aneksy kredytowe

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Stosowane przez BNP Paribas i Santander Bank aneksy umów kredytowych dotyczące zawieszenia spłat rat kredytu budzą zastrzeżenia Rzecznika Finansowego. Wystąpił on do prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"GP": Polbank anuluje aneksy kredytowe

- Zdecydowaliśmy się na anulowanie wszystkich aneksów do umów kredytów hipotecznych podpisanych w związku ze wzrostem kwoty zadłużenia, spowodowanych deprecjacją złotego. - powiedział Paweł Maliszewski, dyrektor marketingu Polbanku EFG. Wspomniane

Aneksy do umów kredytowych: Gra o spready

W stanowisku tym czytamy m.in., że należy zwrócić uwagę, iż spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec kredytobiorców muszą uwzględniać specyfikę każdego kredytu i sytuację kredytobiorcy. Urząd KNF uważa, że

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Wątpliwości rzecznika finansowego budzą zapisy stosowane przez Santander Bank Polska, a konkretnie przekazanie przez klienta bankowi bezspornej wierzytelności. Brzmi on: „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu [...]”. To p

Wakacje kredytowe i nadpłata kredytu. W którym banku można to zrobić za darmo? [TYLKO U NAS]

Wakacje kredytowe i nadpłata kredytu. W którym banku można to zrobić za darmo? [TYLKO U NAS]

kredytowych. Celem zawieszenia spłaty określonej raty kredytu jest udzielenie pomocy kredytobiorcom w spłacie bieżących rat kredytu. Czytaj także: Po co wakacje kredytowe? Polacy i tak masowo nadpłacają kredyty Czy trzeba podpisywać aneks przy nadpłacie kredytu? PKO BP: Nadpłata kredytu w PKO Banku

Kredytobiorcy masowo dostają aneksy od banków. "Czy ja mam to podpisać?"

Kredytobiorcy masowo dostają aneksy od banków. "Czy ja mam to podpisać?"

zapobiec większej liczbie pozwów o WIBOR, a także szukając alternatywnych wskaźników, zaczęły wysyłać do swoich klientów aneksy do umów kredytowych dotyczących konieczności ustalenia planów awaryjnych w związku z planowanym zastąpieniem niepopularnego WIBOR-u nowym wskaźnikiem WIRON. Prawnik zwraca uwagę

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Największą wątpliwość Urzędu budzą postanowienia sugerujące, że konsument zaakceptował określony stan zadłużenia wynikający z umowy. Znajdują się one w aneksach lub we wnioskach o wakacje kredytowe. Po pierwsze, mogą one naruszać

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

prowadzonego postępowania wyjaśniającego kontynuuje weryfikację zakresu informacji udzielanych przez banki osobom, które chcą skorzystać z wakacji kredytowych, a także warunki odstąpienia od aneksu. Wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem darmowym, stąd konsument powinien dysponować pełną, rzetelną i jasną

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

do zajęcia jednoznacznego stanowiska, w którym potwierdzą, że nie będą w przyszłości wykorzystywać aneksów dotyczących wakacji kredytowych zawieranych w czasie stanu epidemii, na szkodę konsumentów. "Podstawą interwencji jest monitoring rynku oraz sygnały od

Bankowcy szykują się na rewolucję. I nakłaniają klientów do podpisywania aneksów

Bankowcy szykują się na rewolucję. I nakłaniają klientów do podpisywania aneksów

ważny? A jeśli zmieni się sytuacja na rynku i bank nagle uzna, że opłaca mu się właśnie w tym momencie uzupełnić datę, a ja na przykład wówczas stwierdzę, że te warunki są dla mnie niekorzystne? Bank poprosił bowiem Joannę o podpisanie aneksu do umowy kredytowej na wypadek, gdyby wskaźnik WIBOR

