apator planuje

Apator planuje capex na 56 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator planuje 56 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. "Capex - planowane inwestycje na poziomie 56 mln zł, nieznaczny wzrost nakładów inwestycyjnych r/r spowodowany głównie wzrostem inwestycji

Apator planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do 96 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. "Zgodnie ze strategią planujemy w najbliższych latach wyższe

Apator planuje publikację strategii na okres po wakacjach

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Apator opublikuje nową strategię w okresie po wakacjach i rozpocznie jej wdrażanie w 2019 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki "Strategię opublikujemy po wakacjach, kiedy wszystko dobrze przeanalizujemy

Apator obniżył prognozę do 62 mln zł zysku netto w 2016 r. ze względu na Rectora

prac oraz kosztów i innych obciążeń, które są niezbędne do poniesienia w celu zamknięcia i rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku. "W wyniku powyższej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o

Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za 63,5 mln zł netto, podała spółka. Nabywcą ma być podmiot z branży deweloperskiej

Apator: Apator Rector ma dobre perspektywy, nowa kontraktacja da efekt w 2017 r.

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Apator uważa, że jego spółka zależna Apator Rector ma dobre perspektywy rozwoju i spodziewa się, że wyniki nowej kontraktacji i dalszego rozwoju spółki powinny być widoczne już w 2017 r., podała spółka. "Spółka

Apator podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2018 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Apator podtrzymuje prognozę wyników finansowych na ten rok po I kw., poinformowali przedstawiciele spółki. "Wyniki I kw. są zgodne z założeniami zarządu i w związku zarząd podtrzymuje prognozę wyników"

Apator spodziewa się wykonania prognozy; analizuje, czy poda ją na przyszły rok

będzie kontynuowała publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. "Pewne korekty jednorazowe, związane z zamknięciem roku [jeszcze w IV kw.] mogą być. Prognoza odzwierciedla naszą wiedzę i założenia dotyczące IV kwartału"

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

wysoką niepewność w stosunku do przyszłości, roczna aktualizacja strategii planowana na koniec I kwartału 2020 r. została przesunięta w czasie (zawieszona na czas pandemii). "Niemniej jednak analizując bieżącą sytuację i oczekiwania klienta, będzie ona oparta o dalszy

Apator chce przeznaczyć 20 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Apatora zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. "Zdaniem zarządu obecna

Apator chce w 2016 r. wrócić do poziomu wyników z 2014 r.

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Apator che w przyszłym roku powrócić do poziomu wyników odnotowanych w 2014 r., poinformował prezes Andrzej Szostak. "W przyszłym roku nasze wyniki powinny wrócić do poziomu z 2014 r. Zakładamy, że Rector już nie

Toruński Apator znów inwestuje w Anglii

Toruński Apator znów inwestuje w Anglii

połowy br. planuje wprowadzić inteligentne liczniki w całym mieście. Za pierwsze 50 proc. udziałów w GWi Apator Metrix zobowiązał się zapłacić ponad 2 mln funtów, transakcję będzie rozliczał do przyszłego roku. Pozostałe 50 proc. wyceniono na 5,4 mln funtów, czyli 30,6 mln zł

Apator: Prognoza na 2016 r. z mocnymi podstawami, Rector wyjdzie na zero

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Prognoza Apatora, zakładająca 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto w 2016 r., ma "mocne podstawy" - m.in. wyższy w ujęciu rocznym backlog i szansę na poprawę rentowności, dzięki eliminacji strat w spółce zależnej Apator Rector

Apator spodziewa się wzrostu sprzedaży m.in. w opomiarowaniu wody, ciepła w 2018

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Apator spodziewa się, że w 2018 r. odnotuje spadek przychodów r/r w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, utrzymanie lub spadek przychodów w opomiarowaniu gazu i wzrostu przychodów w opomiarowaniu wody i ciepła oraz w aparaturze

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Apator odnotowało 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w IV kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 V łącznie o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018

. "Zdaniem zarządu spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 42 745 646,4 zł bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy dalej

