animator rynku

sprawdź też:

animator

Aquatech zadebiutuje jutro na NewConnect

wprowadzanych - 11,8 mln zł, podano w komunikacie. Autoryzowanym doradcą jest DSBJ Group, a animatorem Dom Maklerski BDM. Spółka prowadzi działalność na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii

GPW:Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% r/r w I poł.

zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51% udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 17%, a firmy 12%. "W pierwszej połowie 2019 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów, gdzie ich udział w wolumenie obrotów kontraktami

Kryptogeddon. Takiej paniki na rynku krypto jeszcze nie było

Kryptogeddon. Takiej paniki na rynku krypto jeszcze nie było

informowania inwestorów o cenie instrumentu oraz o tokenach zabezpieczających inwestycje, a płynność jest częściowo zagwarantowana przez animatora rynku współpracującego z giełdą. Takiej gwarancji płynności nie ma w przypadku wielu giełd kryptowalut - komentuje Antoni Alexandrowicz z domu maklerskiego

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

, zagranicznych akcji, czy indeksów giełd zagranicznych. O płynność i wycenę instrumentów na tym rynku dbają animatorzy obrotu, czyli uznane instytucje finansowe, ułatwiając inwestorom zawarcie transakcji" - powiedział Borowski. Zdaniem dyrektora zarządzającego w dziale

GPW przedłuża okres niższych opłat transakcyjnych

się, że preferencyjne warunki transakcji przyczynią się do wzrostu aktywności w obydwu segmentach rynku. "Niższe opłaty transakcyjne obowiązywały od 1 stycznia i decyzją zarządu GPW zostaną utrzymane odpowiednio w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Dla animatorów

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wyniósł 12% r/r w 2019 r.

krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 37%), na drugim TFI (27%), na trzecim OFE (13%). Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odpowiadali za największy udział w obrocie wynoszący 86%. Oznacza to wzrost o 3 pkt proc. wobec

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 16% r/r w 2017

(udział na poziomie 37%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14%)" - czytamy także. Na rynku NewConnect inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8% obrotów, a instytucje wygenerowały w tym

Beta Securities Poland planuje wprowadzanie kolejnych rodzajów ETF-ów

od rynku kasowego" - wskazał członek zarządu brokera. Zaznaczył, że Beta Securities Poland chce stać się docelowo kolejnym obok DM BOŚ animatorem tego instrumentu. ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% r/r w I poł.

(wzrost z 52% w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect w tym okresie byli także animatorzy (13%) oraz firmy (9% obrotów). "Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2018 r. na rynku derywatów. Ich

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

; - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie. Do działań objętych programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

WIG20TR jest stworzony według polskiego prawa oraz utworzony i zarządzany przez polskich ekspertów. Emisję przeprowadził AgioFunds TFI, a oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ. W rozwoju rynku ETF w Polsce, w roli koordynatora, bierze udział Beta Securities Poland. ETF pozwalają inwestować w cały

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski), podsumowano. GPW prowadzi

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

wartość depozytu zabezpieczającego mogą stanowić zachętę dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Strefy Niższej Płynności były konsultowane z członkami giełdy pełniącymi funkcję animatora rynku. Przewidzieliśmy również odpowiednio długi okres dostosowawczy dla emitentów i animatorów" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie. Wprowadzone

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 18% w I półr.

Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 5 pkt proc. r/r do 18% na koniec I półrocza 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w I półroczu nadal odgrywali dominującą

Gekoplast zadebiutuje na NewConnect w czwartek

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Gekoplast zadebiutuje w czwartek, 26 lutego, na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. Gekoplast będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2015 roku, podała giełda. Wartość oferty

GPW: Inwestorzy indywidualni wygenerowali 12% obrotów na rynku głównym w 2018 r.

grupy w obrotach na głównym rynku akcji GPW" - czytamy w komunikacie. W II półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się TFI (udział na poziomie 33%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (22%), na trzecim

Obrót akcjami Orphee na NewConnect wznowiony począwszy od dziś

animatora rynku, przekazaniem raportów za II i III kwartał 2015 roku, począwszy od dnia 20 stycznia 2016 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami" - czytamy w komunikacie. Zadania animatora rynku dla akcji spółki będzie pełnił Trigon Dom Maklerski

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

notowania przypadającym na: marzec 2024 r. (DivDAX Price Index EUR) oraz maj 2024 r. (STOXX? 600 Telecommunications). Cena emisyjna każdego wyniosła 100 zł. Nowy instrument będzie notowany na GPW w systemie animatora rynku. Dystrybutorem certyfikatów jest Alior Bank, podano także

