aparatury pomiarowej

Spółka Apatora dostarczy gazomierze do Belgii za 55,4-89,5 mln zł

. "Dostawy realizowane będą w latach 2019-2023 z zastrzeżeniem, iż umowa dopuszcza możliwość skorzystania przez zamawiającego z opcji dodatkowych dostaw w latach 2024-2025" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę grupy, podała spółka. "Główne przesłanki strategii na lata 2020-2022 to

Apator rekomenduje 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Grupa Apatora dostarczy gazomierze miechowe do PSG za 26,8 mln zł

zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na

Wydatki inwestycyjne Apatora na 2020 r. będą podlegały rewizji w zw. z pandemią

blisko 62 mln zł. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Aplisens: Certyfikacja w USA przesunie się, ale sprzedaż powinna ruszyć w 2021

zainteresowana. Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022, ogłoszona w marcu br., nie wyklucza akwizycji producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzających ofertę grupy, podała spółka podczas jej prezentacji. Aplisens jest producentem i

Phoenix Systems: Apator Metrix ma umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych

możemy szybko reagować na aktualne i przyszłe potrzeby klienta" - powiedział prezes Phoenix Systems Paweł Pisarczyk, cytowany w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od

Oferta Apatora na 20,9 mln zł netto wybrana w przetargu innogy Stoen Operator

netto, a realizacja dostaw następować będzie partiami nie dłużej niż do 30 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Apator złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę liczników dla Energa Operator

, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 roku, z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Apator rekomenduje wypłatę łącznie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

. W maju 2019 r. akcjonariusze Apatora zdecydowali o przekazaniu na dywidendę kwoty w wysokości 42 745 646,4 zł, tj. łącznie 1,3 zł na akcję. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od

Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r

Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł

aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997

Czarnobyl nie informuje o promieniowaniu. Spokojnie, nie ma żadnego wzrostu

Czarnobyl nie informuje o promieniowaniu. Spokojnie, nie ma żadnego wzrostu

żadnego wzrostu promieniowania. "PAA na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu najmu, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów

Apator spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r/r w 2020 r.

" - zaznaczył. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Apator wdraża system z licznikami energii oparty o technologię LTE

technologii LTE-M mogą pełnić w razie konieczności funkcję koncentratorów dla liczników wM-BUS. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł

Aplisens zakłada blisko 10 mln zł inwestycji w 2019 roku

wartości około 10 mln zł, z czego zdecydowana większość nakładów została już poniesiona, a zakończenie inwestycji spodziewane jest na początku 2020 roku. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę

Aplisens otrzymał oferty na sprzedaż ok. 2,26 mln akcji własnych

% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od

Apator: Relokacja produkcji Apator Powogaz opóźni się o kilka miesięcy

Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania za wstępnie 61 mln zł. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Apator Powogaz ma umowę na dostawy do ZAO Teplovodomer o wartości 6 mln euro

. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Adam Żurawski powołany na stanowisko prezesa Aplisens na kolejną kadencję

funkcji prezesa zarządu spółki pan Adam Żurawski pełni funkcję prokurenta w spółce Aplisens GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do grupy kapitałowej Aplisens" - czytamy w komunikacie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno

Skłąd zarządu Apatora uległ zmniejszeniu w zw. z nowym modelem zarządzania

: - pomiarowego (w skład którego wchodzą linie: opomiarowania wody i ciepła, gazu oraz energii elektrycznej), - automatyzacji pracy sieci (w skład którego wchodzą linie: aparatura łączeniowa, ICT oraz systemy sterowania i nadzoru), utworzone zostaną trzy

Akcjonariusze Aplisens zdecydują 4 czerwca o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

, czytamy także w projekcie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

zakresie projektowania, dostaw, rozruchów układów automatyki elektroenergetycznej, technologicznej, systemów sterowania i nadzoru oraz układów AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) w nowych, modernizowanych obiektach przemysłowych i energetyki zawodowej (elektrowniach, elektrociepłowniach

Oferta Apatora na dostawę liczników za 20,8 mln zł wybrana w przetargu Energi

dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest

Apator ma umowę na liczniki dla innogy Stoen Operator za 20,9 mln zł netto

liczników komunalnych 1 i 3-fazowych. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator zakłada sprzedaż liczników w 2019 r. na poziomie podobnym, jak w 2018 r.

grudnia 2026 r. liczników zdalnego odczytu. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów

Aplisens planuje 21,6 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

pierwszej połowie 2019 r., ale główne nakłady poniesiemy w tym roku" - wskazał prezes. Istotnym wydatkiem w tym roku może być także zakup 100% udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, której badanie prowadzi Aplisens. W 2017 r