Przegląd prasy

--Prezes Apatora 'widzi szansę' na realizację celów strategicznych na 2020 rok --PGE spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w tym roku --Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r. --GUS

Na Jeżycach powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe. Tak rośnie nowa dzielnica Poznania

Na Jeżycach powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe. Tak rośnie nowa dzielnica Poznania

Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter. Apator Powogaz, producent wodomierzy, ciepłomierzy i systemów do odczytywania tych pomiarów, to ostatnia z dużych firm produkcyjnych działających na terenie tzw. Nowych Jeżyc, czyli powstającej

Przegląd informacji ze spółek

akcji, planuje wypłacać ok. 20% rocznego zysku w formie dywidendy przez najbliższych kilka lat, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Apator nadal "rozgląda się" po rynku pod kątem akwizycji, jednak ewentualne transakcje są bardziej prawdopodobne w przyszłym roku

Przegląd informacji ze spółek

Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w 2020 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. Planowane zakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Comarch

Kalendarium ISBnews

: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników za 2017 r. --11:00: Konferencja Związku Browary Polskie Podsumowanie 2017 roku --11:00: Konferencja spółki Apator nt. wyników za IV kw. 2017

Kalendarium ISBnews

: Konferencja spółki Apator nt. wyników za IV kw. 2017. --18:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa ŚRODA, 28 lutego --Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: GUS opublikuje produkt

Przegląd prasy

0,8% r/r w sierpniu, największy spadek r/r - cen paliw --Celon Pharma planuje przeznaczać na dywidendę ok. 20% rocznego zysku --KHW rozpoczął sprzedaż węgla przez sklep internetowy --KE przyznała 9,2 mln euro

Kalendarium ISBnews

bezrobocia w styczniu 2018 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku, koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018 WTOREK, 27 lutego--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja

Przegląd informacji ze spółek

Barbara Lehnert-Bauckhage zrezygnowała z funkcji członka zarządu ds. handlowych Protektora, podała spółka. Oferta spółki Apator Metrix z grupy kapitałowej Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 26 lutego --09:30: Prezentacja grupy Novaturas i szczegółów planowanej oferty publicznej akcji --10:30: Śniadanie prasowe HRE Think Tank nt. publikacji HRE Index, wskaźnika przedstawiającego stan rynku

Przegląd informacji ze spółek

podstawie której wydawane są zalecenia dotyczące nawożenia. Selvita w najbliższych latach skoncentruje się na wzroście skali działalności - zarówno w sposób organiczny, jak i przez przejęcia i nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy. Spółka nie rozważa notowań na innym

Przegląd prasy

--Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r. --Przychody LPP wzrosły o ok. 12% r/r do ok. 382 mln zł w lutym 2017 r. --Apator jest otwarty na sprzedaż aktywów non-core, ale nie prowadzi rozmów

Przegląd informacji ze spółek

Unii Europejskiej, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostosowało swój system

Przegląd informacji ze spółek

Idea Expert (obecnie działającą pod firmą Idea Money). W związku z przedterminowym wykupem obligacji, Idea Bank otrzymał kwotę 101 271 380 zł, podał bank. Idea Bank jest jedynym obligatariuszem obligacji. Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa IMS wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Wojas, podał IMS. Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania

Przegląd informacji ze spółek

zarzutów stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i

Przegląd informacji ze spółek

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25 za wstępnie 61 mln zł, podała spółka. Apator miał 877 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

funduszy jest wejście do Polski i wsparcie krajowych startupów. Na inwestycje w Witelo ubezpieczyciel przeznaczył 100 mln zł, poinformowali przedstawiciele PZU. Apator Rector - spółka zależna Apatora - nie powinna negatywnie obciążyć wyniku grupy w 2017 r., poinformował członek

Akcjonariusze Apatora zdecydują 12 VI o łącznie 1,05 zł dywidendy na akcję

również. "Zdaniem zarządu, spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju" - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Grupa Apator specjalizuje się w

Przegląd prasy

zwiększanie sprzedaży w sieci Poczty Polskiej --innogy Stoen Operator uruchomił projekt badawczy dot. technologii V2G --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r --Selvita nie planuje w średnim