InfoSCAN zadebiutuje na NewConnect w czwartek

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) ? InfoSCAN zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 16 kwietnia, poinformowała giełda. InfoSCAN będzie 430. spółką notowaną na NewConnect oraz 4. debiutem na tym rynku w 2015 roku. "Wartość oferty wynosi 1 060

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28

będzie przypadało sto akcji). Wszystkie notowane na GPW kontrakty akcyjne mają mnożnik 100 lub 1000. Wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika. Obrót kontraktami na pojedyncze akcje wspierany jest przez animatorów rynku - polskie i zagraniczne

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. - Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich

GPW zawiesiła Budopol Wrocław, Clean&Carbon Energy, EFH, Ampli i ZM Mysław

. Zakłady Mięsne Mysław zostały zawieszone do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki. (ISBnews)

GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy

kwoty w obcej walucie. Dodatkowo, w segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których członek ASO pełni funkcję animatora. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji

Hetan Technologies zadebiutuje na NewConnect w środę

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Hetan Technologies zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 15 kwietnia, poinformowała giełda. Hetan Technologies będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Wartość oferty

GPW: AgioFunds TFI przeprowadzi emisję pierwszego ETF-a w Polsce

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland oraz Dom Maklerski BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz promocji i rozwoju rynku Exchange Traded Funds (ETF) w Polsce oraz edukacji inwestorów. To pierwsza w historii tego typu inicjatywa

Letnie zawody, czyli jak zarobić w wakacje

sztandarowym projektem ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Dziś rezydentem, pilotem wycieczek, przewodnikiem turystycznym czy animatorem czasu wolnego może zostać każdy, kto spełni podstawowe kryteria, które nie są wyśrubowane. Inaczej jest w przypadku zawodu wychowawcy kolonijnego lub na

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 27

. Obrót kontraktami na pojedyncze akcje wspierany jest przez animatorów rynku - polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Dzięki kwotowaniom animatorów inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, co znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Dzięki dźwigni finansowej

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w I półr.

inwestorów w obrotach" - czytamy w komunikacie. W ostatnim półroczu na rynku głównym wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13%), podano

Praca sezonowa w czasie wakacji 2020. Kucharz w Łebie może zarobić 10 tys. zł

nadmorskich, praca czeka na kucharzy, pomocników kuchennych, animatorów w ośrodkach wczasowych, barmanów, sprzedawców, sprzątaczy, dozorców czy pizzermanów. Pieniądze – za godzinę pracy albo cały miesiąc – są najczęściej większe niż przed rokiem. Zarobić można nawet 8 tys. zł brutto. Tyle może

Udział zagranicy w obrotach na rynku głównym GPW wzrósł do 52% w 2015 r.

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Inwestorzy zagraniczni wygenerowali na głównym rynku akcji GPW 52% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), inwestorzy instytucjonalni - 36% (spadek o 2 pkt), a indywidualni - 12% (spadek o 1 pkt), podała giełda. "

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% w I półr.

% obrotów akcjami na NewConnect. Firmy odpowiadały za 19% obrotów wszystkich instytucji, a Animatorzy za 13%." - czytamy dalej. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6% obrotów na rynku NewConnect (spadek o 1 pkt proc.). Również na

MCI.Private Ventures FIZ zakończył emisję obligacji o wartości nom. 30 mln zł

branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki. MCI.PV ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku Zakończona emisja jest

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

instytucji nadal dominowały TFI (udział na poziomie 36%), na drugim miejscu ponownie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13%), wskazała także Giełda. Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy

KGHM na podium rankingu na Giełdową Spółkę Roku

emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe. To ogromny walor tego sondażu, bo spółki giełdowe dowiadują się, jak są postrzegane przez animatorów rynku. W tegorocznym zestawieniu każda ze spółek była oceniana średnio przez 12

Akcje PMPG będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

prezentowania wyników finansowych za 2014 r. W ramach programu PMPG m.in. podpisała umowę z animatorem rynku. PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 13% w 2014 r.

