aprecjacja deprecjacja

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

oczekujemy umocnienia waluty Polski" - czytamy w prognozie. "Uważamy jednak, że skala aprecjacji złotego będzie ograniczona oraz rozłożona w czasie. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich aktualizacjach, uważamy, że czynniki zewnętrzne nie powinny wpłynąć negatywnie na kurs

Zysk netto Amiki Wronki spadł r/r do 25,37 mln zł w I kw. 2017 r.

deprecjacja GBP/PLN o 12%. Grupa wygenerowała marżę EBITDA na tym samym poziomie (50,9 mln zł) i utrzymała wysoką rentowność 8,9%" - czytamy w raporcie. Największą dynamikę przychodów odnotowano w regionie wschodnim (+23%). Pozwoliło to na skompensowanie niższych przychodów w

NBP: Wzrost wartości franka nie obciążył istotnie budżetów gospodarstw domowych

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Aprecjacja franka szwajcarskiego w styczniu 2015 r. spowodowała wzrost relacji kosztów obsługi kredytu walutowego do przeciętnej płacy do poziomu podobnego, jak w 2012 r. , wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r

MF: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r. i spowolni do 3,7% w 2020 r.

dokumencie podano, że zaleca się przeprowadzenie dodatkowe symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2019-2022 względem scenariusza bazowego. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec okresu będzie coraz niższa i tak w 2019 r

NBP: Niepewność eksporterów wzrosła w II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu

. ograniczenia w swobodzie i podwyższenie kosztów przepływu towarów i usług" - podkreślił NBP. "Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara może jednak

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

, że ubiegłoroczny przegląd i ocena jakości aktywów oraz testy warunków skrajnych EBA (przy deprecjacji złotego wobec franka o 25%) potwierdziły ogólnie silną zdolność do absorbowania potencjalnych strat. Jednak, w zależności od wielkości i czasu trwania aprecjacji franka szwajcarskiego, obsługa

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 5,6% i 4,9%, a eksport - odpowiednio o 4,7 oraz 4,2%. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz stabilny, z tendencją do deprecjacji, kurs złotego wobec dolara amerykańskiego"

S&P: Złoty będzie zyskiwał na wartości do 2018 r.

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - W perspektywie najbliższych czterech lat złoty może umocnić się pomimo ostatniej deprecjacji, wynika z raportu Standard & Poor's. Silny złoty w dłuższym terminie będzie jednak odczuwalny przez krajowych eksporterów

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, oczekiwane przyspieszenie eksportu

eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnich kwartałach była deprecjacja złotego, szczególnie względem dolara. Tym samym bieżące notowania złotego nie stanowią bariery dla rozwoju eksportu" - czytamy w raporcie banku centralnego

NBP: Eksporterzy spodziewają się osłabienia dynamiki sprzedaży zagranicznej

dolarze, jak i najniższy w historii badania udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnim roku była deprecjacja złotego, szczególnie silna względem dolara. Tym samym bieżące

MM Prime TFI: Złoty jest wyjątkowo słaby i raczej taki pozostanie

. Ze względu na szereg istotnych przesłanek złoty nie znajduje się w łaskach inwestorów. Co więcej - według MM Prime TFI - nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie sytuacja ta nie ulegnie zmianie - możliwa wydaje się dalsza deprecjacja, bądź stabilizacja naszej waluty

Złoty traci na wartości z powodu ryzyka politycznego

, że oczekują oni utrzymania się spadków PLN. Wczorajszy dzień na rynku walutowym upłynął pod znakiem deprecjacji PLN. Złoty tracił zarówno względem euro jak i dolara, przy czym w przypadku amerykańskiej waluty ruch był zdecydowanie bardziej wyraźny i pokonany został istotny

Ropa drożeje pomimo dużych zapasów w USA

Information Administration w sierpniu 1982 roku, czyli od niemal 33 lat. Zwyżce cen ropy sprzyjał spadający dolar. Amerykańska waluta taniała wobec euro po raz szósty w ciągu ostatnich ośmiu dni. Jednym z powodów deprecjacji dolara były wczorajsze dane dotyczące zamówień na dobra

Dla dalszego zachowania złotego decydująca będzie druga połowa tygodnia

odwrotem od deprecjacji dolara. We środę i czwartek handel odbywał się w okolicach wspomnianego wcześniej poziomu. Amerykańskiej walucie nie pomogły słabsza od oczekiwań dynamika zamówień na dobra trwałego użytku oraz gołębie wypowiedzi szefa FED z Chicago, Charlesa Evansa. Ostatecznie, brak niepokojących

Złoty słabnie przez czynniki globalne, ale możliwe odwrócenie trendu

zł z poziomu 3,7906 zł, zaś CHF/PLN do 3,8506 zł z 3,8460 zł. Deprecjacja złotego to reakcja na nocny spadek kursu EUR/USD poniżej poziomu 1,08 dolara, co wyznaczyło nowe 12-letnie minima tej pary. Cieniem na notowaniach kładzie się też lekkie pogorszenie klimatu inwestycyjnego na świecie, co może

Na parze EUR/PLN widoczne jest ustabilizowanie zmienności w przedziale 4,15-4,20

powinno być widoczne także na początku obecnego tygodnia. Deprecjacja EUR przed końcówką tygodnia miała negatywny wpływ na siłę złotego, który w poprzednich dniach zdecydowanie umacniał się do franka szwajcarskiego i dolara. Silniejszy w stosunku do CHF złoty to wynik wypowiedzi

Lira turecka szuka dna - Trump dolewa oliwy do ognia. Czy polski złoty ma się czego obawiać?

Lira turecka szuka dna - Trump dolewa oliwy do ognia. Czy polski złoty ma się czego obawiać?

też inne waluty regionu. W ciągu widać dalszą deprecjację rubla i rumuńskiego leja. - Korona czeska (w relacji do euro) szybko otrząsnęła się z porannego szoku wywołanego kłopotami liry. Wszystkie waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej wykazują jednak duże dzienne straty wobec dolara - dodają

Złoty najsilniejszy od roku. Niższe raty kredytów walutowych

Złoty najsilniejszy od roku. Niższe raty kredytów walutowych

ryzyko związane jest z nadmierną aprecjacją, a nie deprecjacją - powiedział ostatnio PAP wiceminister Wojciech Kowalczyk. O jakie ryzyko chodzi? - Dane za pierwszy kwartał wskazują, że eksport netto ma cały czas dodatni wkład we wzrost PKB, a kurs złotego jest jednym z

Komentarz do rynku złotego - gorsze nastroje szkodzą złotemu

testował poziom 3,1919 zł, a EUR/PLN 4,1711 zł. W kolejnych dniach deprecjacja złotego może przyspieszyć. Opublikowany przed tygodniem protokół z marcowego posiedzenia FOMC, zmniejszył szanse na uruchomienie trzeciej rundy ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE3) w USA

Sukces zagrożony

,. a korona czeska umocniła się tylko o 4,46 proc. Kurs referencyjny ustalony został w czasie znacznej aprecjacji wszystkich walut naszego regionu, spowodowanej znacznym napływem inwestycji portfelowych i dynamicznym rozwojem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korona słowacka została