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

aneksu do oceny przedawnienia roszczeń. Zdaniem UOKiK jest to nieuprawniona interpretacja. Zamiarem obu stron jest bowiem odroczenie spłaty kredytu, a nie uznanie długu przez konsumenta czy pozbawienie się przez niego w przyszłości możliwości kwestionowania ważności umowy kredytowej. Wszczęcie przez

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - TXM wypełnił obowiązki wynikające z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z PKO Bankiem Polskim oraz z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. "Zarząd TXM [...] niniejszym

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

w komunikacie. I tak, na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków nowej formy finansowania, w ww. umowach kredytowych wprowadzono szereg będących przedmiotem aneksów zmian, wśród których zawarte są następujące istotne postanowienia

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

przez spółkę z PKO BP aneksu do umowy kredytowej [...] limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem; 2) zatwierdza podpisanie przez spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej [...] z

Znika WIBOR, będzie WIRON. Stracą na tym posiadacze kredytów hipotecznych

Znika WIBOR, będzie WIRON. Stracą na tym posiadacze kredytów hipotecznych

umowach kredytowych zmiana WIBOR na nowy parametr będzie automatyczna i nie wymaga aneksowania? - Wszelkie zmiany z rozporządzenia BMR wchodzą ustawowo, podmioty takie jak banki muszą je stosować, natomiast w żadnym wypadku nie wymaga to zawierania aneksów - mówił „Wyborczej" Jędrzej Jachira

Bank Pocztowy umożliwił odroczenie spłaty rat kapitałowych do 6 miesięcy

kredytowania, a więc bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Nie trzeba będzie przesyłać czegokolwiek listownie czy osobiście stawiać się w placówce. To przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie, bo unikanie niepotrzebnych interakcji jest obecnie najważniejsze. [...] Mam nadzieję, że wakacje kredytowe

Sfinks Polska nie zwiększył kapitału, czym naruszył warunek umowy kred. z BOŚ

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

możliwość rezygnacji. To uprawnienie nie przysługuje jednak w nieskończoność. - Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni i kontynuowania umowy na dotychczasowych warunkach. Odstąpienie od wniosku o wakacje kredytowe nie wymaga podawania przyczyn. Powodem może być np. sytuacja, w

DNB Bank Polska umożliwia odłożenie spłaty kredytów na trzy miesiące

podpisania aneksu do umowy kredytowej. Chcąc dokonać zawieszenia spłaty rat na okres trzech miesięcy, należy przesłać drogą elektroniczną do DNB Bank Polska wypełniony wniosek. Na zawieszenie rat kredytowych mogą liczyć również klienci firmowi, którzy ucierpieli na skutek epidemii

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

. Epidemia koronawirusa poważnie zachwiała nie tylko finansami przedsiębiorstw, ale przede wszystkim budżetami gospodarstw domowych. Świadczy o tym m.in. liczba złożonych wniosków o wakacje kredytowe. Według danych Związku Banków Polskich (ZBP), o możliwość odroczenia spłaty rat wystąpiło ponad 800 tys

To już pewne. Raty kredytów hipotecznych będą się zmieniały co miesiąc. I co ważne - spadną

To już pewne. Raty kredytów hipotecznych będą się zmieniały co miesiąc. I co ważne - spadną

BNP Paribas. Sama zamiana wskaźnika w umowach kredytowych będzie automatyczna, kredytobiorcy nie będą musieli podpisywać żadnych aneksów.

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

postanowienia umowy kredytowej, w tym oprocentowanie, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod

Śnieżka zwiększyła do 80 mln zł kredyt m.in na rozliczenie zakupu Poli-Farbe

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie aneks do umowy kredytowej z 2005 roku, na podstawie którego kwota kredytu została zwiększona z 50 mln zł do 80 mln zł, podała spółka. Kredyt może

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji we wskazanym w umowie terminie; (v) zawarcie aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada 2019 r. limit zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30 000 000 zł

Kernel Holding zwiększył kredyt eksportowy z bankami i EBOR-em do 300 mln USD

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Kernel Holding podpisał aneks do umowy z lutego 2018 roku na kredyt eksportowy z syndykatem europejskich banków i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podnosząc jego wysokość do 300 mln USD ze 100 mln USD, podała spółka