Warszawa, 24.02.2014 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) spadł o 2 pkt proc. r/r do 13% na koniec 2014 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w 2014 r. odpowiadali za 70% obrotów i nadal odgrywali

Praca sezonowa na Lubelszczyźnie. Zostać zbieraczem malin czy animatorem w parku rozrywki? Przegląd ofert pracy

Kacper Woźniak jest pracownikiem Licencjonowanego Gospodarstwa Szkółkarskiego Krzewiński, zajmującego się produkcją truskawek, porzeczek, borówek czy jagód kamczackich. Firma funkcjonuje na lubelskim rynku od początku lat 90. i obecnie do prac sezonowych zatrudnia kilkanaście osób. &ndash

Best sfinalizuje 21 września podział akcji w stosunku 1:4

akcji Best dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie, czyli podpisanie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i w efekcie przeniesienie notowań akcji spółki do notowań ciągłych spotkało się z

KIR przebuduje ofertę, będzie wspierać cyfryzację w strategii na l. 2017-2019

funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Strategia ta jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju

Senior Apartments zainwestuje ok. 70 mln zł w sieć apartamentów dla seniorów

. Zgodnie z planem, powstanie sieć takich osiedli i apartamentów. Celem spółki jest umocnienie na pozycji lidera rynku apartamentów i mieszkań senioralnych w ciągu kilku najbliższych lat. "Pierwszy etap inwestycji to już zbudowane w Wiązownej pod Warszawą osiedle 18 domów na

Przegląd prasy

Biznesu --Wiceprezes Taurona: Popyt na energię będzie rósł, podobnie jak pozycja prądu względem paliw kopalnych --TGE prowadzi rozmowy z uczestnikami rynku, m.in. na temat nowego cennika, oraz analizuje nowy model współpracy z animatorami rynku

Przegląd informacji ze spółek

. Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii

Pół miliarda na start-upy. Złożą się rząd i prywatni inwestorzy

Adam Hamryszczak - "doświadczeni przedsiębiorcy z różnych branż, menedżerowie, którzy potrafią ocenić szanse danego projektu i możliwość utrzymania go na rynku". Udział ekspertów mają zapewnić animatorzy z trzech platform startowych - Kieleckiego Parku Technologicznego oraz z białostockiego i

Branża ślubna sparaliżowana. W tym roku niemal bez szans na zarobek

, restauracje, firmy cateringowe, firmy poligraficzne, firmy transportowe, barmani, cukiernicy, projektanci, makijażyści, fryzjerzy, firmy odzieżowe, instruktorzy tańca, animatorzy, opiekunki, małe manufaktury, hotele. Wartość rynku ślubnego w Polsce przekracza 7 mld zł rocznie. Branża ślubna to kilkadziesiąt

Szklane domy 2.0, czyli bloki i domy z drewna z Lasów Państwowych. Nowość w programie "Mieszkanie plus"

. I podkreśla, że w efekcie czynsze dla potencjalnych lokatorów mogą wzrosnąć w stosunku do tego, co planowano. Pokazuje to przykład pilotażowej inwestycji „Mieszkanie plus” w Jarocinie, gdzie czynsz za wynajem 55-metrowego lokalu jest wyższy niż na rynku komercyjnym (1,3 tys. zł

Skromny i niemrawy debiut chińskiego producenta na GPW

Polsce. Każdą z nich handluje się osobno. Gdyby kursy akcji na różnych giełdach rozjechały się za bardzo, są zakontraktowani animatorzy rynku - zazwyczaj banki inwestycyjne czy biura maklerskie - które będą kupować lub sprzedawać akcje, żeby zbliżyć kursy do siebie. W sumie w

Akcjonariusze Best zdecydują 15 czerwca o splicie akcji w stosunku 1:4

. Obecnie akcje Best są notowane w systemie jednolitym (tzw. podwójny fixing). "Best właśnie zawarł umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić rolę animatora akcji. Spółka postanowiła także przystąpić do programu wspierania płynności, w związku z czym akcje Best

Syn Mariusza Świtalskiego chciał produkować gry komputerowe. Splajtował

rynek z produkcją AAA, czyli z najwyższej półki. Inne firmy przez lata dochodziły do takiej pozycji, np. Techland działa na rynku gier od ponad 20 lat. Jan A.P. Kaczmarek konsultantem artystycznym W środowisku głośno było też o samym prezesie firmy

Gra "Agony" - piekło stworzone w Bydgoszczy. Wspierane przez wielu

wszedł na rynek. Kolejny przystanek – City Interactive. Bydgoski oddział został zamknięty po wydaniu jednej gry. Trzecie próba – Vivid Games. Notowana na giełdzie spółka podbiła rynek serią Real Boxing. W Vividzie dobrze płacą, firma ma ambitne plany. Dutkiewiczowi było tam za ciasno. Poszedł

