Trump dolewa oliwy do ognia. Czy polski złoty ma się czego obawiać?

też inne waluty regionu. W ciągu widać dalszą deprecjację rubla i rumuńskiego leja. - Korona czeska (w relacji do euro) szybko otrząsnęła się z porannego szoku wywołanego kłopotami liry. Wszystkie waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej wykazują jednak duże dzienne straty wobec dolara - dodają

Złoty najsilniejszy od roku. Niższe raty kredytów walutowych

Złoty najsilniejszy od roku. Niższe raty kredytów walutowych

ryzyko związane jest z nadmierną aprecjacją, a nie deprecjacją - powiedział ostatnio PAP wiceminister Wojciech Kowalczyk. O jakie ryzyko chodzi? - Dane za pierwszy kwartał wskazują, że eksport netto ma cały czas dodatni wkład we wzrost PKB, a kurs złotego jest jednym z

Komentarz do rynku złotego - gorsze nastroje szkodzą złotemu

. Szczególnie, że układ techniczny na wykresach USD/PLN i EUR/PLN już od kilku tygodni sugerował możliwość wystąpienia wiosennej korekty, silnej aprecjacji polskiej waluty, jaka miała miejsce w styczniu. Dobre wciąż pozostają jednak średnioterminowe perspektywy złotego. Dlatego wciąż jest szansa na spadek

Sukces zagrożony

,. a korona czeska umocniła się tylko o 4,46 proc. Kurs referencyjny ustalony został w czasie znacznej aprecjacji wszystkich walut naszego regionu, spowodowanej znacznym napływem inwestycji portfelowych i dynamicznym rozwojem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korona słowacka została