OT Logistics przedłużył spłatę kredytów w BGŻ BNP Parbibas i mBank do 15 II

zawieszające przedłużenie terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska) oraz umowy o

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln mln zł od Banku Handlowego, podała spółka. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie banku - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie

Credit Agricole wprowadzi nowe zasady informowania o zmianach w umowach

uprawomocnienia się decyzji UOKiK bank wyśle listy informujące o kolejnych działaniach i uprawnieniach przysługujących klientom w związku z decyzją urzędu; bank zaproponuje klientom, którzy otrzymają tę korespondencję, podpisanie aneksu do umowy konta lub karty kredytowej (klient będzie mógł podpisać aneks w

Grupa Lotos przedłużyła umowę kredytową na refinansowanie zapasów

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos oraz dotychczasowe konsorcjum 9 banków podpisały kolejny aneks do umowy kredytowej z 10 października 2012 roku na refinansowanie zapasów ropy naftowej i produktów należących do spółki, podał Lotos. Na mocy aneksu, z dniem 20 grudnia

Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym

listopadzie inwestorzy indywidualni nabyli obligacje spółki na rynku publicznym - wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Także w listopadzie Kruk zwiększył dostępne finansowanie bankowe i podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank, który zwiększył dostępność obecnej linii kredytowej o 40 mln, do 140 mln zł

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

inkorporowane w umowach kredytowych zawartych z PKO BP i ING na podstawie aneksów do tych umów, pod warunkiem uzyskania wewnętrznych decyzji kredytowych banków, podano w komunikacie. Spółka i banki podpiszą umowy zmieniające do aktualnie obowiązujących umów kredytowych, to jest do

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

chwili podpisania i zawarcie później aneksu nie może zlikwidować tego „grzechu pierworodnego”. Wyjątkiem są sytuacje, gdy bank próbuje przemycić do aneksu niebezpieczne zapisy. - Skorzystanie przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych nie powinno mieć żadnego wpływu na późniejsze wystąpienie

Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu

2018-2022, a także na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja. Negocjacje te zostają zawieszone do czasu zakończenia pandemii. Strony negocjacji podtrzymują chęć

Nie wpędzajmy banków w kryzys

masowo dostają aneksy od banków. "Czy ja mam to podpisać?" Politycy PiS argumentowali, że podobne podatki nałożono na instytucje finansowe w Europie Zachodniej, ale był to argument fałszywy. Po pierwsze dlatego, że w Europie Zachodniej podatki bankowe były rekompensatą za współudział w

OT Logistics wydłużył terminy spłaty kredytów i wykupu obligacji serii G

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - OT Logistics zawarł kolejne aneksy do umów kredytowych, przedłużające terminy ich spłaty, podała spółka. Aneksy dotyczą umowy kredytu celowego z konsorcjum banków (przedłużenie do 25 stycznia z opcją przedłużenia do 15 lutego); umów dwóch

Czy warto na czas epidemii brać tzw. wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym? Banki zachęcają, my sprawdzamy, o ile wzrosną koszty kredytu

kapitału i liczeniem od niego odsetek; PKO BP - nie ma dodatkowych kosztów; Santander Bank Polska - brak jakichkolwiek opłat za złożenie wniosku czy aneks do umowy. Wakacje kredytowe – czy to się opłaca? Koszty związane z urlopem od spłaty rat zostaną odroczone. Jeżeli przez kilka miesięcy klient nie

Alior Bank udostępnił przedsiębiorcom zdalną wymianę dokumentów

, podpisywanie umów ramowych, kredytowych, umów produktów transakcyjnych, aneksów, dokumentów finansowych firmy oraz dyspozycji posprzedażowych. Zdalna obsługa przedsiębiorców jest możliwa dzięki wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego zaprojektowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Santander Consumer Multirent umożliwił odroczenie spłaty rat do trzech miesięcy

nie wymaga od klienta podpisania aneksu, podano. "Doskonale rozumiemy, że w obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą napotkać problemy finansowe. Nasza propozycja pozwala na maksymalne zmniejszenie wysokości rat leasingu lub pożyczki. Co ważne, cały proces odbywa się