Zaskoczenie na rynku turystycznym. Ceny wycieczek last minute poszły mocno w dół

Jest nowe, zaskakujące zjawisko na rynku turystycznym. Nagle zaczęły mocno spadać ceny wycieczek z bliskimi terminami wyjazdów, czyli na pierwszy i drugi tydzień lipca, ale również na pierwszy tydzień sierpnia. To tzw. last minute. Dlaczego to zaskakujące? Bo przez ostatnie lata biura podróży

Technologie w 2018 r. Co przyniesie nowy rok? Część II

animatorami setek aktywnych, inspirujących grup wykorzystujących Facebooka. Grupy to w Polsce i całym naszym regionie wyjątkowo popularne narzędzie, dlatego z naszego kraju zaprosimy kilka, a z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej kilkadziesiąt osób i mam wielką nadzieję, że nauczymy się od naszych gości

Apartamentowców dla zamożnych seniorów w Polsce coraz więcej

europejski gigant w tej branży - francuska firma Orpea. - Moja decyzja o całkowitym wyjściu z inwestycji w MEDI-system jest ściśle związana z moim kolejnym projektem na rynku usług pobytowych dla seniorów - wyjaśnia dr Zawadzki, który przewodniczy radzie nadzorczej Senior

Praca w Łodzi. Nie było, ale jest - i to sporo. Gdzie?

patrzymy na kolejne tabelki publikowane przez GUS, przecieramy oczy ze zdumienia. Pod koniec 2017 roku stopa bezrobocia w Łodzi wynosiła niewiele ponad 6 proc. Tak dobrej sytuacji na rynku pracy w mieście nie było nigdy w historii. Wskaźniki te robią jeszcze większe wrażenie, gdy zdamy sobie sprawę, że w

Kraków wychodzi z pandemii i deklaruje: Turystów zapraszamy, z inwestycji nie rezygnujemy

rozpoznawalnym polskim miastem. Jeżeli dziś odbieramy Rynek Główny jako smutny, to jest to efekt tego, że mamy tak ogromny przeskok w stosunku do tego, jak wyglądało to miejsce jeszcze trzy miesiące temu, gdy centrum miasta tętniło życiem. Puste centrum to dziś nie tylko problem Krakowa, lecz większości

Wiedźmin, zabójca z Pragi. To tutaj powstała słynna gra

Dużo ostatnio spaceruję po mieście. Lubię zatrzymać się nad rzeką czy obok rynku i wsłuchać się w gwar rozmów. Nieraz udało mi się wyłuskać z nich jakieś plotki albo informacje, kto w okolicy może zaoferować jakieś zajęcie. W mieście mieszka ze 2 tys. ludzi. Może to niewiele

Przegląd informacji ze spółek

WIG20 do końca I półrocza. Z kolei do końca września giełda znosi opłaty pobierane od animatorów akcji małych i średnich spółek, podała spółka. GPW spodziewa się, że preferencyjne warunki transakcji przyczynią się do wzrostu aktywności w obydwu segmentach rynku. Budimex

Nowe certyfikaty strukturyzowane na GPW

Na warszawskiej giełdzie pojawią się kolejne certyfikaty strukturyzowane. W poniedziałek sprzedaż takich instrumentów rozpoczęła Grupa UniCredit. Spółka planuje, że pierwsze notowanie certyfikatów na GPW odbędzie się 13 lutego. W Polsce wartość rynku certyfikatów strukturyzowanych szacuje się na

Nowe Żerniki wzorem dla innych miast

programie "Mieszkanie Plus" ("Wpływ rządowego programu budownictwa czynszowego na rynek mieszkaniowy w Polsce"), a później zastanawialiśmy się "Jak budować, by powstawały mieszkania przyjazne dla mieszkańców". Gościem konferencji był m.in. Mirosław Barszcz, prezes BGK

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

ewentualne błędy w wyliczeniach. Polska praktyka To wszystko - oczywiście - nie znaczy, że należy odmawiać młodym szans. Ostatecznie Aleksander Macedoński u szczytu swych sukcesów był wciąż młodzieniaszkiem. Wystarczy, by o tym decydował rynek, a nie

Znamy oferty budowy Centrum Nauki ?Kopernik"

budowy wycenił na 337 mln zł. To kwota wyższa o blisko 100 mln od tej, na którą zgodziła się rada miasta. - Kosztorys był tworzony około dwóch lat temu. Dziś na rynku są inne ceny - powiedziała Julia Matuszewska, rzecznik prasowy SZRM. Teraz komisja

