aportu udział

Kancelaria Prawna Skarbiec

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Od 1 stycznia 2017 roku wymiana udziałów nie jest neutralna podatkowo. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (aport) jest wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Niemniej, jeżeli wartość aportu będzie odbiegać od jego wartości rynkowej, organ podatkowy będzie mógł ją zakwestionować i określić przychód wnoszącego aport w wysokości rynkowej.

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki podatkowe i księgowe

Pytanie: Spółdzielnia, którą rozliczam, zamierza utworzyć spółkę kapitałową w celu realizacji inwestycji. Do spółki zostanie wniesiony aport w postaci środków trwałych (budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntu) w zamian za objęcie udziałów. Wartość aportu: 1.000.000 zł, wartość ewidencyjna 1.500.000 zł, wartość umorzona 500.000 zł. Proszę o podanie księgowań oraz skutków podatkowych tej operacji.

FSMdR FIZAN i Oława złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

MDR Oława, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 września, sprawa jest w toku. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Gminę Miasto Oława, którzy obejmą udziały w

Rada nadzorcza Dekpolu zgodziła się na utworzenie oddziału deweloperskiego

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Dekpolu wyraziła zgodę na utworzenie oddziału, w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska spółki (ZCP) oraz na założenie i objęcie przez Dekpol udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na

FSMdR FIZAN i Świdnik mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

. "Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Świdnik, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Świdnik sp. z o.o. realizacji

FSMdR FIZAN, Zamość i TBS mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

przedsiębiorcy, poprzez dokapitalizowanie spółki MDR Zamość. "Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Zamość i Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. , którzy obejmą udziały w

FSMdR FIZAN i Łowicz złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

dokapitalizowanie spółki MDR Łowicz z siedzibą w Warszawie, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Gminę Łowicz, którzy obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem

Rodzice przekazali mi firmę. Nowa spółka w 2019 roku nie miała jeszcze przychodu, starą zamknęliśmy. Czy mogę się ubiegać o subwencję z PFR? Prawnicy Czytelnikom - odc. 37

Rodzice przekazali mi firmę. Nowa spółka w 2019 roku nie miała jeszcze przychodu, starą zamknęliśmy. Czy mogę się ubiegać o subwencję z PFR? Prawnicy Czytelnikom - odc. 37

2019 r. założyłem spółkę jawną i w styczniu 2020 aportem rodzice wnieśli do spółki zorganizowane przedsiębiorstwo jako całość (chcieliśmy zachować ciągłość działalności firmy, stąd to rozwiązanie). Zatrudniamy pięć tych samych osób, które pracowały u rodziców. Problem polega na tym, że nowa spółka z

Rząd zapowiada powstanie spółki #Polskie5G

Rząd zapowiada powstanie spółki #Polskie5G

;wdrożenia technologii 5G w Polsce w oparciu o pasmo 700 MHz do budowy jednolitej infrastruktury w standardzie 5G".  Właścicielem tej infrastruktury ma być spółka #Polskie5G, w której podmiotem dominującym ma być skarb państwa albo spółka z udziałem skarbu państwa. "Założeniem stron jest, aby

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

decyzje administracyjne, koncesje, licencje, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty i in." - czytamy w komunikacie. Przeniesienie ZCP nastąpi tytułem wniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem przez Dekpol 1 000 000 nowych udziałów w Dekpol Steel o

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

zapisane w umowie wraz z określeniem przedmiotu aportu i wysokości wkładu, co determinuje liczbę objętych udziałów. Przepisy nie nakładają rygoru dotyczącego wyceny aportu do spółki z o.o., obowiązek taki przewidziano natomiast w przypadku spółki akcyjnej – wyjaśnia mec. Łukasz Surma. Dodaje, że w

FSMdR FIZAN i Nakło złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Nakło nad Notecią, za wkłady pieniężne oraz wkłady w postaci aportu nieruchomości

FSMdR FIZAN, Zamość i TBS złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

Społecznego, które obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Zamość realizacji inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej w Zamościu, podano również. (ISBnews)