Dlaczego stopy procentowe rosną i jak można złagodzić skutki wzrostu rat? 50 artykułów, w których znajdziesz odpowiedzi

dokładnie. Niektórych to zupełnie nie zniechęca. Stopy procentowe rosną, ale Polacy i tak uderzyli do banków po kredyty hipoteczne. Cel: zdążyć przed kwietniem, bo zmieniają się zasady liczenia zdolności kredytowej (tak, będzie trudniej o kredyt). Piotr Miączyński prześwietla tarczę antyinflacyjną

Wakacje kredytowe pułapką? Zarobią na nich banki, konsumentów mogą wpędzić w kłopoty

kredytobiorcy. Każda taka informacja trafia do Biura Informacji Kredytowej, które wystawia kredytobiorcom ocenę punktową. To podstawa ewentualnej decyzji o przyznaniu kolejnej pożyczki. Ponadto, jak zaznacza Karolina Krupińska z e-Kancelarii Grupa Prawno-Finansowa, niektóre oświadczenia i aneksy przedkładane

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków finansujących aneks został podpisany w maju. Na początku lipca podobnej zgody udzielił komitet kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podano w komunikacie. "Porozumienia zawarte z instytucjami finansowymi pozwolą nam

Sfinks ma zgodę BOŚ na wydłużenie spłaty kredytu do 2028r.,musi podnieść kapitał

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał

Kruk zwiększył finansowanie dostępne z mBanku o 40 mln zł do 140 mln zł

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł do 140 mln zł łącznie, poinformowała spółka. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. "W

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

finansowej prowadzonej przez nich działalności. BNP Paribas podpisał również aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z BGK, która wprowadza szereg ułatwień dla obecnych klientów kredytowych współpracujących z bankiem. "W przypadku Funduszu Gwarancji

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

raty, częściowa karencja – mówi Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku. Każdy bank ma swoje sposoby. Np. klienci Credit Agricole w razie chwilowych problemów płatniczych mogą wziąć miesięczne wakacje kredytowe bez aneksu. – W dalszej kolejności należałoby przyjrzeć się parametrom

Sfinks porozumiał się z BOŚ Bankiem i wydłużył spłatę kredytu

pierwszeństwa do objęcia nowych walorów dla akcjonariuszy, których udział w kapitale wynosi co najmniej 1%" - czytamy dalej. Wszystkie te warunki będą mogły wejść w życie po podpisaniu nowych aneksów do umowy kredytowej Sfinks Polska z BOŚ. Pod względem

Rynek najmu obudził się z letargu. Ale takiej pobudki nikt się nie spodziewał

Paulina i Maciej wynajmują od trzech lat kawalerkę w Warszawie. Marzyli, by mieszkać tylko we dwoje, więc jak tylko skończyli studia i zaczęli pracować, od razu znaleźli dla siebie cztery kąty. Zaczynali od 1600 zł odstępnego. Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy, zawartym pod koniec ubiegłego

Bochenek: Zawieszenie spłaty rat kredytu może uniemożliwić dochodzenie roszczeń

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Umowy kredytowe klientów z bankami mogą zawierać zapisy, które w sytuacji wprowadzenia przez rząd możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytów w związku z epidemią uniemożliwią w późniejszym czasie dochodzenie roszczeń, poinformował

Znika LIBOR, co z WIBOR-em? Będzie chaos z oprocentowaniem hipotek

kredytowych, że do wyznaczania oprocentowania służy WIBOR. Kiedy wskaźnik ten zniknie i zostanie zastąpiony np. przez stopę referencyjną NBP, nie wiadomo, czy klienci nie będą mogli się nie zgodzić na jednostronną zmianę treści umów. W końcu nie będzie im zależało, żeby iść bankom na rękę. Co wtedy? Bankowcy

