aprecjacja bezrobocie

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

oczekujemy umocnienia waluty Polski" - czytamy w prognozie. "Uważamy jednak, że skala aprecjacji złotego będzie ograniczona oraz rozłożona w czasie. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich aktualizacjach, uważamy, że czynniki zewnętrzne nie powinny wpłynąć negatywnie na kurs

MF: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r. i spowolni do 3,7% w 2020 r.

dokumencie podano, że zaleca się przeprowadzenie dodatkowe symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2019-2022 względem scenariusza bazowego. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec okresu będzie coraz niższa i tak w 2019 r

BIK: Banki udzieliły o 4,1% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w marcu

nieruchomości do sprzedaży), potencjalnych kredytobiorców chcących nabyć nieruchomość (strach przed bezrobociem i spadkiem dochodów versus chęć skorzystania z okazji cenowej oraz rekordowo niskich stóp procentowych) oraz od banków (m.in. polityka kredytowa, zmniejszenie akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4%, inwestycje wzrosną o 10,5% w 2018 r.

. W 2018 roku tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie 3,9%, spożycie indywidualne wzrośnie o 4%, a stopa bezrobocia na koniec grudnia wyniesie 6%. Natomiast zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,8%. "Wolniejszy niż w 2017 roku spadek stopy bezrobocia i

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

strefie euro będzie widoczny w pierwszym kwartale roku i będzie szczególnie wyraźny we Włoszech. Według prognozy, poprawa rozpocznie się od końca czerwca, może być jednak niestabilna ze względu na zmieniającą się sytuację. Dalsza aprecjacja euro w stosunku do dolara amerykańskiego i stłumiony wzrost

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

wzrastał będzie w tym czasie odpowiednio o 5,6% i 4,9%, a eksport - odpowiednio o 4,7 oraz 4,2%. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz stabilny, z tendencją do deprecjacji, kurs złotego wobec dolara amerykańskiego"

Ebury: Amplituda wahań pary EUR/PLN może się zwiększyć w tym tygodniu 

praktyce wykluczają możliwość wystąpienia kolejnego kryzysu strefy euro i spodziewamy się, że aprecjacja wspólnej europejskiej waluty w parze z dolarem amerykańskim utrzyma się w nadchodzących tygodniach. USD Dane makroekonomiczne napływające z USA w

Skiba z MF: Poprawa PKB i w dochodach w ograniczonym stopniu wpływa na inflację

w całej gospodarce wraz z obniżającą się stopą bezrobocia (i jak pokazują szacunki stopą bezrobocia równowagi NAWRU). "Dodatkowo duża liczba osób z Ukrainy, które zadowalają się niższymi płacami niż polscy pracownicy na podobnych stanowiskach wpływa na obniżenie tempa

Złoty powinien dalej umacniać się do głównych walut

względu na fakt luźnej polityki pieniężnej prowadzonej przez SNB. Obecnie kurs USD/PLN wynosi 3,73. Jeszcze wczoraj było to nawet 3,84. Silna aprecjacja złotego w stosunku do dolara jest związana z wspomnianą już dużą ostrożnością FEDu w kwestii podwyżek stóp procentowych w

Hard lekko umocnił złotego, ale to dane z USA zdecydują o jego losach

2017 roku gospodarka może rozwijać się w tempie 4,3 proc. We wtorek istotnym wyjątkiem, który nieco rzutował na postrzeganie aprecjacji złotego w następstwie publikacji PKB, była para EUR/PLN. Jej notowania wzrosły o 0,3 proc. do 4,2485 zł na koniec dnia. Ruch ten był

Krajowe dane zdecydują dziś o notowaniach złotego

spadkowym, korygując wcześniejszą miesięczną aprecjację funta, kluczowa może okazać się godzina 10:30 i publikowane wówczas brytyjskie dane o bezrobociu, zasiłkach i wynagrodzeniach. Rynek będzie patrzył na nie przez pryzmat szans na listopadową podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii

BOŚ Bank: Dane w tym tygodniu powinny potwierdzić odbicie w gospodarce

się na utrzymanie solidnego wzrostu zatrudnienia i dalszego spadku bezrobocia" - napisali analitycy w raporcie. Ich zdaniem, w minionym tygodniu podwyższenie stóp procentowych o 25 pb do 1-1,25% dla stopy funduszy federalnych przez FOMC miało ograniczony efekt na rynki

Banki planują wzrost kredytów dla firm o 7,5%, depozytów ogółem o 4,1% r/r w br.

konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale 1,3-3,2% przy medianie na poziomie 2,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. prognozowana jest przez banki w przedziale 3,4-10% przy medianie na poziomie 5,6%. Stopa WIBOR 3M na koniec br

Inwestorzy czekają w tym tygodniu na decyzję FOMC ws. stóp procentowych

Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews/ MM Prime TFI) - Nowy tydzień rozpoczął się od dynamicznej aprecjacji dolara, ale europejska waluta szybko zdołała odrobić straty. Ostatni tydzień lipca na rynkach finansowych będzie naprawdę gorący. Inwestorzy skupią się na obradach FOMC, który

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3% w 2016 r., 3,2% w 2017 r.

kolejowych na wyraźnie większą skalę niż w roku 2016. Instytut spodziewa się też, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia br. wyniesie 8,5%. W przypadku bezrobocia, będzie to najlepszy grudniowy wynik od roku 1990. " W roku 2017 sytuację

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

umocnienie polskiego złotego, który w ostatnim czasie jest jedną z najlepiej radzących sobie walut świata, umacniając się w parze z euro do najwyższego poziomu od marca. Skala aprecjacji złotego jest imponująca i wyraźnie wyższa niż pozostałych istotnych walut regionu, takich jak korona czeska, czy forint

Złoty pozostaje silny, umacniany dobrymi perspektywami dla polskiej gospodarki

silny, umacniany dobrymi perspektywami dla polskiej gospodarki. Kondycja PLN, podobnie jak i innych walut rynków wschodzących, pozostaje bardzo dobra. Po poniedziałkowej aprecjacji, kurs złotego utrzymuje się poniżej poziomu 3,9000 wobec dolara i 4,2300 wobec euro. Sprzyjający

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 3,3% na 2017 r.

. Instytut spodziewa się też, że w tym roku spadek stopy bezrobocia będzie mniej wyraźny niż w roku ubiegłym - na koniec grudnia wyniesie ona 8,7%. Zaznacza jednocześnie, że byłby to najlepszy grudniowy wynik od roku 1990. "Sytuacja zmieni się nieco w roku 2017, kiedy to na

Na ścieżkę szybkiego wzrostu wrócimy w 2011

. W tym roku jest ona wyższa niż w wielu innych krajach głównie ze względu na dewaluację złotego. Jednak w przyszłym roku i w 2011 oczekuję stopniowej aprecjacji złotego. Z drugiej strony wysoki stopień bezrobocia spowoduje, że presja płacowa będzie niewielka. To idealne warunki, by nowa Rada Polityki

Ryan z Ebury: Trend umacniania się złotego w zasadzie już się skończył

aprecjacji należy szukać zarówno po stronie czynników globalnych (szczególnie w zakresie ścisłego powiązania polskiej waluty z euro), jak i po stronie czynników lokalnych. "Zaobserwowaliśmy poprawę nastawienia wobec wszystkich rynków wschodzących w ostatnich kilku miesiącach

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 3,8% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

tym głównie w Niemczech. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz wobec dolara amerykańskiego. "Zgodnie z przewidywaniami IPAG, średni kurs euro, w 2019 roku wyniesie 4,2 złotego, a w