FSMdR FIZAN i Radom wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

wspólnego przedsiębiorcy, poprzez dokapitalizowanie spółki MDR Radom, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowanie spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Radom, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem

BAH dokapitalizuje 6 spółek zależnych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych

. Wszystkie podwyższenia kapitałów zakładowych w spółkach zależnych przeprowadzone zostaną poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przez spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od BAP, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych w drodze konwersji na

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak

Spółka Grupy Żywiec sprzeda 80% udziałów dystrybutora Distribev za 96 mln zł

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec i jej spółka zależna Distribev Holding zawarły z Orbico umowę, na mocy której Orbico nabędzie 80% udziałów Distribev Sp. zo.o. - wydzielonej niedawno z firmy piwowarskiej spółce sprzedażowo-dystrybucyjnej, przeznaczonej do obsługi

Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej - spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym. Na zbycie

Sadkowski i Wspólnicy: Walka MF z optymalizacją może utrudniać restrukturyzację

uwagi na niejasne przepisy podatnicy uważali, że przychód powinien powstawać w wysokości wartości nominalnej udziałów otrzymanych w spółce, do której wniesiono aport, bez uwzględniania wartości wkładu przekazanej na kapitał zapasowy (agio). Organy podatkowe twierdziły natomiast, że opodatkowaniu podlega

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces reorganizacji grupy w Polsce

wniesienie aportem udziałów i akcji w polskich spółkach zależnych Spółki do PPL (z zastrzeżeniem powyższych uwag dotyczących PSIL) miałoby zostać zakończone na przełomie 2016 r. i 2017 r.; - a przekształcenie spółki PWPL w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miałoby zostać

Będą ułatwienia w działalności innowacyjnej

pewności, co do otoczenia prawnego w jego przedsięwzięciach długoterminowych (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej). Zniesienie opodatkowania aportu, ma za cel zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań. Ponadto podwyższona

BBI Dev. zawiązał z Archidiecezją Warmińską spółkę ws. projektu deweloperskiego

, zaś Archidiecezja zobowiązała się wnieść aport w postaci dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 15,5 ha oraz wartości 17 161 430,00 zł" - czytamy w komunikacie. Umowa przewiduje ponadto, że wkład PD4 będzie wnoszony w ratach, stosownie do bieżących potrzeb

Byś nie składa broni i ws. śmieci rusza do Komisji Europejskiej

przepisami. - Nie traktujemy aportów wnoszonych do spółki jako pomocy publicznej, ponieważ każdorazowo miasto wycenia wartość rynkową wnoszonego aportem majątku i w zamian obejmuje udziały w MPO - tłumaczy Agnieszka Kłąb. W MPO w ogóle nie chcą tego komentować. - Trwa postępowanie

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

wyemitowane w zamian za wkład niepieniężny wnoszony przez PS Holdco - głównego akcjonariusza spółki - w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł, co oznacza ponad 20% dyskonto do wartości godziwej aportu określonej

PKP Cargo ma wiążące porozumienie z MSE ws. rozliczenia opcji 20% akcji AWT

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - PKP Cargo zawarło wiążące porozumienie z Minezit SE (MSE) ws. zasad współpracy nad wspólnym projektem joint-venture (JV), dotyczącym realizacji wspólnego projektu, którego realizacja będzie sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE

PKP Cargo nie osiągnęło konsensusu w ramach porozumienia z MSE

zobowiązaniem PKP Cargo do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15 000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. (AWT) w wysokości 27 000 000 euro w terminie 20 dni roboczych od daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron" - czytamy w

Co zawiera umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

. - Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części aport, czyli wkład niepieniężny, umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów - wyjaśnia mec. Nogacki

Minezit SE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za udziały AWT

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - PKP Cargo otrzymało zawiadomienie o odstąpieniu przez Minezit SE (MSE) od zawartego porozumienia w sprawie współpracy nad wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

zrobić na drodze sądowej, poprzez stwierdzenie nabycia spadku lub przed notariuszem, poprzez akt poświadczenia dziedziczenia. W ten sposób ustalane jest, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania, czyli np. kto i w jaki sposób będzie kontynuował