Radpol ma aneks do umowy z mBankiem wydłużający spłatę kredytów

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Radpol zawarł z mBankiem jedenasty aneks zmieniający umowę kredytową, na podstawie którego przedłużono termin spłaty dwóch kredytów do 29 marca 2019 r., a mBank zrzekł się uprawnień wynikających z możliwego przekroczenia przez Radpol zakładanego

UOKiK ukarał banki za spready. Manipulowanie kursami walut

Kary otrzymały: BNP Paribas - 26,6 mln zł, Bank Millennium - 10,5 mln zł, Santander Bank Polska - 23,6 mln zł. Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut. A te są przecież podstawą przeliczania rat

Biomed-Lublin spłacił ratę wobec obligatariuszy, poprawia warunki finansowania

zatwierdzonego przez sąd planu restrukturyzacyjnego. Spółka wynegocjowała również korzystniejsze warunki finansowania w Banku Millennium. Zmiany ukonstytuowane zostały poprzez zawarcie aneksów do umów kredytowej i faktoringowej oraz do porozumienia dot. spłaty wypłaconej akredytywy, podano także

Terapie na wysokie raty kredytowe. 8 pomysłów na oswojenie szalonych wzrostów WIBOR-u

też liczyć z jednorazową opłatą za aneks do umowy - to kilkadziesiąt złotych. 3. Wakacje kredytowe Z punktu widzenia banku korzystniejsze jest zawieszenie spłaty kredytu, które przecież nie zwalnia klientów z płacenia odsetek, niż popadnięcie klienta w problemy finansowe, których skutkiem będzie

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z BOŚ

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do umowy z BOŚ zmieniający harmonogram spłaty rat nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego, poinformowała spółka. W rezultacie, jedenaście rat kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresie od października 2017 do sierpnia

CBA w Komisji Nadzoru Finansowego. "Niedopełnienie obowiązków"

23 mln zł. Pożyczki udzielono najprawdopodobniej mimo braku zdolności kredytowej i bez właściwego zabezpieczenia jego spłaty. Następnie samą spłatę odraczano przez podpisywanie kolejnych aneksów, dzięki czemu straty banku pozostawały ukryte. Wyłudzenie VAT miało natomiast dotyczyć pozornej transakcji

Zawierzasz bezgranicznie doradcy w banku? To spotka cię niespodzianka jak w mBanku

cztery raty kredytu, klienci zaś złożyć odpowiedni wniosek i spełnić kilka warunków: posiadać konto Intensive w mBanku, kartę kredytową na 10 tys. zł i wykonywać nią minimum 15 transakcji w miesiącu. Małżeństwo od początku liczyło na obniżkę marży. To przecież ona zdecydowała o tym, że wybrali ofertę

Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia

życie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, w rezultacie czego ostateczny termin spłaty zobowiązań bankowych został przedłużony do 31 marca 2020 r., podano także. "Do tego dnia Work Service

Cena maksymalna w ofercie Morizona ustalona na 2,05 zł

Finansowego w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 9 czerwca 2017 r., który to aneks nr 1 sporządzony został w związku z ustaleniem w dniu 12 czerwca 2017 r. ceny maksymalnej oferowanych akcji ustalonej na potrzeby

Wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE przekazuje pałeczkę sądom krajowym

mocy umowę kredytu walutowego poprzez usunięcie z umowy kredytowej jedynie elementów uznanych za nieuczciwe (tzw. "blue pencil test") oraz zachowanie wszystkich pozostałych zapisów. I to byłoby zgodne z prawem Unii Europejskiej. To główny wniosek z opublikowanego w czwartek orzeczenia TSUE

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

. łączna kwota kredytów objętych wakacjami kredytowymi na mocy 3 602 aneksów do umów wyniosła 2,8 mld zł. W ramach tarczy finansowej PFR do końca czerwca ze środków w formie subwencji finansowych skorzystały 863 podmioty gospodarcze, a łączna kwota subwencji wypłaconych za

PKN Orlen przedłużył linię kredytową na 450 mln zł w BPH do 31 X 2016 r.