Złoty jest najmocniejszy od kilku tygodni, ale wyzwaniem będą zmiany w rządzie

wielu analityków, docelowe poziomy na głównych parach złotowych nie zostały jednak jeszcze osiągnięte i wciąż istnieje przestrzeń do dalszej aprecjacji złotówki. Mówimy w tym kontekście o wsparciu na poziomie 4,25 -4,26 dla pary EUR/PLN. W przypadku USD/PLN tak wyraźny spadek nie jest już jednak

Rynek walutowy czeka dziś przede wszystkim na dane z rynku pracy USA

bezrobocia w sierpniu (konsensus to 4,8%) oraz dynamikę płacy godzinowej (prognozowany wzrost o 0,2% m/m). O 16.00 warto zwrócić uwagę na zmianę zamówień na dobra trwałego użytku w lipcu (konsensus wynosi 4,4% m/m). Nawet jeśli dzisiejsze i wtorkowe dane nie dadzą podstaw do

Rafał Sadoch z GO Markets: Wzrost PKB sięgnie 3,5% w tym roku dzięki konsumpcji

. Jego zdaniem, będzie to możliwe dzięki popytowi krajowemu. "Konsumpcja prywatna na poziomie 3% wydaje się mieć perspektywę wzrostu w kolejnych kwartałach, na co składa się szybki spadek bezrobocia i wysoki historycznie wzrost płac realnych" - podkreślił ekonomista

Wszystkie oczy zwrócone na dane z rynku pracy. Nieuzasadniona przecena funta

negatywnie nastawiony do dolara. Gdyby reakcja była niewielka nawet w przypadku utrzymania bezrobocia na poziomie 4,7% i wzrostu zatrudnienia o ponad 200 tysięcy to można się spodziewać, że dolar się osłabi w kolejnych dniach. Wyhamowanie aprecjacji złotówki

Na rynku walutowym powinno być spokojniej ze względu na święto w USA

oczywiście, jak co tydzień, liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za oceanem. Poprzedni tydzień zakończyliśmy piątkowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. Payrolle okazały się mieszane. Z jednej strony stopa bezrobocia na poziomie 5,1 proc. była lepsza niż oczekiwali

MM Prime TFI: Złoty jest wyjątkowo słaby i raczej taki pozostanie

gospodarcze potwierdza także bardzo dobra sytuacja na polskim rynku pracy - niskie bezrobocie oraz rosnące płace. Niniejsze czynniki miałyby być wsparciem dla polskiej waluty, która w najbliższym czasie powinna odzyskać na wartości. Według analityków, kolejną przesłanką do aprecjacji złotego jest jastrzębie

'Minutes': Część RPP oczekuje spowolnienia, a część - przyspieszenia wzrostu PKB

popytu zagranicznego Polska osiąga nadwyżkę w handlu towarami, czemu sprzyja wysoka - pomimo pewnej aprecjacji złotego w ostatnim okresie ? konkurencyjność cenowa polskiego eksportu. Inni członkowie Rady podkreślali jednak, że występowanie nadwyżki w handlu wynika po części ze spadku cen surowców na

Uwaga inwestorów dziś ponownie skupi się na wystąpieniu prezesa EBC

sierpniowej stopy bezrobocia. Rezerwa Federalna wróciła do pracy po przerwie wakacyjnej, a co więcej, rozpoczęła ją mocnym akcentem. Rynek, który ostatnimi czasy był raczej sceptycznie nastawiony do zapowiedzianego tempa zacieśniania monetarnego przez FOMC otrzymał wyraźne

Paradoks bogatego dłużnika, czyli dlaczego "dollar is king" i głosowałby na Joe Bidena?