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

na akcję. "Emisja akcji Cognor obejmuje również do 16 mln akcji aportowych (emisja nr 12) w ramach subskrypcji prywatnej, które zostaną skierowane do PS Holdco - głównego akcjonariusza Cognor, w zamian za wkład niepieniężny - w postaci 100% udziałów w kapitale

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w szczególności: 70% udział w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok 105 tys. m2 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305, prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,3 tys. m2 w Łodzi przy ul

Paged wniesie segment sklejkowy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

przeniesienie własności pakietu 62,01% akcji Sklejka Pisz na Kinglet 3 - spółkę w 100% zależną od Pagedu. W ramach tej transakcji Paged objął nowe udziały w Kinglet w zamian za wniesienie akcji Sklejka-Pisz. "Pakiet 20% akcji Sklejka Pisz nie był przedmiotem aportu do Kinglet

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

udziałowcy EasyPack sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wniosą wszystkie posiadane udziały w Easypack do spółki dominującej inwestora, a Rafał Brzoska wniesie wszystkie posiadane akcje spółki do spółki dominującej przez co obejmą łącznie mniejszościowy pakiet akcji/udziałów w kapitale zakładowym spółki

ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

na celu jego ograniczanie w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie. Ponadto, na wyniki finansowe wpłynęła aktualizacja wartości udziałów w BizneslinkCO sp. z o.o., w której ABC Data S.A. objęła udziały w I kwartale 2016 roku w zamian za aport w postaci

Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie nazwy na OEX

następujące brzmienie: 'Firma spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna' ? czytamy w uchwale. Akcjonariusze wyrazili także zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z działalnością w ramach umowy z Orange Polska, jako aportu w zamian za

Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

prowadzenia inwestycji o charakterze podobnym do inwestycji, podczas gdy emitent zobowiązuje się przede wszystkim do przystąpienia do spółki celowej na zasadach przewidzianych w umowie, wniesienia do spółki celowej aportu w postaci nieruchomości, a także opróżnienia nieruchomości oraz doprowadzenia do

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

(KTP). W wykonaniu umowy zawartej w dniu 12 lutego 2015 r. emitent przeniósł na rzecz KTP zorganizowaną części przedsiębiorstwa związaną z produkcją wiązek elektrycznych produkowanych w fabryce w Grodzisku Wielkopolski a następnie wniósł udziały KTP jako aport do spółki zależnej zlokalizowanej w

Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku

usług transportowo-logistycznych. "W niektórych projektach wystarczy nasz udział, niekoniecznie finansowy, ale np. intelektualny i/lub aport aktywów nieruchomościowych. To jest nowa oferta PKP SA, której dobrym przykładem urzeczywistnienia jest realizowany właśnie projekt

AdMassive Group planuje przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl

podwyższeniu kapitału zakładowego o 4 mln zł w drodze emisji 40 mln akcji serii D. Akcje mają zostać zaoferowane Datamill Investments Limited, Topmall AG, Dominikowi Ostrowskiemu, Adamowi Jarmickiemu oraz Marcinowi Frydowi w zamian za aport w postaci udziałów TopMall sp. z o.o. W

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

ustalić krąg spadkobierców. Może to nastąpić zarówno na drodze sądowej (poprzez stwierdzenie nabycia spadku), jaki i przed notariuszem (poprzez akt poświadczenia dziedziczenia). W ten sposób można ustalić, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo podpisało umowę nabycia 80% udziałów w spółce Advanced World Transport - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł), podało PKP Cargo

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

aportem akcje i po jakich cenach będą one wycenione w aporcie" - napisał w komentarzu analityk mDM Kamil Kliszcz. Tylko w ostatnich dwóch latach Tauron zainwestował 5 mld zł. Inwestycje koncentrują się na segmentach dystrybucji i wytwarzania. Kupując Kopalnię Węgla

