anna suszyńska

Reuters, ab

MF proponuje wzrost potrzeb pożyczkowych o 8 mld zł

MF proponuje wzrost potrzeb pożyczkowych o 8 mld zł

Z powodu nowelizacji budżetu państwa ministerstwo finansów zaproponowało rządowi zwiększenie potrzeb pożyczkowych o 8 miliardów złotych do 163 miliardów - powiedziała w poniedziałek wicedyrektor w departamencie długu publicznego w resorcie, Anna Suszyńska. Polska zamierza także wyemitować 10 letnie obligacje w dolarze.

Oprocentowanie polskich obligacji detalicznych w górę

Wzrosło oferowane oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych skarbu państwa, które przeznaczone są dla inwestorów indywidualnych. Od lutego bieżącego roku ich nowe oprocentowanie będzie wynosić od 4,75 proc. do 6 proc. rocznie

Skąpy minister Rostowski. Mniej zarobisz na obligacjach

Minister Jacek Rostowski pod koniec roku będzie jeszcze bardziej skąpy niż zwykle. Przynajmniej dla tych z nas, którzy lokują swoje oszczędności w obligacjach skarbowych.

Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę

Anna Suszyńska z ministerstwa finansów wyjaśnia, że obligacje o takiej wartości były w posiadaniu odbiorców detalicznych pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jej zdaniem warto podkreślić, że w ubiegłym roku Polacy kupili 2 i pół-krotnie więcej obligacji niż w 2007 roku. Najwięcej

Lokata w banku, a może 5,75 proc. u ministra Rostowskiego

najbezpieczniejszy sposób inwestowania oszczędności - zapewnia Anna Suszyńska z departamentu długu publicznego Ministerstwa Finansów. Obligacje można kupować w oddziałach PKO BP oraz w Domu Maklerskim PKO BP. Cena jednej obligacji (nominał) to 100 zł. W

Rośnie sprzedaż obligacji. W czerwcu wynik lepszy o 50 proc.

przedkładają bezpieczeństwo i pewność zysku - mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Emitentem obligacji skarbu państwa jest Ministerstwo Finansów. Zwrot ulokowanego w obligacjach kapitału wraz z należnymi odsetkami

W marcu sprzedano ponad 3 mln obligacji detalicznych

- mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Oprocentowanie obligacji dwuletnich oferowanych w marcu jest stałe i wynosi 4,5 proc. w skali roku. W marcu kupiono ich ponad 906 tys. sztuk. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły

Rząd poprawia budżet

brutto budżetu państwa były zapisane na poziomie nieco ponad 154,8 mld zł, aktualnie nasza prognoza wskazuje, że będzie to blisko 163,2 mld zł - powiedziała PAP Anna Suszyńska, wicedyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. - Nie przewiduję drugiej

Obligacje: zaklep sobie procent na kilka lat do przodu

oprocentowania obligacji wynikało m.in. z cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Cięcie wpłynęło bowiem na oprocentowanie lokat bankowych - mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Jedynie dziesięcioletnie