Przegląd prasy

--Apator Rector i Apator Elkomtech wypracują w tym roku lepsze wyniki, niż wcześniej zakładał zarząd --ZBP: Koszty wyroku TSUE dla banków szacowane na 60 mld zł to "kalkulacje powściągliwe i konserwatywne" --Prezes Alior TFI: Naszym celem jest

Przegląd prasy

stacjach mogą spaść o 30-50 groszy/litr w ciągu 2-3 tygodni --Apator spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r/r w 2020 r. --Maciej Łopiński został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa TVP --Apator planuje

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 27 lutego --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników za 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa Asbis nt. wyników --10

Przegląd prasy

przejęcia 100% udziałów Wonga za 97,1 mln zł --Grupa Azoty nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok --Grupa Azoty planuje capex w wysokości 1,3 mld zł w 2019 r. --Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do

Przegląd prasy

. --Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostosowało swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z podjętych uchwał. Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę na dostawy gazomierzy na rynek belgijski. Łączna wartość umowy to 13 mln - 21 mln euro (w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu), tj. 55,4 - 89,5 mln zł, podał Apator

Przegląd prasy

zamknięciu w piątek --Wawel miał 13,73 mln zł zysku netto, 16,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --PZ Cormay miał 40,54 mln zł straty netto, 34,24 mln zł straty EBIT w 2019 r. --Rząd planuje wydłużyć prawo do dodatkowego

Przegląd prasy

Polsce spadła do 258,6 tys. w 2019 r. z 260,3 tys. rok wcześniej Parkiet --iPOS planuje debiut na NewConnect, nie wyklucza, że będzie to miało miejsce w 2021 r. --Hońdo z Quercus TFI: Rynki akcji w błyskawicznym tempie

Przegląd prasy

połowę może spaść liczba mieszkań budowanych w Polsce przez deweloperów -może się do tego przyczynić planowana przez MIB nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ISBnews --Ciech chce wybudować zakład do produkcji soli w Niemczech za 100 mln

Przegląd prasy

. danych --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto --Sejm przyjął ustawę dot. wzajemnego uznania towarów na terenie UE

Przegląd informacji ze spółek

publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r., a uzysk na koniec roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w okresie I-III kw., poinformował prezes

Przegląd informacji ze spółek

połączeniu z realizacją przesuniętych na początek 2017 r. dostaw do Tanzanii mają pozwolić spółce na wypracowanie lepszych wyników finansowych, czego efekty będą widoczne już w I kw. przyszłego roku. Apator spodziewa się, że jego spółka zależna Apator Rector zakończy prace przy

Przegląd prasy

internetową do sprzedaży, leasingu, najmu aut ISBnews --Spółka Apatora ma list intencyjny ws. zbycia nieruchomości za wstępnie 61 mln zł --Apator miał wstępnie 56 mln zł zysku netto w 2019 r. --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. Stelmet odnotował

Przegląd informacji ze spółek

słowackiego Asseco International (AI), do której planuje wnieść aktywa międzynarodowe, podała spółka. Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zwiększyła zaangażowanie w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd. do 100% poprzez nabycie 4 mln udziałów od National Industry Group

Przegląd prasy

kwotę dywidendy za 2016 w stosunku do zaliczki --Krka planuje wzrost przychodów do 1,22 mld euro i większy zysk w 2017 r. --Bikershop planuje rozszerzyć asortyment oferowanego sprzętu sportowego --Apator widzi możliwość

Przegląd informacji ze spółek

. Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do udziału w tegorocznej aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poinformował prezes Michał Michalski. Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 90 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki

Przegląd prasy

--Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł --Samar: Import aut używanych wzrósł o 8,9% r/r do 81,8 tys. sztuk w styczniu --Spółki z grupy Spar mają porozumienie dotyczące rozwoju marki w Polsce

Przegląd prasy

: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1,2% m/m do ok. 973,3 mld zł w XII --Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł --CUPT: 93% dofinansowania na transport z POiIŚ będzie rozdysponowane do końca br