Rafako chce zdolności dywidendowej w 2020, przejmie kompetencje oil&gas od PBG

dywidendowej w 2020 roku. Celami strategicznymi Rafako są: 1. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez udział i realizację największych inwestycji w Polsce, udział w rynku związanym z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

poświadczenia dziedziczenia). W ten sposób ustala się, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania, czyli np. kto i w jaki sposób będzie kontynuował działalność gospodarczą czy też komu sprzedać odziedziczone przedsiębiorstwo. Do tego czasu zarząd nad

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Platynowe Inwestycje na GPW do 3 grudnia br.

zakresie dotyczącym udziału posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym oraz nie mogą dokonać prawidłowej ich wyceny. "Mając to na uwadze, w dniu 3 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 15% r/r do 146,9 mld zł w II kw.

skali kwartału, podano także. "Na koniec II kwartału 2016 r. wg danych przekazanych przez banki do NBP w aportach kwartalnych na rynku polskim znajdowało się w obiegu ok. 27,7 mln kart z funkcją zbliżeniową, co stanowi 77,4% udział w całości rynku kart płatniczych. Liczba

PKP Cargo przejmuje udziały w kolejowej spółce KGHM

transakcji nie jest znana, wiadomo tylko, że PKP Cargo obejmie udziały w zamian za gotówkę oraz aport w postaci lokomotyw. Po co kolejarzom miedziowa spółka? - Chodzi o efekt synergii. Biznes kolejowy jest kapitałochłonny, a my mamy dużo taboru i wejście na obszary, gdzie działa KGHM jest dla nas bardzo

Akcjonariusze Tell zatwierdzili emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante

emisji 1.777.692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających łącznie do 1.777.692 głosów. Cała emisja zostanie skierowana do OEX w zamian za aport w postaci 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

Owczarek. Kolporter objął 25% + 1 udział w KDWT w zamian za aport w postaci wszystkich udziałów w nowo utworzonej firmie Service FMCG, do której Kolporter wniósł działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów

Ratusz łata dziurę w budżecie. Sprzedają Złote Tarasy

W tym tygodniu Rada Warszawy ma wyrazić zgodę na transakcję zgodnie z warunkami, które wynegocjowali miejscy urzędnicy. Złote Tarasy powstały na gruncie, który w 1998 r. miasto wniosło aportem do spółki założonej z holenderską firmą deweloperską ING. Początkowo stołeczny

Oskarżeni o przejęcie Zakładów Graficznych nie przyznają się do winy

argumentowało to tym, że posiada ponad 18 proc. udziałów w spółce RZG SA. Sąd uznał jednak, że choć skarb państwa jest akcjonariuszem, nie jest pokrzywdzonym i nie może być oskarżycielem posiłkowym. Ministerstwo mogło złożyć odwołanie od tej decyzji. Sąd zgodził się natomiast na udział w procesie

PKP Cargo ma porozumienie ws. przejęcia 49% udziałów Pol-Miedź Trans od KGHM

wypracować bardzo korzystne efekty synergii dla wszystkich zainteresowanych" - powiedział prezes Adam Purwin, cytowany w komunikacie. W ramach transakcji spółka, w zamian za aport w postaci lokomotyw oraz wkład pieniężny, obejmie nowe udziały w PMT stanowiące 49% w kapitale

Czy korzystna podatkowo wymiana udziałów przejdzie do lamusa?

standardowym aporcie wartości niepieniężnej. Dodatkowo, w praktyce, zmiana może wywołać podwójny skutek. Po pierwsze, ograniczy zastosowanie operacji wymiany udziałów np. w celu zabezpieczenia majątku lub w celu wypłaty dywidendy stanowiącej integralną część wymiany udziałów. Po

Problemy poznańskiego Sheratona. Milionowe straty

niedawno pracę straciła ochrona hotelu. W jej miejsce zatrudniono zewnętrzną firmę. Pracownicy dostali propozycję przejścia do firmy ochroniarskiej. Sprawa dotyka też bezpośrednio miasta. Ma ono w spółce zarządzającej hotelem ponad 13 proc. udziałów. Uzyskało je wnosząc do spółki

