ankieta badanie potrzeb osób bezrobotnych

Wyniki spisu powszechnego. Co ogłosi GUS i jak to zmieni obraz naszego kraju?

W czwartek na specjalnej konferencji prasowej Główny Urząd Statystyczny poda pierwsze wyniki spisu powszechnego. Przyjrzeliśmy się historii spisów w Polsce - a jest to ponad trzystuletnia tradycja.

Rząd zapomniał o bezrobotnych w "tarczy antykryzysowej". Pieniędzy nie ma, urzędy nie podołają fali ludzi wyrzucanych z pracy

W "tarczy antykryzysowej" nie ma nic o pieniądzach na walkę z bezrobociem ani o rozwiązaniach tego problemu. Powiatowym urzędom dołożono jedynie obowiązków - mają wypłacać pożyczki dla przedsiębiorców

NBP a program 500+. Osoby z prawem do pieniędzy na dziecko zgadzają się pracować za niższą płacę i nie rzucają roboty

NBP a program 500+. Osoby z prawem do pieniędzy na dziecko zgadzają się pracować za niższą płacę i nie rzucają roboty

NBP opublikował właśnie raport o rynku pracy w Polsce w IV kw. 2016 r. NBP analizuje cokwartalną ankietę GUS przeprowadzaną na próbie 100 tys. osób. To Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Polacy są pytani o źródła utrzymania, czy pracują, a jeśli nie pracują, to dlaczego. Nie ma

"Pracownikom z Bliskiego Wschodu i Afryki dziękujemy". Dla ich dobra. Pracodawcy "chronią" obcokrajowców, odmawiając im pracy

"Pracownikom z Bliskiego Wschodu i Afryki dziękujemy". Dla ich dobra. Pracodawcy "chronią" obcokrajowców, odmawiając im pracy

mówi, że »to są bardzo lux warunki, jak na Ukraińca, to są świetne warunki«”. To cytat z opublikowanego w czwartek badania Fundacji Konrada Adenauera (KAS) na próbie ponad 300 pracodawców, z którymi przeprowadzono ankiety i wywiady pogłębione o zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

zarabiających znacząco wzrosły w ujęciu realnym, co oznacza większe możliwości zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb. Płace najmniej zarabiających to jednak tylko część ważnej i potrzebnej dyskusji o ubóstwie w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2014 r. odsetek osób z dochodem

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Jak się zmienią renty

leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10); - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i

Kto ma szansę na rentę

-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Nie mam czasu", "nie interesuję się tym". Polacy nie chcą sobie pomagać

). Największy odpływ wolontariuszy zanotowały organizacje i ruchy religijne - w 2005 r. udzielał się w nich co 25. badany, teraz mniej niż co setny. Kim jest polski wolontariusz? Zwykle osobą wykształconą (1/3 ma tytuł magistra) i młodą (1/5 to uczniowie lub studenci). - Większość

Walczymy z bublami prawnymi

Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji uważa, że problemem są przepisy dotyczące dostosowania budynków i przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawłowski zwraca uwagę, że wciąż brakuje standardów i norm, które powinni stosować projektanci. W

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

łagodnie. To zapamięta mu historia. Co prawda bezrobocie poszybowało, ale gospodarka zaczyna się odbijać i najważniejszym wyzwaniem dla rządu jest utrzymać ten trend. Według mnie drugi rząd Tuska jest słabszy od pierwszego. Tak samo go postrzegają Polacy. Aż 67 proc. badanych źle ocenia jego dorobek, tylko