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Bank BPH zawarł z PKN Orlen aneks do umowy o wielocelową, wielowalutową linię kredytową w wysokości 450 mln zł wydłużający okres kredytowania do 31 października 2016 r. z 31 lipca 2015 r., podał bank. Umowa została

Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.

możliwe w bankowości internetowej, podano. "Posiadaczom kredytów w rachunku bieżącym automatycznie przedłużamy je na kolejne 2 miesiące, jeśli termin kredytu wkrótce się kończy. Nie pobieramy za to opłaty, nie jest wymagany aneks. Klientów informujemy o tym rozwiązaniu

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci UNWW

aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące UNWW i nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń, podał Urząd. UOKiK podał, że Bank Millennium nie respektował wyroków sądów, które uznawały za niedozwolone klauzule dotyczące opłat za ubezpieczenie niskiego

Grupa Azoty ma nową umowę kredytową z EBI na 145 mln euro

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro, podała spółka. Jednocześnie spółka podpisała także aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania z 28 maja 2015 r. w maksymalnej

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

pozyskania finansowania dalszej ekspansji, podał Sfinks. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie. Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska z 8 października

Atal ma do 16 mln zł kredytu z mBanku na inwestycję w Krakowie

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - Atal zawarł z mBankiem umowę kredytową o wartości do 16 mln zł, której przedmiotem jest finansowanie inwestycji Masarska 8 Apartamenty w Krakowie (etap I), podała spółka. Termin spłaty przypada 29 grudnia 2017 r

Przegląd prasy

--Aktywa Altus TFI spadły m/m do 355 mln zł na koniec lipca --Alior Bank czeka na uzasadnienie decyzji KNF ws. 10 mln zł kary --Indeks WIG20 spadł o 0,37% na zamknięciu we wtorek --Konsorcjum Budimeksu podpisało aneks do prac

UOKiK gani banki za niewłaściwy sposób ustalania kursów walut. Raiffeisen, Deutsche Bank i Getin mogą dostać kary

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów. Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach – mówi Marek

AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE i jego spółki zależne AmRest Sp. z o.o. (AmRest Polska) i AmRest s.r.o. (AmRest Czechy) podpisały aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem BGŻ BNP Paribas i ING Bankiem Śląskim zwiększający

Zysk netto Auto Partner wzrósł r/r do 10,05 mln zł w I kw. 2017 r.

; - zwiększenie zaangażowania kredytowego o kwotę 50 mln zł., w formie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.; - uruchomienie nowej powierzchni magazynowej w magazynie centralnym w Bieruniu o 12 tys. m2" - czytamy w raporcie. W ujęciu

EBOR zwiększył kwotę dostępnego finansowania dla Energi o kolejne 275,8 mln zł

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Energa, wraz ze spółką bezpośrednio zależną Energa-Operator, zawarła aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwiększający kwotę dostępnego finansowania o 275,8 mln zł i wydłużający o trzy lata ostateczny termin

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum Budimeksu (lider: 99% udziału w konsorcjum) i Strabagu podpisało aneksu nr 5 do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), o wartości 41,96 mln zł netto, podał Budimex

Prowizja za aneks za 20 000 zł? W Getin Noble Banku to możliwe...

postanowiła jednak nie spłacać w tym celu kredytu, lecz po prostu przenieść hipotekę na inną swoją nieruchomość. Zgłosiła się do banku z prośbą o zgodę na taką operację. DomBank zgodził się na przeniesienie hipoteki. Trzeba było tylko spisać aneks do umowy kredytowej. Aneks miał

Midas spłacił przedterminowo 150 mln zł kredytu z Alior Banku

S.A. umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 150 mln zł na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych oraz raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy którego między innymi zwiększona została kwota kredytu dostępnego