Zmiany w ustawie o innowacyjności - pobudzenie venture capital

ustawodawstwie, mogą się nie sprawdzić w praktyce. Do rozwoju VC z pewnością natomiast przyczyni się inna zmiana - zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Od stycznia 2016 r. wartość udziałów w spółce kapitałowej, otrzymanych w zamian za własność

Reserved promuje nazizm? Internauci oskarżają

markę. Część osób biorących udział w dyskusji podnosi, że strój wzorowany jest na amerykańskim mundurze z okresu II wojny światowej. To jednak oponentów nie przekonuje. Twierdzą, że sama stylizacja – wygolona głowa oraz glany – nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. To kolejne

Przegląd informacji ze spółek

- zawarła z CPI FIM z CPI Property Group umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki Dakota Investments - właściciela Eurocentrum Office Complex w Warszawie, za 105,36 mln euro z zastrzeżeniem szeregu ewentualnych korekt, podał Capital Park. Atal rozpoczął budowę I etapu inwestycji

BGK zapewni 4,5 mld zł na finansowanie budowy mieszkań czynszowych

;- powiedział dziennikarzom wiceprezes BGK Radosław Stępień. Według niego, ten program zasadniczo różni się od wcześniejszych programów m.in. tym, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) mogą otrzymać w aporcie grunty pod budowę mieszkań od samorządu. "Liczymy, że

CBN zatwierdził prospekt Kofola CeskoSlovensko dot. debiutu na praskiej giełdzie

odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu Kofoli. "Emitent obecnie planuje: 1. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co ma nastąpić w przybliżeniu 1 października 2015 r.; a

Forte przeniosło prawo do znaków towarowych i nieruchomości do spółki zależnej

. Łączna wartość aportu wynosi 205 456 272 zł netto. Forte posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Antwerp SKA i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Antwerp SKA oraz 100% udziałów w spółce Antwerp Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Antwerp SKA

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

NSA w wydanej 16 listopada 2015 r. uchwale orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji, gdy wniesienie przez wspólnika aportu do spółki w

Kolejne miasta w programie "Mieszkanie plus"

sfinansować na zasadach rynkowych. Przy czym grunty mają przekazywać aportem zainteresowane udziałem w programie "Mieszkanie plus" samorządy oraz spółki i instytucje państwowe. "Mieszkanie plus" w listach intencyjnych Przed dwoma

Największy w kraju holding obronny wejdzie na warszawską giełdę?

Minister skarbu planuje wnieść do Bumaru w formie aportu siedem spółek, w zamian za które obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym firmy. Holding podaje, iż wartość kapitału podstawowego grupy wynosi w tej chwili 818 milionów złotych

Tell sfinalizował przejęcie Cursora i Divante

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Tell sfinalizował dziś przejęcie 100% akcji Cursora i 51% udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, realizując postanowienia umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku, podała spółka. Akcje przejmowanych spółek

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 25 II o sprzedaży lub przeniesieniu trzech ZCP

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują 25 lutego br. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na sprzedaż lub wniesieniu w formie aportu do spółki wchodzącej w skład grupy trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP

"Mieszkania plus" na gruntach kolejowych to ściema? Żadnych transakcji, jeden projekt

PKP S.A. podkreślał, że udział w programie się kolejom opłaci. Obok wybudowanych na sprzedanym gruncie osiedli, PKP miały budować jeszcze część komercyjną, np. biurowce, a fundusze na budowę miały pochodzić ze sprzedaży działek.  Mimo że nie wykluczano innych form zaangażowania w

A słowo staje się biurem. Kościół inwestuje w biurowce

Apostolskiej wniosła aportem grunt w Śródmieściu do spółki założonej z firmą deweloperską BBI Development. U zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater duchowni chcą wybudować 170-metrowy wieżowiec . Budynek ma powstać na gruncie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Barbary