Amerykanów dobre strony (wspomniane wyżej), ale niestety także kosztowny skutek uboczny: powoduje zawyżenie kursu o 5 do 10 proc. To z kolei zabija konkurencyjność amerykańskiego przemysłu. Z powodu nadmiernej aprecjacji dolara eksporterzy i producenci konkurujący z importem tracą nawet 100 mld dol. rocznie

Kurs złotego pod znakiem decyzji banków centralnych

oznaczającą spadek aktywności w stosunku do poprzedniego miesiąca. Impulsem wspierającym aprecjację dolara pozostaje także niepewność co do realizacji przez Grecję ustalonego niedawno programu reform. Rynek wciąż obawia się ewentualnego ?Grexitu", czego będziemy świadkami co najmniej do czasu rozpoczęcia

To nie koniec siły dolara

wskaźnik nastrojów w strefie euro. Piątkowe dane z USA wypadły bardzo dobrze - zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło silniej od najwyższej rynkowej prognozy, stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od 2008 roku, a dynamika wynagrodzeń wzrosła do najwyższego od 2009 roku. Dane te natychmiast

Na rynku walutowym próba stabilizacji na głównych parach

rynku pracy na temat stopy bezrobocia oraz zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Dane te będą wyceniane na rynku przez decyzji FED w sprawie stóp procentowych. W przypadku więc pozytywnego ich wydźwięku, możemy spodziewać się dalszej aprecjacji dolara , również w stosunku do złotego , gdzie

Dla dalszego zachowania złotego decydująca będzie druga połowa tygodnia

marca upłynęła pod znakiem dużej siły walut krajów wschodzących. Aprecjacja złotego względem dolara zatrzymana została dopiero w miniony czwartek. Minimalnym poziomem handlu w tym przypadku był 3,697 USD/PLN. Chwilowe odwrót od wielotygodniowych spadków widoczny był także na EUR/PLN. Zejście poniżej

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - złoty stracił na wartości w czwartek

przyszłym tygodniu. Cieniem na notowaniach CHF/PLN, kładła się natomiast aprecjacja franka do głównych światowych walut. W piątek w centrum uwagi znajdą się dane z amerykańskiego rynku pracy. W sierpniu oczekiwana jest stabilizacja stopy bezrobocia na poziomie 9,1%, przy

IBnGR podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

raporcie. Zdaniem Instytutu, w latach 2015-2016 sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4%. Stopa bezrobocia powinna systematycznie się obniżać. Według prognozy IBnGR, na

Komentarz do rynku złotego - złoty nieco słabszy, czeka na dane z USA

Rynek prognozuje, że w maju stopa bezrobocia w USA spadnie do 8,9% z 9%. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w tym samym miesiącu ma wzrosną o 150 tys., po tym jak w kwietniu było to 244 tys. Te ostatnie dane budzą najwięcej emocji. Z jednej strony informacje o tym, że

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

pracy będzie się nadal poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie zbliżonym do 3,5%. Według prognozy IBnGR, na koniec 2015 roku bezrobocie w Polsce wynosić będzie 10,1%, natomiast rok później spadnie do poziomu 9,2%. "Warto

Polska waluta odzyskuje blask z pierwszego kwartału 2017. Dolar znów pierwszym wyborem

byliśmy blisko ostatnich minimów. Wydaje się, że to jeszcze nie koniec aprecjacji złotówki. Jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy to powinniśmy przebić lokalne wsparcie w rejonach 4,21. Mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych polska waluta radzi sobie bardzo dobrze. Konflikt w Syrii póki co

IBnGR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce" - czytamy dalej w komunikacie. Zdaniem Instytutu, sytuacja na rynku pracy będzie się systematycznie poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4%. Stopa bezrobocia powinna

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - grecko-amerykańskie nadzieje wsparły złotego

aprecjacji złotego wspierały też prasowe doniesienia o mniejszym o 25% od zakładanego deficycie budżetu w tym roku oraz o możliwym częściowym wstrzymaniu emisji długu. Humory nieco mogła natomiast popsuć przedpołudniowa publikacja indeksu niemieckiego instytut ZEW. W czerwcu spadł on do -9 pkt., wyraźnie

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - dane z USA umocniły złotego, czy wzmocni go Tusk?