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Work Service zawarł z Pawłem Gosem, Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski aneks nr 4 do porozumienia określającego ramowe warunki transakcji sprzedaży Exact Systems, podała spółka. Zgodnie z aneksem, okres

Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej RBPL

przez klientów z bankami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, wskazano także. "Na obecnym etapie bank działa jeszcze pod odrębnymi markami, rebranding

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

lata płacić jedną drugą raty. Takie połowiczne wakacje kredytowe. - Oczywiście spytałam doradcy, ile można na tym stracić. Nic. Wszystko w trosce o klienta. Podpisałam aneks do umowy. Był tam zapis, że będę mogła dalej spłacać kredyt we frankach. Jednak byłam już pełna nieufności i tę drugą połowę raty

Rebranding Sygma Banku zakończy się w ciągu miesiąca

wielkopowierzchniowych i specjalistycznych), które w ciągu miesiąca zmienią nazwę na BGŻ BNP Paribas. "Oczekiwane korzyści z połączenia to wzmocnienie naszej pozycji w personal finance - mamy kompleksową ofertę, zaczynając od pożyczek ratalnych, kart kredytowych do pożyczek gotówkowych

Petrolinvest prowadzi negocjacje w celu sprzedaży udziałów TOO OTG

inwestora; (ii) przejęcia zobowiązań kredytowych oraz zobowiązań inwestycyjnych TOO OTG; (iii) przyznania spółce uprawnienia do udziału w zysku spółki celowej" ? czytamy w opóźnionej informacji poufnej. Negocjacje są

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska. Jednocześnie Kopex poinformował, iż otrzymał podpisane przez strony: aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP oraz aneks do umowy

Kruk miał 77,78 mln zł zysku netto, 129,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w 2019 roku (w ramach ofert publicznej i prywatnych) to 215 mln zł. Dodatkowo Kruk zawarł aneks z bankami wchodzącymi w skład konsorcjum finansującego Grupę Kruk, zwiększający o 10 mln euro limit konsorcjalny. Obecna kwota tego limitu, do której Kruk może

Przegląd informacji ze spółek

, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą, podał Cerrad. CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na

"Rz": Więcej osób spłaca kredyt walutowy we frankach i euro

kursie kupna, a przy przeliczeniu rat - po kursie sprzedaży. Różnica, czyli tzw. spread, zawyża koszty obsługi kredytu. Przepisy, które weszły w życie pod koniec sierpnia, umożliwiły kredytobiorcom zadłużonym w walucie obcej spłatę rat kredytowych bezpośrednio daną walutą zakupioną w dowolnym miejscu, np

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

końcowej fazie nawet do 5 tys. Negocjowali z bankiem - ten początkowo zgodził się na odroczenie płatności rat, podpisał aneks do umowy. Ale to była tylko chwilowa tratwa dla tonącego, która i tak miała zniknąć pod taflą wody. Z końcem 2011 roku bank wypowiedział umowę, bo małżeństwo nie dawało rady spłacać

Ile kosztuje zmiana daty płatności rachunku? Czasem zbyt dużo

kredytowej, dlatego marża na transakcji, którą zmieniamy, musi być równa co najmniej minimalnej marży z naszej aktualnej siatki marż - tłumaczy Budasz. I zapowiada, że we wszystkich innych przypadkach bank będzie pobierał opłatę za aneks zgodnie z tabelą opłat i prowizji, natomiast

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

dostępności z dowolnego rodzaju urządzenia przyczyni się do zapewnienia ciągłości operacyjnej i umożliwi pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw od producenta po opinie klienta. Ponadto Sfinks osiąga stabilizację finansową m.in. dzięki podpisanemu niedawno aneksowi z Bankiem Ochrony