Apator planuje publikację strategii na okres po wakacjach

projektów wspólnych, wykorzystujących synergie w ramach grupy kapitałowej. Prezes informował wcześniej, że nowa strategia będzie przygotowana na okres 2019-2023. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także

Apator ma dwie umowy z Tauron Dystrybucja o wartości do 39,5 mln zł netto

2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość umów wynosi 39,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy

Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

dniu 17 sierpnia 2020 r. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r

Akcjonariusze Aplisensu zdecydują 25 VI o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

netto w 2019 r. wyniósł 13,02 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w

Prezes Apatora 'widzi szansę' na realizację celów strategicznych na 2020 rok

COVID-19 cele strategiczne na 2020 r. są zagrożone. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów

Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r.

linia do produkcji liczników o wydajności 80 tys. sztuk na miesiąc" - dodał prezes. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł

Oferta Apatora za max. 39,5 mln zł netto wybrana w przetargu Tauron Dystrybucja

. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 lipca 2017 r." ? czytamy w komunikacie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia

Aplisens zarekomendował wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

i nie zagraża dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej Aplisens" - czytamy dalej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Apator planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do 96 mln zł w 2019 r.

automatyzację produkcji liczników energii elektrycznej" - dodał prezes. Z kolei 7,6 mln zł Apator planuje przeznaczyć na automatyzację produkcji aparatury łączeniowej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a

Apator: Proces sprzedaży nieruchomości w Poznaniu został wstrzymany

mln zł. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Strategia Aplisens na lata 2020-2022 zakłada łącznie 24 mln zł inwestycji

i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest

Strategia Aplisens zakłada przeznaczanie min. 25% rocznych zysków na dywidendy

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 13,02 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i

Aplisens miał 14,1 mln zł zysku netto, 25,13 mln zł EBITDA w 2019 r.

13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po

Apator miał szacunkowo 36,7 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

." - czytamy także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator zaprojektuje elementy inteligentnego licznika energii z Phoenix Systems

rozwijająca system operacyjny i oprogramowanie dla IoT możemy być częścią tego innowacyjnego projektu" - powiedział prezes Phoenix-Systems Paweł Pisarczyk. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana

Spółka Apatora ma list intencyjny ws. zbycia nieruchomości za wstępnie 61 mln zł

. Apator wskazuje, że równocześnie finalizowane są rozmowy dotyczące najmu obiektu, do którego docelowo będzie relokowana działalność produkcyjna Apator Powogaz. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest

RN Apatora zamierza poszerzyć zarząd o członka ds. biznesu opomiarowania energii

. "Podjęcie uchwały w sprawie powołania pani Agnieszki Nosal w skład zarządu przewidziane jest w porządku obrad rady nadzorczej na posiedzeniu zwołanym na dzień 15 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej

Apator Metrix chce mieć 1/3 przychodów z własnych gazomierzy do 2021-2022 r.

dywersyfikacja produktowo-biznesowa" - powiedział także prezes. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Spółka Apatora ma umowę na dostawę liczników do Niemiec za ok. 2,2 mln euro

, podsumowano. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator miał 42,5 mln zł w zysku netto z działalności kontynuowanej 2017 r.

sięgnęły 883,2 mln zł w 2017 r. wobec 841,16 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 52,98 mln zł wobec 77,71 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a

Aplisens spodziewa się pierwszych przychodów z USA i Kanady w 2021 roku

okazuje się, że wychodzi nam zupełnie gdzie indziej" - powiedział prezes. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w

Grupa Lotos zakończyła budowę systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS

koncern wykorzystuje do tego najnowocześniejsze technologie, takie jak system CEMS. Możliwość zdalnych pomiarów to bardzo ważny atut w czasie pandemii koronawirusa" - powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie. Na CEMS składają się m.in. aparatura

Strategia Aplisens zakłada ok. 32 mln zł EBITDA, 142,5 mln zł przychodów w 2022

procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia, podano także. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach

Apator dostarczy liczniki dla PGE Dystrybucja za min. 24,8 mln zł netto w 2018r.

była jedyna złożoną w tym przetargu ofertą, dodano. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2017 r. 895 mln zł

Apator może rozważyć akwizycje na rynkach UE

obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2017 r. 895 mln zł. (ISBnews)

Apator chce przeznaczyć 20 mln zł na skup akcji własnych

. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)

Arkadiusz Chmielewski powołany na członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju Apatora

zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował. Zasiada również w radzie dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

Powogaz SA poszukiwać będzie gruntu pod budowę nowego nowoczesnego wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, w którym zdecydowanie zwiększone zostaną zdolności produkcyjne" - podsumowano. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

jest Alior Bank - Biuro Maklerskie. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki

Zarząd Apatora działa od dziś w jednoosobowym składzie

. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)