Walutowym i Unią Europejską ws. pomocy finansowej, wsparła forinta, pośrednio wspierając także złotego. Proces aprecjacji polskiej waluty znacząco przyspieszył jednak dopiero po godzinie 14:30. Impulsem stała się publikacja miesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy. O ile zatrudnienie w sektorze

Kurs złotego pod znakiem próby konsolidacji osiągniętych wczoraj poziomów

wczoraj przez EBC inwestorzy odczytali jako nazbyt ostrożne, co w konsekwencji stało się impulsem do skokowej aprecjacji euro względem większości walut. Jeśli natomiast chodzi o wczorajsze dane makro, szczególnie odczyty PMI dla krajów europejski i strefy euro, to okazały się

Komentarz do rynku złotego - korekta na rynku zlotego

szwajcarskiego franka. Jego kurs spadł z tygodniowego maksimum na 3,3830 zł do 3,1923 zł w piątek na koniec dnia. Kluczowe znaczenie dla aprecjacji polskiej waluty miało przegłosowanie przez Grecję pakietu oszczędnościowego. To na pewien czas oddaliło wizję niewypłacalności Grecji, zwiększając apetyt na ryzyko

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

;. Niektórzy członkowie RPP zwracali jednak uwagę, że chociaż sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, to wzrost zatrudnienia wyhamował, a dynamika płac nominalnych w sektorze przedsiębiorstw się obniżyła. Inni członkowie podkreślali, że bezrobocie - pomimo stopniowego spadku - pozostaje relatywnie wysokie, a

Komentarz do rynku złotego - złoty dalej zyskuje, ale ryzyko realizacji zysków rośnie

zapłacić 3,3450 zł.   Proces umocnienia polskiej waluty wspierany jest przez aprecjację euro w relacji do dolara. Kurs tej pary, po tym jak w nocy wrócił do 1,2874 z 1,2932 na koniec poprzedniego tygodnia, obecnie zbliża się do 1,30. Na gruncie analizy

Bankierzy w centrum uwagi

brytyjskim. Zgodnie z szacunkami ministerstwa pracy stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 9,9%. Co jasno wskazuje, że ożywienie w Polsce jest kontynuowane. Również RPP nie widzi nic w złego w słabszych ostatnio danych o produkcji i sprzedaży i nie zamierza zmieniać w najbliższym czasie stóp procentowych w

Złoty umacnia się trzeci dzień z rzędu - ta tendencja powinna się dziś utrzymać

nieoczekiwanie spadł do 51,4 pkt z poziomu 55,5 pkt miesiąc wcześniej, podczas gdy oczekiwano jego osunięcia zaledwie do 55 pkt. To już kolejny, po piątkowych danych z rynku pracy (bezrobocie, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym), rozczarowujący raport. Nie musi on wprawdzie wpłynąć na przyszłe decyzje

Komentarz do rynku złotego - Apple i czekanie na FOMC wspiera złotego

Poprawa nastrojów na rynkach globalnych, a także opublikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) lepsze od prognoz dane o marcowej sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, wspierają złotego. Zyskuje on na wartości do głównych walut. Kurs EUR/PLN spadł do 4,1742 zł z

Monetarna wojna Euro ze Szwajcarią. Czy frank jeszcze podrożeje?

stycznia tego roku. - Niemniej proces jej dostosowania się do wysokiego kursu franka jeszcze się nie zakończył. W związku z tym w przyszłym roku bezrobocie powinno wzrosnąć nieznacznie - dodał. W tym samym wywiadzie Jordan po raz kolejny powtórzył też

Komentarz do rynku złotego - brakuje pretekstów do korekty, ale jej prawdopodobieństwo rośnie

. Jednak podobnie jak w ostatnich dniach, utrzymujące się wciąż dobre nastroje na rynkach finansowych nie pozwoliły na głębszą korektę trwającego od miesiąca procesu aprecjacji polskiej waluty. Dlatego szybko notowania USD/PLN i EUR/PLN cofnęły się. Jeżeli po południu nastrojów nie pogorszą dane z USA, a

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane z rynku pracy rozczarują