Czerwona Torebka sfinalizowała sprzedaż Małpki na rzecz Forteam Investments

zawarto aneks do umowy, na podstawie którego Sowiniec FIZ przejął od Forteam Investments spółkę Enaville Investment, do której wniesione zostały akcje Czerwonej Torebki nabyte przez Forteam. "W wyniku powyższych działań: 1) spółka Forteam

Przegląd prasy

wódki - co ma dać budżetowi 0,5 mld zł --Glovo, które przejęło serwis PizzaPortal od AmRestu za ponad 30 mln euro, ma zostać liderem polskiego rynku najpóźniej na przełomie 2020/ 2021 --Prezes ING BSK: Dynamika akcji kredytowej w 2020 r

Wielki bank bierze się za kredytobiorców. Każda zmiana w spłacie: 300 zł!

najwięcej klientów, a teraz szykują podwyżki. Koniec dostawy gotówki przez listonosza! Chciwość na co dzień Teraz niestety moda na wyciskanie kredytowych klientów powraca. Banki żądają np. po 100 zł za jednozdaniowe zaświadczenie o wysokości zapłaconych

Grupa Azoty rozważa rozbudowę infrastruktury logistycznej przy Siarkopolu i LHS

). Także Grupa Azoty podpisała dziś z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro. Jednocześnie spółka podpisała także aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania z 28 maja 2015 r. w maksymalnej kwocie 550 mln zł. Grupa Azoty zajmuje

Przegląd informacji ze spółek

Autostrad (GDDKiA). EuroRating nadał Play Communications niezamówiony rating kredytowy na poziomie BB-, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. IMS wdraża audiomarketing i aromamarketing w sieci sklepów Voegele Shoes - marki

Przegląd prasy

o wakacje kredytowe --Samsung przekazał pralki i suszarki ratownikom medycznym --Morawiecki nie wyklucza spadku PKB, spodziewa się wzrostu bezrobocia --Sieć stacji paliw Moya rozpoczyna sprzedaż środków odkażających

PKP Cargo ma do 40 mln euro kredytu z EBI na finansowanie lokomotyw

marżę banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności uiszczenia dodatkowych opłat. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach spółki, podano również. Spółka zawarła w grudniu 2013 r. umowę kredytową z bankiem, a w dniu 18 marca 2016 r. został

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

mln zł niezbędne do uruchomienia zabezpieczonego wcześniej finansowania, zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej. Będziemy w najbliższych miesiącach dążyć do całkowitej restrukturyzacji zadłużenia grupy, tak aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie kosztów finansowych o co

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

przekazania tej informacji podpisana została zasadnicza część umów i dokumentów mających na celu spełnienie warunków zawieszających wejście w życie umowy wspólnych warunków oraz wdrożenie warunków wstępnych założeń, tj.: 1) aneks nr 2 do umowy wspólnych warunków, na mocy którego: (i

Sejm przyjął, a prezydent właśnie podpisał ustawę o kredycie hipotecznym. Ważne zmiany dla klientów banków

z powodu 16-dniowej zaległości. Albo zapisy w umowach kredytowych, że w przypadku niespłacenia w całości dwóch rat (czyli wystarczy groszowa zaległość) klient zgadza się na błyskawiczną windykację. To była masakra i zaproszenie do przejmowania mieszkań za grosze. Czytaj też: Ktoś zapomniał wpisać

Tajemnicza prowizja w mBanku: 50 zł za "zmianę parametrów..."

Ostatnio klienci otrzymali taki komunikat: "Informujemy, że z dniem 19 lipca 2013 r. zmianie ulegają zapisy taryfy prowizji i opłat mBanku dla osób fizycznych w zakresie następujących produktów kredytowych: kredytu odnawialnego, kredytu gotówkowego, kredytu samochodowego

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

rozliczanych bilateralnie ? z aneksem dotyczącym ustanawiania zabezpieczeń) z nowymi kontrahentami i ustalać na nich limity zaangażowania kredytowego" - głosi raport. Udział kapitału brytyjskiego w sektorze bankowym jest marginalny (0,4% aktywów na koniec I półrocza 2018 r