Empik połączy swoją spółkę internetową z Merlin.pl

Nowa spółka będzie się nazywała e-Newco, w jej ramach NFI EMF wniesie aportem wszystkie udziały w spółce do Merlina. W zamian EMF otrzyma 60 proc. akcji o podwyższonym kapitale od Merlina. Transakcja ma zostać zamknięta do końca października, a zgodę

Przegląd informacji ze spółek

wykup obligacji nastąpi 18 listopada br., podał bank. Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

;nienależyta dbałość o powierzony majątek i nadużycie uprawnień przez członków władz SKOK Wspólnota, poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki, w zamian za akcje tej spółki". W tym wypadku szkoda miała wynieść 78 mln zł. Oto

SII chce, by Tauron wytłumaczył się z przejęcia nierentownej kopalni

. SII chce wyjaśnień Wobec tych informacji we wtorek SII skierowało do zarządu Tauronu pismo, w którym wzywa zarząd do niezwłocznego uzupełnienia informacji na temat listy spółek, które mają się stać przedmiotem potencjalnego aportu w zamian za emitowane przez Tauron akcje. W

Przegląd informacji ze spółek

., poinformował prezes Marcin Mazurek. Grupa Orlen chce zwiększyć udział w rynku detalicznym paliw w Czechach do 30% w ciągu 2-3 lat z niespełna 24% obecnie, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak. Grupa Orlen

IPO Kofola CeskoSlovensko na GPW możliwe w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r.

S.A., CED Group S.a.r.l., Panu Rene Musila i Panu Tomaszowi Jendřejek (uczestniczący akcjonariusze) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży 2. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na

Gdańskie plany Polnordu

terenem Starego Miasta. W spółce pierwsze skrzypce ma grać Polnord, który obejmie 51 proc. udziałów. Miasto zadowoli się pozostałymi. Ponieważ obszar objęty jest ochroną archeologiczną, wszelkie koncepcje inwestycyjne muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków dla

Tell ma umowę z OEX w celu przejęcia spółek Cursor i Divante

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Tell podpisał umowę z OEX, której przedmiotem jest zobowiązanie OEX do przeniesienia na Tell pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. W zamian Tell wyemituje 1.777.692 akcje zwykłe na okaziciela w drodze subskrypcji

SKOK-i jak banki spółdzielcze 20 lat temu

. I podał kilka przykładów prowadzonych spraw. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki w zamian za akcje tej spółki mogło narazić SKOK Wspólnota na szkodę 78 mln zł - powiedział Seremet. Na straty mogły też narazić tę Kasę

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

wyłącznie za zgodą ministra infrastruktury i budownictwa), nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienia jako aport do spółki celowej z udziałem takiej jednostki, jak również zamiany nieruchomości także na nieruchomość budynkową lub lokalową; zamiany nieruchomości w miejsce

Przegląd informacji ze spółek

. CI Games wyemituje w tym roku niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 15 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos planuje podwoić liczbę restauracji Subway na swoich stacjach do końca II kw. 2017 r., podała spółka. Grupa nie wyklucza udziału w

Przegląd prasy

wzrósł o 0,4 pkt m/m w XI, słabnące tempo wzrostu PKB jest przesądzone --Spółka zależna Soho Development wniosła aportem nieruchomość w Warszawie --Konsorcjum z udziałem spółki PBG rozwiązało umowę na prace dla Gaz-Systemu

Pierwszy projekt Polskich Inwestycji Rozwojowych we współpracy z Lotosem

koncesji "Rozewie". Zasoby tych złóż są szacowane na 3,5 mln ton, a grupa Lotos ma do 2031 r. koncesję na wydobycie z tych złóż. Lotos Petrobaltic wniesie do spółki aport o wartości ok. 700 mln zł - bo na tyle gdański koncern wycenił prace nad przygotowaniem tych złóż

Jak z uczelni wycisnąć bardziej innowacyjne projekty?