Poświąteczny tydzień an rynkach obfituje w bardzo ciekawe wydarzenia. Dziś przed nami kolejne - najważniejsza publikacja makroekonomiczna w USA. Przed miesiącem raport z rynku pracy był bardzo mocny, co przełożyło się na aprecjację dolara. Tym razem dane mogą być słabsze, co

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

presji inflacyjnej ze strony popytu" - analitycy Banku Millennium "Pierwsze efekty ożywienia już widzimy ? prognozy bezrobocia za marzec zakładają jego spadek do poziomu 11,7%, a dziś widzimy to po wzroście zatrudnienia o 3 tys. miejsc pracy w przeciągu miesiąca. W

Poranny komentarz rynkowy XTB - Protokół FOMC pretekstem do realizacji zysków

grudniowego posiedzenia FOMC, w relacji do europejskich walut umocnił się też dolar. To też był pretekst. Aprecjacja amerykańskiej waluty wpisywała się bowiem we wcześniejszą silną wyprzedaż EUR/USD i GBP/USD. Dlatego też niezależnie od okoliczności prawdopodobieństwo pogłębienia przeceny w końcówce dnia było

Poranny komentarz rynkowy XTB - sytuacja gospodarki USA lepsza, ale...

nieruchomości i rynek pracy. Na tym pierwszym rynku, co doskonale pokazują ostatnio publikowane dane, sytuacja wciąż jest trudna. Aczkolwiek, jak zaznaczył Bernanke, pojawiło się kilka sygnałów poprawy. Odnosząc się natomiast do rynku pracy, Bernanke kolejny raz powtórzył, że obecny poziom bezrobocia jest zbyt

Bruksela widzi na różowo

mówiła o równo 2-proc. inflacji). Wzrost cen zdaje się jednak Komisji nie niepokoić. - W przeszłości ekstremalnie niska inflacja w Polsce była wynikiem trwałej aprecjacji złotego. Teraz ona nie była kontynuowana, więc inflacja powraca do bardziej normalnego poziomu, pozostaje

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

wynagrodzeń powinien kształtować się nadal na wysokim poziomie. Scenariusz ten wspierają narastające napięcia na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie, oczekiwany wzrost gospodarczy w tym roku oraz rosnąca presja pracowników na podwyżki płac. Badanie NBP wskazuje, że blisko co trzecia ankietowana firma

Inflacja, spowolnienie, droga energia - świat 2008

. Nawet jeśli dojdzie na którymś ze wschodzących rynków do przejściowych trudności, nie powinny one stanowić poważniejszego zagrożenia. Na przykład według strony internetowej Accountancy Age presja inflacyjna może w drugiej połowie roku doprowadzić w Chinach do aprecjacji waluty, Indie z pewnością odczują

Analitycy: Zaskakująco dobre dane o sprzedaży. Cięcia stóp nie będzie

jeszcze w czerwcu były z pełną mocą kontynuowane w lipcu, szczególnie w kategorii odzieży i obuwia. Równie zaskakująca, ale pozytywna dla poziomu sprzedaży była zmiana preferencji urlopowych Polaków. Otóż w 2009 r., wobec słabego złotego, zagrożenia bezrobociem oraz istniejącej

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

pozostaje również spadające zagrożenie bezrobociem. W ujęciu nominalnym spadki sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowano w zaledwie trzech grupach sklepów (oprócz żywności, w ujęciu rocznym obniżyły się także zakupy paliw oraz w grupie pozostałych sklepów). Ta powszechność wzrostu sprzedaży również świadczy o

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - ADP i Trichet wzmacniają złotego

. Raport ADP sugeruje, że publikowane jutro oficjalne dane z amerykańskiego rynku pracy, również mogą pozytywnie zaskoczyć. W czerwcu prognozowana jest stabilizacja bezrobocia na poziomie 9,1% i wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 90 tys. Lepsze dane dodatkowo poprawią nastroje, zwiększając