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta Budimeksu, warta 159,4 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu na rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie, podała spółka. Apator zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na dostawę statycznych bezpośrednich liczników

Przegląd informacji ze spółek

przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny

Przegląd prasy

% Parkiet --Nowe strategie zapowiadają banki: PKO BP, Alior, Pekao, mBank i Millennium --Prezes ZPC Otmuchów: W najbliższym czasie planujemy rozwój naszego portfolio pod marką Odra Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

polepszająca się koniunktura gospodarcza przełożą się na przyspieszenie akcji kredytowej --Apator chce utrzymać tempo wzrostu sprzed roku, pomoże mu realizacja kontraktu na inteligentne liczniki prądu oraz niewielka akwizycja, którą planuje w najbliższych tygodniach

Przegląd prasy

% planu, z CIT - 7,5%, PIT - 9,4% po I --MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 3,43 mld zł po styczniu wg wstępnych danych --Comarch miał 45,91 mln zł zysku netto, 42,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r. --Apator miał 9,82 mln zł

Przegląd prasy

wartości 250 mln euro --Apator: Apator Rector ma dobre perspektywy, nowa kontraktacja da efekt w 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,88% na zamknięciu w czwartek --Indos wyemituje obligacje serii J na łącznie 8,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował 45,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

) z R4R S.a r.l., podało Echo, powołując się na informację opublikowaną na stronie Komisji. Wspólne przedsięwzięcie ma dotyczyć budowy platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent. Apator podpisał z innogy Stoen Operator umowę na dostawę liczników energii elektrycznej do 30 marca

Przegląd prasy

słowackiego Asseco International (AI), do której planuje wnieść aktywa międzynarodowe, podała spółka. --Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zwiększyła zaangażowanie w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd. do 100% poprzez nabycie 4 mln udziałów od National Industry

Przegląd prasy

dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000 litrów, podała spółka. --Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki

Przegląd informacji ze spółek

. Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. Giełda Papierów Wartościowych w warszawie (GPW) ocenia, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK), zaprezentowana przez resort

Przegląd prasy

--Rafał Wiatr został nowym prezesem Domu Maklerskiego Citi Handlowy --JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł --JSW rozmawia z EBI ws. finansowania inwestycji w segmencie koksowniczym --Enea

Przegląd informacji ze spółek

. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego, podała spółka. Działania rozpoznawcze prowadzone są w kilku obszarach: Bzie-Dębina i Warszowice-Suszec. Nakłady planowane obecnie na każdy z projektów to kilkadziesiąt milionów

Przegląd prasy

220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. --Stelmet odnotował wstępnie 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Przegląd informacji ze spółek

systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację projektów do czasu rozpoczęcia badań klinicznych, poinformował prezes NanoGroup Marek Borzestowski. Sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa

Przegląd prasy

planują komercjalizację Systemów BSP AtraxM i NeoX --PZPM: Rejestracje nowych pojazdów pow. 3,5t wzrosły o 3,6% r/r w sierpniu --Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 15,72 mln zł w I poł. 2017 r. --Tomasz Łapiński zrezygnował z

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Apator spodziewa się, że udział eksportu w sprzedaży będzie dalej wzrastał wobec 58% w I poł. 2017 r., poinformował prezes Andrzej Szostak. Spółka priorytetowo traktować będzie duże i rozwinięte rynki zachodnioeuropejskie, przede wszystkim Niemcy, gdzie liczy na

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020 roku, a najpóźniej w 2021 roku planowane jest osiągnięcie progu rentowności, poinformował ISBnews prezes Tomasz Kierul. Gra "Fishing Clash"

Przegląd prasy

chce kontynuować współpracę z australijskimi firmami --JSW będzie starać się wypłacić dywidendę w przyszłym roku --JSW pracuje nad kompleksowym, długoterminowym refinansowaniem --Apator dostarczy liczniki dla PGE

Przegląd informacji ze spółek

"Bolesław" zdecydował o rozpoczęciu inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł. Apator uważa, że jego spółka zależna Apator Rector ma dobre perspektywy rozwoju i spodziewa się, że wyniki nowej kontraktacji i dalszego rozwoju spółki powinny być