-upów - maksymalnie do 200 tys. euro na dany projekt. Wolno mi objąć nie więcej niż 49 proc. udziałów, a po drugiej stronie ma być ktoś, kto ma własność intelektualną, lecz nie potrafi jej skomercjalizować. Pełnię funkcję anioła biznesu za pieniądze publiczne. Gdy przedsięwzięcie się powiedzie, mam

Podatki w 2017 roku - przedsiębiorco, bądź czujny!

opodatkowania aportów wnoszonych na agio, zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów , wprowadzenia definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza JSW odwołała Michała Kończaka ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych, podała spółka. PKO Bank Polski szacuje wstępnie łączny udział w przychodach z transakcji Visa Europe (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności

Szczecin sprzedaje udziały w Kaskadzie

2002 r. Miasto zgodnie z nią wprowadzało do spółki aportem tereny, przy czym umowa zakładała, że udziały miasta zostaną wykupione za 41,4 mln zł po oddaniu do użytku Kaskady. W listopadzie 2006 r. ustalono, że udziały zostaną umorzone po cenie rynkowej, ale nie niższej niż wartość nominalna. W aneksie

Przegląd prasy

aportem do jednej ze spółek notowanych już na warszawskiej giełdzie w tym roku Puls Biznesu --Globalne inwestycje w grafen można szacować na 150 mld USD, a przychody na zaledwie 35 mln USD ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

Krynicki Recykling. Nowa strategia spółki ma pomóc m.in. w realizacji planów wyjścia na rynki zagraniczne. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa zdecyduje 8 października o wyrażeniu zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części

"Grube" afery utknęły w sądach. Będą przedawnienia

oskarżonych zasiada niemal cały zarząd dawnej gminy Centrum. Zarzuty: niedopełnienie obowiązków i niegospodarność. Chodzi o narażenie miasta na wielomilionowe straty podczas budowy centrum handlowego na tyłach Dworca Centralnego. Według prokuratury wartość działki, którą gmina wniosła aportem do spółki z

Jak Pieńkowski zrobił interes z Axel Springer

. udziałów. I tak, w połowie września, powstał "Dziennik Gazeta Prawna" składający się z trzech osobnych grzbietów. Pierwszy - na białym papierze - zawiera wydarzenia polityczne i kulturalne. Drugi - w kolorze łososiowym - poświęcony jest gospodarce i pochodzi z "Gazety Prawnej". Trzeci

Bator: Gospodarowanie majątkiem PKP SA utrudniają niejasne przepisy prawa

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Stała i ramowa współpraca spółek z większościowym udziałem skarbu państwa z podmiotami prywatnymi np. sieciami sklepów bądź restauracji jest obecnie skomplikowana, ponieważ przepisy wymagają oddzielnej procedury przetargowej na każdy lokal w

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

prawa handlowego z udziałem gminy, rzadziej zakontraktowany przez gminę przedsiębiorca zewnętrzny). Poziom świadczonych usług wodociągowych często nie usprawiedliwia wysokiej ceny za 1 m3 dostarczanej wody" - czytamy w komunikacie. Tymczasem w wielu miastach Polski ponad

Przegląd informacji ze spółek

, podzielonego na 20 mln akcji o wartości nominalnej po 10 zł każda, podała Vistula. Akcje objęła Vistula w zamian za aport w postaci działalności jubilerskiej. Echo Investment realizuje Galerię Sudecką zgodnie z harmonogramem, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Uzyskanie 100% w iAlbatros nastąpi przez łączne zrealizowanie emisji 354.354 nowych akcji w SMT w zamian za wniesienie aportem 87.636 akcji iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie SMT, zakupu 107.000 akcji iAlbatros od Moncefa Khanfira za łączną cenę 12

Watykan dał zgodę. Warszawska kuria zbuduje drapacz chmur w centrum stolicy

budowy wieżowca. W ich wyniku kuria będzie dysponować blisko 55 proc. udziałów, a BBI kontrolować będzie 45 proc. Na mocy umowy, której szczegóły opisano w komunikacie, BBI zobowiązało się wnieść stopniowo do spółki 21 mln zł gotówki, zaś kuria - przenieść na spółkę prawo użytkowania wieczystego oraz