KGHM i podatek, czyli niezły pasztet

transakcje na KGHM i rozwiała już jeden sensacyjnie zapowiadający się wątek - zlecenia na sprzedaż 5 tys. akcji przed exposé. Okazało się, że to nie żaden insider, tylko animator rynku, czyli dom maklerski mający umowę z giełdą, który na okrągło sprzedaje i kupuje akcje spółki, aby podtrzymywać jej

Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

pracują, ale mimo to nie są w stanie wyjść z biedy. To głównie słabiej wykształceni pracownicy w sektorze usług (np. w handlu). Ta bieda, której jest coraz więcej, nie jest związana z bezrobociem i patologią społeczną, ale z fatalnym stanem rynku pracy, który całym kategoriom pracowników daje mizerne

Hajdarowicz: Włożą mi "Przekrój" do trumny

. Dla Hajdarowicza krach Tołpy był jednak sygnałem, że warto dzielić dochody i ryzyko. Gremi szybko wszedł w raczkujący rynek dystrybucji leków w Polsce, zaopatrując 25 proc. polskich aptek. - Wtedy nie było jeszcze hurtowni farmaceutycznych. Kiedy więc na jakimś spotkaniu w warszawskim Mariotcie

Bohaterowie afery mostowej na budowie mostu Północnego

założonym przez niego w Mazowieckim Konsorcjum Budowy Infrastruktury (m.in. ZBM Inwestor Zastępczy) wygrywały miejskie przetargi, kontrolowały swoje prace, zatrudniały siebie jako podwykonawców. Według "Rzeczpospolitej", która w 2003 r. wykryła aferę mostową, ta uprzywilejowana pozycja na rynku

Autostrady internetowe w Polsce są o krok

. W Polskę ruszą tzw. latarnicy, czyli animatorzy - będzie ich 2,6 tys., czyli tyle mamy w Polsce gmin. Będą uczyć technologii cyfrowych, pokazywać ludziom korzyści z internetu. Cześć "twarda" to ekspercka pomoc samorządom. Zaczynamy ją od raportu otwarcia, który powinien pojawić się w

Ostateczny krach krajowego pieniądza? Unie walutowe coraz bliżej

wspólny rynek. Plany były wyjątkowo ambitne - już w tym roku sześć krajów miało powołać do życia wspólny bank centralny, który zacząłby emitować jedną, wspólną dla wszystkich walutę. Jeszcze w maju ubiegłego roku Abdullah bin Saud Al-Thani, szef banku centralnego Kataru, utrzymywał, że jest to realna data

Czas na scalenie

walor kosztował grubo poniżej złotówki. A jeszcze w lutym i w maju rzecz dotyczyła mniej niż pięciu spółek. "Mniej niż złotówkę" - to pierwsza definicja używana przez tuzów rynku finansowego dotycząca spółek spekulacyjnych. Wzięła się ona wprost z giełd w Stanach Zjednoczonych, gdzie spółki

Ile kosztuje biurko na godziny?

. Po drugie, w miarę rozwoju firmy coraz trudniej jest wygospodarować przestrzeń do pracy. Kolejnym etapem jest wynajęcie minibiura, a gdy firma odpowiednio się rozwinie - samodzielnego biura. Aby wyróżnić się na rynku, niektóre firmy otwierają się na potrzeby tylko

Artyści w dobie pandemii. Zostali bez pracy i walczą o przetrwanie

darmozjadami. Że teraz rynek zweryfikuje, kto jest, a kto nie jest potrzebny.  Wsparcie od włodarzy Pomoc dla artystów zapowiedziały władze Gdańska. Do końca marca ogłoszone zostaną wyniki konkursów grantowych na działania i wydarzenia kulturalne, które będą indywidualnie konsultowane z 

animator rynku

Animator rynku (ang. market maker) - firma maklerska zajmująca się podtrzymaniem płynności akcji danej spółki, wynajęta do tego przez giełdę bądź przez tę spółkę. Jej działanie polega na umieszczaniu na rynku jednocześnie zleceń kupna i sprzedaży, pod warunkami określonymi przez giełdę, co do minimalnej i maksymalnej liczby akcji oraz odchyleń cenowych.Krótkofalowo obecność animatorów na rynku

więcej o animator rynku na pl.wikipedia.org