Przegląd prasy

--Santander BP planuje emisję bankowych papierów wart. do 200 mln zł do końca roku --Atal wprowadził do sprzedaży 280 mieszkań w ramach Sokolska 30 Towers --MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

Przegląd informacji ze spółek

będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za 63,5 mln zł netto, podała spółka. Nabywcą ma być podmiot z branży deweloperskiej. Develia podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, przewidującej wypłatę

Przegląd prasy

na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację projektów do czasu rozpoczęcia badań klinicznych, poinformował prezes NanoGroup Marek Borzestowski. --Sieć sklepów

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Santander Bank Polska planuje wyemitowanie bankowych papierów wartościowych serii I do kwoty 200 mln zł, która może zostać podwyższona na podstawie decyzji banku (BPW) w

Przegląd informacji ze spółek

nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces ten będzie się przedłużał, bank ma scenariusze alternatywne, których realizacja zapewni szybką odbudowę wskaźników regulacyjnych. Apator zawarł z Energą Operatorem umowę na dostawę 1

Przegląd prasy

--OTTO Work Force: 37% ankietowanych Ukraińców rozważa zmianę kraju pobytu, 7% planuje wyjazd z Polski w tym roku ISBnews --USA mogą wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Rosji wz. z Nord Stream II --Naimski: Polska będzie

Przegląd prasy

zgody na zbycie Mercure Opole --Unified Factory spodziewa się wdrożeń w Rumunii jeszcze w tym roku --BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'neutralnie' dla Alumetalu, wycena 67,63 zł --Apator dostarczy liczniki do PGE Dystrybucja

Przegląd informacji ze spółek

do 31 marca br. Apator odnotowało 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w IV kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności

Przegląd informacji ze spółek

) zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl, podała spółka. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego. Akcjonariusze Wasko zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca

Przegląd prasy

--Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG --Kopyrski z Pekao: Chcemy iść w ślad za polskimi inwestorami m.in. do Ameryki --MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r

Przegląd prasy

--PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r. --Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu --Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD --Kino Polska TV widzi

Przegląd informacji ze spółek

kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku, podało Rafako. Grupa PGO planuje certyfikację swoich wyrobów przeznaczonych dla branży kolejowej na rynkach Unii Europejskiej i liczy, że wpłynie to na zwiększenie eksportu w perspektywie roku 2020, poinformował ISBnews prezes

Przegląd prasy

. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego --ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace --KE

Przegląd prasy

zakończeniem procesu --PSPA: Prawie 90% samorządów planuje w najbliższych 3 latach zakupy aut elektrycznych Parkiet --Nowa szefowa KPMG w Polsce zapowiada wzrost zarówno liczby biur, jak i pracowników

Przegląd informacji ze spółek

Asseco zainwestuje ok. 80 mln zł w centrum badawcze Asseco Innovation Hub w Rzeszowie i zatrudni w nim docelowo ok. 400 osób, poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral Grupa Arctic Paper rozpoczęła prace nad nową strategią, którą planuje zaprezentować w pierwszej połowie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele spółki. Atal wprowadził do sprzedaży 112 mieszkań i 11 lokali usługowych w V etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r

Przegląd prasy

--Atrium zakończyło rozbudowę centrum Atrium Promenada w Warszawie o 13,2 tys. m2 --PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem --Apator skorygował dynamiki wzrostu EBITDA i przychodów w strategii do 2023 r

Przegląd informacji ze spółek

należności w większym zakresie na drodze polubownej. Vindexus pracuje nad modelem finansowania, który nadal będzie oparty o obligacje, ale chce je kierować do inwestorów prywatnych, poinformowali przedstawiciele Vindexusa. Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada m.in

Przegląd prasy

--Za smartfona sprzedanego w Europie Środkowo-Wschodniej trzeba było zapłacić w trzecim kwartale średnio 242 dolary, czyli 33 dolary więcej niż rok temu ISBnews --Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe

Przegląd informacji ze spółek

Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł, podała spółka