Dyrektor ds. finansowych Apatora Piotr Nowak zginął w wypadku samochodowym

aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)

Apator miał wstępnie 56 mln zł zysku netto w 2019 r.

także. 6 listopada 2019 r. Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł. Prognozował wtedy 877 mln zł przychodów. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

ruszają zwykle na przełomie III i IV kwartału, zakładam, że tym razem będzie podobnie. Pewne wizje dalszego rozwoju już są, teraz trzeba je będzie jeszcze przełożyć na liczby" - podsumował. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno

Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

w przychodach, to kwestia kolejnych lat" - zaznaczył Żurawski. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w

Aplisens liczy na rozpoczęcie wkrótce sprzedaży w USA i Turcji

%. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy

Apator Powogaz ma umowę ramową ws. współpracy z Teplovodomer na ok. 35 mln zł

może być niższa od wartości całej umowy, zaznaczono również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3,04 mln akcji

. Na początku października zarząd Aplisensu podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 537 170 akcji własnych po 14,8 zł za sztukę. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do

Apator ma umowy z PGE Dystrybucja ma dostawę liczników za 31,7 mln zł w 2016

. "W terminie do dnia 31 października 2016 r. Apator otrzyma od PGE oświadczenie w sprawie skorzystania lub rezygnacji z prawa opcji" - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,26 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i

Apator dostarczy liczniki do PGE Dystrybucja za ok. 40 mln zł w 2017 r.

z prawa opcji. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator dostarczy liczniki Enerdze za co najmniej 16,1 mln zł

. Łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 20 mln zł. W lipcu br. Apator informował o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w przetargu Energi Operator. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także

Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad

. Projekty uchwał przewidują też m.in. wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję. Obecnie spółka nie posiada akcji własnych. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę

Apator dostarczy Tauronowi liczniki za 18,1 mln zł w 2018 r.

specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)

Apator planuje zwiększyć capex do ok. 90 mln zł w 2020 r.

przychody ze sprzedaży w wysokości 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8%). Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł

Apator dostarczy Enerdze Operator liczniki energii o wartości 29,6 mln zł

-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 29,6 mln zł do końca 2018 r. z możliwością wydłużenia terminu do 30 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 V łącznie o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018

. Zarząd spółki proponuje, aby dzień dywidendy wyznaczyć na 10 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2019 r., podsumowano. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od

Apator dostarczy Tauronowi liczniki energii za 19,1 mln zł netto w 2018 r.

specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł. (ISBnews)

Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł

na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz

Mirosław Klepacki zastąpi Andrzej Szostaka na stanowisku prezesa Apatora

lutego 2017 roku pełni również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Apator Control sp. z o.o. Posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie, podano także w materiale. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 r., podano wówczas. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów

Apator prognozuje 72-75 mln zł zysku netto w 2019 r.

zł w porównaniu z 883,2 mln zł rok wcześniej. Zysk za cztery kwartały przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 68,7 mln zł wobec 42,57 mln zł rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT

Oferta Apatora warta 19,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł" ? czytamy dalej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o 0,26 zł dywidendy na akcję

spółki. Zwyczajne walne zgromadzenia ustaliło też dzień dywidendy na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty na 22 lipca 2016 roku. Dywidendą objętych zostało 13 194 621 akcji spółki. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i

Apator wdroży inteligentnego opomiarowanie w PKP Energetyka za min. 25,4 mln zł

PKP w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, co spowoduje zwiększenie zakresu wykonywanych prac, podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu

Aplisens miał 7,46 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

tej spółki w I półroczu 2019 roku wyniosły ok. 4,8 mln zł. Przewagę budujemy także poprzez rozwój dotychczas produkowanej aparatury. Obecnie wdrażamy do produkcji nowe inteligentne przetworniki ciśnienia oraz kończymy proces pozyskiwania dla nich certyfikatów, które pozwolą na ich sprzedaż na terenie

Zysk netto Apatora spadł r/r do 13,16 mln zł w I kw. 2016 r.

zł zysku rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator: Capex przekroczy 50 mln zł w 2017 r.

specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator podtrzymał prognozę przychodów powyżej 900 mln zł 2017 r.

nowoczesne rozwiązania produktowe, które zapewniają wyższe marże, podsumował prezes. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 16,55 mln zł w I kw. 2017 r.

okresie I kw. 2017 r. wyniósł 3,41 mln zł wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r.

obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator jest otwarty na sprzedaż aktywów non-core, ale nie prowadzi rozmów

Apator Control uważa za "aktywo bardziej sprzedawalne". "Jesteśmy otwarci na sprzedaż, ale żaden proces się nie toczy" - podkreślił prezes. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także

Apator może zrealizować capex w wysokości ok. 50 mln zł w 2017 r.

specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)